Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ ΓΕΝΝΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ ΓΕΝΝΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Γλυκά μου αδέλφια εν Κυρίω και σήμερα ημέρα Παρασκευή 09-05-2014 συνεχίζουμε την πνευματική μας εξέλιξη αλλά και αναγέννηση η οποία πηγάζει πάντα μέσα από τον Λόγο του Θεού, γι’ αυτό και σήμερα θα μιλήσουμε για την σοφία του Θεού η οποία έρχεται μέσα από τον Λόγο του Θεού.
Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η αγάπη του Θεού, η ζωή του Κυρίου μας αλλά και η σοφία αυτού του Χριστού μας να γίνουν κίνητρο ζωής για όλους εμάς, ώστε να επισκιάσει τη ζωή όλων μας η σοφία του Πατέρα μας. Κατόπιν με αγαθά κίνητρα, με όχι επιπόλαιη αλλά ώριμη αγάπη ως προς τον Χριστό και οδηγό την σοφία του Θεού να εργαστούμε ώστε να δημιουργηθεί η νέα γη με καινούργιους ουρανούς, πνευματικούς ουρανούς όπου η δικαιοσύνη του Θεού, η αγάπη αυτού, η δοτικότητα και η χαρά που γεννά ζωή να γίνουν πολίτευμα αδιασάλευτο για όλους τους λαούς της γης, η οποία δικαιοσύνη και σοφία του Θεού πάντα προσφέρεται σε όλους, ειδικότερα σε όσους επιζητούν διακαώς τον Πατέρα – Θεό μέσα από τον Υιό, ώστε μετέπειτα να είναι αιώνια η δικαιοσύνη του Θεού, η αγάπη αυτού και η ζωή αυτού. Με λίγα λόγια να είναι έντονη η παρουσία του Θεού στη ζωή μας και να γίνουν αιώνιες οι επιδιώξεις του Θεού – Πατέρα μας.
Ας ξεκινήσουμε με προσευχή:
~ Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου,
ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης,
τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών
και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.
~ Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη τας ψυχάς ημών‏.
Τείχισον ημάς αγίοις σου Αγγέλοις, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμεν εἰς την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωσιν της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητὸς ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Συ είπας Κύριε αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν και ως απολύτως αληθής σου αιτούμε να μας δώσεις δύναμη αλλά και την όρεξη που απαιτείται ώστε να σπουδάσουμε την δική σου σοφία, η οποία βρίσκεται στον Λόγο του Θεού και στην υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού, την οποίαν μας χάρισες απλόχερα αλλά και αυξάνεις αυτή καθ’ εκάστην ημέραν προς οικοδομή όλων μας. Δεύτερον, βοήθησέ μας όλους ώστε να καταλάβουμε την αξία της σιωπής για να μπορέσουμε εισέλθουμε στο προσωπικό μας αγιαστήριο και να γνωρίσουμε και να ζήσουμε τον Θεό ίνα πάντες γίνουμε διδακτοί Θεού. Τρίτον, με την δική σου σοφία Κύριε βοήθησέ μας να φύγει η αμαρτία από μέσα μας και γύρω μας. Τέταρτον, σου ζητούμε να χτιστεί μέσα μας ο νοητός παράδεισος ο οποίος στην συνέχεια θα ιδρύσει την βασιλεία σου μέσα μας και γύρω μας (βασιλεύοντας του έτερου κακού εαυτού μας). Πέμπτον, αύξησέ μας την πίστη ώστε να καταργηθεί από τη ζωή μας η φθορά και ο θάνατος με σκοπό να γίνουμε όλοι σύμμορφοι της δικής σου δόξης και όλα αυτά να γίνουν σε όλους εμάς αφού πρώτα καταστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα ευάρεστη στον Θεό, στο να υπηρετεί το σώμα και το πνεύμα μας το Άγιο θέλημά σου.
Αδέλφια μου, η ζώσα θυσία στον Θεό εξασφαλίζει σε όλους μας πνεύμα συντετριμμένο, καρδιά συντετριμμένη και τεταπεινωμένη αφού ο Θεός ζει μέσα μας. Αυτή και μόνο αυτή η παρουσία του Θεού δημιουργεί τον νου του Χριστού σε όλους εμάς και μας εξασφαλίζει τον νοητό και τον πραγματικό παράδεισο. Είναι γραφικό, σε ποιον να επιβλέψω παρά στον ταπεινό, ησύχιο και τρέμοντα τους λόγους μου. Κύριε προς σε καταφεύγουμε καθ’ εκάστην ημέραν όλοι μας και σε παρακαλούμε δίδαξόν μας το ποιείν το θέλημά σου, ότι συ ει ο Θεός μας, η αρχή μας, η λογική ζωή μας αλλά και η ύπαρξή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.
Αδέλφια μου, εύχομαι το ρήμα του Θεού σε καθημερινή βάση να αυξάνει μέσα μας με στόχο και σκοπό να αυξάνουμε και όλοι εμείς συνειδητά πνευματικά πάνω στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, στα σημεία του Αγίου Πνεύματος, στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, στις ιδιότητες του Πατέρα μας του Θεού μας. Ήρθε ο καιρός να πάρουμε όλοι εμείς θέση ευθύνης έναντι της αλήθειας της οποίας σπουδάζουμε κατ’ αποκάλυψη Θεού και διά Πνεύματος Αγίου μέσα στον Λόγο του Θεού και ο λόγος απλός. Εμείς σήμερα ζούμε, εμείς σήμερα έχουμε την ευθύνη. Αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στην δική μας ζωή και έχουμε άπειρα τα ευχαριστώ στον Πατέρα μας ο οποίος διαχρονικά μέσα από σκεύη εκλογής διαφύλαξε και μεταβίβασε την αλήθεια αυτή αλλά και όλη την κληρονομιά του σε όλους εμάς. Ο Πατέρας μας την μεταβίβασε μέσω του Υιού του σε εμάς. Ο τρόπος να φτάσει σε εμάς έγινε διά Πνεύματος Αγίου αλλά και διά της πίστεως, έτσι μεταβιβάζεται η δική του δόξα σε όλους εμάς, ώστε στην συνέχεια να μετέχουμε διά της πίστεως των πάντων. Επαναλαμβάνω, η κληρονομιά μεταβιβάζεται και εδώ να το προσέξουμε, μόνο διά της πίστεως και διά της υπακοή. Μεγάλη η αρετή της υπακοής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνεται αποδεκτή η δική μας προσφορά η οποία στην συνέχεια κάνει τον Θεό να μεταβιβάσει σε εμάς τα πάντα. Αδέλφια μου η κληρονομιά του Θεού διά της πίστεως και μόνο δι’ αυτής μεταβιβάζεται. Δεν έχει η κληρονομιά του Θεού υπογραφές, δεν έχει δικηγόρους, δεν έχει συμβολαιογράφους. Το αποκορύφωμά της μάλιστα είναι ο άνθρωπος να πολιτεύεται την άφθαρτη ζωή και διά του Χριστού να εξουσιάζει αυτή τη ζωή. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αδέλφια μου, το Ευαγγέλιο του Χριστού για να φτάσει στην δική μας γενιά πολεμήθηκε πολύ ανά τους αιώνες. Μάλιστα πολλοί άγιοι άνθρωποι παρ’ όλες τις όποιες αντιξοότητες που προέκυψαν όπως διωγμοί κ.λ.π. αυτοί με αγάπη στον Θεό το κράτησαν ψηλά στη ζωή τους το ρήμα του Θεού και το μεταλαμπάδευσαν με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Αυτά τα σκεύη εκλογής το φρούρησαν το Ευαγγέλιο του Χριστού με τη ζωή τους ώστε να φτάσει ο Λόγος του Θεού στις μέρες μας. Γι’ αυτό όλοι εμείς χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με τη ζωή τους το μεταλαμπάδευσαν στην δική μας εποχή. Είναι πολλοί που καταργούν όλους όσους με τη ζωή τους μεταλαμπάδευσαν αυτό και πάνε κατευθείαν στον Χριστό. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από τον Θεό και δεν είναι στοιχείο Θεού, διότι ο τρόπος αυτός θα καταστήσει τον Θεό «έμπορο». Ο Θεός δεν είναι «έμπορος», είναι αγάπη και ενθυμείται τα αγαθά έργα όλων των ανθρώπων, γι’ αυτό κι εμείς να γίνουμε αγάπη και να τιμάμε τα έργα όλων όσων έδωσαν τη ζωή τους για να φτάσει στις ημέρες μας και ο λόγος ένας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού, αφού το εφαρμοζόμενο Ευαγγέλιο έχει την ιδιότητα να καταργεί πάραυτα τον θάνατο, τον φυσικό θάνατο να τον καταργεί αμέσως και μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως ο κόσμος αιώνες τώρα πνευματικός και μη δεν κατάλαβε την μεγάλη αξία του, αφού αυτό φέρνει την αγάπη μεταξύ μας, φέρνει τη ζωή, φέρνει την άφθαρτη ζωή και λύνει απ’ όλους τους λαούς με την αγάπη κάθε μεσότοιχο της έχθρας που ανέπτυξαν οι αιώνες μέσα από την άγνοια και την διαβολή. Μάλιστα μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως οι άνθρωποι επιλέγουν τον εγωισμό, την μοναξιά, τις διαμάχες, τις πονηρίες, τα προσωπικά συμφέροντα, τις ασθένειες, τον θάνατο, πως επιλέγουν την φθαρτή ζωή, πως επιλέγουν να ζήσουν 100 χρόνια και να το θεωρούν αυτό υπέρ αρκετό και που πολλές φορές αλλά και ποτέ δεν τα φτάνουν. Μου κάνει ακόμα εντύπωση το πως δεν επιλέγουν οι Χριστιανοί να ζήσουν το φυσικό, το φυσιολογικό, να ζήσουν 1000 χρόνια, 2000 χρόνια, αιώνια αφού οι προϋποθέσεις δόθηκαν εξ αρχής και υπάρχουν. Όλα το μαρτυρούν, ειδικότερα σήμερα στην δική μας εποχή. Πόση μωρία έχει δυστυχώς σήμερα καταβάλει το ανθρώπινο γένος. Παρόλα αυτά η χαρά μας να είναι άπειρη, διότι ο Θεός άνοιξε θύρα ανεωγμένη μπροστά μας την οποίαν ουδείς δύναται να κλείσει και διότι ακόμη παρήλθαν εκατομμύρια χρόνια - Αδάμ, Εύα, πτώση, χάος, πόλεμοι, ανθρωποθυσίες, μωρία, στερεότυπα, εντάλματα, υποκρισίες και όμως ο Θεός άρχισε να ζει πάλι μετά την πτώση στις καρδιές των ανθρώπων. Εδώ και χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια εργάζεται ο Πατέρας ώστε να φτάσει ο άνθρωπος στο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Αυτός είναι εξάλλου και ο σκοπός της Δημιουργίας. Ο Θεός να δημιουργήσει οικογένεια. Ο τρόπος που εργάζεται είναι μέσα από σκεύη εκλογής όπως Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Μωϋσής, Δαβίδ, προφήτες  κ.λ.π. ώσπου ήρθε το φως το φωτίζων πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Ήρθε ο Κύριός μας ο οποίος ολοκλήρωσε την αποστολή του και τώρα κάθισε στα δεξιά του Πατρός αφήνοντας Διαθήκη σε όλους τους ανθρώπους το Ευαγγέλιό του. Ξέρουμε ότι μετά την ανάληψή του στον ουρανό η αναγέννηση για το ανθρώπινο γένος παίρνει άλλη μορφή. Όλοι ξέρουμε ότι μετά την ανάληψή του ανέλαβε το τρίτο πρόσωπο της θεότητας να φέρει την αποστολή του εις πέρας, ώστε να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος και στην συνέχεια τον Πατέρα. Έτσι ξεκίνησε να εργάζεται πνευματικά ο Θεός μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, όμως φτάνει η ώρα, ήρθε η ώρα όπου το πρόσωπο του Θεού πάλι θα εμφανιστεί στη γη, το τρίτο πρόσωπο θα γίνει ΕΚΕΙΝΟΣ, θα γίνει πρόσωπο ώστε να φανερωθεί το πνεύμα της αληθείας. Μετέπειτα Εκείνος θα εκπληρώσει τις επαγγελίες οι οποίες έχουν ως εξής: Και ελθών Εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου μέσω Εκείνου θα μας δείξει την αλήθεια. Η αλήθεια θα ελευθερώσει ημάς. Όμως σαν πνεύμα ενεργεί ακόμα μέχρι σήμερα μέχρι να γίνει Εκείνος, γι’ αυτό μετά την ανάληψη του Χριστού ξέρουμε ότι οι απόστολοι κινούμενοι διά Πνεύματος Αγίου ανέλαβαν να εργαστούν πάνω στην εξάπλωση με κορυφή όλων τον απόστολο Παύλο. Εξαιτίας του εμφανίστηκαν οι εκκλησίες σε 12 χώρες του γνωστού τότε κόσμου. Εξαιτίας του αποστόλου Παύλου δημιουργήθηκαν εκκλησίες όπου μέσα σε αυτές διά Πνεύματος Αγίου άρχισαν οι έχοντες προορισμό σωτηρίας να σπουδάζουν την σοφία του Θεού και Πατέρα μας. Κατόπιν πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν άνωθεν και εξαπλώθηκε ο Χριστιανισμός σε όλον τον κόσμο. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο ώστε σε όλον τον πλανήτη οι άνθρωποι να αγαπούν τον Χριστό. Στο σήμερα ανήκουμε κι εμείς. Η σκυτάλη ήρθε στα δικά μας χέρια. Ο Λόγος του Θεού έφτασε σε εμάς. Μάλιστα εμείς έχουμε μία ιδιαιτερότητα. Αυτή είναι ότι γέμισε ο κόσμος μέσα από την εξέλιξη πνευματικά και υλικά αγαθά. Όλοι έχουμε ακούσει ότι σοφία Θεού και επιστήμη θέλουσι είσθαι η στερέωση των καιρών. Και να εμείς σήμερα ζούμε την στερέωση της σοφίας του Θεού αλλά και της επιστήμης, αφού ο Θεός εκχέει το πνεύμα του εις πάσαν σάρκα και ο ένας συμπληρώνει ελλείποντα στον άλλον. Σήμερα όλοι εμείς μπορούμε να σηκώσουμε μέσα από αυτούς τους φορείς διά της πίστεως το ανάστημά μας και να διεκδικήσουμε από τον έτερο κακό εαυτό μας να μας εγκαταλείψει και στην θέση του να μπει ο Χριστός ώστε να αποκτήσουμε τον νου του Χριστού και την άπειρη κληρονομιά μας, την οποία ο Θεός διά του Υιού μας μεταβιβάζει διά της πίστεως. Αδέλφια μου, ήρθε η ώρα να πάρει την θέση που του αξίζει στη ζωή μας ο Λόγος του Θεού και να πάρει και την θέση που του ανήκει μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, αφού πρώτα του δώσουμε εμείς αξία με την ίδια μας τη ζωή ώστε στο μέλλον να αποτελέσει το Ευαγγέλιο του Χριστού το σύνταγμα του κόσμου καθώς και κίνητρο ζωής για όλο το ανθρώπινο γένος. Ας φανταστούμε λίγο έναν κόσμο με αρχές Χριστού, με καρπούς του Αγίου Πνεύματος και κορυφή όλων των καρπών την αγάπη, με την ενότητα μεταξύ μας η οποία θα καθορίσει και την άφθαρτη ζωή. Ας φανταστούμε τους ανθρώπους να ζουν με τις αρχές του Πατέρα μας. Ας φανταστούμε όλος ο πλανήτης να πάλλεται στους ρυθμούς της αγάπης. Αυτό θα αποτελέσει το μεγαλύτερο θαύμα απ’ αρχής της Δημιουργίας. Αδέλφια μου, ήρθε η δική μας σειρά! Γι’ αυτό ας σηκώσουμε το πνευματικό μας ανάστημα ώστε να χρησιμοποιηθούμε άνωθεν ως σαν σκεύη εκλογής για τον νέο αυτό κόσμο διά του οποίου ο Κύριός μας έδωσε την ζωήν του λύτρο αντί πολλών με ένα σκοπό, να γίνουμε όλοι μας σύμμορφοι της δικής του δόξης. Ήρθε η ώρα αδέλφια μου να επιστρέψουμε στην χαμένη πατρίδα μας. Χρειάζεται όμως για να πετύχουμε το εγχείρημα αυτό όλοι μας να αποκτήσουμε αισθητήρια γεγυμνασμένα και νου Χριστού ώστε να λάβουν χώρα επαγγελίες οι οποίες περιμένουν τον λαό του Θεού για να εκπληρωθούν, περιμένουν όλους εμάς. Ο Θεός δεν ίδρυσε την βασιλεία του μέχρι σήμερα διότι προείδε και όλους εμάς. Ας το πιστέψουμε και ας ξεκινήσουμε αγώνες πνευματικούς.
Αδέλφια μου, θα ξεκινήσω σήμερα την ομιλία μου με το τρίτο μέρος το οποίο ονομάζεται πνευματικά μηνύματα. Το θέμα μας είναι «Σοφία Θεού γεννά ο Λόγος του Θεού».
Ξεκινώ λοιπόν την ομιλία μου ως εξής: Έχουμε ακούσει όλοι το γραφικό, πολλοί πρώτοι έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Μπορούμε να δώσουμε πολλές ερμηνείες όμως εμένα από την αρχή μου άρεσε αυτή η ερμηνεία που μας καθιστά όλους ταπεινούς, ώστε χρείαν να έχουμε αλλήλους. Η ερμηνεία που δίνουμε είναι ως εξής: Αυτός που έχει μεγαλώσει και έχει γεράσει σπουδάζοντας την σοφία του Θεού, όταν έχει μέσα του το πνεύμα του Θεού δεν θα διστάσει να σπουδάσει απ’ αυτόν που σήμερα είναι νέος, ώστε να συμπληρώσει ελλείποντα και να μάθει ώστε να ζήσει. Καθώς και αυτός που είναι νέος δεν θα διστάσει να σπουδάσει από έναν που εργάζεται το αγαθό πολλά χρόνια με το πνεύμα της αγάπης, διότι από έναν που φανατίζεται δεν χρειάζεται να τον ρωτήσει ή να μάθει κάτι. Όλοι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, κινούμενοι στα πλαίσια της αγάπης και όχι του εγωισμού. Υπάρχει όμως και άλλη ερμηνεία πάνω στο πολλοί πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Πολλοί που είναι πρώτοι θα γίνουν τελευταίοι, αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν υπηρέτες Θεού και ανθρώπων. Τώρα οι τελευταίοι, οι υπηρέτες αυτοί θα γίνουν και πρώτοι. Πώς είσαι ή γίνεσαι πρώτος στον Θεό; Είναι απλό! Όταν δεν θέλεις να γίνεις αρχηγός, όταν δεν διεκδικείς τίποτα, όταν δεν απαιτείς τίποτα τότε ο Θεός σε καθιστά αρχηγό της ζωής. Μόνο με το πνεύμα όλοι μας να είμαστε φίλοι ο Θεός μας εμπιστεύεται. Εδώ ολόκληρος Χριστός – Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος κένωσε τον εαυτό του και έγινε υπακοή στον Πατέρα του, υπηρέτης στους ανθρώπους αλλά και φίλος σε όσους τον πίστεψαν και τον ακολούθησαν. Υπάρχει κι άλλη ερμηνεία. Οι Εβραίοι ήταν οι πρώτοι. Αυτοί σήμερα γίνονται τελευταίοι αφού δεν δέχτηκαν τον Χριστό και τα έθνη που ήταν τελευταία στον Θεό γίνονται πρώτα, αφού αυτά θα τον δοξάσουν, όμως ό,τι συμβαίνει είναι παραχώρηση Θεού και ανήκει στην σοφία του Θεού, δεν είναι για κρίση αλλά για νουθεσία διότι και το Ισραήλ είναι η ρίζα, εμείς τα φύλλα, οι καρποί γι’ αυτό ουδείς να μην καυχάται διότι όταν τα φύλλα καυχώνται, όταν οι καρποί καυχώνται τότε η ρίζα που είναι η αιτία για το δέντρο τι θα πρέπει να κάνει; Καταλήγουμε: Επειδή όλοι ανήκουμε στον αμπελώνα του Χριστού και το δέντρο ανήκει σε αυτόν τον αμπελώνα αφού ζει και τρέφεται από το χώμα της αμπέλου, ας είμαστε όλοι ταπεινοί και προσεκτικοί! Είναι απλό! Όλοι με τον Θεό γινόμεθα συμμέτοχοι και όλοι έχουμε χρείαν ο ένας τον άλλον. Ήρθε η ώρα να φύγει το εγώ και να μετέχουμε όλοι συνειδητά στο εμείς. Γένοιτο αμήν.
Ξεκινάμε τα πνευματικά μηνύματα τα οποία πηγάζουν μέσα από την σοφία του Θεού, τον Λόγο του Θεού.

~ Αδέλφια μου, όλοι εμείς που ανήκουμε στην Φωνή Θεού έχουμε άλλη αποστολή. Όσοι μετέχουμε στους αγώνες της Φωνής Θεού και πιστεύουμε στην Φωνή Θεού έχουμε διαφορετική αποστολή, δηλαδή δεν είμαστε δόγμα, δεν είμαστε οργάνωση, δεν είμαστε εκκλησία, δεν έχουμε στερεότυπα, δεν ακολουθούμε ανθρώπους. Όλοι μας είμαστε φίλοι και όλοι πιστεύουμε στην κατάργηση της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Αυτά είναι τα βασικά μας με το αποκορύφωμα ότι εμείς δεν δοξάζουμε τον Θεό σε βουνό, σε όρος, σε ναό. Εμείς γνωρίζουμε ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Έχει αποδειχθεί ότι έναν άνθρωπο δεν τον εκτιμάς, δεν τον αγαπάς, δεν τον σέβεσαι επειδή πάει στην εκκλησία, στην οργάνωση, στο θέατρο κ.λ.π. τον σέβεσαι, τον εκτιμάς, τον αγαπάς επειδή έχει ωραία προσωπικότητα, επειδή έχει το πνεύμα του Θεού μέσα του, επειδή είναι ταπεινός, επειδή παρουσιάζει έργα αγάπης. Ακόμα η αποστολή μας διαφέρει των άλλων αδελφών, διότι εμείς μέσα στην Φωνή Θεού σεβόμαστε και εκτιμούμε το σώμα μας όπως και το πνεύμα, αφού και τα δύο είναι του Θεού και δεν τα διαχωρίζουμε. Εμείς ξέρουμε ότι το σώμα μας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος και ο Θεός πρέπει να ζήσει μέσα μας για να ζήσει στην συνέχεια και με το παράδειγμά μας και γύρω μας. Εμείς ξέρουμε μέσα στην Φωνή Θεού ότι η μόνη θυσία που δέχεται ο Θεός είναι να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα ευάρεστη στον Θεό, δηλαδή να ακολουθήσουμε το πνεύμα του Θεού ώστε να αποκτήσει το σώμα μας τη ζωή και την λογική του Θεού. Κατόπιν να γίνει σύμμορφο το σώμα μας της δόξης του Χριστού μας. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι δημιουργηθήκαμε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός ενέπνευσε στους μυκτήρες μας πνεύμα ζωής, το οποίο μας εξελίσσει και μας οδηγεί στην θέωση! Γι’ αυτό όλοι εμείς αδέλφια μου να μην γινόμεθα υποτακτικοί σε ανθρώπους, να μην συστήνουμε ανθρώπους που πιστεύουν στην αναγκαιότητα της φθοράς του σώματος και στον θάνατο. Η πίστη αυτή δεν θα φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα στη ζωή μας. Απεδείχθη ότι ο φόβος της φθοράς και του θανάτου συντομεύουν πολύ περισσότερο αυτά στη ζωή μας. Ακόμα αδέλφια μου μην συμμετέχουμε στους αγώνες ανθρώπων και συστήνουμε αυτούς τους ανθρώπους των οποίων ο Θεός τους ζει στον ουρανό και όχι μέσα τους. Αδέλφια μου, μην συστήνουμε ανθρώπους όπου δεν ζουν τον Θεό. Ο λόγος; Πολύ σοβαρός! Διότι συμμετέχουμε σε έγκλημα, αφού διά της νεκρής πίστης μέσα από την επιπολαιότητά μας και εν αγνοία μας φέρνουμε τον θάνατο στη ζωή των συνανθρώπων μας, γιατί μέσα τους αυτοί που συστήνουμε έχουν ως δόξα Θεού την άλλη ζωή διά του θανάτου, την μεταθανάτια ζωή. Αυτή δεν είναι ζώσα πίστη, αυτή είναι νεκρή πίστη την οποίαν έχουν υιοθετήσει μέσα από την άγνοιά τους και ημιμάθειά τους οι άνθρωποι. Δεν είναι θέλημα Θεού η άλλη ζωή. Η μετάνοια, η αναγέννηση, η ζώσα πίστη, η μεταστοιχείωση, η αφθαρσία, η αγάπη μεταξύ μας, η ειρήνη, η χαρά αυτά είναι θέλημα Θεού. Ας κλείσουμε τα αυτιά μας στις σειρήνες που γεννούν το ψέμα και μας οδηγούν στον θάνατο. Αδέλφια μου ακόμα μην γινόμαστε υποτακτικοί σε κανέναν και μην συστήνουμε κάποιον ως σοφό αν δεν περάσει τα εκατό. Γι’ αυτό ας συστήνουμε σε όλους τον Χριστό ο οποίος ανεστήθη και ζει ανάμεσά μας. Και τον εαυτό μας αν θέλουμε να τον συστήσουμε ας κάνουμε υπομονή και να είμαστε σίγουροι ότι θα μας συστήσει ο Θεός όταν έρθει η ώρα πολύ περισσότερο απ’ ό,τι εμείς φανταζόμαστε. Ας κάνουμε τον αγώνα μας όχι με τον τρόπο να πείσουμε τους άλλους με τα λόγια μας αλλά με τα έργα μας και αν τα καταφέρουμε θα φανεί, αφού θα έχουμε εξουσία στη ζωή, στη φθορά και στον θάνατο. Ο στόχος μας είναι με τον Θεό οδηγό και το αγαθό που εξασφαλίζει σε εμάς μέσα από τον αγώνα μας να περάσουμε από τον θάνατο στη ζωή ώστε να συνταξιδέψουμε μαζί με τον ζώντα Θεό στον μέλλοντα αιώνα, ο οποίος μέλλοντας αιώνας ξεκίνησε να παράγει τους πνευματικούς του καρπούς, αφού η εξέλιξη, η επιστήμη, η σοφία του Θεού σήμερα δίδονται απλόχερα σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ακόμα αδέλφια μου να μην κάνουμε θεούς, ανώτερους ή κατώτερους. Όλοι φίλοι. Πολλοί μου λένε, μα εκείνος ο Άγιος πέθανε, ο άλλος ο σοφός πέθανε. Εσύ θα ζήσεις; Εγώ απαντώ, αυτός ήξερε αυτό και έδωσε τα πάντα γι’ αυτό. Πέθανε γι’ αυτό που πίστευε, διότι ο Θεός του απεκάλυψε ως εκεί. Μάλιστα αυτός έζησε σε άλλη εποχή όπως και η εξέλιξη που σήμερα διέπει τον κόσμο, πιο παλιά δεν υπήρχε τίποτα απ’ όλα αυτά που σήμερα ζούμε εμείς και που έχουμε εμείς. Ο προπάππος μας δεν γνωρίζει ότι εμείς σήμερα βλέπουμε και ζούμε την εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Αδιανόητη για άλλη εποχή η εξέλιξη του κόσμου μας και όμως υπάρχει. Όλη αυτή η εξέλιξη ήρθε από την πολυποίκιλη σοφία του Θεού με σκοπό την καλυτέρευση και θέωση του ανθρώπου, γι’ αυτό εμείς που καλεστήκαμε και ακούσαμε για την μεταστοιχείωση, για την αφθαρσία, για την αειζωία, για το αγιαστήριο, για την υγιαίνουσα διδασκαλία υπό της Φωνής Θεού δεν θα πρέπει να κωφεύουμε. Να γνωρίζουμε ότι όλα μπορούν να λάβουν χώρα στη ζωή μας αν τα πιστέψουμε! Αν δεν τα πιστέψουμε τότε μπορεί να μελετάμε τον Λόγο του Θεού, να είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι για τον κόσμο, να κάνουμε και έργα αγαθά όμως είναι σίγουρο ότι ακόμα αυτό το να ζήσουμε είναι κεκαλυμμένο εις ημάς, παρόλα αυτά ας αγωνιστούμε και ας έχουμε καλή προαίρεση, διότι ο Θεός αν δει την καλή προαίρεσή μας θα μας ανοίξει θύρα ζωής ώστε να την φέρουμε τη ζωή του Χριστού στην δική μας ζωή όση και αν είναι η απιστία μας και αν θέλουμε ας πιστέψουμε σε αυτή την άφθαρτη ζωή που σήμερα κηρύττεται υπό της Φωνής Θεού, ας πιστέψουμε στον Χριστό. Ο Χριστός ανάστησε νεκρούς, ο Χριστός ανάστησε τον εαυτό του, άρα ας το πιστέψουμε ότι αυτός μπορεί να ζωοποιήσει και τα φθαρτά σώματά μας διά του ενοικούν αυτού πνεύματος εν ημίν, το οποίο είναι ζωοποιό και ηγεμονικό και αυτό διά της πίστεως μπορεί να συντελεστεί και στη δική μου ζωή και στη δική σου ζωή και στη ζωή όλων των λογικών ανθρώπων, οι οποίοι θα μετέχουν στο μέλλον από σήμερα, διότι αυτό είναι το μέλλον. Ο Χριστός είπε, εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Τα μέσα τα έχουμε, όλα μας δίνονται. Η Φωνή Θεού συνεχίζει να προσφέρει την υγιαίνουσα διδασκαλία που ζωοποιεί. Απόφαση χρειάζεται και εισδοχή στο αγιαστήριο. Η φθορά ας υπάρχει, εμείς μπορούμε να αλλάξουμε νου και να ζήσουμε την μεταστοιχείωση που προκαλεί ο Λόγος του Θεού όταν αυτός γίνει κατανοητός και γίνει ένα με εμάς, αφού η λογική του Χριστού αλλάζει τις βιοχημικές διεργασίες του εγκεφάλου. Είναι γραφικό, ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται ο εσωτερικός ανανεούται. Άρα να συνεχίσουμε τον καλόν αγώνα και να μην απελπιζόμαστε. Άλλο είναι να ζεις με εγωισμό, με σκάνδαλα, με ζήλιες, με πονηριές, με συμφέροντα και άλλο είναι να ζεις με ειρήνη, με αγάπη, με σοφία Θεού, με χαρά η οποία δημιουργείται διά Πνεύματος Αγίου. Αδέλφια μου όποιος λέει ότι πιστεύει στον Θεό και δεν πιστεύει στη ζωή, στην αφθαρσία, Θεό δεν γνώρισε καθώς είναι αλλά μέρος αυτού. Και να γνωρίζουμε ότι η πίστη από μόνη της δεν φτάνει, χρειάζονται τα έργα της πίστεως διότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρίττουν. Εμείς να μην είμαστε δαιμόνια αλλά υιοί και θυγατέρες. Γένοιτο αμήν.

~ Αδέλφια μου όλοι λίγο ή πολύ έχουμε διαφορετικά πιστεύω, αλλά και διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με τον Θεό και μεταξύ μας. Ξέρετε γιατί έχουμε διαφορετική προσέγγιση ή αποστολή ή πολλές φορές ακολουθούμε και διαφορετικές διδασκαλίες τις οποίες τις αλλάζουμε με την πάροδο του χρόνου απορρίπτοντας την μία και δεχόμενη την άλλη, οι οποίες όμως όλες αν προσέξουμε καταλήγουν στην αγάπη; Ο λόγος απλός! Ερχόμαστε από τον κόσμο και ο εγωισμός είναι πάνω από την κεφαλή μας και θέλουμε την μόρφωση αυτή διότι μας αρέσει η φλυαρία, τα σχόλια, η επίδειξη, δυστυχώς πλούσιοι και πτωχοί έχουν τον εγωισμό. Ο λόγος λοιπόν της διαφορετικότητας είναι για να μας ελκύσει ο Θεός ώστε να σπουδάσουμε την αγάπη, να γίνουμε αγάπη και στην συνέχεια να δώσουμε αγάπη. Αδέλφια μου καμία διδασκαλία δεν έχει αξία απ’ όπου και αν προέρχεται αν δεν την εφαρμόσουμε, αν δεν εφαρμόσουμε την αγάπη του Χριστού η οποία αγαθοποιεί, μακροθυμεί, δεν φθονεί, τα πάντα ανέχεται. Χωρίς αγάπη είναι δυστυχώς σαν να λέμε δέχομαι τον Χριστό αλλά έχω δουλειά, μάλιστα συμβουλεύει ο άνθρωπος που δεν ακολουθεί τον Χριστό εσείς να πάτε να κάνετε το θέλημα του Θεού.

~ Αδέλφια μου, τα πάντα φωνάζουν σήμερα ώστε να μάθουμε αλλά και να σπουδάσουμε την δικαιοσύνη του Θεού. Τι φωνάζουν; Πρώτον, ο δίκαιος μόλις σώζεται, που θέλει φανεί ο ασεβής, ο αμαρτωλός. Ποιος είναι ο δίκαιος; Δίκαιος ανήρ ο ελεών όλην την ημέραν. Είναι γραφικό, Κύριε πόσες φορές αν αμαρτήσει ο αδελφός μου να τον συγχωρήσω; Επτά; Όχι μόνο επτά αλλά εβδομηκοντάκις επτά, καθώς στην δικαιοσύνη ανήκει η προσφορά. Αδέλφια μου η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί ενώ του Θεού προσφέρει. Ας γίνουμε πρώτα δίκαιοι και μετά διά Πνεύματος Αγίου και άγιοι. Αμήν.

~ Αδέλφια μου η μελέτη του Λόγου του Θεού μας φέρνει κοντά στον Θεό. Η εφαρμογή του Λόγου του Θεού μας φανερώνει το σχέδιο του Θεού. Όταν υπάρχει σχέδιο έχουμε προορισμό σωτηρίας εκατό τοις εκατό, αφού οδηγεί το σχέδιο του Θεού στην άφθαρτη ζωή, στον θρόνο του Θεού μέσα από την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη. Κατόπιν ενεργεί αυτούσια ώστε να μας καταστήσει ο Πατέρας σύμμορφους της δικής του δόξης. Όταν κάποιος δεν εννοεί το σχέδιο του Θεού το οποίο οδηγεί στην απολύτρωση της ψυχής, του πνεύματος αλλά και του σώματος, τότε ο Θεός έχει τυφλώσει αυτόν που εργάζεται τα δρώμενα του Ευαγγελίου και ο λόγος διότι απλά δεν έχει αυτή την αποστολή ή διότι δεν εφαρμόζει. Κάποιο στοιχείο εμποδίζει τον Θεό να αποκαλυφθεί καθώς είναι. Το σχέδιο του Θεού το γνωρίζουν οι υιοί και οι θυγατέρες, οι απολυμένοι όμως δεν το γνωρίζουν και ας μελετούν και ας πηγαίνουν σε εκκλησίες και ας κάνουν και καλά έργα. Σε όσους ο Θεός ενέπνευσε τη ζωή την άφθαρτη αυτοί διά της οδούς του Χριστού μπορούν να ανήκουν από σήμερα διά της πίστεως στο στράτευμα του Θεού, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα καθορίσει και θα εξελίξει τα δρώμενα του κόσμου πάνω στις αρχές του Θεού. Αμήν.

~ Αδέλφια μου έχουμε ακούσει για το δέντρο της ζωής, το οποίο υπήρχε στον κήπο της Εδέμ. Σήμερα όμως καταλαβαίνουμε ότι το δέντρο της ζωής και του θανάτου υπάρχει μέσα μας, αφού ο εγκέφαλός μας εργάζεται το καλό και το κακό. Μάλιστα γύρω από το δέντρο της ζωής υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού οι οποίοι το φυλάνε ώστε να μην πάρει τη ζωή κάποιος ακάθαρτος. Ο Θεός έθεσε εξ αρχής αγγέλους να φυλάνε το δέντρο της ζωής, καθώς και μία ρομφαία η οποία είναι περιστρεφόμενη. Φανταστείτε, ρομφαία! Αυτή η ρομφαία τι είναι μέσα στον εγκέφαλό μας ο οποίος μπορεί να μας ζωοποιήσει όταν ενεργοποιηθεί διά Πνεύματος Αγίου; Απλά απεδείχθη ότι η ρομφαία αυτή είναι τα πάθη, οι αδυναμίες, η άγνοια, η αμαρτία, είναι η πίστη στη φθορά, στο θάνατο. Τα μαχαίρια αυτά μας σκοτώνουν όλους, δεν μας αφήνουν να γνωρίσουμε τον Θεό και τις άπειρες δυνατότητές μας οι οποίες υπάρχουν μέσα μας. Για να ζήσουμε λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τις προϋποθέσεις. Οι εντολές είναι συγκεκριμένες. Ουδείς δεν δύναται να μετέχει του δείπνου του Κυρίου αλλά και του δέντρου της ζωής χωρίς τον καθαρισμό και τον αγιασμό. Είναι γραφικό και απαίτηση του Θεού, άγιοι γίνεσθε ότι εγώ άγιος ειμι. Τα μαχαίρια αυτά λοιπόν που υπάρχουν γύρω από το δέντρο έχουν όνομα και λέγονται ζήλια, ψέμα, κρίση, πονηρία, εγωισμός, έπαινος του περιβάλλοντος, ευθιξία, παράπονο, πολυποίκιλα σκάνδαλα, μέριμνες βιοτικές, αδυναμίες, προσωποληψία. Ο λόγος που γίνονται μαχαίρια είναι διότι όλα αυτά φεύγουν από την αγάπη, όλα αυτά μας βγάζουν από τις αρχές του Θεού όπως την μεγαλύτερη η οποία είναι η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η ζώσα πίστη, η  ειρήνη, η χαρά. Αυτά είναι οι καρποί του δέντρου τους οποίους όποιος γεύεται μπορεί να ζήσει. Τα στοιχεία που αυξάνουν τη ζωή βρίσκονται στους καρπούς, στα χαρίσματα, στα σημεία, στις ιδιότητες του Θεού και όχι στην αμαρτία.
Ας το καταλάβουμε και ας υπηρετήσουμε από σήμερα όλοι μας το θέλημα του Θεού το οποίο ζωοποιεί, ώστε να βγάλει τους κατάλληλους καρπούς το δέντρο μέσα μας οι οποίοι ζωοποιούν. Μόνο όταν εισέλθουμε στο βαθύ νόημα του Ευαγγελίου και ζήσουμε στο αγιαστήριο, στη σιωπή με τον Θεό γινόμενοι διδακτοί Θεού θα ενεργοποιήσουμε το δέντρο της ζωής. Αδέλφια μου, όποιος ζητά τη σοφία του Θεού θα ζήσει, όποιος ζητά τη ζωή χωρίς τη σοφία Θεού αλλά με την λογική των ανθρώπων θα πεθάνει. Γι’ αυτό αναφέρεται, ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν, όμως δεν το μαθαίνουμε από παιδικής ηλικίας διότι φρόντισαν οι άνθρωποι να κρύψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού ώστε να μη αφυπνιστούν τα έθνη ή ο διάβολος κατάφερε να εγκλωβίσει το ανθρώπινο γένος. Σήμερα όμως η σοφία του Θεού βγαίνει στην επιφάνεια, έρχεται μπροστά μας και γίνεται για εμάς τρόπος ζωής, γίνεται για εμάς η αλήθεια. Ο Θεός μας αποκαλύφθηκε, ο Θεός θέλει να μας ολοκληρώσει σαν ανθρώπους, να μας αναγεννήσει, να μας χαρίσει αυτό το οποίο προ είδε ο Ιησούς και που διά του οποίου έδωσε την ζωή του λύτρον αντί πολλών ώστε να γίνουμε όλοι σύμμορφοι, να γίνουμε όλοι κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι. Όλα αυτά ανήκουν στη σοφία του Θεού. Τι τα θέλουμε όλα τα άλλα αφού η δική μας η ώρα είναι πάντα έτοιμη χωρίς Χριστό; Είναι γραφικό, όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτος θέλει σώσει αυτήν.
Όσοι κάνουν όνειρα χωρίς τον Χριστό είναι σαν τον μελλοθάνατο ο οποίος βλέπει όνειρο ότι είναι ελεύθερος όμως δεν είναι και την άλλη μέρα οδηγείται στο απόσπασμα. Για να είναι ελεύθερος χρειάζεται να του χαριστεί πρώτα η ποινή.
Ο Χριστός μας χάρισε την ποινή, ο Χριστός έγινε λύτρο αντί πολλών, ο Χριστός πέθανε για να μην πεθάνουμε. Η δική μας ποινή διεγράφη, ας εγκαταλείψουμε την φυλακή και ας επιστρέψουμε στον οίκο του Πατέρα μας όπως ο άσωτος υιός, ο οποίος συνέλαβε την φτώχεια της αμαρτίας και έτρεξε να επιστρέψει στην ασφάλεια που παρέχει σε αυτόν ο οίκος του Θεού, η σοφία του Θεού. Αδέλφια μου, η επιστροφή η δική μας ξεκίνησε. Η πνευματική μας δραστηριότητα η οποία ολοκληρώνεται στο αγιαστήριο μας καθιστά εικόνα Θεού, δέντρο ζωής, παράδειγμα προς μίμηση στις κοινωνίες των ανθρώπων. Γένοιτο αμήν.
 
~ Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι ο Θεός μας αγαπά και αυτό είναι αλήθεια, τα πάντα έχει κάνει για την αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Είναι γραφικό, πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν. Πολλοί λένε ο αδερφός μου δεν με αγαπά, ο φίλος μου μου έκανε αυτό ή το άλλο, ο άνδρας μου με άφησε, η γυναίκα μου με άφησε, ο γιατρός μου είπε αυτό, η τράπεζα το άλλο και τέλος δεν έχουν οι διαμάχες μεταξύ μας. Μάλιστα στο τέλος λέει ο άνθρωπος που δεν ξέρει τον Θεό, που είναι ο Θεός, γιατί ο Θεός, αυτό ή το άλλο; Και εγώ απαντώ, όλα αυτά ανήκουν στους ανθρώπους και προέρχονται από την πτώση των ανθρώπων και οι άνθρωποι δεν ξέρουν να αγαπούν, αφού όλο το ανθρώπινο γένος ζει το ψέμα, γι’ αυτό και άθελά τους πληγώνει ο ένας τον άλλον ή και θεληματικά. Ο Θεός όμως δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Ο Θεός μας αγαπά. Οι άνθρωποι όχι, δεν ξέρουν να αγαπούν. Η αγάπη τους πάντα έχει όριο, του Θεού δεν έχει κανένα γι’ αυτό συμβαίνουν όλα αυτά στη ζωή μας. Αν θέλουμε όμως να βρούμε τις ισορροπίες που μας κάνουν ανώτερα όντα ώστε να διαχειριζόμαστε τα πάντα με σοφία και αγάπη, ας τρέξουμε στον Χριστό. Αυτός μας αγαπά, αυτός δεν θα μας προδώσει ποτέ! Αυτός θα μας κάνει παρέα, αυτός θα μας μιλάει, αυτός θα μας στείλει τον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο να παρηγορεί τη ζωή μας. Όλοι μπορεί να μας εγκαταλείψουν όμως αυτός ποτέ! Ας το δοκιμάσουμε!

~ Θέλω να με ακούσουν όλα τα λογικά όντα (άνθρωποι), δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από τον ζώντα Θεό. Ας τον αγαπήσουμε τον Θεό πολύ! Εγώ ζω εδώ και πολλά χρόνια με τον Θεό, αν μου πεις ότι αύριο θα χάσω τον Θεό θα πεθάνω ακαριαίως και σίγουρα πριν έλθει ο θάνατος θα νιώσω μία μεγάλη λύπη. Παρόλα αυτά όμως συνάμα με την λύπη θα νιώσω και μία μεγάλη χαρά διότι ο Θεός με έκανε παρέα δεκατρία χρόνια και ξέρω ότι θα με θυμηθεί την ημέρα τη δική του, γι’ αυτό πολλοί άνθρωποι σκεύη εκλογής ανά τους αιώνες οι οποίοι γνώρισαν τον Θεό δεν τους ένοιαζε το πόσο θα ζήσουν γιατί έκαναν ένα έργο και ήξεραν ότι ο Θεός δεν θα τους ξεχάσει. Ας κάνουμε κι εμείς ένα έργο αγάπης το οποίο ο Θεός θα συστήνει και θα καυχάται γι’ αυτό το έργο, αφού πίσω του θα κρύβεται ο καθένας από εμάς. Όλες οι απορίες λύνονται με την πνευματική εξέλιξη και αναγέννηση. Όμως πιστεύω ότι ο Θεός μας κάλεσε ώστε διά μέσου μας να εκπληρωθούν τα γεγραμμένα, αφού εμείς σήμερα πήραμε την σκυτάλη να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα ευάρεστη στον Θεό, ώστε να μπορέσουμε να πιστέψουμε, να συγχωρέσουμε, να αγαπήσουμε, να γίνουμε μία ποίμνη με έναν ποιμένα τον Χριστό. Αμήν.

~ Σήμερα το πνευματικό πρόβλημα για όλους τους ανθρώπους ειδικότερα για τους Χριστιανούς δεν είναι τα μεγάλα προβλήματα, οι μεγάλες αμαρτίες αλλά οι μικρές αλώπεκες, οι μικρές αμαρτίες αυτές κατατρώγουν τον αμπελώνα – το σώμα μας εν αγνοία μας. Αδέλφια μου, αν μέσα στο σπίτι μας μπει ένα μεγάλο ζώο από την πόρτα π.χ. λιοντάρι εμείς θα βγούμε αν είναι δυνατόν και απ’ το παράθυρο. Αν όμως μπει ένας σκορπιός ή ένα φίδι ή ένα ποντίκι δεν θα το καταλάβουμε, μπορεί όμως εκεί που κοιμόμαστε ενώ δεν βλέπουμε κανένα λιοντάρι να μας τσιμπήσει ο σκορπιός, το φίδι ή το ποντίκι και να πεθάνουμε. Τι θέλω να πω; Όλοι οι Χριστιανοί δεν κάνουν μεγάλες αμαρτίες, όμως έχουν κάτι μικρές αλώπεκες, αλεπούδες που δεν γίνονται αντιληπτές εύκολα, αυτές κάνουν το μεγάλο κακό. Οι μικρές αλώπεκες είναι η κρίση, μέρα – νύχτα κρίνουμε, δεύτερον βλέπουμε λάθη, δυστυχώς όλοι είναι λάθος ενώ εμείς είμαστε οι σοφοί, τρίτον ο εγωισμός ο οποίος έχει μορφές όπως επιδεικτικότητα, περιαυτολογία, έπαινο του περιβάλλοντος, ευθιξία, παράπονο, προπέτεια, δικαιολογία. Έχουμε ακόμη πολλές πονηρίες. Εδώ έγκειται το μεγάλο θηρίο. Οι πονηρίες αυτές δουλεύουν μέσα μας από παιδικής ηλικίας και δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε εύκολα διότι τις θεωρούμε σοφία, ακόμα και οι Χριστιανοί. Αδέλφια μου η αλήθεια είναι μία. Για όλα τα σκάνδαλα ή ερεθίσματα ή προκλήσεις που δεχόμαστε καθημερινά υπάρχει τρόπος να τα νικήσουμε, ώστε να αποφύγουμε την πονηρία, το λάθος το ψέμα, τον εγωισμό. Αδέλφια μου, για κάθε σκάνδαλο υπάρχουν μέσα στον Λόγο του Θεού συγκεκριμένες απαντήσεις ώστε να αποφύγουμε την πονηρία, δηλαδή βάσει του Λόγου του Θεού όταν υπάρχουν στα ερεθίσματα που δεχόμεθα ή σκάνδαλα ή άλλες επιδιώξεις που μας καλεί το σύστημα του κόσμου συγκεκριμένες σκέψεις και λύσεις οι οποίες έρχονται από τον Λόγο του Θεού, αυτό φανερώνει αισθητήρια γεγυμνασμένα και άνθρωπο του Θεού ο οποίος δεν παθαίνει πτώση και διατηρεί την ειρήνη του κάτω απ’ όλες τις συνθήκες και ο λόγος διότι οι ειρηνοποιοί θα κληρονομήσουν τη γη. Δηλαδή ποιες σκέψεις μας δίνουν ζωή όταν αντιμετωπίζουμε σκάνδαλα, πειρασμούς, πονηρίες, επιθέσεις, κατηγορώ κ.λ.π.; Πάμε να δούμε ο Χριστός στο λοιδορούμενος τι έκανε; Απλά δεν αντελοιδόρει. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος του Θεού και αμέσως σταματάει το σκάνδαλο, σταματάει η αντιπαράθεση, φεύγει ο εγωισμός και αμέσως βρίσκει την εύνοια του Θεού. Η δεύτερη σκέψη λέει όταν δεν υπάρχει καθαρισμός, θα δεις τι θα του κάνω εγώ κ.λ.π.. Αυτή η δεύτερη σκέψη τι κάνει; Απλά φέρνει τον θάνατο.
Στο απειλούμενος τι έκανε ο Χριστός; Απλά δεν ηπείλει. Όταν οι άνθρωποι ήθελαν το κακό του, τι έκανε ο Χριστός; Απλά έλεγε το άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποίουσι. Όταν τον πρόδωσε ο Πέτρος, στην προδοσία τι έκανε ο Χριστός; Απλώς τον συγχώρεσε και τον έκανε πρεσβύτερο στους αδελφούς του. Είμαστε στο αγιαστήριο, χτυπάει το τηλέφωνο, έλα αδελφέ είμαστε στο τάδε μαγαζί σε περιμένουμε, τραγουδάει ο τάδε κ.λ.π. εμείς τι κάνουμε; Η σκέψη του Θεού είναι όταν κάνεις μία δουλειά μην λες ούτε το χαίρειν. Η δεύτερη σκέψη η ανθρώπινη είναι εντάξει αρκετά αγωνίστηκα σήμερα, έρχομαι. Από εκεί και πέρα χάνεται ο έλεγχος, αρχίζουν οι κρίσεις, οι επικρίσεις, τα κουτσομπολιά. Να μην πάμε; Ναι, να πάμε αλλά να πάμε όταν θα είμαστε γεμάτοι από Χριστό. Όσο ο Χριστός απουσιάζει από τη ζωή μας είμαστε επικίνδυνοι για τον εαυτό μας και για τους άλλους.
Αδέλφια μου, ο Χριστός απέρριψε τα πάντα, ακόμα και όλα τα βασίλεια και επέλεξε την υπακοή, τον Σταύρο. Πάντα κάτω απ’ όλες τις συνθήκες έκανε το θέλημα του Πατέρα του. Όταν δεν έχουμε Θεό, έχουμε πονηρίες. Ένας λέει δεν έχω πονηρίες, να εδώ είναι οι αλώπεκες, αφού ο άνθρωπος αυτός κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Αν είχε Θεό ή αγαθό τι θα έκανε; Απλά μία σκέψη. Ο άνθρωπος του Θεού ξέρει το θέλημα του Θεού και έτσι αποφεύγει τις αλώπεκες. Όταν αποφεύγουμε τις αλώπεκες, αποφεύγουμε την ρομφαία, αποφεύγουμε τη φθορά, το θάνατο, αποφεύγουμε τις δεύτερες, τις τρίτες ή και περισσότερες σκέψεις. Όποιος έχει δεύτερες ή και τρίτες σκέψεις ή πιο πολλές σκέψεις διαφορετικές μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι είναι μακριά από την σκέψη του Θεού. Ο Θεός έχει συγκεκριμένες σκέψεις και ο άνθρωπος θα πρέπει να τις υιοθετήσει. Αυτός είναι ο αγώνας μας, να μάθουμε πως σκέφτεται ο Χριστός, ποιος είναι ο νους ώστε να αποκτήσουμε κι εμείς τον νου του για να πετύχουμε τον στόχο μας και να φέρουμε την αποστολή μας εις πέρας. Οι πολλές σκέψεις φέρνουν κατακερματισμό στην ψυχή και στο σώμα. Η μία σκέψη πηγάζει από την σοφία του Θεού. Αν έχουμε τη σοφία του Θεού τότε αυτή έχει την εξουσία να μας διατηρεί στο ακέραιο άφθαρτους και συμμέτοχους της δόξης του Θεού.

~ Αδέλφια μου, δεν κινδυνεύουμε από τις μεγάλες αλώπεκες (αμαρτίες) αλλά από τις μικρές αλώπεκες οι οποίες δημιουργούν πολλές σκέψεις. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος αναφέρει, άνθρωπος δίγνωμος, ακατάστατος εν πάση τοις οδοίς αυτού. Να λοιπόν το πρόβλημα που είναι και δεν μπορούμε να ζήσουμε. Λείπει ο Θεός, λείπει η μία σκέψη. Μάλιστα πολλοί άνθρωποι σήμερα για να ζήσουν πνευματικά βρίσκουν ομιλίες ή θέματα που πρέπει να σπάσεις το κεφάλι σου για να τα καταλάβεις και ο λόγος διότι τα δημιούργησε η πτώση τους, η πονηρία τους και όχι η αγάπη τους. Π.χ. είδατε κανέναν που πάει σε ψυχολόγο να γίνει καλά; Όχι, είναι η απάντηση. Πάντα άρρωστος είναι και πάντα εξαρτάται απ’ αυτόν και ξέρετε γιατί, διότι η Ψυχολογία είναι ένας ξερός λόγος αφού δεν έχει αγάπη αλλά πολυσύνθετες λέξεις οι οποίες δεν θεραπεύουν ποτέ. Η αγάπη θεραπεύει. Οι περισσότεροι Ψυχολόγοι πάνε οι ίδιοι σε Ψυχολόγο. Η Ψυχολογία στερείται αγάπης. Όταν οι άνθρωποι αναγεννηθούν από τον Θεό φανερώνουν αγάπη ο ένας στον άλλον και έτσι μπορούν να θεραπεύουν. Ο λόγος που δεν μπορεί κάποιος να επανεντάξει τον εαυτό του στη ζωή όταν πέσει θύμα πολλών σκέψεων, είναι διότι επιλέγει την λογική του κόσμου και όχι την αγάπη του Χριστού, την σοφία του Θεού. Η λογική του κόσμου οδηγεί σε πτώση και μετά στον Ψυχολόγο ή στον γιατρό. Η αγάπη οδηγεί απλά στη ζωή, αρκεί να δώσουμε αγάπη και όχι να ζητήσουμε. Αρκεί να κάνουμε τους άλλους ευτυχισμένους, μόνο έτσι θα κάνει ο Θεός εμάς ευτυχισμένους. Εμείς ρωτάμε. Γιατί αδελφέ μου επιλέγεις το δύσκολο; Ο Χριστός επέλεξε το απλό, έδωσε τη ζωή του και όλοι θεραπεύτηκαν. Εσύ γιατί θέλεις να τον περάσεις; Επίδειξη θέλεις να κάνεις; Ο Θεός είναι απλός. Δώσε αγάπη και η ευτυχία, η χαρά που θα δεις στα πρόσωπα αυτών που πάσχουν εξ’ αιτία σου, θα γίνει για σένα φάρμακο ζωής. Ο Λόγος του Χριστού είναι απλός! Ας γίνουμε κι εμείς απλοί δίνοντας έμπρακτη αγάπη. Μερικοί φεύγουν από την Φωνή Θεού που είναι οικογένεια και πάνε εκεί που υπάρχει πολυπλοκότητα, δόγματα, οργανώσεις και δεν μπορούν να βρουν θεραπεία, δεν μπορούν να βρουν ζωή. Αδέλφια μου οι πολλές σκέψεις καθιστούν τον εγκέφαλο ανίκανο να παράγει τη ζωή. Ο Χριστός επέλεξε απλούς ανθρώπους και ο ίδιος ήταν απλός. Οι πολλές σκέψεις δημιουργούν ανακατανομή στο αίμα, ακόμα και αυτές που φαίνονται αγαθές. Με τις πολλές σκέψεις πέφτει το οξυγόνο, τα όργανα του σώματος υπολειτουργούν, έτσι εμφανίζονται οι ασθένειες αφού οι πολλές σκέψεις τον μπερδεύουν τον εγκέφαλό μας. Με τις πολλές σκέψεις οι βιοχημικές λειτουργίες του εγκεφάλου οι οποίες παράγουν τη ζωή σταματούν, φυσική συνέπεια να δημιουργείται ανακατανομή. Έτσι δημιουργούνται τα προβλήματα υγείας. Π.χ. ο θυμός, αυτός δρομολογεί επιζήμιες επιπτώσεις στον οργανισμό, προκαλεί επικίνδυνες καρδιακές αρρυθμίες, φέρνει αιφνίδιο θάνατο ή οξύ έμφραγμα, δημιουργεί ανακατανομή στο αίμα, δηλαδή αντί να πάει το αίμα στο στομάχι πάει στο κεφάλι μας και φέρνει τρομερό πονοκέφαλο αφού πιέζονται τα πάντα μέσα μας. Με τον θυμό ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού γιατί ο θυμός απελευθερώνει ορμόνες επίθεσης, όπως είναι η αδρεναλίνη, η κορτιζόνη και πολλές άλλες. Αυτές προκαλούν σύσπαση των αρτηριών της καρδιάς και δημιουργούν την εμφάνιση στηθάγχης. Κατά την διάρκεια του θυμού δημιουργούνται στο αίμα συνθήκες για θρόμβωση, αφού τα αιμοπετάλια του αίματος παρουσιάζουν τάση για συγκόλληση, τα ινωδογόνα αυξάνουν και ο χρόνος τήξεως του αίματος γίνεται επικίνδυνος. Τώρα ο κίνδυνος για έμφραγμα είναι επί θύρας και βαράει την πόρτα. Να το λιοντάρι ήρθε. Ο θυμός είναι λιοντάρι έτοιμο να σε κατασπαράξει. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι άτομα παρορμητικά γεμάτα θυμό χάνονται γρήγορα με αιφνίδιο θάνατο. Ακόμα είναι απλό αυτό που θα πω αρκεί να το προσέξουμε, κάθε κακό που θέλουμε να εκφράσουμε ή να πούμε στους άλλους οι πρώτοι που το ζούμε είμαστε εμείς οι ίδιοι και μετά οι άλλοι.

~ Αδέλφια μου ο Χριστός με την θυσία του γκρέμισε το μεσότοιχο της έχθρας που είχε επικρατήσει μεταξύ Θεού και ανθρώπου, δυστυχώς ο άνθρωπος αποστάτησε από την υιοθεσία και νουθεσία του Θεού επιλέγοντας την νουθεσία του Διαβόλου ώστε να εργάζεται το πονηρό. Όλο αυτό το μεγαλείο το έκρυψαν οι πάντες και μετά την παρουσία του Θεού - δηλαδή δεν γνωρίζει ο κόσμος σήμερα ότι ο Θεός γκρέμισε το μεσότοιχο της έχθρας, ότι ο Θεός δεν θέλει πνευματικά ανώτερους και κατώτερους, ότι ο Θεός κατήργησε τον θάνατο. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός δεν θέλει κανέναν ανάμεσά μας σήμερα να κάνει τον ποιμένα ή τον αρχηγό. Ο Θεός θέλει απλά φίλους και αδελφούς γι’ αυτό ακόμα και σήμερα αφού όλοι έχουν άγνοια συνεχίζουν οι άνθρωποι της διαφθοράς να εκμεταλλεύονται τον αμπελώνα του Θεού σε παγκόσμια κλίμακα και να θησαυρίζουν εις βάρος του Θεού και των ανθρώπων. Ας ενωθούμε όλοι με τον ζώντα Θεό και μεταξύ μας με τον ένα τίτλο που μας πρότεινε ο ίδιος ο Χριστός, σεις μην ονομαστείτε καθηγηταί εις ο καθηγητής σας ο Χριστός, σεις πάντες αδελφοί εστε, και έναν σκοπό να νικήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας ώστε να πάψει να υφίσταται στη ζωή μας. Αμήν.

~ Σήμερα η Φωνή Θεού αποκαθιστά την αλήθεια. Πριν την έλευση του Χριστού η σχέση Θεού και ανθρώπου ήταν αβυσσαλέα αφού προέκυψε αποστασία και προδοσία από την πλευρά του ανθρώπου, σύμφωνα με το σχέδιο αναγέννησης, αφού για να εκτιμήσει ο άνθρωπος τη ζωή, το θάνατο έπρεπε να γευτεί το θάνατο ώστε να προκύψει συνειδητή αναγέννηση. Η αποστασία επικράτησε και μεταξύ των ανθρώπων και εδώ οι σχέσεις έφυγαν από την αγάπη αφού όλοι στήριξαν τη ζωή τους στα συμφέροντα, στις προσωπικές φιλοδοξίες. Η αγάπη στράφηκε αναγκαστικά στα οικεία πρόσωπα απορρίπτοντας οι πάντες την αγάπη του Θεού η οποία συγκλίνει στο να τείνουν οι άνθρωποι να αγαπούν τον πλησίον τους ως εαυτόν με μία αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό και εκδηλώνεται με το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Ακόμα ο Χριστός γκρέμισε το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ Διαβόλου και Θεού (και σ’ αυτή την σχέση υπήρχε μεγάλο χάος). Τελευταία άλλαξε την σχέση μεταξύ Διαβόλου και ανθρώπου, αφού τον νίκησε ο Χριστός ως άνθρωπος κινούμενος διά Πνεύματος Αγίου, έτσι τον κατέστησε τον Διάβολο από εξολοθρευτή παιδαγωγό του ανθρώπου. Αδέλφια μου, προ της ελεύσεως του Χριστού στα Άγια των Αγίων μπορούσαν να μπαίνουν μόνο οι ιερείς, μόνον αυτοί να εισέρχονται. Τώρα με την παρουσία του Χριστού όλα αλλάζουν, αφού όλοι μπορούν να κοινωνούν διά Πνεύματος Αγίου τη σοφία του Θεού. Ο Άγιος Θεός φρόντισε όλη αυτή η σοφία να γίνει κατανοητή απ’ τους πρώτους μαθητές του αλλά και απ’ όλους εμάς σήμερα, αν και πολλοί ακόμα κρύβουν την αλήθεια αφού οι άνθρωποι που σταύρωσαν τον Χριστό, οι υποκριτές συνεχίζουν να υπάρχουν και να συν αυξάνονται με τους υιούς και τις θυγατέρες του Θεού. Εμείς όμως ας κάνουμε σήμερα το θέλημα του Θεού. Ευτυχώς που ζούμε σε δημοκρατικά πολιτεύματα τα οποία μας επιτρέπουν να εργαστούμε πνευματικά. Γένοιτο αμήν.

Ας δούμε τι αξία έχει η χαρά, το γέλιο στη ζωή μας.
~ Η χαρά και ειδικότερα η χαρά διά Πνεύματος Αγίου, το γέλιο δρα καταλυτικά στο άγχος και ενεργοποιεί θετικά τον ορμονικό οργανισμό του ανθρώπου.
Με το γέλιο η ορμονική ισορροπία επανέρχεται τάχιστα στις φυσιολογικές της λειτουργίες, όσο διαταραγμένη κι αν είναι.
Η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να γελάει, αυτό και μόνον είναι σύμπτωμα υγείας. Δεν μιλάω φυσικά γι’ αυτό το χαζό γέλιο που κρύβει μέσα την ολοκληρωμένη υποκρισία, αλλά μιλάω για το γέλιο του Θεού το οποίο εκφράζεται με τα μάτια. Το ψεύτικο γέλιο που εξέρχεται από τα χείλη δεν το γνωρίζουν τα γονίδια. Εμείς στην Φωνή Θεού μιλάμε για την χαρά του Θεού, την χαρά που δημιουργεί ο Θεός μέσα μας διά πνεύματος Αγίου γι’ αυτό λέμε να μπούμε στο αγιαστήριο ώστε να πάρουμε χαρά για να ζήσουμε. Η χαρά του Θεού διευκολύνει την φυσική έκκριση των ορμονών, όπως ακριβώς έχουμε έκκριση σάλιου και διέγερση της ορέξεως όταν οσμιζόμαστε ένα μαγειρεμένο φαγητό.
Το γέλιο που προκαλεί η χαρά του Πνεύματος του Αγίου εκτός της διέγερσης των αδένων δραστηριοποιεί και ορισμένους μύες. Αυτό το καταλαβαίνουν καλύτερα οι άνθρωποι που βασανίζονται από μόνιμες ημικρανίες, μελαγχολίες, άγχος και κακοκεφιά. Το γέλιο δραστηριοποιεί το διάφραγμα και ανακουφίζει την αναπνοή.
Οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από κυκλοφορικά προβλήματα, οι καρκινοπαθείς και οι ψυχοπαθείς είναι κατά κανόνα άνθρωποι αγέλαστοι ή και αν γελάνε το γέλιο τους δεν είναι τις περισσότερες φορές αληθινό αλλά υποκριτικό.
Πρέπει να γελάμε ακόμα και πριν γνωρίσουμε την ευτυχία από φόβο μήπως πεθάνουμε χωρίς να έχουμε γελάσει ποτέ.
Δεν υπάρχει ευτυχισμένος άνθρωπος που δεν γέλασε ποτέ. Μην αφήνουμε, λοιπόν, την ευκαιρία να χαρούμε. Ο Θεός ξέρει να μας κάνει χαρούμενους! Ας τον εμπιστευτούμε! Η χαρά του Θεού αυξάνει στο αγιαστήριο.
Το γέλιο, η χαρά είναι ένα φάρμακο χωρίς παρενέργειες, είναι φάρμακο αιώνιας ζωής. Πολλοί έχουν τα προβλήματα του κόσμου και με δόλο μπαίνουν στη ζωή των άλλων και τους την καταστρέφουν. Καλό είναι να βρούμε τον Χριστό, διότι στο τέλος θα μείνουμε μόνοι μας κάνοντας κακό σε πολλούς, οι οποίοι μας έδωσαν χαρά κι εμείς τους κάναμε δυστυχισμένους. Να δίνουμε χαρά, μόνο χαρά για να πάρουμε χαρά. Την χαρά την έχει ο Χριστός. Ας ζητήσουμε απ’ αυτόν χαρά ώστε να γελάσουμε εμείς αλλά και όλοι όσοι μας γνωρίζουν.

~ Υπάρχει μία εντολή στον νόμο του Θεού που λέει ου φονεύσεις και όλοι λένε εγώ δεν σκότωσα κανέναν. Αδέλφια μου για να ιδρύσει την βασιλεία του ο Θεός στη γη, θέλει εμένα, εσένα και αυτόν που είναι εκεί έξω. Πολλοί λένε εγώ δεν είμαι αμαρτωλός, εγώ δεν σκότωσα κανέναν και το παίζουν άγιοι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλοι άθελά μας σκοτώνουμε με τα λόγια μας και τα έργα μας τους συνανθρώπους μας. Ακόμα όσοι λένε ότι δεν σκότωσαν κανέναν θα πρέπει να καταλάβουν ότι με τον τρόπο που ζουν οι ίδιοι, αφού απέρριψαν τη σοφία του Θεού έχουν σκοτώσει τον ίδιο τους τον εαυτό. Τι χειρότερο να σκοτώσεις τον εαυτό σου; Δεν είναι φόνος να σκοτώσεις μόνο κάποιον άλλον, αλλά φόνος είναι όταν με τον εγωισμό σου και με την άγνοιά σου σκοτώνεις τον εαυτό σου. Γιατί να σκοτώσουμε τον εαυτό μας; Αφού ο Χριστός πέθανε για μένα, για σένα, για όλους ώστε να ζήσουμε. Γιατί να αδιαφορήσουμε στο κάλεσμα του Χριστού; Ο Χριστός μας έδωσε πνεύμα ζωοποιόν, γιατί εμείς επιλέγουμε των δαιμόνων; Ο Χριστός μας χάρισε σώμα το οποίο είναι ναός του Θεού, γιατί εμείς να το κάνουμε κατοικητήριο δαιμόνων; Όλα αυτά δεν είναι φόνος; Να λοιπόν για όποιον δεν θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό, για όποιον λέει ότι είναι Άγιος, για όποιον λέει ότι εγώ δεν σκότωσα κανέναν, ας γνωρίζει ότι όλοι με την άγνοια και τον εωσφορικό εγωισμό που έχουμε σκοτώνουμε κάθε μέρα τον εαυτό μας. Το όπλο δεν είναι πολυβόλο αλλά είναι η οκνηρία μας, αφού μέσω αυτής οδηγούμαστε σε αδιέξοδο αργά ή γρήγορα. Φανταστείτε λίγο να αποδειχτεί αύριο ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό με αγάπη για να ζήσει την αγάπη. Φανταστείτε να αποκαλυφθεί ότι ο άνθρωπος είναι αείζωος κι εμείς ζούμε τόσο λίγο ενώ μπορούμε να ζήσουμε 1000 χρόνια, 2000 χρόνια, αιώνια χρόνια κι εμείς να έχουμε επιλέξει ως στόχο τα 80 χρόνια και μάλιστα να λέμε ότι είμαστε και μακροχρόνιοι.

~ Ελευθερία Θεού σημαίνει να λυτρωθούμε από όλους όσους το παίζουν σωτήρες, αφού θέλουν και απαιτούν να εξουσιάζουν τη ζωή μας αλλά και να υποτάξουν αυτήν. Το να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί, είναι απλό. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν μας δέχονται όπως είμαστε αλλά θέλουν να κάνουμε αυτό που οι ίδιοι θεωρούν σωστό και ο λόγος που το κάνουν είναι για να καυχώνται οι ίδιοι. Αδέλφια μου, ελευθερία πραγματική έχει όποιος γνώρισε τον Θεό και τον έχει στη ζωή του. Ας το πιστέψουμε και ας το δοκιμάσουμε! Όπου το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία! Όποιος το αντέχει ας φύγει από όσους μπήκαν βιαίως στη ζωή του ή με δόλο, όχι όμως να φύγει απ’ αυτόν που τον αγαπά και τον δέχεται όπως είναι. Όποιος νιώθει ότι κάποιος μπήκε βιαίως στη ζωή του και έχει χάσει την προσωπικότητά του και εργάζεται στη ζωή του χωρίς αγάπη, ας φύγει απ’ αυτόν που δεν σέβεται την ελευθερία του και την προσωπικότητά του ώστε να γίνει ελεύθερος. Το μόνο υγιές μεταξύ μας είναι με όλους τους ανθρώπους όλοι να γίνουμε φίλοι και να μην υποτασσόμαστε σε ανθρώπους, σε νόμους ανθρώπων, σε εντάλματα, σε συμφέροντα αλλά όλοι να υποταχτούμε στην ελευθερία που λέγεται Θεός, που λέγεται πνεύμα ζωοποιόν. Μην βάζουμε ανθρώπους στη ζωή μας οι οποίοι χρησιμοποιούν τάχα τον Θεό ενώ στην ουσία ζητούν με δόλο την χειραγώγησή μας αλλά και την υποταγή μας σε αυτούς. Όποιος το αντέχει ας ξεκινήσει από σήμερα να μην θέλει να γίνει αρχηγός αλλά και να μην βάζει στη ζωή του αρχηγούς. Από σήμερα μία εκκλησία, μία αρχή, μία εξουσία, ένα κίνητρο. Αυτό είναι όλοι να γίνουμε φιλάδελφοι και διδακτοί Θεού. Αυτό που τονίζω σε όλον τον πνευματικό κόσμο και που έτσι απλά εφαρμόζεται μέσα στην Φωνή Θεού, είναι να γίνουμε ο εαυτός μας έχοντας ο καθένας μας την διαφορετική μας προσωπικότητα, η οποία όμως στο αποκορύφωμά της υπηρετεί την αγάπη. Όσοι το έμαθαν αυτό πιστεύω αν είναι ειλικρινείς, αν θέλουν, ας αναγνωρίσουν ότι το διδάχτηκαν από την Φωνή Θεού ή και αν ο Θεός τους το αποκάλυψε πριν γνωρίσουν την Φωνή Θεού, να γνωρίζουν ότι στην Φωνή Θεού εφαρμόζεται. Γένοιτο αμήν.

~ Μία φορά ήρθε ένας μεγάλος άνθρωπος στο σπίτι μου και καθώς μιλούσαμε συνέχεια με ρωτούσε πνευματικά θέματα και αφού με ρωτούσε του έλεγα τα πιστεύω μου. Για εμένα αυτά που του έλεγα ήταν απλά και συνηθισμένα γιατί αυτά έμαθα από τον Θεό, γι’ αυτόν όμως θαυμαστά, αφού ο ίδιος νόμιζε και έλεγε ότι γνώριζε τα πάντα. Μάλιστα ήρθε να με βρει με το σκεπτικό, αυτό μου είπε τουλάχιστον μετά, ότι πίστευε ο ίδιος ότι είχε μεγάλη σοφία και ήρθε εδώ διότι πίστευε ότι εγώ θα γινόμουν οπαδός του. Σε μία στιγμή εκεί που μιλούσαμε τον είδα που άρχισε να δακρύζει. Τον ρώτησα, γιατί κλαις και μου είπε, γύρισα όλον τον κόσμο, νόμιζα ότι είμαι ο τέλειος άνθρωπος και ότι ήξερα όλη την αλήθεια κι εσύ σε αυτήν την δίωρη συζήτηση χωρίς κανένα όπλο δύο μέτρα άνδρα με έριξες κάτω. Δεν έχω δύναμη να σηκωθώ από την καρέκλα. Σήμερα γνώρισα, έτσι μου είπε, τι σημαίνει απλότητα, τι σημαίνει σοφία Θεού, τι σημαίνει θέλημα Θεού και ποιες είναι οι δυνατότητές μας πάνω στην άφθαρτη ζωή, κάτι που μέχρι πριν απ’ αυτή την συζήτηση δεν δεχόμουν αλλά και ούτε είχα συλλάβει ποτέ. Μάλιστα μου είπε ότι νιώθω και μία ανεκλάλητη χαρά γιατί σήμερα γνώρισα διά μέσου σου έναν διαφορετικό Θεό. Αδελφέ μου λέει, με έκανες να καταλάβω πόσο απάνθρωπος είμαι με τον εγωισμό αυτόν που έχω. Εγώ του απάντησα, που είχες, μόλις τον άφησες. Αυτό του το είπα διότι ο ίδιος δάκρυσε και κατάλαβε την δική μας αποστολή την οποίαν ξεδίπλωσα χωρίς να κρίνω κανέναν συνάνθρωπό μου ο οποίος υπηρετεί τον Θεό με έναν διαφορετικό τρόπο. Είδατε τώρα, ένα απόρθητο κάστρο είναι ο εγωισμός που τον κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή με την απιστία μας και την λογική που έχουμε εξασφαλίσει από τον κόσμο, αν και νομίζουμε ότι είμαστε του Θεού και όμως αυτό το απόρθητο κάστρο μπορεί να φύγει με δύο λόγια Θεού, αρκεί να ειπωθούν με αλήθεια. Αδέλφια μου η Φωνή Θεού με όλους εμάς που συμμετέχουμε σήμερα χωρίς κανένα πυρηνικό όπλο μπορούμε να γκρεμίσουμε τον εγωισμό και την στρατιά του που μας επιβάλλει τον θάνατο. Τα όπλα μας; Ο Λόγος του Θεού, η υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού και το προσωπικό μας αγιαστήριο. Σε αυτό μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον ζώντα Θεό ώστε να γίνουμε διδακτοί Θεού. Με αυτά τα όπλα ανά χείρας θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας, θα νικήσουμε τη φθορά και το θάνατο, θα γίνουμε φιλάδελφοι και όλοι μας θα αποτελέσουμε μαζί με εκατομμύρια αδέλφια στη γη την παγκόσμια οικογένεια του Θεού, την εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Αμήν.

~ Η Φωνή Θεού με την δύναμη του Αγίου Θεού συνεχίζει την ανοικοδόμηση του ναού του Θεού στον κάθε άνθρωπο που έρχεται κοντά της και συνεργάζεται μαζί της. Ο τρόπος; Με την άγια λογική του Πατέρα - Θεού η οποία είναι διατυπωμένη μέσα στον Λόγο του Θεού αλλά και με τον προσωπικό μας αγώνα ο οποίος συμβάλλει στην επανένταξη του ανθρώπου του Θεού στις αρχές του Θεού. Ανοικοδόμηση σημαίνει, το πνεύμα μας και το σώμα μας να γίνουν του Θεού μέσα από την μεταστοιχείωση που προκαλεί το ρήμα του Θεού, αφού αυτό είναι ζωοποιόν και είναι το μόνο πνεύμα που ζωοποιεί το σώμα ημών. Υπάρχουν πολλά πνεύματα, ένα πνεύμα όμως ζωοποιεί, αυτό να βρούμε. Το σώμα μας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος και οι λειτουργίες του ζωοποιούνται – ενεργοποιούνται στο εκατονταπλάσιο με το πνεύμα του Θεού. Ανοικοδόμηση σημαίνει αναγέννηση. Αυτή συντελείται – δημιουργείται μέσα στον κάθε αδελφό διά της αποκεκριμένης σοφίας του Πατέρα μας η οποία ξεδιπλώνεται μέσα στον Λόγο του Θεού και στις ομιλίες μας και την οποίαν καλούμαστε σήμερα να σπουδάσουμε ώστε να φέρουμε στη ζωή μας αυτά που ο Θεός μας αποκαλύπτει, αν φυσικά θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού μας πάντα μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας. Ο Θεός δεν θα μας πιέσει να ζήσουμε, εμείς αν καταλάβουμε την αξία της ζωής θα πιέσουμε καθετί που δεν είναι του Θεού να εγκαταλείψει τη ζωή μας και να φύγει από μέσα μας ώστε να νιώσουμε την ελευθερία του Θεού με το πνεύμα το δικό το οποίο ζωοποιεί. Αμήν.  

~ Αδέλφια μου, εμείς όλοι θέλουμε συνειδητά τον ζώντα Θεό στη ζωή μας, θέλουμε αυτός ο Θεός να συμμετέχει στους αγώνες μας, γι’ αυτό σήμερα επιζητούμε διακαώς και θέλουμε να κτίσει μέσα μας ο Άγιος Θεός τη ζωή του Χριστού μας. Η δόξα του Θεού αδέλφια μου κατέβηκε στη γη πριν 2000 χρόνια διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος και σήμερα αγκαλιάζει όλους εμάς αλλά και πλήθος ανθρώπων στην συνέχεια οι οποίοι θα εντάξουν τον εαυτό τους στο θέλημα του Θεού το οποίο ζωοποιεί, ώστε όλος ο πλανήτης να αυξηθεί στο αγαθό, στην αγάπη, στη χαρά, στην ειρήνη, στη σοφία, στην άφθαρτη ζωή ποιώντας καθ’ εκάστην ημέραν το αγαθό και ευάρεστο ενώπιον Θεού και ανθρώπου. Γένοιτο αμήν.

~ Αδέλφια μου ο νέος κατά Θεόν άνθρωπος δημιουργείται σήμερα στο ατομικό αγιαστήριο το οποίο συστήνει ο Θεός σε όλους εμάς αφού μέσα σε αυτό η σχέση μας με τον Θεό παίρνει σάρκα και οστά. Είναι αλήθεια ότι στο αγιαστήριο το θέλημα του Θεού παίρνει σάρκα και οστά. Αν το πιστεύουμε και το εργαζόμαστε το θέλημα του Θεού. Εξάλλου διά της ακοής αυξάνει και η πίστη, ιδιότητα η οποία απαραίτητα πρέπει να υπάρχει, αφού δι’ αυτής γινόμαστε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι. Αδέλφια μου, ο Θεός σήμερα διά Πνεύματος Αγίου δημιουργεί μέσα μας τον νου του Χριστού, την λογική του Χριστού. Κατόπιν θα φανερώσει η εργασία αυτή μέσα μας και γύρω μας την αγάπη του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Αμήν.

~ Αδέλφια μου, το μέλλον του κόσμου ανήκει στον Χριστό και στους ανθρώπους που θα καταφέρουν διά του Χριστού να καταργήσουν τη φθορά και το θάνατο. Το μέλλον του κόσμου δεν θα ανήκει πλέον στην οικονομική ελίτ που σήμερα υπάρχει, ούτε και στο υψηλό κοσμικό, μορφωτικό επίπεδο που σήμερα αγωνίζονται οι άνθρωποι να φέρουν στη ζωή τους μέσα από το σύστημα του κόσμου. Εξάλλου ποιος τίτλος ανθρώπινος είναι ανώτερος από το να ευαρεστήσεις τον Θεό και να ονομαστείς υιός ή θυγατέρα Θεού, να ονομαστείς φίλος Θεού. Στο μέλλον η διάκριση των ανθρώπων που θα γίνουν παράδειγμα προς μίμηση θα ανήκει στη λογική του Χριστού μας, η οποία έχει την δύναμη να μεταστοιχειώσει διά του Χριστού το βιολογικό μας σώμα, το οποίο δύναται και να ζωοποιήσει διά Πνεύματος Αγίου.

~ Απεδείχθη ότι η ευγονική του μέλλοντος ή αλλιώς «καλός γόνος» θα δημιουργηθεί διά της αναγέννησης που προκαλεί ο Λόγος του Θεού στον άνθρωπο του Θεού, φέρνοντάς του την ευζωία και την διαχείριση αυτής, στοιχείο το οποίο χάθηκε από την στιγμή που η επαφή του ανθρώπου με τον Θεό μετατράπηκε από ουσιαστική σε τυπική. Σήμερα αδέλφια μου βρισκόμαστε σε μία ευγονική πνευματική εποχή και διά του Χριστού δημιουργείται ένας ευγονικός πολιτισμός. Αδέλφια μου πιστέψτε το, το μέλλον ήρθε σε εμάς διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Γι’ αυτό από σήμερα δεν χρειάζεται να κοιτάζουμε - στην αρχή του αγώνα μας ή μετά πολλών χρόνων - το εξωτερικό κομμάτι του σώματος, ούτε χρειάζεται εάν έχουν περάσει τα χρόνια να απελπιζόμαστε με την φθορά, καθώς και με το πνεύμα που έχουμε σήμερα το οποίο είναι επηρεασμένο από τον εωσφορικό λάθος τρόπο ζωής που θεληματικά ή εν αγνοία μας έχουμε υιοθετήσει μέσα από τα στερεότυπα που δημιουργεί ο κόσμος, αφού δεν μας δημιουργεί ευφορία ή χαρά. Μόνο ένα πράγμα χρειάζεται να βλέπουμε και αυτό δεν είναι άλλο από το κάλεσμα που λάβαμε ώστε να ετοιμάσουμε εαυτούς για να ζήσουμε την δόξα του Θεού στον παρόντα και στον μέλλοντα αιώνα. Ο λόγος που δεν χρειάζεται να βλέπουμε πλέον το λάθος εργαζόμενοι το αγαθό σήμερα, είναι διότι η παντοδυναμία του Θεού όταν δει καλή προαίρεση δύναται σε κλάσματα δευτερολέπτου να μας επενδύσει μεταστοιχειώνοντας το ήδη κουρασμένο βιολογικό μας σώμα αλλά και καταπονημένο εωσφορικό μας πνεύμα με το δικό του πνεύμα το οποίο ζωοποιεί και μεταστοιχειώνει το σώμα ημών και το κάνει στην συνέχεια σύμμορφο της δόξης του Θεού. Αδέλφια μου, περιφρονήστε ό,τι σας στενοχωρεί, αδιαφορήστε σε ό,τι κακό βλέπετε πάνω σας και γύρω σας και να είστε σίγουροι αλλά και όλοι μας να είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε την επαγγελία της αιώνιας ζωής, της άφθαρτης ζωής και ο λόγος διότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε όλος ο χριστιανικός κόσμος και μη να αλλάξει ριζικά. Είναι γραφικό, αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθ’ εκάστην ημέραν διά Πνεύματος Αγίου. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα όλες οι λειτουργίες, πνευματικές και βιολογικές, εάν εμμένουμε στην προσευχή, στον αγώνα θα αλλάξουν ώστε να γίνει το σώμα μας σύμμορφο της δόξης του Χριστού μας.

~ Ο ίδιος ο Θεός έγραψε την Καινή Διαθήκη και όχι ο Υιός. Ο Υιός θαυμαστώς ανταποκρίθηκε στον Λόγο του Πατέρα του ώστε αυτή η Καινή Διαθήκη, αυτός ο Λόγος που διατυπώνεται μέσα σε αυτή να γίνει κίνητρο ζωής τα έσχατα χρόνια για όλους εμάς με έναν σκοπό, να μπορέσουμε να ελευθερώσουμε εαυτούς από το ψέμα. Χρειάζεται όμως να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι γραμμένα μέσα στον Λόγο του Θεού και περιμένουν τον λαό του Θεού, την οικογένεια του Θεού η οποία θα τα εργαστεί, θα τα σπουδάσει, θα τα οικειοποιηθεί και θα προβεί ευκόλως στις ενέργειες που τα εξασφαλίζουν στον λαό του Θεού, στη ζωή των ανθρώπων. Λέω ευκόλως διότι όποιος είναι της αλήθειας εύκολα υιοθετεί την αλήθεια. Πολλοί λένε ότι ο Χριστός είπε αυτό, άλλοι λένε ότι ο Χριστός έδωσε καινούργιες εντολές σήμερα, άλλοι άνθρωποι λένε ότι ο Χριστός έγραψε καινούργιο βιβλίο και το φανέρωσε σε κάποιον. Αδέλφια μου, μην πέφτουμε θύματα ανθρώπων. Ο Χριστός δεν έχει δικό του λόγο. Ο Χριστός πήρε τον λόγο από τον Πατέρα του και τον έκανε έργο με τη ζωή του, κατόπιν οι απόστολοι στην συνέχεια έγραψαν τα λόγια που εξήλθαν απ’ αυτόν και παρουσίασαν τα έργα του γραπτώς. Υπήρχαν πολλοί μάρτυρες σε ό,τι είπε ο Χριστός και έκανε. Για να γράψει ο Χριστός καινούργιο βιβλίο θα πρέπει να κατέβει ξανά, να διδάξει πάλι με τη ζωή του ώστε πάλι όπως τότε να μαρτυρήσουν οι άνθρωποι αυτό που θα δουν. Όχι ένας άνθρωπος αλλά πολλοί άνθρωποι, Γι’ αυτό επιλέχτηκαν οι μαθητές. Αυτοί έγιναν μαρτύριο για ό,τι είπε και έκανε ο Κύριος. Να κατέβει ξανά ο Χριστός στη γη αυτό δεν θα ξανά γίνει διότι ο Κύριος τελείωσε την αποστολή του. Μία αποστολή υπάρχει για τον κάθε άνθρωπο. Η τελευταία αποστολή είναι του Παρακλήτου ο οποίος θα ιδρύσει την βασιλεία μέσα μας και γύρω μας και θα καλέσει τον Χριστό να κάνει την δευτέρα του παρουσία ώστε να συμβασιλεύσει με τους λελυτρωμένους. Ο Χριστός μίλησε για τον Παράκλητο ως εξής, συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς, εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν προς υμάς και ελθών εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, περί αμαρτίας μεν ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ, περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκ έτι θεωρείτε με, περί δε κρίσεως ότι ο άρχων του κόσμου τούτου κέκριται.
Έτι πολλά έχω λέγειν υμίν αλλ’ ου δύνασθε βαστάζειν άρτι, όταν δε έλθη εκείνος το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν ου γαρ λαλήσει αφ’ εαυτού αλλ’ όσα αν ακούση λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγείλει υμίν, εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγέλει υμίν.
Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμά έστιν, διά τούτο είπον ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγέλει υμίν.
Ο Χριστός αδέλφια μου ανελήφθη, κρύφτηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατρός (αγαθός χώρος) και θα μείνει εκεί έως να νικηθούν οι εχθροί του, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Για να νικηθεί ο θάνατος ο οποίος πηγάζει από την αμαρτία χρειάζεται αγιαστήριο. Τι σημαίνει αγιαστήριο; Σημαίνει διατριβή πάνω στον Λόγο του Θεού, στη σοφία αυτού ώστε όχι απλώς να τον κατανοήσουμε αλλά να τον εφαρμόσουμε. Ξεκινάμε με μία ώρα ή δύο ή τρεις και μετά γίνεται καθημερινά τρόπος ζωής. Είναι μεγάλη ανακάλυψη και αποκάλυψη το αγιαστήριο. Το αγιαστήριο θα φέρει τον Θεό στη ζωή μας. Ο Χριστός όπως είπα και πιο πάνω μίλησε για το μέλλον ως εξής, συμφέρει ίνα υμίν εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς, ελθών εκείνος..........
Με το Εκείνος αφήνεται να εννοηθεί ότι πρόσωπο θα εκπληρώσει τις επαγγελίες, το οποίο θα δημιουργήσει στη γη το στράτευμα του Θεού. Ο μόνος τρόπος είναι το αγιαστήριο και ο λόγος διότι αυτό μας φέρνει κοντά στον Θεό, έτσι γίνεται ο κάθε άνθρωπος διδακτός Θεού. Υπάρχουν σήμερα οργανώσεις, εκκλησίες, δόγματα όμως οι άνθρωποι είναι αδύνατοι στις επιθέσεις και στα σκάνδαλα που προκαλεί το σύστημα του κόσμου και έτσι όλοι χάνουν τη ζωή τους, χάνουν τον Θεό αργά ή γρήγορα. Για να μην χάνουμε τον Θεό και τη ζωή χρειάζεται να ζωοποιήσουμε τον εαυτό μας, χρειάζεται να μπούμε στην σιωπή. Αξίζει διότι μπορεί να χάσουμε κάποια χρόνια αλλά θα κερδίσουμε άπειρα, αιώνια. Μόνο το αγιαστήριο θα φέρει κοντά το Θεό στη ζωή μας. Μόνο έτσι μπορούμε να γίνουμε διδακτοί Θεού και να εκπληρωθεί η επαγγελία ότι τα έσχατα χρόνια έσονται οι πάντες διδακτοί Θεού. Εμείς στην Φωνή Θεού δεν επιδιώκουμε οι αδελφοί να ακούν εμένα ή κάποιον άλλον. Εμείς στην Φωνή Θεού κατ’ αποκάλυψη Θεού καλούμε τους ανθρώπους να μπουν στο αγιαστήριο, ώστε όλοι να γίνουμε διδακτοί Θεού. Είναι επαγγελία, προ της ελεύσεως του Χριστού οι άνθρωποι μεταξύ τους θα είναι φίλοι και όλοι θα είναι διδακτοί Θεού. Αυτό ξεκίνησε να λαμβάνει χώρα. Ας ακούσουμε τον Θεό. Η δική μας αποστολή είναι να συμπληρωθούν ελλείποντα στον Χριστιανικό κόσμο, στους ανθρώπους που κρατούν στα χέρια τους το Ευαγγέλιο του Χριστού ώστε οι πάντες να μαθητεύσουν τον τρόπο που μπορούν να εκπληρωθούν οι επαγγελίες και να λάβουν χώρα τα γεγραμμένα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

~ Όταν επιμένεις στο δικό σου τότε είναι αναπόφευκτο το λάθος, η προδοσία. Το λάθος ή προδοσία είναι απαραίτητα σε αυτόν που δεν ακούει τον Θεό και τον άνθρωπο του Θεού. Όταν δεν ακούς τον Θεό και τον άνθρωπο που σου έστειλε, τότε θα τους προδώσεις. Ο λόγος; Απλός. Αν είσαι σκεύος εκλογής θα τον προδώσεις για να βρεις την κρυμμένη δύναμη που ήδη ο Χριστός έχει εναποθέσει μέσα σου στο να κάνεις υπέρβαση και να φτάσεις στην μεγαλύτερη αγάπη ως προς αυτόν που πρόδωσες. Αν δεν είσαι σκεύος εκλογής τότε ο λόγος πάλι απλός, για να εκδηλώσεις την εωσφορική σου καταγωγή αφού αυτό άνθρωπε είναι το μόνο που ξέρεις πολύ καλά να κάνεις και αυτό είναι να φεύγεις απ’ ό,τι σου έστειλε ο Θεός, ώστε να γίνεις στην συνέχεια σκεύος του πονηρού αφού όλοι θα σε αποστρέφονται στοιχείο το οποίο θα το προκαλείς εσύ, θα το γεννάς εσύ ώστε οι άλλοι να το βλέπουν και να μην μπορούν να σου έχουν εμπιστοσύνη. Μη γένοιτο!
Υπάρχουν τρεις προδοσίες εις βάρος του Θεού. Η πρώτη εξελίχθηκε στον κήπο της Εδέμ και έχει σχέση με τον νόμο του Θεού τον οποίον παρέβησαν οι πρωτόπλαστοι και που στην συνέχεια μέχρι σήμερα παραβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι δεν τηρούν μέχρι σήμερα τον νόμο του Θεού, με βασική εντολή το Μην κρίνετε να μην κριθήτε. Συ τις ει ο κρίνων αλλότριον οικέτην τω ιδίω Κύριω στήκει ή πίπτει. Διά τούτο αναπολόγητος είσαι, ω άνθρωπε, πας όστις κρίνεις· διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σεαυτόν κατακρίνεις· επειδή τα αυτά πράττεις συ ο κρίνων. Εμείς στην Φωνή για να μην κρίνουμε κανέναν θα δεχόμαστε τον κάθε άνθρωπο όπως είναι, αλλά θα του μάθουμε και αυτού να σέβεται την αποστολή μας και εμείς να σεβόμαστε την δική του. Η δεύτερη προδοσία εξελίχτηκε στο πρόσωπο του Ιούδα. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Κύριο και στην συνέχεια οδηγήθηκε, όλοι ξέρουμε, στον αυτοχειριασμό αφού αυτοκτόνησε. Ο λόγος που οδηγήθηκε εκεί είναι διότι μόνο μεταμελήθηκε, δεν ήξερε για την μετάνοια. Μεταμέλεια δημιουργείται όταν χάσεις κάτι που σου πρόσφερε κάτι, είναι καθαρά συμφέρον. Μεταμελήθηκε διότι έχασε την αγελάδα την οποίαν άρμεγε κάθε μέρα. Έτσι έβλεπε τον Κύριο, αγελάδα από την οποίαν διαχειρίζονταν τις προσφορές, αφού αυτός διαχειρίζονταν το γλωσσόκομο, που σημαίνει το ταμείο. Άρα η μη πνευματική του καλλιέργεια δεν του επέτρεψε να συλλάβει το έλεος του Θεού αλλά ούτε και τον ίδιο τον Θεό. Φαίνεται ότι δεν άκουγε τι του έλεγε ο Κύριος, δεν ήταν στα μαθήματα, δεν ρωτούσε, δεν διευκρίνιζε ενώ ήταν εκεί. Είναι πολλοί που όταν ο Θεός μιλά αυτοί δεν ακούν και μετά έρχονται τα δεινά και λένε γιατί και όταν έρχονται εις εαυτόν χάνουν τα πάντα και είναι αργά. Η τρίτη προδοσία οδηγεί στην δόξα του Θεού και είναι η πιο συχνή. Πώς; Μέσα από την μετάνοια. Προδοσία για τον άνθρωπο του Θεού σημαίνει στην αρχή αδυναμία (άγνοια), γι’ αυτό συντελείται προδοσία, στην συνέχεια όμως σημαίνει μετάνοια, αναγέννηση, πρόοδος, εξέλιξη, θυσία. Παράδειγμα ο Πέτρος. Ο Πέτρος πρόδωσε τον Κύριο και αυτός όπως ο Ιούδας, αφού τον αρνήθηκε αλλά και αναθεμάτιζε αυτόν όμως ο Πέτρος φαίνεται ήταν εκεί στα μαθήματα αφού δεν αυτοκτόνησε, ούτε τον αποστράφηκε και ο λόγος διότι ήξερε ότι ο Κύριος ήταν έλεος, ήξερε ότι ο Χριστός ήταν αγάπη. Αυτό το λάθος να προδώσουμε τον Θεό αλλά και τον άνθρωπο του Θεού έχει έναν σκοπό. Αυτός είναι να μας οδηγήσει στην μετάνοια, όπως ο Πέτρος. Η προδοσία αυτή γίνεται αιτία να εκδηλώσουμε στην συνέχεια την ύψιστη σοφία και αγάπη. Μέχρι να φτάσουμε στην αγάπη θα συνεχίζουμε τα λάθη. Άμα αγαπήσουμε αληθινά τότε θα έρθει ειρήνη, θα έρθει χαρά, θα έρθει η ζωή, θα έρθει η αγάπη που μόνο μας ξεκουράζει αλλά και μας ζωοποιεί. Η αγάπη όταν ολοκληρωθεί φτάνει και στην θυσία, χωρίς κανένα παράπονο. Ας αποκτήσουμε όλη την καθαρή αγάπη του Χριστού μας και η ζωή μας σε σχέση με τον Θεό και τον αδελφό θα είναι άξια και απρόσιτης δόξης και καθαρότητας εκ μέρους του Θεού και του αδελφού μας ως προς το πρόσωπό μας όταν γίνουμε αλήθεια. Γένοιτο αμήν.

Αδέλφια μου το έχω ξαναπεί.
~ Τα έθνη μένουν στους αιώνες, οι θρησκείες μένουν στους αιώνες, οι εγωισμοί ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά στους αιώνες, τα συμφέροντα μένουν στους αιώνες, οι πόλεμοι μένουν, οι διαμάχες μένουν, οι πονηρίες μένουν, ο θάνατος υπάρχει, όλα μένουν στους αιώνες εκτός από τον άνθρωπο που την κάθε χρονική στιγμή τα υπηρετεί με φανατισμό, ο οποίος φανατισμός τον οδηγεί στην συνέχεια στο θάνατο. Αδέλφια μου, σήμερα η λύση υπάρχει και είναι απλή. Όταν όλα αυτά πεθάνουν από τον νου μας, από το μυαλό μας και η αγάπη έρθει διά του Ευαγγελίου, διά του Χριστού τότε εμείς θα ζήσουμε και όλα αυτά που μας πεθαίνουν θα πεθάνουν. Γένοιτο αμήν.

~ Όποια πτώση και αν έχουμε να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και στην συνέχεια να είμεθα σίγουροι ότι θα ζήσουμε την μεγάλη δόξα του, αρκεί να μας διέπει ειλικρίνεια και απόφαση για αλλαγή.
Υπάρχουν τέσσερα πνευματικά σκαλοπάτια. Το πρώτο είναι η μετάνοια, το δεύτερο είναι η οδός του Χριστού, να σπουδάσουμε μπαίνοντας στη οδό την σοφία του Θεού, το τρίτο είναι ο αγιασμός, το τέταρτο είναι η ζωή η άφθαρτη.
Τα τρία σκαλοπάτια ένας άνθρωπος αν αφιερωθεί είναι εύκολο να τα πατήσει. Το τέταρτο όμως είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο.  Υπομονή και επιμονή, εν τη υπομονή κτήσασθε τας ψυχάς σας καθώς ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη εκ του ξύλου της ζωής. Με έναν συνεχόμενο πνευματικό αγώνα η πίστη αυξάνει και γίνεται από σκιώδης ζώσα. Ο αγιασμός σε συνδυασμό με την σοφία του Θεού μεταστοιχειώνει τις βιοχημικές διεργασίες του εγκεφάλου, επόμενο είναι το δέντρο της ζωής να παράγει καρπούς ζωής. Μέσα μας είναι το δέντρο της ζωής. Φυσική συνέπεια λοιπόν να ενεργοποιείται ο υγιής κυτταρικός μηχανισμός τον οποίον έθεσε μέσα μας ο Θεός εξ αρχής. Αυτός κατόπιν αναλαμβάνει να μας διατηρεί αιώνια φρέσκο, νέο. Όταν δημιουργήσουμε τον νου του Χριστού αυτός μας καθιστά την αφθαρσία σε όλο το σώμα και την εξουσία να διαχειριζόμαστε αυτή. Τα πάντα μπορούμε να πετύχουμε με την δύναμη του Θεού. Τα πάντα δυνατά εις τον πιστεύσαντα.
Ποια είναι η ρίζα της καταστροφής της ίδιας μας της ζωής; Είναι ο σκανδαλισμός απ’ όπου και αν προέρχεται με όποια μορφή. Ο Χριστός φανέρωσε, ουαί εις τον σκανδαλίζοντα, ουαί και εις τον σκανδαλιζόμενο. Και οι δύο στην απώλεια διότι η άγνοια που τους διέπει δεν τους βοηθά να μην χάσουν την ειρήνη. Μία φορά είδα τον Κύριο και μου έκανε εντύπωση η αφθαρσία, η νεότητά του, η καθαρότητά του. Τον ρώτησα αν και κατάλαβε τι ήθελα να τον ρωτήσω. Πώς είναι δυνατόν να έχουν περάσει 2000 χρόνια και να είναι τόσο νέος; Αυτός μου απάντησε, εγώ Θωμά τα δέχομαι όλα διότι ξέρω ότι όλα συνεργούν στο αγαθό για όσους έχουν προορισμό σωτηρίας. Είναι γραφικό, ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος.
Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβη, γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατον. Να από πού έρχεται ο θάνατος, ψωνίζουμε την αμαρτία δωρεάν από παιδικής ηλικίας. Είναι εξάλλου γραφικό, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσι τον Θεό. Ας μάθουμε όλοι να τα δεχόμαστε όλα, αφού για τον άνθρωπο του Θεού τα πάντα συνεργούν στο αγαθό και απ’ όλα σπουδάζει με επιστέγασμα στη ζωή του και στις μεταξύ του σχέσεις να μην τον διακατέχουν διεκδικήσεις.
Όταν φύγουν αυτές οι διεκδικήσεις θα ζήσουμε τον Θεό. Αμήν.
~ Αδέρφια μου, ο Χριστός κατέβηκε στη γη και ο λόγος που κατέβηκε είναι για να συμπληρώσει ελλείποντα και να αποκαταστήσει την πτώση του ανθρώπου με την επανένταξή του στον χώρο του Θεού. Το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων όμως δεν τον αναγνώρισε ως Θεό και τον σταύρωσε. Η ανάγκη η οποία πηγάζει από την αγάπη έκανε τον Θεό, τον Χριστό να αναληφθεί «υποτίθεται» στον ουρανό ώστε να αφήσει το ανθρώπινο γένος να ωριμάσει. Το πνευματικό επίπεδο του Χριστού μας και τα θεόπνευστα λόγια του δεν έγιναν αντιληπτά ακόμη και μέχρι σήμερα, φυσική συνέπεια ο Πατέρας – Θεός να παραχωρήσει για να καλλιεργηθούν οι άνθρωποι την δημιουργία συναγωγών, εκκλησιών κ.λ.π.. Η καλλιέργεια των ανθρώπων ολοκληρώνεται όταν καταλάβουν ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Είναι γραφικό, ου θέλομεν εκδύσασθαι αλλ’ επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Όλα όμως να λαμβάνουν χώρα στη ζωή μας με επιστέγασμα την ανυπόκριτη αγάπη.
Αδέλφια μου ο Πατέρας - Θεός εγέννησε Υιό και εσάρκωσε τον εαυτό του σε αυτόν (στον Χριστό). Η Παρθένος Μαρία εγέννησε Θεό σαρκωθέντα. Παρόλο που γεννήθηκε από γυναίκα ο Χριστός έμεινε μακριά από αδυναμίες. Αυτό αποδεικνύεται μία ημέρα όπου τα αδέλφια του πήγαν εκεί που κήρυττε και του είπαν σε ζητά η μητέρα σου. Ο Χριστός απάντησε, μητέρα μου και αδελφοί μου είναι οι ακούοντες τον Λόγο του Θεού και τηρούντες αυτόν. Άλλη φορά όταν ήταν στον σταυρό πριν βγει η ψυχή του είπε στον Ιωάννη, ιδού η μητέρα σου και εννοούσε την Παναγία. Ο Χριστός έφερε στη γη το ουράνιο πολίτευμα, όμως για να γίνει κατανοητό έπρεπε να γκρεμίσει το μεσότοιχο της έχθρας, το οποίο υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Δυστυχώς μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει ένας ακήρυχτος πόλεμος με εκατομμύρια θύματα. Βοά ο κόσμος. Ο πόλεμος αυτός εμφανίζεται με την σκέψη, με τα λόγια, με τα συμφέροντα, με τους εγωισμούς, με τις πονηρίες και τελευταία με τα όπλα. Παντού υπάρχει ο πόλεμος αυτός μεταξύ των φίλων, των εθνών, των κρατών, των θρησκειών. Στις οικογένειες οι άνθρωποι πολλές φορές είναι συστεγασμένοι εχθροί. Κάποτε μου είπε κάποιος να γίνουμε φίλοι. Είπα φυσικά να γίνουμε, όμως για να γίνουμε φίλοι χρειάζεται να αγαπήσει ο ένας τον άλλον πάνω απ’ όλα και απ’ όλους. Αυτό για να γίνει δεν είναι καθόλου εύκολο διότι χρειάζεται αναγέννηση, χρειάζεται πολύς Θεός. Είναι γραφικό, άμα βρεις φίλο βρήκες τον Θεό. Θέλει δουλειά, δεν είναι εύκολο αφού είναι ο πραγματικός φίλος πάνω απ’ όλους και απ’ όλα. Ο Χριστός για να γκρεμίσει το μεσότοιχο της έχθρας ξεκίνησε να κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας και ζήτησε οι άνθρωποι να γίνουν φίλοι, φίλοι μου εστε εάν ποιήτε όσα εγώ εντέλλομαι υμίν. Πριν το κηρύξει όμως έπρεπε να αποδείξει στους φίλους του την θέωση γι’ αυτό έφυγε στην έρημο σαράντα ημέρες. Όλοι γνωρίζουμε εκεί τι έγινε. Αφού πείνασε ήρθε ο διάβολος και τον πείραξε. Εάν είσαι υιός Θεού του είπε, κάνε την πέτρα αυτή ψωμί. Απάντηση Χριστού με πράο, ειρηνικό και ησύχιο πνεύμα, ουκ επ άρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος αλλ’ επί παντί ρήματι εκπορευομένω διά στόματος Θεού. Τι ήθελε να πει ο Χριστός με αυτό; Ήθελε να πει ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και χωρίς φαγητό, αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη κάθε μέρα και εξαρτόμαστε, αρκεί να έχει στη ζωή του το ρήμα του Θεού, το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του Θεού ενεργοποιεί άλλους μηχανισμούς και παράγει – χορηγεί τη ζωή. Σήμερα οι μηχανισμοί της ζωής ενεργοποιούνται διά μέσω της κοιλίας, όταν όμως μπούμε στο αγιαστήριο και αναγεννηθούμε τότε οι μηχανισμοί της ζωής θα ενεργοποιούνται διά Πνεύματος Αγίου και ο Θεός θα ζωοποιεί το σώμα μας μέσα από την άμορφη ύλη.
Δεύτερος πειρασμός: Τον σηκώνει ο διάβολος από την έρημο και τον πάει πάνω στον ναό. Εκεί του λέει, αν είσαι Υιός Θεού πέσε κάτω να δούμε αν ο Πατέρας σου θα στείλει αγγέλους να μην πάθεις κακό. Απάντηση Χριστού, γέγραπται ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου.
Τρίτος πειρασμός: Τον σηκώνει πάλι από τα Ιεροσόλυμα και τον βγάζει σε ένα ψηλό βουνό – όρος. Από εκεί του δείχνει όλα τα βασίλεια του κόσμου και του λέει, αν πέσεις και με προσκυνήσεις αυτά τα βασίλεια είναι δικά μου, αν πέσεις και με προσκυνήσεις θα σου τα χαρίσω. Απάντηση του Κυρίου, ύπαγε οπίσω μου σατανά γέγραπται γαρ Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτώ μόνω λατρεύσεις.
Προτίμησε τον σταυρό απ’ όλα τα βασίλεια ενώ εμείς τον ανταλλάσσουμε για ένα πιάτο φακή υπηρετούντες την μωρία κάθε στιγμή της ζωή μας. Μη γένοιτο!
Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός καταργεί το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ Θεού και Διαβόλου. Η σχέση μεταξύ Θεού και Διαβόλου ήταν αβυσσαλέα. Μετά την έρημο ο διάβολος από εξολοθρευτής γίνεται παιδαγωγός. Χωρίς διαπαιδαγώγηση δεν γίνεσαι θεός. Άρα για τους ανθρώπους του Θεού ο διάβολος γίνεται ευεργετικό στοιχείο.
Ο Χριστός συνεχίζει να γκρεμίζει το μεσότοιχο της έχθρας πάντα διά του Λόγου του στους μαθητές του και διά μέσου τους σε όλους τους εν Κυρίω γεννηθέντες. Πώς;
Πρώτον, όστις σε αγγαρεύσει μίλιον εν ύπαγε μετ’ αυτού δύο. Εις πάντα δε τον ζητούντα παρά σου δίδε και από του αφαιρούντος τα σα μη απαίτει.
Δεύτερον, όστις σε ραπίση εις την δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην·
Τρίτον, πάνε στον Χριστό μας μία γυναίκα επ’ αυτοφώρω μοιχευομένη. Κατά τον νόμο του Μωϋσή θα πρέπει να λιθοβοληθεί. Πριν την λιθοβολήσουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είπαν να παίξουν μαζί της αλλά και με τον Χριστό. Έτσι την πήγαν μπροστά του και του λένε, Κύριε αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω μοιχευομένη, ο νόμος την καταδικάζει σε θάνατο. Εσύ τι λες; Ο Χριστός έσκυψε κάτω και έγραψε στη γη, στο χώμα. Μετά σήκωσε τα μάτια του και τους είπε, ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω. Αυτό που είπε τίναξε κεφάλια στον αέρα, γκρέμισε την βάση του νόμου ο οποίος έλεγε οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Ήταν όλα αυτά άπειρη σοφία και κίνητρα για κάποιους στην εποχή του να αλλάξουν στάση ζωής, αλλά και σήμερα είναι για όλους εμάς αν είμαστε του Θεού, διαφορετικά αν δεν είμαστε του Θεού τα αντιλαμβανόμαστε ως μωρία. Ο Χριστός με αυτά τα λόγια που είπε έκανε όλους να φοβηθούν μήπως τους βγάλει τα άπλυτα στη φόρα. Έτσι πέταξαν όλοι τις πέτρες και έφυγαν. Ο Χριστός είπε στην γυναίκα, ουδείς σε κατέκρινεν; Η δε είπεν ουδείς Κύριε. Είπεν δε ο Ιησούς, ουδέ εγώ σε κατακρίνω πορεύου και από του νυν μηκέτι αμάρτανε, διότι η αμαρτία μας φέρνει σε αδιέξοδο και γίνεται αιτία για πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις που καταλήγουν ακόμη και στον θάνατο. Ο Κύριος είπε σε κάποιον από αυτούς που θεράπευσε, πορεύου και από του νυν μηκέτι αμάρτανε  ίνα μη χείρον τι σοι γένηται.
Τέταρτον, οι Ραβίνοι της εποχής εκείνης έστειλαν την σπείρα να συλλάβει τον Χριστό. Ήταν στον κήπο που ήταν ο Κύριος και ο Πέτρος. Μόλις πήγαν να συλλάβουν τον Χριστό ο Πέτρος έβγαλε την μάχαιρα και έκοψε το αυτί του στρατιώτη Μάλχου. Ο Χριστός είπε στον Πέτρο, Επίστρεψον την μάχαιράν σου εις τον τόπον αυτής· διότι πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν διά μαχαίρας θέλουσιν απολεσθή. Ή νομίζεις ότι δεν δύναμαι ήδη να παρακαλέσω τον Πατέρα μου και θέλει στήσει πλησίον μου περισσοτέρους παρά δώδεκα λεγεώνας αγγέλων;
Πώς λοιπόν θέλουσι πληρωθή αι γραφαί ότι ούτω πρέπει να γείνη; Στην συνέχεια ο Χριστός πήρε το κομμένο αυτί και με μία απλή κίνηση το έβαλε πάλι στη θέση του. Ποια είναι τα γεγραμμένα; Τα γεγραμμένα ήταν να οδηγηθεί στον Σταυρό. Πάνω από τον σταυρό εκεί που έβγαινε η ψυχή του είπε στον Πατέρα του, Πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποίουσι.
Όλα αυτά τα έφερε ο Χριστός στη γη και ανήκουν στο πολίτευμα του ουρανού, του Θεού και θα πρέπει σήμερα που ήρθε ο χρόνος αλλά και τα μέσα που υπάρχουν λόγω της εξέλιξης να γίνουν κατανοητά απ’ όλους τους Χριστιανούς. Όλα όσα παρουσίασε ο Κύριος έγιναν για πολλούς ανθρώπους κίνητρο αλλαγής, κίνητρο αναγέννησης μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά οι Χριστιανοί εκτός των πρώτων χρόνων μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν το Ευαγγέλιο και τις εντολές του Χριστού, όμως εν μέρει οι Χριστιανοί, οι αληθινοί Χριστιανοί έχουν πνευματικότητα και έργα πολλά αγάπης ακόμα και θαύματα μεγάλα.
Σήμερα όμως πιστεύω ήλθε ο χρόνος να λάβουν χώρα γεγραμμένα, διότι αντιλαμβανόμαστε την αξία όλων αυτών στην ίδια μας τη ζωή. Ο Χριστός τόνισε, συμφέρει ίνα υμίν εγώ απέλθω, αν εγώ δεν απέλθω ο Παράκλητος ουκ ελεύσεται. Ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως.
Με το Εκείνος αφήνεται να εννοηθεί ότι πρόσωπο θα έρθει στη γη να εκπληρώσει επαγγελίες και τα γεγραμμένα, το οποίο θα γίνει αποδεκτό από εκατομμύρια ανθρώπους. Αιώνες τώρα το Ευαγγέλιο είναι κεκαλυμμένο, όμως ξέρουμε ότι είναι κεκαλυμμένο για τους απολλυμένους. Άρα όσοι δεν πιστεύουν ότι ο Θεός θα κατέβει ξανά στη γη δεν μπορούν να ζήσουν τα γεγραμμένα, φυσική συνέπεια αργά ή γρήγορα να απολούνται. Διά του Παρακλήτου θα λάβουν χώρα τα γεγραμμένα και ο άνθρωπος θα γίνει Θεός ώστε να συναντήσει τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο.
Αδέρφια μου, όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξη. Δηλαδή ο Θεός νικά την αμαρτία, τη φθορά και το θάνατο. Αυτή είναι σήμερα η τάξη στον κόσμο δυστυχώς, όμως όταν ο Θεός είναι μέσα μας νικά την αμαρτία, νικά τον εωσφόρο και την στρατιά του αλλά και τον κόσμο και τον θάνατο και όχι εμείς. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός νικά φύσεως τάξη.

~ Άνθρωποι του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υποτάξει όλους τους νόμους της φθοράς. Αυτοί είναι στην συνέχεια και ιερείς του Θεού οι οποίοι μένουν στον αιώνα. Οι ιερείς που πάσχουν είναι από ανθρώπους. Οι ιερείς του Θεού μένουν στον αιώνα γι’ αυτό ανήκουν στην τάξη Μελχισεδέκ, αφού γίνονται ιερείς του Θεού στον αιώνα τον άπαντα. Αφού όλα αυτά τα κατανοούμε ας ξεκινήσουμε αγώνα και να μην απελπιζόμαστε! Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Μάλιστα όταν ζητάμε και δεν λαμβάνουμε τότε δύο λόγοι θα υπάρχουν ή κακώς ζητάμε ή θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή μέχρι να το λάβουμε, διότι δεν ξέρουμε να το διαχειριστούμε αυτό που ζητάμε. Εξάλλου και ο διάβολος που σημαίνει αυτός που διαβάλει δεν φεύγει έτσι απλά, χρειάζεται αναγέννηση, μετάνοια, σοφία Θεού. Αυτός ο διάβολος στέκεται πάντα δίπλα μας διότι είναι πνεύμα και βρίσκει τρόπο και μπαίνει στο μυαλό μας και διαβάλλει τα πράγματα. Ή θα μας κάνει Θεό ή θα μας νικήσει. Θεό μας κάνει όταν καταφέρουμε διά του Χριστού να τον νικήσουμε ώστε οι νόμοι της αμαρτίας οι οποίοι φέρνουν την φθορά να σταματήσουν, με βάση την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη. Αυτό σημαίνει ο Νικών θέλει κληρονομήσει πάντα, αυτό σημαίνει ο νικών θέλει φάγει από το δέντρο της ζωής.
Τώρα, μας νικά ο διάβολος σημαίνει ότι κάθε μέρα ζούμε το λάθος. Έτσι σιγά - σιγά μας φθείρει ο τρόπος που ζούμε με φυσική συνέπεια να μην μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι αλλά και συμμέτοχοι της ζωής του Χριστού, αφού ο κύριος λόγος είναι ότι έχουμε φύγει από την αγάπη. Το να λέμε για τον Θεό είναι καλό, το να ζούμε τον Θεό όμως είναι άγιο! Αμήν!

Εύχομαι όλα αυτά που έχουν ειπωθεί να είναι προς οικοδομή μας και να συντροφεύουν τη ζωή μας σε καθημερινή βάση, διότι μας αφυπνίζουν! Εύχομαι επίσης όλοι μας να γίνουμε άνθρωποι του Θεού, όλοι μας να γίνουμε οικογένεια του Θεού, όλοι μας να πολεμήσουμε τον κοινό εχθρό μας που είναι η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος, όλοι μας να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας ο οποίος φεύγει ανεπιστρεπτί ώστε να καταφέρουμε να αναπτυχθούμε κατά Θεόν για να ζούμε τον Θεό. Όταν ζούμε τον Θεό τότε θα ζούμε ευχάριστα χωρίς προβλήματα. Τονίζω πως η κληρονομιά μας είναι μεγάλη, γιατί να επιμένουμε μέσω της αμαρτίας να γευθούμε μία κουταλιά από το μέλι, αφού όλο το μέλι, ο Θεός είναι δικός μας και μπορεί να ζήσει μέσα μας; Αμήν!
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΘΩΜΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου