Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΛΟΓΟΣ


ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΛΟΓΟΣ

 


Αδέλφια μου αγαπημένα ζει Κύριος και σήμερα ημέρα Παρασκευή 26/04/2013 πάλι μαζί στο πνευματικό μας ραντεβού μέσω του Ιντερνετικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού της Φωνής Θεού. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας η χάρη του Θεού, η σοφία Του, η πληρότητα του δικού Του Πνεύματος να ζήσουν μέσα μας και να συντροφεύουν καθημερινά τη ζωή μας αλλά να ζήσει μέσα μας και όλο το σύνταγμα της ουρανόδρομης πανσοφίας Του και παντοδυναμίας Του και όχι μόνο μέσα μας αλλά και γύρω μας, σε όλο το παγκόσμιο λογικό γίγνεσθαι.

Το θέμα της ομιλίας μου είναι: Στα μάτια του Χριστού οι εικόνες έγιναν λόγος, έγιναν παραβολές, έγιναν ηθικός νόμος, έγιναν λόγος Θεού, έγιναν άφθαρτη ζωή, όλα αυτά στη συνέχεια πήραν μορφή και έγιναν ο άνθρωπος του Θεού – ο Χριστός.

Γνωρίζουμε όλοι ότι εν αρχή ήν ο Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν, και Θεός ήν ο Λόγος. Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ. Πάντα δι' αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν. Καθώς, ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας (Ιωάννης 1:1-3, 14).

Αδέλφια μου είναι μοναδικό και ξεχωριστό αυτό το ουράνιο πολίτευμα που έφερε ο Χριστός στη Γη. Είναι πολύ μεγάλο και ξεχωριστό αυτό το οποίο κατάφερε ο Χριστός (μόνος του) στον κόσμο, αφού διά του Χριστού, διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος η καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων έγινε στα δικά του μάτια πρώτα εικόνες, κατόπιν οι εικόνες έγιναν Λόγος Θεού και στη συνέχεια ο Λόγος αυτός έγινε ο ηθικότερος νόμος του ανθρώπου ο οποίος φέρνει στην επιφάνεια την ανυπόκριτη αγάπη, την ενότητα μεταξύ μας αλλά και την άφθαρτη ζωή, στοιχεία — ιδιότητες οι οποίες διά του Υιού εμφανίστηκαν στους πρώτους μαθητές αλλά και κατόπιν σε πολλούς ανθρώπους που τον ακολούθησαν. Έγινε η ζωή διά του Υιού σε όσους τον δέχτηκαν γεμάτη σοφία Θεού και αγάπη, η οποία σοφία και αγάπη του Χριστού καθίσταται πλέον σήμερα ως ο ηθικότερος νόμος του ανθρώπου σε όλη την λογική Κτίση, αφού καθιστά τη ζωή μας ποιοτική, ποσοτική, άφθαρτη ο οποίος νόμος βρίσκεται στον Λόγο του Θεού, στην Καινή Διαθήκη.

Αδέλφια μου αγαπημένα σήμερα όσο ποτέ άλλοτε φτάσαμε στο σημείο μηδέν αφού τα γεγραμμένα μπορούν να λάβουν χώρα και o λόγος διότι ο κόσμος μας σήμερα όσο ποτέ άλλοτε έχει εξελιχτεί σε όλους τους τομείς. Αυτό διευκολύνει πολύ την αναγέννησή μας όμως, παρόλο που η πρόοδος είναι εφικτή ο τρόπος για να λάβουν χώρα τα γεγραμμένα είναι ένας, η αφιέρωση. Με την αφιέρωσή μας στο προσωπικό μας αγιαστήριο είναι απολύτως βέβαιο ότι το σύνταγμα του Θεού, το σχέδιο του Θεού δύναται σήμερα να παίρνει μορφή και να εξελίσσεται στη ζωή μας ώστε με την δύναμη του Θεού να γίνουμε πόλος έλξης και αναγέννησης για τον άνθρωπο του Θεού που επιζητά το αγαθό αλλά είναι εγκλωβισμένος σήμερα στα στοιχεία του κόσμου, όπως κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτικό σύστημα, ο οποίος άνθρωπος του Θεού υπάρχει σήμερα σε όλο το παγκόσμιο λογικό γίγνεσθαι και περιμένει τον Θεό ο οποίος Θεός είναι η Αρχή, ο Πρώτος και το Τέλος, ο Έσχατος. Αδέλφια μου οι άνθρωποι του Θεού που δεν είναι ακόμα Χριστιανοί αλλά και όλοι όσοι είναι Χριστιανοί μπορούν μέσα από τον αγαθό διάλογο στη σιωπή, στο αγιαστήριο να μετέχουν του ζώντος Θεού, κατόπιν να γίνουν ισχυρές προσωπικότητες, ιδεώδεις άνθρωποι οι οποίοι με την διαχείριση της ανυπόκριτης αγάπης που τους εξασφαλίζει ο Πατέρας Θεός να μπορέσουν να αλλάξουν πρώτα τον εαυτό τους αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Μέσω του ανθρώπου του Θεού μπορούν να λάβουν χώρα και να εκπληρωθούν γεγραμμένα και ο λόγος διότι ο Χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού δεν φοβάται τίποτα και κανέναν ώστε να προβεί στις απαραίτητες πνευματικές ενέργειες που χρειάζεται σήμερα ώστε να μιμηθεί τον Κύριό του. Γνωρίζουμε ότι ο φοβούμενος ου τετελείωται εν τη αγάπη. Ο Χριστιανός είναι ιδεώδης άνθρωπος αφού οι αρχές του δεν καθορίζονται από το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου που υπηρετεί το λάθος αλλά από τον πνευματικό προσανατολισμό του πάνω στις αρχές του Θεού τις οποίες διά του Ευαγγελίου εξασφαλίζει ο Πατέρας, ο Θεός σε όλους εμάς σήμερα. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τις πολυποίκιλες εγωιστικές συμπεριφορές των ανθρώπων όπως αδυναμίες, συμφέροντα ή προσωπικές φιλοδοξίες κ.λπ. τα οποία απεδείχθη ότι σήμερα με ευκολία αναπτύσσει ο κόσμος της άγνοιας. Ο Χριστιανός είναι όπως ο Χριστός, είναι φως μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, είναι πόλις κειμένη επάνω όρους και ο λόγος διότι ο άνθρωπος του Θεού είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ο άνθρωπος του Θεού κάνει την διαφορά και είναι πολύ ισχυρό κίνητρο αναγέννησης. Όλοι τον αγαπούν και τον δέχονται τον άνθρωπο του Θεού ―αν πράγματι είναι άνθρωπος του Θεού― διότι βλέπουν πάνω του τον Θεό να ενεργεί σε κάθε κίνησή του αφού παντού σκορπίζει απλότητα, αγάπη και ζωή. Ο άνθρωπος του Θεού είναι το μυροπωλείο του κόσμου. Τίποτα δεν μπορεί να αλλοιώσει την προσωπικότητά του. Ξέρει πότε να ζήσει μέσα στη σιωπή αλλά και πότε είναι έτοιμος ο κάθε συνάνθρωπός του διά του Χριστού να σπείρει μέσα του τον θείο σπερματικό Λόγο του Πατέρα Θεού, να δώσει ενέργεια στον άνθρωπο ώστε το δέντρο της ζωής που υπάρχει μέσα του να αυξηθεί. Είναι έτοιμος ο άνθρωπος του Θεού διά του Χριστού να χαρίσει ζωή άφθαρτη, αιώνια ζωή, γεμάτη σοφία Θεού όταν του το επιτρέψουν φυσικά οι συνθήκες αλλά και οι συνάνθρωποί του. Ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ακόμα να χειρίζεται τα σκάνδαλα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος με μεγάλη επιτυχία διότι μπορεί να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει αυτά με την λογική του Θεού ώστε τα σκάνδαλα που γεννά με μεγάλη ευκολία το σύστημα των εν αγνοία ανθρώπων να μην τον αγγίζουν. Όλα τα σκάνδαλα που γεννά το κοινωνικό σύστημα, το θρησκευτικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα των ανθρώπων, σήμερα «βρίσκουν τον μάστορά τους» από τον άνθρωπο του Θεού διότι η υγιαίνουσα διδασκαλία ζει μέσα του αφού αυτή είναι η μόνη λογική που τον διέπει. Γι’ αυτό πάντα αντιμετωπίζει όλα τα σκάνδαλα με ευκολία και επιτυχία (φρουρώντας έτσι τη ζωή του) χωρίς όμως να ξεχνά να επικαλείται και το μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν. Ο άνθρωπος του Θεού διακατέχεται από το πνεύμα του Θεού το οποίο του χορηγεί πανσοφία εμμένοντας πάντα και επικαλούμενος, το ξαναλέω, το μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν.

Αδέλφια μου σκεπτόμενος το παρελθόν, ζώντας το παρόν και βλέποντας το μέλλον μας κατάλαβα σήμερα ότι μπορούμε να είμεθα αισιόδοξοι και ο λόγος διότι το μέλλον μας διά του Χριστού προσδιορίζεται να είναι λαμπρό, θεϊκό και είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό ξεκίνησε να λαμβάνει χώρα σε εμάς διά της ατομικής κρίσης η οποία θα γίνει γενική. Είναι απολύτως βέβαιο ότι σήμερα ξεκίνησε να ζει μέσα μας ο Θεός παρόλο που σήμερα πολλές φωνές αρνητικές δημιουργούν σύγχυση στις κοινωνίες. Ο λόγος που πιστεύω ότι ο κόσμος θα γίνει θεϊκός, φωτεινός είναι διότι ο Πατέρας Θεός μερίμνησε ώστε διά του Υιού του να ανοίξει μπροστά μας νέους πνευματικούς δρόμους οι οποίοι καθορίζουν την επανένταξη μας ως ανθρώπινα λογικά όντα πάνω στις αρχές του Θεού, οι οποίες αρχές του Θεού εξελίσσουν πνευματικά και κατευθύνουν τον άνθρωπο του Θεού στη θέωση μέσω της δικής του αγάπης και σοφίας, ώστε να συζούμε αιώνια άφθαρτοι μαζί με τον Χριστό. Στόχος του Θεού και δικός μας σήμερα είναι να εγκαταλείψουμε το λάθος, την αμαρτία. Η αμαρτία όχι μόνο έφερε τον θάνατο σε όλο το ανθρώπινο γένος αλλά έχει και την ιδιότητα να αποδιοργανώνει τις κοινωνίες των ανθρώπων ώστε να τις οδηγεί σε αδιέξοδο. Ο Θεός είναι απολύτως βέβαιο ότι κατευθύνει την ιστορία αλλά και την αναγεννησιακή εξέλιξη του ανθρώπου μέσα από το καλό και το κακό. Μέσω αυτών των δυο στοιχείων δημιουργείται η αναγέννηση η οποία δημιουργεί τη θέωση του ανθρώπου. Για τον άνθρωπο του Θεού τα πάντα συνεργούν στο αγαθό διότι σπουδάζει ο άνθρωπος του Θεού από τα πάντα.

Να ζούμε πάντα αδέλφια μου, με αμείωτη ένταση, πνευματικά σπουδάζοντας καθημερινά τις αρχές του Θεού με στόχο και σκοπό να γίνουμε η οικογένεια του Θεού που στη συνέχεια θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να εκπληρωθούν οι εναπομείνασες επαγγελίες. Γι’ αυτό σε κάθε εμπόδιο που συναντάμε να μην απογοητευόμαστε. Πολλές φορές ακούμε διάφορα τα οποία, λόγω της έλλειψης πνευματικής δραστηριότητας ή της άγνοιάς μας αλλά και της πνευματικής μας αδιαφορίας, μάς  βγάζουν έξω από τον εαυτό μας, από τον στόχο μας. Παρ’ όλα αυτά εμείς θα συνεχίσουμε τον καλό αγώνα που ο Θεός ενέπνευσε μέσα μας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο στόχος μας γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε στο βάθος της ψυχής μας ότι είναι να αυξηθεί μέσα μας το θέλημα του Θεού, να γίνει το θέλημα του Θεού και δικό μας θέλημα και θα πρέπει αυτό το θέλημα του Θεού να είναι πάντα επίκαιρο στη ζωή μας. Κάτω από όλες τις συνθήκες να εργαζόμαστε το αγαθό. Πολλές φορές ενώ με την καρδιά μας καταλαβαίνουμε πως θα πρέπει να ζούμε η λογική μας μάς επιτάσσει μια άλογη λογική η οποία δεν πηγάζει μέσα από την αγάπη αλλά μέσα από τον εωσφορικό εγωισμό μας, μέσα από τα κατά συνθήκη ψεύδη τα οποία έχουν επηρεάσει και την δική μας ζωή. Εδώ καλούμαστε όλοι εμείς να επιμένουμε ώστε να κοινωνούμε σε καθημερινή βάση τον Λόγο του Θεού. Να ζούμε αδέλφια μου κάθε στιγμή πνευματικά, πάντα κατά Θεόν αλλά και να συμπεριφερόμαστε σε κάθε ενέργειά μας με το πνεύμα του Θεού ώστε να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση, διατηρώντας πάντα την ειρήνη, τον Θεό μέσα μας. Προς στιγμήν αν χάνουμε κάποια μάχη να μην απελπιζόμαστε. Είναι γραφικό, ο Απ. Παύλος φανέρωσε, βλέπω δε έτερον νόμον εν τοίς μέλεσί μου αντιστρατευόμενον τω νόμω του νοός μου και αιχμαλωτίζοντά με εν τω νόμω της αμαρτίας τω όντι εν τοίς μέλεσί μου, όμως κάνοντας τον αγώνα του έλεγε με χαρά, ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί.

Απεδείχθη αδελφάκια μου ότι όταν συμπεριφερθούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού η δικαιοσύνη του θα γίνει η δικαιοσύνη της δικής μας αλήθειας, η οποία πηγάζει μέσα από την λογική του Θεού και αυξάνεται αλλά και δημιουργείται από την ώριμη ταπείνωση που μάς εξασφαλίζει ο Πατέρας μας αφού αυτή η ταπείνωση επαγγέλλεται μηδενική εξουσία. Μόνο με την μηδενική εξουσία η πνευματική μας εργασία θα γίνει για εμάς ένας υψιπέτης αετός ο οποίος θα καθορίσει τη σχέση μας με τον Πατέρα Θεό σε σχέση αλήθειας, σχέση αιώνια, σχέση ζωής, σχέση συνεργασίας, σχέση γεμάτη πνευματική δραστηριότητα, σχέση εμπιστοσύνης. Πάντα όταν μιλάω για τον Θεό συγκινούμαι και πολλές φορές δακρύζω διότι καταλαβαίνω το πόσο αληθινός είναι και το πόσο πολύ ενδιαφέρεται για την σωτηρία της ψυχής και του σώματος όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως έθνους φυλής, λαού, δόγματος. Μακάρι σήμερα που το ανθρώπινο γένος ζει την πιο ώριμη εξέλιξή του όλοι όσοι είναι γύρω μας να καταλάβουν τι προσπαθούμε μέσα στην Φωνή Θεού να αναπτύξουμε και να εξελίξουμε στον σύγχρονο κόσμο μας, ο οποίος έχει τα μέσα αλλά δεν έχει την αγάπη του Χριστού και μακάρι όλοι να βρούμε χρόνο ώστε εν δυνάμει να συμμετέχουμε στις πνευματικές επιδιώξεις της Φωνής Θεού με σκοπό να μετέχουμε όλοι μας διά του Χριστού της δικής του δόξης, της δικής του ζωής και τελευταία της δικής του αγάπης η οποία γνωρίζουμε ότι στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Η αγάπη του Θεού θα πρέπει να γίνει σήμερα πολίτευμα αδιασάλευτο αλλά και παγκόσμιο.

Ο Κύριος διά του αψευδούς στόματός του φανέρωσε αλλά και διά Πνεύματος Αγίου γνωρίζουμε ότι είναι μαζί μας κάθε στιγμή και στόχος του είναι να φέρει κοντά του τον άνθρωπο. Είναι γραφικό, πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν, πάντα φυσικά μέσα από την ελεύθερη βούληση του καθενός. Μέχρι τα γεγραμμένα να λάβουν χώρα ο Πατέρας Θεός βρίσκεται μαζί μας, πρώτα νοερά, κατόπιν διά του Λόγου του και στη συνέχεια διά Πνεύματος Αγίου. Πάντα είναι κοντά μας στους αγώνες μας αφού ο ίδιος ενέπνευσε μέσα μας να επιδιώκουμε σήμερα όλοι εμείς τις δικές του αρχές. Είναι εξάλλου γραφικό, ιδού εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος, καθώς, δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς· έρχομαι προς εσάς, έτι ολίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει· σεις όμως με βλέπετε· διότι εγώ ζω, και σεις θέλετε ζη. Ή το πιστεύουμε και το υπηρετούμε μέσα από την σιωπή η οποία δημιουργεί αναγέννηση στο προσωπικό μας αγιαστήριο ή απιστούμε και βρισκόμαστε σε συνεχόμενη διαμάχη ή σύγχυση με τον εαυτό μας, με τον συνάνθρωπο, με τον Θεό, με όλο το σύστημα του κόσμου το οποίο το μόνο που γνωρίζει να κάνει καλά είναι να καταστρέφει την βάση της ζωής με την κρίση και τον διχασμό, μη γένοιτο. Αδέλφια μου, σοφία Θεού είναι να νικήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας, από αυτόν κινδυνεύουμε, αυτός είναι ο μόνος εχθρός μας. Ασοφία είναι να μάς νικήσει εκείνος. Η αιτία αυτών των δύο είναι: Πρώτον, η άγνοια του θελήματος του Θεού (αυτή θα καθορίσει την ήττα) και δεύτερον η σοφία του Θεού (αυτή θα καθορίσει την νίκη). Η απόφασή μας να γίνουμε άνθρωποι του Θεού και η γνώση του θελήματος του Θεού αυτά θα μάς εξασφαλίσουν την νίκη. Αδέλφια μου αξιοποιώντας σήμερα τις πνευματικές εμπειρίες των πνευματικών ανθρώπων μέσα στην Αγία Γραφή με σημαντικότερη όλων του Χριστού μας, αφού στο πρόσωπό του εκπληρώνονται όλες οι προφητείες αλλά και επαγγελίες, θα αποτελέσει σωτήρια για μας η πνευματική μας έρευνα αφού αυτή η έρευνα συνεπάγεται με πνευματική εξέλιξη προς οικοδομή και αποφυγή δυσάρεστων γεγονότων τα οποία δημιουργεί το σύστημα του κόσμου και αγγίζουν κάθε άνθρωπο.

Αδέλφια μου αγαπημένα ο Θεός Πατέρας που δημιούργησε αυτόν τον τρισμέγιστο κόσμο έδωσε σε αυτόν ώστε να τον προστατέψει από την μερική ή ολική καταστροφή της κακής διαχείρισης των μη αναγεννημένων ανθρώπων έναν νόμο, τον νόμο της αγάπης. Μοίρασε απλόχερα την αγάπη αυτή με τα λόγια και με τα έργα του. Ο ίδιος ο Θεός μέσω του Υιού του δεν μίλησε απλώς για αγάπη αλλά υλοποίησε αυτή στη δική του ζωή, υλοποίησε τα λόγια του, τα ζωοποίησε ο ίδιος στην ίδια του τη ζωή αφού υπηρέτησε τον άγιο λόγο του Πατέρα του, την αγάπη, αξιοπρεπώς με αποκορύφωμα αυτής την λογική εκείνη που δεν γνώρισε ποτέ άνθρωπος στη Γη αφού η αγάπη του Χριστού στράφηκε και προς τους εχθρούς λέγοντας πάνω από τον σταυρό εκεί που έβγαινε η ψυχή του πάτερ, άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι. Έχουμε πολλούς, πρώτα εχθρούς του Χριστού και σήμερα μαθητές αυτού. Άγιους γέννησε η αγάπη του Χριστού. Μέσα από την δική του αφιέρωση, των δικών του λόγων, μέσα από τον Κύριό μας, εμφανίστηκε η πιο ώριμη μορφή αγάπης στον πλανήτη μας η οποία ʺ ταρακούνησε ʺ αλλά και ʺ μετατόπισε ʺ εγκεφάλους στο να αναπτύσσονται στη δική του λογική. Η αγάπη του Χριστού είναι κίνητρο για μεγάλα έργα μέσα από την ενότητα στις μεταξύ μας σχέσεις. Η αγάπη του Χριστού έγινε τραγούδι, έγινε ύμνος, έγινε εικόνα, έγινε παράδειγμα προς μίμηση, έγινε κάρτα, έγινε λογοτεχνία, έγινε σοφία, έγινε ισχυρό κίνητρο για τον κάθε άνθρωπο που του αποκαλύπτεται ο Χριστός. Η αγάπη είναι κίνητρο για μεγάλες υπερβάσεις οι οποίες μπορούν διά της πίστεως να καταργήσουν ακόμα και τον θάνατο. Αυτές τις ημέρες θα γιορτάσουμε το Πάσχα το οποίο σημαίνει διάβαση. Διάβαση για όλους εμάς σημαίνει να φύγουμε από την αμαρτία και να ζήσουμε τον αγιασμό, να φύγουμε από την φθορά και να ζήσουμε στην αφθαρσία, να φύγουμε από τον θάνατο και να μεταβούμε στη ζωή του Χριστού. Αδέλφια μου ο Χριστός μέσω της αγάπης που φανέρωσε και υπέδειξε αφού υλοποίησε αυτή στη δική του ζωή —αλλά και στη δική μας ζωή την αυξάνει σήμερα διά Πνεύματος Αγίου, μάλιστα σήμερα αφού ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ο Χριστός μεταβιβάζει διά του Λόγου του όλες τις ιδιότητές του σε όλους εμάς, σήμερα παίρνει σάρκα ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας— έγινε Υιός ευάρεστος στον Θεό Πατέρα, κέρδισε ο Υιός τον Πατέρα Θεό ο οποίος κατέβηκε χάριν του Υιού στη Γη. Ο ίδιος ο Πατέρας ήρθε στη Γη. Ο ίδιος ο Πατέρας ήρθε και φανέρωσε σε όσους ήταν γύρω από τον Χριστό αλλά και διά Πνεύματος Αγίου σε όσους ήταν μακράν αυτού ότι ούτος (ο Χριστός) είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην. Χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια πριν, ο Πατέρας, ο ίδιος ο Θεός δεν είχε έρθει στη Γη, μπορεί να είχε στείλει προφήτες για να ετοιμάσουν το έδαφος όμως ο ίδιος δεν είχε έρθει. Ο Χριστός αδέλφια μου ήταν η μόνη αιτία για να έρθει ο Πατέρας στη Γη και να σωθεί χάρις σ’ αυτόν ο πλανήτης ολόκληρος. Όλοι είδαμε μέσα από τον Λόγο του Θεού τον Πατέρα να ζει μέσα στον Υιό. Ο Πατέρας ενεργούσε μέσω του Υιού. Αυτός ο Πατέρας μέσω του Υιού φανέρωσε τα δικά του έργα, χωρίς τον Χριστό ο άνθρωπος θα ζούσε το τίποτα. Μια μέρα ένας μαθητής ο Φίλιππος είπε στον Κύριο, Κύριε δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς και ο Κύριος του απάντησε με απλά αληθινά λόγια, τόσον καιρόν είμαι μεθ’ υμών και δεν με εγνώρισας Φίλιππε; όστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα. Η αγάπη σαν λέξη υπήρχε, τη λέξη τη γνώριζαν οι άνθρωποι τη μορφή της όμως όχι. Ξέρανε οι άνθρωποι ότι η αγάπη κρύβει κάτι καλό όμως κανείς δεν μπορούσε να της δώσει τέτοια μορφή και τέτοια αξία όπως της έδωσε ο Κύριος. Ποτέ δεν είχε ειπωθεί διά του λόγου με αυτόν τον τρόπο αλλά και ποτέ η παρουσία της αγάπης δεν έκανε τόσο μεγάλο θόρυβο αφού η αγάπη του Χριστού άλλαξε τον κόσμο και όλο αυτό το κατάφερε ένας άνθρωπος, ο Χριστός, φανταστείτε τώρα πολλοί άνθρωποι μαζί τι μπορούν να κάνουν, τι θα συμβεί! Αν η αγάπη δεν έπαιρνε μορφή και σάρκα ο κόσμος θα λειτουργούσε μόνιμα με τον νόμο της ζούγκλας όπου «ο ισχυρότερος διώκει συνέχεια και επικρατεί πάντα του αδύνατου». Ο νόμος της αγάπης δημιούργησε πολιτισμούς, έφερε δικαιώματα, έγραψε βιβλία, δημιούργησε άλλες συνθήκες ζωής. Γέμισε η αγάπη του Χριστού τον κόσμο σοφία. Όλα αυτά κατέστησαν ως πολίτευμα την δημοκρατία. Επέβαλε η αγάπη στη συνείδηση ακόμα και των πιο φανατικών ανθρώπων την ανεξιθρησκία. Καθόρισε η αγάπη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκατομμύρια τα παράγωγά της. Έγιναν αδιασάλευτες σήμερα οι αρχές της αγάπης για τις κοινωνίες των ανθρώπων αλλά και θεμελιώθηκαν μέσω της αγάπης αιώνια πολιτεύματα τα οποία δημιούργησαν τον σύγχρονο κόσμο μας. Όλα αυτά ενώ φαίνονται μεγάλα σας βεβαιώνω ότι είναι η αρχή της αγάπης. Είναι η πρώτη ηλιαχτίδα αγάπης η οποία προβάλλει το πρωί και χτυπά τον πλανήτη. Όλα αυτά πηγάζουν, εξήλθαν από την αγάπη του Χριστού. Η ολοκληρωμένη αγάπη η δική μας στον Χριστό μας θα φέρει και τον Θεό στη Γη, αφού το δικό του έργο συνεχίζεται σήμερα διά Πνεύματος Αγίου ώστε το ανθρώπινο γένος να ταξιδεύει αιώνια σε αυτή την κατεύθυνση με τον ζώντα Θεό.

Αν και έχουμε κάνει πρόοδο το πολύ παράξενο είναι ότι έχουν παρέλθει 2000 χρόνια και το πολίτευμα του ψεύδους παραμένει και αυτό ακόμα ενεργό στις κοινωνίες των ανθρώπων, αφού αυτές οι αρχές του ψεύδους συνεχίζουν να αποδιοργανώνουν τις κοινωνίες των ανθρώπων με πολυποίκιλα σκάνδαλα που δημιουργεί το σύστημα των ανθρώπων όπως συμφέροντα, φιλοδοξίες, πονηρίες, κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές κ.λπ.. Η αγάπη όμως του Χριστού ήρθε σήμερα, είναι πάλι μαζί μας, δίπλα μας και μπαίνει μέσα μας μαζί με όλες τις ιδιότητές της και τους καρπούς της. Μεταβιβάζονται, μεταγγίζονται σήμερα οι ιδιότητες της αγάπης σε όσους κατανοούν τον Χριστό. Έφτασε η ώρα ο Χριστός να εξαλείψει όλες αυτές τις μικρότητες των ανθρώπων κάνοντας πάλι σήμερα την παρουσία του στη Γη μέσω του ανθρώπου του Θεού ο οποίος διέπεται από το πνεύμα του Θεού. Δυστυχώς, μερικοί για λίγη εξουσία και μερικά υλικά οφέλη γίνονται ακόμα και σήμερα εμπόδιο στην αγάπη του Χριστού ώστε να γίνει το παγκόσμιο πολίτευμα του σημερινού κόσμου. Οι άνθρωποι των ατομικών συμφερόντων είναι υπεύθυνοι για τις μικρότητες του κόσμου. Όσοι εργάζονται το ατομικό συμφέρον και όχι το γενικό γίνονται, λίγο ή πολύ, αιτία να αφήνουν την αγάπη, τον Θεό, την δικαιοσύνη η οποία πάντα προσφέρει έξω από τη ζωή τους αλλά γίνονται εμπόδιο ώστε ακόμα και το θέλημα του Θεού να μην είναι σήμερα ενεργό στις κοινωνίες των ανθρώπων. Η στάση αυτή αφήνει τον άνθρωπο σε όλον τον πλανήτη τυφλό ώστε να ζει και να υπηρετεί το ψέμα, την φθορά, την ασθένεια, τον θάνατο. Καλό είναι όσοι έχουν σήμερα επιστασία στη διαχείριση του κόσμου να γίνουν έτσι απλά, δίκαιοι διότι γνωρίζουν οι περισσότεροι αφού έχουν σπουδάσει τι θα πρέπει να γίνει για να έρθει η αγάπη του Θεού στον κόσμο μας. Αν παρ’ όλες τις νουθεσίες δεν μπορούν να γίνουν δίκαιοι μπορούμε να γίνουμε εμείς ώστε η εξουσία να έρθει στον άνθρωπο του Θεού. Αδέλφια μου, δυστυχώς για το ανθρώπινο γένος τα στοιχεία του ψεύδους ζουν και σήμερα μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Αν και μιλάμε από την μια μεριά για πολιτισμό, για εξέλιξη, για ανθρώπινα δικαιώματα, για επίσημη θρησκεία τον Χριστιανισμό, αν και μιλάμε για Χριστό, ακόμα παραμένει ανεφάρμοστος από το σύνολο των ανθρώπων και ο λόγος διότι ο εγωισμός και η κρίση βρίσκονται αδιάλειπτα στο νου του Χριστιανού. Δυστυχώς σήμερα «παίζουμε» με τις θρησκείες, τα δόγματα, τα συμφέροντα, τις προσωπικές φιλοδοξίες κ.λπ.. Δυστυχώς το ίδιο σύστημα που δημιούργησε η αμαρτία μετά την πτώση των Πρωτοπλάστων —την οποία αμαρτία διά της τεκνογονίας μετέδωσαν οι Πρωτόπλαστοι— συνεχίζει να υφίσταται μέχρι σήμερα και φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Όμως, ας μην απελπιζόμαστε διότι πάλι ο Θεός ενεργεί σήμερα διά Πνεύματος Αγίου μέσω του Παρακλήτου και είναι θέμα χρόνου να φανεί η δόξα του σε αυτούς που λαμβάνουν κάλεσμα σήμερα. Αδέλφια μου, αν ο Χριστός δεν ζήσει μέσα στους Χριστιανούς δεν πρόκειται να έρθει η λύση που το ανθρώπινο γένος ζητά αιώνες τώρα. Παρόλο που ο Χριστός ήρθε στη Γη, δυστυχώς το σύστημα συνεχίζει ακόμα να υπηρετεί το ψέμα και να στηρίζει το ψέμα αφού το διέπει υποκρισία, δυστυχώς το σύστημα των προσωπικών συμφερόντων μέσω της υποκρισίας ή μορφής ευσεβείας δουλεύει όπως τα φίδια. Ο υποκριτής και όσοι διέπονται από μορφή ευσεβείας ομοιάζουν με τα φίδια τα οποία αλλάζουν δέρμα όμως πάντα φίδια μένουν. Αν ένας ή πολλοί δεν κατανοήσουν την αλήθεια του Χριστού φίδια θα παραμένουν και όσο δέρμα και αν αλλάξουν δεν θα μπορέσουν να γίνουν κάτι άλλο. Όποιος δεν κατανοήσει τον Λόγο του Θεού και τον τρόπο που ο Θεός του καθόρισε να ζει δεν θα μπορέσει να αλλάξει. Ας μην ζούμε όπως τα φίδια αλλά να ζούμε όπως ο Χριστός ο οποίος ήταν, είναι και θα είναι ο μόνος λογικός άνθρωπος και Θεός. Ας ελπίζουμε όμως και γι’ αυτούς που σήμερα ομοιάζουν με φίδια διότι και εμείς φίδια ήμασταν πριν μάς καλέσει ο Χριστός. Όλα μπορούν να ευλογηθούν αν έλθουμε εις εαυτόν διότι τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ. Αφού αλλάξαμε εμείς θα αλλάξουν όλοι.

Αδέλφια μου, είναι απολύτως βέβαιο ότι άμα γνωρίσουμε τον Χριστό καθώς είναι όλα θα λειτουργήσουν διαφορετικά. Ποιος είναι ο Χριστός; Ας γνωρίσουμε τον Χριστό μας ώστε να τον μιμηθούμε και να καταλάβουμε τι θέλουμε να υπηρετήσουμε σήμερα όταν λέμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό, όταν λέμε ότι πιστεύουμε σε αυτόν. Τι εννοούμε; Πρώτον πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι ο Χριστός φανέρωσε τον πιο κατάλληλο αλλά και τον πιο ολοκληρωμένο ηθικό νόμο μέσα από την απλότητα. Όλοι οι άνθρωποι τον ηθικό νόμο του Ευαγγελίου τον εγκρίνουν. Όλοι παντού ανεξαρτήτως έθνους, φυλής, λαού δέχονται τον Χριστό. Όλοι οι άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη ακόμα και οι πιο άπιστοι σέβονται και δέχονται τον Χριστό, τον Θεό των Χριστιανών —μακάρι να τον αγαπήσουν και οι Χριστιανοί όχι με τα λόγια αλλά με τα έργα αγάπης. Αυτό είναι μέγα θαύμα διότι εμείς οι Χριστιανοί μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο αρκεί εμείς οι Χριστιανοί να του ομοιάσουμε. Πιστεύω απόλυτα ότι παγκόσμια εμείς οι Χριστιανοί έχουμε την ευθύνη του κόσμου, ειδικότερα ο ελληνικός λαός αφού ο Λόγος του Θεού εγράφη στην ελληνική γλώσσα. Δεν παρήλθαν παρά μόνο λίγες γενιές και όλος ο κόσμος σήμερα δέχεται την σοφία του Χριστού. Ακόμα και οι πιο άπιστοι δέχονται τον ηθικό νόμο του Ευαγγελίου. Ο Χριστός μόνος του χωρίς χρήματα στην τσέπη, χωρίς καμιά υλική περιουσία, χωρίς καμιά κατά κόσμο μόρφωση (δεν τέλειωσε κανένα πανεπιστήμιο), χωρίς φίλους σε θέσεις «κλειδιά» όπως λέμε καμιά φορά ότι για να πετύχεις χρειάζονται οι κατάλληλοι άνθρωποι, χωρίς χορηγούς ή σπόνσορες, «κατέλαβε» τον κόσμο. Όλοι κλίνουν γόνυ μπροστά του και ο λόγος ένας, η αγάπη που έφερε και έδειξε. Αυτή η αγάπη που υπηρέτησε σε όλον τον επί Γης βίο του καθήλωσε τους πάντες. Αυτό σημαίνει άνθρωπος Θεού. Ο Χριστός με την παρουσία του προκάλεσε ριζικές αλλαγές (με την ίδια του τη ζωή), με την παρουσία του ξεκίνησε η κρίση, η μετάνοια, η αναγέννηση.

Μέσω της ατομικής κρίσης θα λάβουν χώρα γεγραμμένα η οποία κρίση σήμερα μέσω της Φωνής Θεού γίνεται παγκόσμια ώστε οι άνθρωποι να αφυπνιστούν, να γνωρίσουν ότι η κύρια αιτία των προβλημάτων τους δεν είναι έξω απ’ αυτούς αλλά μέσα σ’ αυτούς. Ο Διάβολος είναι αυτός που κρύβεται πίσω απ’ όλους και ενεργεί. Η κρίση αυτή θα φέρει τον Θεό στη Γη. Ο Χριστός με τα λόγια του και τα έργα του συνεχίζει να κρίνει και να σώζει ψυχές ανθρώπων οι οποίες έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Η αναγέννηση, η ατομική κρίση θα συνεχίζεται έως ότου ο κόσμος γίνει αγάπη. Έχω πει ότι οι Χριστιανοί σήμερα είναι πολλοί, άνθρωπος του Θεού όμως με όλες τις ιδιότητες, πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι δύσκολο να υπάρξει, όταν υπάρξει θα το δουν όλοι. Η Φωνή Θεού έχει αυτή την αποκάλυψη, να εισέλθει ο άνθρωπος σήμερα στο αγιαστήριο ώστε να επέλθει μέσα από την αναγέννηση ο αγιασμός. Είναι γραφικό, άγιοι γένεσθε, ότι εγώ άγιος ειμι. Στον άνθρωπο αυτό θα γίνει έκχυση Πνεύματος Αγίου για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις πνευματικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο ίδιος αλλά και ο κόσμος μας ώστε να ολοκληρωθεί πάνω στις αρχές του Θεού. Ο Χριστός με όσα είπε προκάλεσε κρίση προς συμμόρφωση και αναγέννηση της ανθρωπότητας και στις μεταξύ μας σχέσεις μάς καλεί να γίνουμε ένα, πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ώ δέδωκάς μοι, ίνα ώσιν εν καθώς ημείς. Είναι ευαγγελική απαίτηση το ίνα ώσιν εν. Εξάλλου, εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις. Σε όλους μιλά ο Χριστός, σε όλους τους ανθρώπους απευθύνεται, ειδικότερα σε όσους ονομάζονται Χριστιανοί και είναι συμφέρον μας να τον ακούσουμε αφού τα λόγια του και τα έργα του είναι ουρανόδρομα, γεμάτα σοφία Θεού και μένουν στον αιώνα τον άπαντα, αφού και οι αιώνες τα προστάτευσαν και τα μετέφεραν και στη δική μας γενιά. Η σοφία του Θεού διέσχισε τους αιώνες και είναι σήμερα πάλι εδώ επίκαιρη μπροστά μας. Ποια είναι αυτή η σοφία του Θεού, ας ρίξουμε μια ματιά. Σε ποιόν π.χ. δεν «κάθεται» μέσα του το πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς,

2 με όποιο μέτρο μετράτε, θα μετρηθείτε,

3 απόδοτε τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν,

4 εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα,

5 πολλοί γαρ εισι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί,

6 το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής,

7 αιτείτε, και δοθήσεται υμίν, ζητείτε, και ευρήσετε, κρούετε, και ανοιγήσεται υμίν,

8 δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς,

9 οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι,

10 μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε,

11 να αγαπήσουμε Κύριο τον Θεό μας εξ όλης της καρδίας μας και εξ όλης της ψυχής μας και εξ όλης της ισχύος μας και εξ όλης της διανοίας μας και τον πλησίον μας ως εαυτόν,

12 ακολούθει μοι και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς,

13 εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και θέλει μεταβή,

14 εγώ είμι η ανάστασις και η ζωή. ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται· και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. πιστεύεις τούτο; Μάς ρωτά.

Είναι αμέτρητα αυτά που εξήλθαν από τον Άγιο Θεό και Πατέρα μας. Όλη η διδασκαλία του Κυρίου είναι απλή και απευθύνεται σε απλούς ανθρώπους. Μάλιστα δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από εικόνες που συναντά ο κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητά του και ο λόγος που ο Θεός, ο Κύριός μας χρησιμοποίησε απλές εικόνες τις οποίες έκανε λόγο και πήραν σάρκα είναι ένας, για να γίνουν κατανοητές από τους ανθρώπους οι ενέργειες εκείνες που χρειάζεται να επιδιώξει ο κάθε άνθρωπος ώστε να μετέχει της ενυπόστατης άφθαρτης ζωής. Ο Χριστός ήρθε ως άνθρωπος στον κόσμο για να πάρουν θάρρος όλοι οι άνθρωποι ώστε να εφαρμόσουν τον Λόγο του Θεού. Μέσω του λόγου κατόπιν οι εικόνες εξελίχτηκαν, έγιναν παραβολές οι οποίες κρύβουν άπειρη σοφία Θεού και ο λόγος διότι ο Θεός ήθελε να γίνει κατανοητός πρώτα από απλούς ανθρώπους οι οποίοι πίστευε ότι θα τις κατανοήσουν όπως και έγινε. Οι παραβολές είναι δημιουργήματα που πηγάζουν από τις εικόνες της εργασίας πολλών απλών ανθρώπων οι οποίες εργασίες διέπουν την καθημερινότητά τους, π.χ. η σπορά, εξήλθε ο γεωργός να σπείρει τον σπόρο, εγώ είμαι η άμπελος ο πατήρ μου είναι ο γεωργός, η συγκομιδή, οι πονηροί και οι αγαθοί εργάτες, ο ποιμένας, το πρόβατο, ο έμπορος, η δραχμή, ο άσωτος υιός, ο καλός Σαμαρείτης, ο πλούτος, η αλαζονεία, ο εγωισμός, η υποκρισία, ο άφρονας, κ.λπ.. Μέσα από την καθημερινότητα βγήκε η πιο ηθική διδασκαλία διότι ο Χριστός ήταν απλός και παρατηρούσε πάντα θετικά τους απλούς ανθρώπους από τους οποίους επαναλαμβάνω δημιούργησε τον πιο ηθικό νόμο του κόσμου. Ο νόμος του Θεού είναι απλός και έχει την δύναμη να γκρεμίσει τον εωσφορικό εγωισμό που ανεπτύχθη μεταξύ μας αλλά και μετά του Θεού, κάτι που το ξεχάσαμε σήμερα λόγω της παχυλότητας του υλικού στοιχείου. Δυστυχώς ξεχάσαμε τον Λόγο του Θεού και γίναμε δύστροποι, γεμάτοι εωσφορικά στοιχεία. Ο Θεός σε καρδιές απλών ανθρώπων αναπαύεται και παρουσιάζεται ως πνεύμα. Ας γίνουμε απλοί όπως τα παιδιά. Είναι γραφικό, εάν δεν γίνετε σαν τα παιδιά δεν θα μπείτε στην βασιλεία των ουρανών. Ας δούμε έναν γεμάτο σοφία διάλογο του Χριστού με μια ψυχή παιδική που επηρεάστηκε από τον κόσμο και έχασε τον δρόμο της. Μια μέρα ο Κύριος συναντήθηκε με μια γυναίκα Σαμαρείτισσα σε ένα φρέαρ και μέσα από ένα μικρό διάλογο που έκαναν βγήκε το αποκορύφωμα όλου του πνευματικού μυστηρίου που φανερώνει την μέγιστη προσωπικότητα του Θεού. Τι είπε ο Κύριος στη γυναίκα αυτή και τι της απεκάλυψε και μέσω αυτής και σε όλο το ανθρώπινο γένος; Ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ότι έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.

Το πνεύμα δεν μπορείς να το περιορίσεις αφού είναι η προσωπικότητα του ίδιου του Θεού. Το πνεύμα δεν μπορείς να το υποχειριάσεις ώστε να του επιβάλλεις να ζει σε μια χώρα, σε ένα έθνος, σε έναν άνθρωπο και τούτο απεδείχθη διότι το βλέπουμε σήμερα να ενεργεί μέσα σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι συλλαμβάνουν την εξέλιξη, την αναγέννηση, την αγάπη. Ο Θεός βρίσκεται σε όλη την σκεπτόμενη λογική ύπαρξη του κάθε ανθρώπου και κάνει την παρουσία του παντού. Βρίσκεται σήμερα η σοφία του Θεού σε όποιον εργάζεται το αγαθό, την αγάπη χωρίς να βλέπει σε Χριστιανό (Καθολικό, Ορθόδοξο), Μουσουλμάνο, Ινδουιστή, πιστό, άπιστο, άθεο κ.λπ.. Όπως ο Θεός έτσι και ο Διάβολος είναι πνεύμα και κάνει και αυτός την εμφάνισή του σε όλον τον κόσμο όμως το παράξενο είναι ότι κυρίως οι φανατικοί θρησκευτικοί άνθρωποι δέχονται το ότι ο Διάβολος είναι παντού σε όλο τον κόσμο —αυτό το δέχονται όλοι και μάλιστα πρώτοι οι Χριστιανοί το δέχονται και το κηρύττουν— ενώ το ότι ο Θεός είναι παντού δεν το δέχονται αφού όλη την ώρα καυχούνται και λένε πως μόνο στο δικό τους δόγμα, στη δική τους θρησκεία, εκκλησία ή οργάνωση είναι ο Θεός όμως απεδείχθη ότι παντού κάνει την παρουσία του η σοφία του Θεού. Ας γνωρίζουμε όμως ότι ο Θεός αναπαύεται μόνο σε αυτόν που συλλαμβάνει την καθολική αγάπη και την ταπείνωση την οποία υπηρετεί, ο άνθρωπος του Θεού, με την μηδενική εξουσία αφού πάντα κενώνει τα δικά του θέλω. Απ’ αυτόν τον άνθρωπο του Θεού που σήμερα συλλαμβάνει ολοκληρωμένα τον Θεό θα εξέλθει η άφθαρτη ζωή διότι ο Θεός όταν συναντά τις δικές του ιδιότητες, σε έναν ή πολλούς ανθρώπους, τις αυξάνει ώστε να ζουν μέσα στον άνθρωπο. Ακόμη και χωρίς μέτρο τις αυξάνει —ειδικότερα σήμερα που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου θα δούμε θαύματα μεγάλα από ανθρώπους του Θεού. Η απόφασή μας, η αλήθειά μας και η ειλικρίνειά μας θα καθορίσουν το μέτρο που το πνεύμα του Θεού θα είναι μέσα μας. Ο Λόγος του Θεού αναφέρει ότι ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος. Αυτό το Πνεύμα έναν άνθρωπο τον αναγεννά, τον εξελίσσει και τον καθορίζει κατόπιν μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων ως ένα σκεύος εκλογής στο να παίξει θετικό ρόλο στα δρώμενα και στην εξέλιξη του κόσμου. Όλοι έχουμε να δώσουμε πράγματα που λάβαμε από τον Θεό ώστε όλα τα αγαθά στοιχεία να τα συλλέξουμε και να γίνουν κίνητρα αναγέννησης για όλους εμάς. Όσοι περιορίζουν τον Θεό σε ένα έθνος, σε μια εκκλησία, σε μια οργάνωση απεδείχθη ότι αποσκοπούν σε προσωπικά συμφέροντα. Εξάλλου έχω πει ότι ο Θεός έδωσε ιδιαίτερη αλλά και ιδιάζουσα μορφή σοφίας σε κάθε άνθρωπο, λαό ή έθνος ώστε όλοι να έχουμε ανάγκη και χρεία ο ένας τον άλλον. Οι εχθροί μας αδέλφια μου, μάς έμαθε ο Χριστός μας δεν είναι έξω από εμάς αλλά μέσα σε εμάς και πιο συγκεκριμένα είναι η ημιμάθεια, η άγνοια, η φθορά, η αμαρτία, ο θάνατος, ο εγωισμός, ο φανατισμός, τα υφιστάμενα στερεότητα, η κακή διαχείριση της εξουσίας κ.λπ. στοιχεία τα οποία γίνονται καθολικά αρνητικά στη ζωή όποιων τα υπηρετούν. Η αμαρτία αυξάνεται μέσα μας από την λάθος διαχείριση των πραγμάτων που αντιλαμβανόμεθα και που ζουν μέσα μας ή και γύρω μας, υλικά ή πνευματικά. Φταίει η ύλη λοιπόν για την απάνθρωπη συμπεριφορά του υποτιθέμενου λογικού ανθρώπου; Φταίνε τα χρήματα; Φταίνε τα γράμματα; Φταίει η εξέλιξη για την μοναξιά που διέπει τον άνθρωπο σήμερα, για την αμαρτία που υπηρετεί, για το λάθος, για την εξουσία την οποία κάνει κακή χρήση; Όχι, τίποτα απ’ αυτά δεν φταίει. Φταίει ο εγωισμός, η άγνοια, τα προσωπικά συμφέροντα, η απληστία που διέπει τους ανθρώπους, η κακή διαχείριση, η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Δυστυχώς αυτός ο τρόπος σκέψης κάνει την υποτιθέμενη σκεπτόμενη λογική μάζα των ανθρώπων να γίνεται δαιμονισμένη. Αυτό που φταίει είναι η λάθος συμπεριφορά μας στην διαχείριση των πραγμάτων που μάς έχουν χαριστεί υπό του Θεού και αυτό καλούμαστε σήμερα να αλλάξουμε, τον τρόπο σκέψης που διαχειριζόμαστε το υλικό στοιχείο και το πνευματικό, αφού εξαρτάται η ζωή μας απ’ αυτό. Βάσει του Λόγου του Θεού δεν είναι δυνατόν άνθρωπε να αγαπάς το υλικό στοιχείο παραπάνω απ’ αυτόν που στο χάρισε, ούτε είναι λογικό να αποθηκεύεις το υλικό στοιχείο από την ώρα που ο φίλος σου, ο αδελφός σου στερείται τα απαραίτητα ή να κάνεις ότι δεν βλέπεις και δεν εννοώ να το μοιράσεις σ’ αυτόν που δεν θα το εκτιμήσει. Αν και σε αυτή την περίπτωση η αγάπη πάλι τρέχει όμως χρειάζεται σοφία Θεού στο πώς θα χρησιμοποιήσεις το υλικό ή το πνευματικό στοιχείο σ’ αυτόν που δεν έχει εκτιμήσει τον Θεό, που δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει ζωή. Θέλει προσοχή. Καλό είναι όμως να μοιράζουμε εύκολα τη ζωή μας, την αγάπη μας σε όποιον ζει με Θεό. Οι πρώτοι Χριστιανοί είχαν τα πάντα κοινά, ουδείς στερούνταν. Εξάλλου γι’ αυτό μάς έδωσε ο Πατέρας το υλικό στοιχείο αλλά και το πνευματικό, να το διαχειριστούμε σωστά με ένα σκοπό, να το μοιράσουμε δίκαια. Αυτό θα φέρει πολλή ευλογία.

Ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος θα πρέπει να δώσει αγάπη. Αν δεν έχει τη δύναμη να το κάνει ας ζητήσει τη δύναμη και την όρεξη από τον Πατέρα Θεό ο οποίος έχει αγάπη χωρίς μέτρο και μπορεί να μάς δανείσει στην αρχή της πνευματικής μας ζωής μέχρι να μάς μάθει να ζούμε με αγάπη, μέχρι να γίνουμε αγάπη. Ο άνθρωπος του Θεού απαιτείται να διαχειρίζεται σωστά το υλικό και το πνευματικό στοιχείο, με αγάπη, χωρίς την παραμικρή εξουσία. Είναι δυνατόν ένας που δεν μοιράζει αγάπη να γίνει αποδεκτός από τον Θεό; Δεν γίνεται. Ο Θεός δεν μπορεί να αλλάξει τον νόμο του για κανέναν. Απλώς, η αγάπη του Θεού θα καλέσει τον κακό διαχειριστή να αλλάξει στάση ζωής. Αν δεν το καταλάβει αργά ή γρήγορα θα έρθει ο θάνατος και ό,τι έχει θα περάσει, θέλει δεν θέλει, σε ξένα χέρια. Χωρίς Θεό κανένας πλούσιος, πνευματικά ή υλικά, δεν έζησε ευτυχισμένος. Όλοι με πολλά προβλήματα κατέληξαν και μάλιστα οι περισσότεροι για να πλουτίσουν έγιναν αιτία ώστε εκατομμύρια να δυστυχήσουν. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν το επιθυμεί ο Θεός αλλά ούτε και ο άνθρωπος του Θεού και γι’ αυτό δεν το εργάζεται. Είναι δυνατόν άνθρωπε όταν γίνεσαι μέσα απ’ την απληστία σου αιτία να πεθαίνουν όλοι γύρω σου, εσύ να είσαι καλά; Όσο και να μην θέλεις να το δεις, όσο και αν θέλεις να το προσπεράσεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ. Πάντα η απληστία σου, ο εγωισμός σου, η ενοχή σου θα ζουν στη συνείδησή σου —ακόμα και στου πιο ασυνείδητου αλλά και εωσφορικά επιθετικού ανθρώπου ειδικότερα την ώρα του θανάτου του.

Αν θέλουμε να μετέχουμε του Θεού ας ξεκινήσουμε να κάνουμε όσους είναι γύρω μας ευτυχισμένους και δεν είναι απαραίτητο να τους δώσουμε ό,τι έχουμε, αρκεί ένα συγγνώμη, ένας καλός λόγος. Όταν κάνεις τους άλλους χαρούμενους, ευτυχισμένους θα ευτυχήσεις και εσύ, αυτός είναι ο νόμος του Θεού, με όποια κρίση κρίνεις θα κριθείς. Μην επιμένουμε όλο να θέλουμε να μάς ακούσουν οι άλλοι γύρω μας και να υποταχθούν σε εμάς. Ας τους δώσουμε σημασία, ας τους ακούσουμε, ας τους αγαπήσουμε και εμείς όπως είναι διότι απεδείχθη ότι όταν ζεις αυτή την μικρή ζωή με εγωισμό, χωρίς αγάπη, χωρίς να ακούς διότι θεωρείς τον εαυτό σου σοφό, έρχεται η ώρα που το βλέπεις και το κρίνεις ως εωσφορικό - εγωιστικό λάθος, έρχεται η ώρα που το καταλαβαίνεις ειδικότερα αν έχεις μέσα σου έστω και λίγο Θεό. Οι συνθήκες της ζωής σε κάνουν να το δεις αργά ή γρήγορα γιατί αυτός που κατηγορείς αύριο μπορεί να είναι ο ευεργέτης σου, αυτός που θα σε υπηρετήσει. Αν το πνεύμα του Θεού είναι μέσα σου θέλεις πολύ να αλλάξεις. Ποτέ δεν είναι αργά. Όταν αλλάξεις, όταν ζήσει ο Χριστός μέσα σου θέλεις πολύ να δώσεις αγάπη γι’ αυτό έχουμε και πολλούς δωρητές οι οποίοι όταν κατάλαβαν το λάθος, όταν κατάλαβαν τι σημαίνει Χριστός άλλαξαν ριζικά και προσπάθησαν να επανορθώσουν. Πολλοί είναι αυτοί που τον καιρό της άγνοιας λεηλάτησαν την ευτυχία των άλλων για να ευτυχήσουν οι ίδιοι όμως δεν μπόρεσαν να ευτυχήσουν, αλλά πολλοί είναι και αυτοί που με ένα κήρυγμα Θεού ο Πατέρας Θεός τους έκανε να γίνουν οι ευεργέτες πολλών. Στον άνθρωπο που συναντά τον Θεό αλλάζει η λογική του αφού γίνεται λογική Θεού η οποία φανερώνει το αν ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου πήγαινε να συνδιαλλαγείς μαζί του και τότε έλα να συνδιαλλαγώ και εγώ μαζί σου. Είναι γραφικό, εάν λοιπόν προσφέρης το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον φιλιώθητι με τον αδελφόν σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου. Δεν μπορεί η ζωή, η αγάπη να περάσει τον αδελφό και να φτάσει στον Θεό. Είναι γραφικό καθ’ όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμε εκάμετε. Δηλαδή, αν δεν αγαπάς τον αδελφό, τον φίλο, τον συνάνθρωπο ακόμα και τον εχθρό είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό; Εξάλλου, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις και τον αδελφό που είναι δίπλα σου και έστω και μια φορά σου έχει προσφέρει κάτι εσύ να τον κρίνεις; Εμείς όλους θα πρέπει να τους αγαπάμε. Οι άνθρωποι του κόσμου δυστυχώς κάθε στιγμή είναι δυσαρεστημένοι και εκφράζουν παράπονα τα οποία στρέφουν προς πάσα κατεύθυνση με πολλές κρίσεις, επικρίσεις και καταλαλιές. Αυτό φανερώνει και την έλλειψη αγάπης προς τον Θεό αλλά και προς τον αδελφό. Με την λογική που έχουν εκφράζουν παράπονα ακόμα και στον ίδιο τον Δημιουργό. Κάθε στιγμή τους ακούς να λένε «δεν με ακούει ο Θεός» και δεν μπορούν να εννοήσουν πόσο οι ίδιοι δεν ακούν τον Θεό αφού και σε αυτόν επιτίθενται κάθε μέρα λέγοντας ότι τα έκανε όλα στραβά. Μήπως ήρθε η ώρα να ακούσουμε εμείς τι λέει ο Πατέρας μας και να αφήσουμε τις μικρότητες; Μήπως ήρθε η ώρα να συνδιαλλαγούμε μαζί του ώστε να ζήσουμε ξανά με τον αδελφό αλλά και με τον εχθρό ακόμα. Γιατί κλειστήκαμε τόσο πολύ στον εαυτό μας, μάς αρέσει η μοναξιά; Ο Θεός σε μια περίπτωση δεν ακούει έναν ή πολλούς ανθρώπους. Είναι γραφικό, αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλ’ εάν τις θεοσεβής η και το θέλημα αυτού ποιή, τούτου ακούει. Καθώς ο Θεός Πατέρας παραγγέλνει μέσω του Προφήτη, λούσθητε, καθαρίσθητε· αποβάλετε την κακίαν των πράξεών σας απ' έμπροσθεν των οφθαλμών μου· παύσατε πράττοντες το κακόν, μάθετε να πράττητε το καλόν· εκζητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις τον δεδυναστευμένον, κρίνατε τον ορφανόν, προστατεύσατε την δίκην της χήρας, έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος. Για τον Θεό μόνο όποιος εκτελέσει και διδάξει γίνεται αρεστός, γίνεται φίλος, γίνεται συνεργάτης Θεού. Άρα όποιος νιώθει ότι ο Θεός δεν τον ακούει να ψάξει να βρει το λάθος που εργάζεται το οποίο κάνει τον Θεό να απέχει από τη ζωή του.

Αδέλφια μου, έχουν διαχρονική, αιώνια σοφία τα λόγια του Θεού και είναι πάντα επίκαιρα και είναι αυτά που μπορούν να δημιουργήσουν έναν παραδεισένιο κόσμο και θα τον δημιουργήσουν. Δεν έδωσε τη ζωή του ο Χριστός έτσι απλά ώστε να τον κάνουμε εμείς θεατρική παράσταση. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο που ο Λόγος του διέσχισε τους αιώνες και είναι σήμερα ο πιο επίκαιρος. Αρκεί αυτός ο Λόγος του Θεού να γίνει κατανοητός και να υιοθετηθεί. Όσοι αδιαφορούν θα μετανιώσουν διότι η ευκαιρία τους δόθηκε αλλά οι ίδιοι σκλήρυναν στο δικό του κάλεσμα, μη γένοιτο. Για ποιο λόγο να περιφρονούμε τον Λόγο του Θεού; Δεν βλέπουμε στον καθρέφτη ότι η φθορά αυξάνεται, δεν βλέπουμε ότι οι ασθένειες, οι πόνοι στο σώμα πολλαπλασιάζονται; Δεν βλέπουμε ότι ο θάνατος έρχεται, φτάνει και είναι θέμα χρόνου, μη γένοιτο, να χτυπήσει και τη δική μας πόρτα; Πότε θα ξανά υπάρξουμε στη Γη;  Σήμερα που έχουμε καιρό να μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό, να συλλέξουμε την λογική και την σοφία του Θεού και να δώσουμε αγάπη. Τι δικαιολογία θα βρούμε όταν βρεθούμε στο βήμα του Χριστού και μάς πει, «Ποιος είσαι; Δεν σε ξέρω». Μήπως ήρθε η ώρα αδέλφια μου να υιοθετήσουμε τα λόγια του Θεού ώστε να ζήσουμε μαζί του; Πιο παλιά λόγω του ότι το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων ήταν μικρό ήταν δικαιολογημένη η συμπεριφορά των ανθρώπων, σήμερα όμως ο Χριστιανισμός μπορεί να λειτουργήσει και να δημιουργήσει κοινωνίες αγάπης. Παλιά διώκονταν από ανθρώπους και ο λόγος διότι δεν ήθελαν όσοι διαχειρίζονταν τον κόσμο να ξυπνήσουν οι συνάνθρωποί τους (γύρω τους) διότι ήθελαν όλο το υλικό στοιχείο για τον εαυτό τους αλλά ήθελαν και τους ανθρώπους διαιρημένους ώστε να τους εξουσιάζουν για δικό τους όφελος. Έτσι σκέφτηκαν να κρύψουν (εντέχνως) τον ηθικό νόμο του Θεού —ο οποίος οδηγεί στη ζωή— και να παρουσιάσουν ως θέλημα Θεού εντάλματα ανθρώπων, θρησκείες, δόγματα κ.λπ. για να μπορούν να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους, στοιχεία τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα στις κοινωνίες μας. Όλοι έχουμε ακούσει μια παραβολή όπου ο Θεός έθεσε εργάτες για να υπηρετούν και να εργάζονται τον αμπελώνα του και όταν ήρθε ο καιρός να αποδώσουν τους καρπούς δεν ήθελαν να τους αποδώσουν αλλά να τους πάρουν δικούς τους. Αυτό έκαναν όλοι όσοι δεν υπηρέτησαν την δικαιοσύνη του Θεού και αυτό συνεχίζουν να κάνουν. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η προσφορά —η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί, του Θεού προσφέρει. Αυτό έκαναν όλοι όσοι ήθελαν να υπηρετήσουν και να εξασφαλίσουν το υλικό στοιχείο ή να υπηρετήσουν την δική τους καλοκαγαθία. Ήρθε η ώρα όμως να γίνουμε ένα με τον Θεό αλλά και μεταξύ μας. Εξάλλου, ως πότε θα δίνουμε το δικαίωμα να αποδιοργανώνουν οι λίγοι τη ζωή των πολλών; Ακούω πολλές φορές κηρύγματα από ανθρώπους οι οποίοι απέχουν τόσο πολύ από τον Θεό και ενώ νομίζουν ότι είναι και οι εκλεκτοί, αφού ανακάλυψαν και δημιούργησαν τα δόγματα, δυστυχώς το μόνο που κατάφεραν είναι μέσω αυτών να περιπλέξουν τόσο πολύ την αγάπη ώστε να μην μπορεί να γίνει ποτέ πραγματοποιήσιμη ούτε και μεταξύ των Χριστιανών και ο λόγος διότι όλοι μέρα νύχτα κρίνουν (ο ένας Χριστιανός κρίνει τον άλλον). Έτσι παρουσιάζουν τόσο παράξενες θεωρίες που πιστεύω πως ούτε και ο Χριστός θα τους καταλάβαινε. Μάλιστα είναι έτοιμοι να υπερασπίσουν την θεωρία τους, την θρησκεία τους, το δόγμα τους ακόμα και με ανελέητους πολέμους —λες και δεν διάβασαν ποτέ το Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι από την Ευρώπη που επικαλείται τον Χριστό ξεκίνησαν. Μα είναι τόσο απλό να ζήσουμε όλοι την αγάπη ειδικότερα σήμερα που ο Χριστός είναι νόμιμη θρησκεία. Γιατί τόσος πόνος, τόσο δάκρυ, τόση μιζέρια, τόση φτώχεια, τόσος εωσφορικός εγωισμός, τόση αλαζονεία, τόσος διχασμός; Δυστυχώς οι λίγοι κατάφεραν και έβαλαν όλους τους ανθρώπους σε ένα σύστημα όπου όλοι τρέχουν —φυσικά και οι πολλοί φταίνε διότι αδιαφορούν για τον Θεό— πουθενά νους για σκέψεις Θεού, για αλήθεια, για ζωή, για αγάπη. Γέμισε ο κόσμος φιλοσοφίες περί Θεού και περί ανθρώπου: τι να τρώει, πόσο να κοιμάται, τι ζώδιο είναι, τι να πίνει, πότε να τρώει, πόσο να τρώει, ποιες πρωτεΐνες να παίρνει, να βάζει κρέμα νυκτός, κρέμα ημέρας για να είναι τάχα φωτεινός, «κολοκύθια νερόβραστα» όπως λέει και ο κόσμος και όλα αυτά για να ζήσει. Μάλιστα για να γίνουν κατανοητές όλες αυτές οι θεωρίες, —τις οποίες ποτέ, μα ποτέ δεν εδίδαξε ο Χριστός— χρειάζονται άλλοι πέντε φιλόσοφοι για να ερμηνεύσουν τις φιλοσοφίες του πρώτου. Ο Χριστός δίδαξε ότι το πνεύμα εστι το ζωοποιούν. Ποιο πνεύμα; Το δικό του Πνεύμα. Γεμίσαμε βιβλία για να καταλάβουμε τι; Τα αυτονόητα, την αγάπη μεταξύ μας η οποία παίρνει μορφή όταν υλοποιείται, όταν μοιράζεται. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να πολλαπλασιάζεται η αγάπη, η ζωή, η σοφία, η χαρά, ο ενθουσιασμός, ο Θεός μέσα μας και γύρω μας. Η αγάπη παρουσιάστηκε από τον Χριστό και έλαβε χώρα σε πολλούς που τον μιμήθηκαν χαρίζοντας μέσα τους χαρά, ευφορία, σοφία, ζωή —ακόμη και διά του λόγου, με απλότητα διατυπώθηκε, να κάνεις ό,τι θέλεις να σου κάνουν— διαχειριζόμενοι κάθε στιγμή το μέγα έλεος, το έλεος φανερώνει την αγάπη που έχουμε για τον Θεό και τον αδελφό, αναπτύσσοντας στη συνέχεια και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος όπως αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια αλλά και χαρίσματα, σημεία και ιδιότητες Θεού. Αυτά να είναι τα δαχτυλίδια στα χέρια μας, τα ζαφείρια μας, η ενδυμασία μας, αυτά να γίνουν ο επενδύτης στη ζωή μας. Αυτά να επιδιώξουμε ώστε να έχουμε στη ζωή μας διότι αυτά είναι η πραγματική επένδυση. Ποτέ ο Χριστιανισμός δεν θα ευοδώσει όσο τα έργα αγάπης εκλείπουν από την λογική των Χριστιανών. Άκουσα μια φορά έναν άνθρωπο που μιλούσε για το έργο του Κυρίου και αμφιβάλλω αν κατάλαβε κανένας κάτι από αυτά που έλεγε —μάλιστα ούτε και ο ίδιος δεν θα πρέπει να κατάλαβε— όλοι μπερδεύτηκαν. Αφού οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν λέξεις έτσι απλά για να ʺ έχουν να λένε ʺ , αποκωδικοποιούν και ερευνούν τα πάντα για να κάνουν ότι κάτι ξέρουν. Ερευνούν οι άνθρωποι σήμερα τον φυσικό κόσμο, τον πνευματικό κόσμο έτσι απλά για να φιλοσοφούν. Θέλουν οι άνθρωποι να ζήσουν μέσα από τις έρευνες, χωρίς Χριστό. Μάλιστα όλη η ομιλία αυτού του ανθρώπου ήταν έτσι γραμμένη ώστε να καταδικάζει όλους όσους ήταν έξω από το δικό του δόγμα. Ξέχασε σε μια δίωρη ομιλία να δείξει έστω και με τα λόγια την αγάπη αφού σε όλη την ομιλία ξέχασε το μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε. Δεν τον συνέφερε και τον ίδιο αφού η αγάπη θα τον έκανε αποσυνάγωγο αν τους αγκάλιαζε όλους και έλεγε ότι όλοι είναι αδελφοί μας και για να είναι ευάρεστος στους λίγους έχανε τους πολλούς αλλά και τον Θεό. Ο τρόπος; Με το να δικαιώνει συνέχεια το δικό του δόγμα και να κατακρίνει όλα τ’ άλλα, χωρίς να έχει τέλος ο εγωισμός αυτός. Όλοι, μέρα-νύχτα, δυστυχώς κρίνουν —αιρετικός ο ένας, αιρετικός ο άλλος, αμαρτωλός ο ένας, αμαρτωλός ο άλλος και τέλος δεν έχει η δουλειά αυτή— νομίζοντας έτσι ότι θα δικαιωθούν στα μάτια του Θεού. Ο Θεός δεν είπε «να κυνηγάμε» το ποιος είναι λάθος. Ο Χριστός παρήγγειλε, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε θέλεις ιδεί καθαρώς διά να εκβάλης το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Δεν το βλέπουμε ότι όλοι το ίδιο τέλος έχουν; Παντού διαμάχες, παντού ασθένειες, παντού ο θάνατος. Θυμάμαι μια φορά κάποιον που κατηγορούσε τους Καθολικούς και είχε πολλά προβλήματα υγείας και του λέω, «ξέρεις ότι τα χάπια που παίρνεις τα φτιάχνουν Καθολικοί; Γιατί τα παίρνεις;». Όπως θέλει ο καθένας φτιάχνει Θεό στα μέτρα του. Αντί να έχουμε αγάπη χωριστήκαμε με μικρότητες.

Αδέλφια μου ας γίνουμε πνευματικά σοβαροί. Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι Άγιος, ας γίνουμε άγιοι. Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος, ας γίνουμε δίκαιοι. Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ζωή άφθαρτη, ας γίνουμε ζωή άφθαρτη. Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ας γίνουμε αγάπη. Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός υπηρετεί την αλήθεια, ας την υπηρετήσουμε και εμείς. Αν πιστεύουμε ότι ο Θεός μάς σύστησε να μην ονομαστούμε καθηγητές αλλά φίλοι, ας γίνουμε όλοι φίλοι. Αν πιστεύουμε στον Θεό, ας φύγουμε από τα λόγια περί Θεού και ας ξεκινήσουμε να ζούμε τα έργα του Θεού ώστε αυτά να κοσμούν από σήμερα εμάς τους ίδιους για να κοσμούν και όλον τον πλανήτη στη συνέχεια. Αδέλφια μου να επιδιώκουμε την ανυπόκριτη αγάπη, να ζητάμε την αγάπη του Θεού στις μεταξύ μας σχέσεις, αυτό είναι το συμφέρον μας. Η αγάπη του Θεού μπορεί να γκρεμίσει κάθε μεσότοιχο της έχθρας που έχει στηθεί μεταξύ μας αλλά και μετά του Θεού. Ο Θεός υποκλίνεται στην αγάπη. Ο Θεός όπου δει αγάπη κατεβαίνει και συναντά τον άνθρωπο αυτόν που υπηρετεί την αγάπη. Μόνο όσοι υπηρετούν τη δική του αγάπη θα έχουν τη δική του παρουσία στη ζωή τους. Αδέλφια μου από σήμερα ο στόχος μας να είναι: Να εκδηλώνουμε την αγάπη του Χριστού με τα έργα μας και με τα λόγια μας, στα μέτρα που μπορεί ο καθένας, όχι εωσφορικές επιδείξεις και επιδιώξεις περί Θεού οι οποίες έχουν δοκιμαστεί και το μόνο που καταφέρνουν είναι να αποδιοργανώνουν τον κόσμο. Ακούς συνέχεια τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, μορφωμένους αλλά και αγράμματους να έχουν μια παράξενη λογική η οποία βγάζει κακία, η οποία δεν έχει αγάπη αφού λένε «Θεέ μου, κάνε να κερδίσω το Λόττο, το Λαχείο ώστε να μην έχω ανάγκη κανέναν». Είναι αυτό μυαλό; Αντί ο καθένας να λέει «να κερδίσω το Λαχείο για να βοηθήσω 10, 20 οικογένειες» λέει «για να μην έχω ανάγκη κανέναν». Δηλαδή θέλει να κερδίσει το Λόττο ή να γίνει ένα μεγάλο δημόσιο πρόσωπο, να γίνει κάτι που θα τον οδηγήσει εκατό τοις εκατό στο να καταργήσει τους φίλους του και να ζει συνέχεια μόνος του κρυμμένος απ’ όλους και απ’ όλα αφού στη συνέχεια γίνεται καχύποπτος διότι καταλαβαίνει ότι όλοι θέλουν την παρέα του επειδή έχει χρήματα, έτσι κερδίζει την απόλυτη μοναξιά. Ξέχασε αυτό που είπε ο Κύριος, εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις. Δεν είδες παιδάκι μου αυτούς που έχουν χρήματα αν δεν έχουν Χριστό πώς συμπεριφέρονται τους οποίους μάλιστα σήμερα κοροϊδεύεις, κρίνεις ή οργίζεσαι μαζί τους και τους καταδικάζεις με τον τρόπο που φέρονται; Γιατί θέλεις να γίνεις κάτι που σήμερα το καταδικάζεις; Αν τα χρήματα έφερναν ευτυχία τότε ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο θα μοίραζε δολάρια ή θα έλεγε «να παίζετε τυχερά παιχνίδια» ή «να κάνετε επενδύσεις». Δεν το έχουμε διαβάσει αυτό που είπε μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής; Ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο δεν μοίρασε δολάρια αλλά αγάπη και έδωσε ζωή, μέσω αυτών έγινε Θεός στην συνείδηση πάντων. Όταν ένας πλούσιος υλικά άνθρωπος πάει κάπου σίγουρα έχει κοντά του κάποιους οπαδούς, κάποιους συμβούλους οι οποίοι είναι και οι κόλακές του αφού ζουν απ’ αυτόν και δεν θα πάψουν ποτέ να θέλουν να τον κλέψουν. Παρ’ όλα αυτά έχει φίλους, μισθωτούς όχι αληθινούς. Ο Χριστός όμως αλλά και ο άνθρωπος του Θεού με την αγάπη έχει εκατομμύρια φίλους σήμερα, οι οποίοι δίνουν και τη ζωή τους για Αυτόν (αλλά και μεταξύ τους ο ένας στηρίζει τον άλλον). Όταν ο Χριστός αδελφέ μου —για να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη— κάνει την παρουσία του όλος ο πλανήτης θα γονατίσει.

Ας αφήσουμε το ψέμα και ας ζήσουμε στην αλήθεια σήμερα που έχουμε καιρό. Είναι γραφικό, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Ο ίδιος ο Χριστός φανέρωσε ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων, σε άλλο σημείο αναφέρει, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσιν εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Το θάρρος δεν το έχουν μόνο όσοι είναι υλικά πλούσιοι, όσοι έχουν πολλά χρήματα αλλά και αυτοί που έχουν ένα μισθό, ένα μεροκάματο αφού πιστεύουν ότι αν το χάσουν θα χαθούν και οι ίδιοι, θα πεθάνουν. Πίστη και εμπιστοσύνη ότι ο Θεός είναι σήμερα στη ζωή τους αλλά θα είναι και αύριο, πουθενά. Τα χρήματα αλλά και όλο το υλικό στοιχείο δόθηκαν για να δώσουμε αγάπη αφού μέσα από τα έργα αγάπης θα δημιουργήσουμε χαρακτήρα Χριστού ώστε να μπορούμε να μοιράζουμε πάντα αγάπη. Αυτή είναι η ευκαιρία μας (σήμερα που ζούμε). Να διαχειριστούμε το υλικό στοιχείο με αγάπη. Όσοι πιστεύουν σε αυτό και εξαρτώνται απ’ αυτό ζωή δεν μπορούν να έχουν αφού κλείνονται στον εαυτό τους και απορρίπτουν τους πάντες και τα πάντα διότι νομίζουν ότι όλοι όσοι τους κάνουν παρέα, τους κάνουν διότι θέλουν τα χρήματά τους και σωστά το νομίζουν εκτός κι αν ο Θεός θελήσει να έρθει στη ζωή τους ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού δεν θέλει τα χρήματά σου άνθρωπε, ο άνθρωπος του Θεού θέλει αφού τον έστειλε ο Θεός στη ζωή σου να σε βοηθήσει να φύγεις από τον Άδη διότι όταν σήμερα ζεις κόλαση αυτή θα ζεις και αιώνια μετά το θάνατό σου, μη γένοιτο! Μακάρι όλους να μάς προλάβει η αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός όταν συναντούσε κάποιον με χρήματα τι του έλεγε; Πούλησε τα υπάρχοντά σου δώσ’ τα στους φτωχούς και ακολούθα με. Δεν ήθελε ο Χριστός η αγάπη του μαθητή του να μοιράζεται. Δεν μπορείς άνθρωπε να έχεις δύο κυρίους διότι ή τον έναν θα μισήσεις και τον άλλον θα αγαπήσεις, δεν δύνασαι να δουλεύεις Θεό και μαμωνά. Εν αντιθέσει σήμερα με τους πνευματικούς οδηγούς οι οποίοι επενδύουν τα χρήματα και βλέπεις σήμερα Χριστιανούς να επενδύουν και να έχουν περιουσίες στις τράπεζες τις οποίες εκμεταλλεύονται τάχα για το καλό της εκκλησίας, όχι για το καλό των ανθρώπων αλλά για το καλό της εκκλησίας. Τεράστιες οι περιουσίες των δογμάτων σε ακίνητα αλλά και σε χρήματα, λες και είναι άλλο ο άνθρωπος και άλλο η εκκλησία. Δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος του Θεού να έχει χρήματα, αν έχει, αν του δίνουν κάποιοι να τα διαχειρίζεται με αγάπη στην επικράτηση του αγαθού, του Θεού στον κόσμο. Ο ίδιος ο Θεός φανέρωσε, κάμετε εις εαυτούς φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας. Δηλαδή σήμερα που μπορείς δώσε αγάπη, ο Θεός θέλει να χτίσουμε μέσα μας τον νοητό παράδεισο. Παράδεισος είναι να έχω στη σκέψη μου αλλά και στη ζωή μου αυτό που αγαπώ —όπως τον Πατέρα Θεό— και να κάνω ό,τι χρειάζεται για να το έχω. Εγώ λέω και όλη σου τη ζωή να αφιερώσεις άνθρωπε, αξίζει τον κόπο, για να κερδίσεις τον Θεό. Κόλαση είναι η απόσταση που υπάρχει απ’ αυτό που θέλω, απ’ αυτό που αγαπώ (τον Πατέρα Θεό) και δεν ξέρω πώς να το φέρω στη ζωή μου. Όμως με υπομονή, με επιμονή ο Θεός θα έρθει και θα μάς δώσει ευλογίες και ό,τι έχουμε ανάγκη. Ο Κύριος αδέλφια μου φανέρωσε, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών. Τα παιδιά δεν μαζεύουν τίποτα είναι αμέριμνα διότι έχουν πατέρα ο οποίος μεριμνά για τις ανάγκες τους. Έτσι είναι και ο άνθρωπος του Θεού, δεν μεριμνά διότι ο Πατέρας του θα μεριμνήσει για αυτόν. Είναι γραφικό, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ υμών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Τα παιδιά μοιράζονται, τα παιδιά αγκαλιάζουν τους πάντες, τα παιδιά συγχωρούν εύκολα, τα παιδιά δεν εργάζονται το κακό. Γιατί να θέλουμε να ζήσουμε με το να γινόμαστε άπληστοι; Δεν ακούσαμε ότι το πνεύμα εστι το ζωοποιούν και μεγαλώνει την πίστη, την αγάπη, τη ζωή; Γιατί μέρα νύχτα να χάνουμε το χρόνο μας με το πόσο έχει αυτό, πόσο το άλλο, πόσα παίρνεις εσύ, πόσα παίρνει ο άλλος, τι ασφάλεια έχεις εσύ ή ο άλλος; Ο ένας λέει «εγώ έχω ασφάλεια του ΙΚΑ», ο άλλος λέει «α, εγώ έχω του Δημοσίου», ο άλλος «α, εγώ έχω Ιδιωτική ασφάλεια». Είδατε εσείς κανέναν να είναι ασφαλισμένος και να σώζεται ή να έχει ασφάλεια; Μόνο ο Χριστός φέρνει ασφάλεια και υγεία αφού το δικό του πνεύμα είναι ζωοποιό. Όλοι δυστυχώς —αφού δεν έχουν Χριστό να ζει μέσα τους— είναι ανασφάλιστοι, έξαφνα έρχεται όλεθρος. Ας ασφαλιστούμε στον Χριστό.

Σας βεβαιώνω αδέλφια μου ότι αν δώσουμε αγάπη, αν κάνουμε φίλους με τον Χριστό τότε αυτή η χαρά που θα προκύψει απ’ αυτή την ενέργεια θα μάς εξασφαλίσει ζωή και ανεκλάλητη χαρά, μα το σημαντικό όλων, θα μάς εξασφαλίσει τον Θεό στη ζωή μας. Η καλύτερη επένδυση είναι να έχεις τον Θεό φίλο, τον Θεό σύμμαχο. Σας βεβαιώνω ότι το πιο όμορφο είναι να έχουμε φίλο τον Θεό και φίλους με το πνεύμα του Θεού και να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα τα έχουμε. Ο άνθρωπος δοκιμάζεται αλλά στο τέλος όμως ευλογείται απ’ τον Θεό. Ο άνθρωπος αδέλφια μου γεννήθηκε από τον Θεό και συγκεκριμένα από την λογική του Θεού, κατά συνέπεια από τον Λόγο του Θεού. Αυτός ο Θεός είπε, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών. Κατόπιν ο ίδιος ο Θεός ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής. Ακόμα, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από αγάπη, με αγάπη, για να ζει στην αγάπη. Δημιουργήθηκε από τον Πατέρα μας τον Θεό ο οποίος είναι αγάπη.

Συμπέρασμα: Αν ο άνθρωπος δεν συνδιαλέγεται συνέχεια με τον Λόγο του Θεού και δεν ζει την αγάπη ώστε να δίνει αγάπη δεν θα μπορέσει να ζήσει.

Ας ζητήσουμε αδέλφια μου την σοφία του Θεού στη ζωή μας ώστε να εξασφαλίσουμε θησαυρούς ουράνιους όπως χαρά, ειρήνη, αγάπη, δικαιοσύνη, ζώσα πίστη, σοφία Θεού και αγάπη μεταξύ μας. Τι τα θέλουμε όλα τ’ άλλα άμα δεν έχουμε ειρήνη, άμα δεν έχουμε χαρά, άμα δεν έχουμε φίλους, άμα δεν έχουμε ούτε καν ζωή; Εξάλλου ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων. Τι τα θέλεις άνθρωπε τα χρήματα ή την δόξα όταν αυτά σε κάνουν καχύποπτο, πονηρό, εωσφορικό, ανήλεο άνθρωπο. Τι τα θέλεις τα χρήματα όταν αυτά σε κάνουν να έχεις ως πολίτευμα την αδιάλειπτη μοναξιά; Τι τα θέλεις τα χρήματα όταν ο Θεός δεν ζει μαζί σου, αφού διαχειρίζεσαι λάθος το υλικό στοιχείο; Ο Πατέρας μας, ο Θεός καθόρισε ως τον πλέον υγιή νόμο στις μεταξύ μας σχέσεις την αγάπη και κάλεσε τους ανθρώπους να υπηρετήσουν την δική του αγάπη, την ανυπόκριτη αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Αυτή την αγάπη του Χριστού να μιμηθούμε αλλά και την δική του αλήθεια η οποία μάς εξασφαλίζει τη ζωή την άφθαρτη.

Ο Θεός αδέλφια μου ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος, τότε και σήμερα και στο μέλλον. Ο Χριστός δεν είναι τυχαίος, είναι η σάρκωση του λόγου, είναι το απαύγασμα της δόξης του Θεού και μπορεί να γίνει ο Χριστός με την σχετική μετάνοια και αναγέννηση και η δική μας δόξα, αρκεί να ζήσει μέσα μας. Στο πρόσωπό του εκπληρώνονται όλες οι προφητείες οι οποίες μάς εξασφαλίζουν τη ζωή. Χιλιάδες χρόνια πέρασαν και μόνο στο πρόσωπο του Χριστού επαληθεύονται όλες. Οι προφητείες γι’ αυτόν γράφτηκαν, γι’ αυτόν έγιναν και υπάρχουν γι’ αυτόν τον Χριστό ο οποίος τις εννόησε αλλά και πήρε την απόφαση να τις υπηρετήσει. Ο ίδιος φανέρωσε, το μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας· ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι. Όλες οι προφητείες καταλήγουν σ’ αυτόν, στο πρόσωπό του εκπληρώνονται όλες. Τι γράφει ο Λόγος του Θεού γι’ αυτόν;

Ο προφήτης Ησαΐας αναφέρει, ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει, και τέξεται υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ (Ησαΐας 7:14).

Άλλη προφητεία, παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης. Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι τέλος (Ησαΐας 9:6-7).

Άλλη προφητεία, και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί, και ανθός εκ της ρίζης αναβήσεται. Και αναπαύσεται επ’ αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβείας. Εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού, ου κατά την δόξαν κρίνει, ουδέ κατά την λαλιάν ελέγξει, αλλά κρίνει ταπεινώ κρίσιν, και ελέγξει τους ταπεινούς της γης, και πατάξει γην τω λόγω του στόματος αυτού, και εν πνεύματι διά χειλέων ανελεί ασεβή. Και έσται δικαιοσύνη εζωσμένος την οσφύν αυτού, και αλήθεια ειλημένος τας πλευράς (Ησαΐας 11:1-5).

Και επί τω ονόματι αυτού έθνη ελπίουσιν (Ησαΐας 42:4).

Ο Δαβίδ αλλά και ο Προφήτης Ησαΐας 800 χρόνια πριν την έλευση του Χριστού είδε καθαρά τον μαρτυρικό του θάνατο και μάλιστα με σημαντικές λεπτομέρειες όπως τον νώτον μου δέδωκα εις μάστιγας, τας δε σιαγόνας μου εις ραπίσματα, το δε πρόσωπόν μου ουκ απέστρεψα από αισχύνης εμπτυσμάτων (Ησαΐας 50:6).

Ανομίαν ουκ εποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού (Ησαΐας 53:9).

Από των ανομιών του λαού μου ήχθη εις θάνατον (Ησαΐας 53:8).

Ούτος τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται (Ησαΐας 53:4).

Αυτός δε ετραυματίσθη διά τας αμαρτίας ημών ……. τω μώλωπι αυτού ημείς ιάθημεν (Ησαΐας 53:5).

Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κείροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού (Ησαΐας 53:7).

Δεκάδες, εκατοντάδες είναι οι προφητείες που όλες εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορεί να είναι τυχαίο, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Μάλιστα αφού σήμερα τον δεχόμεθα, τον γιορτάζουμε γιατί δεν τον ακολουθούμε; Ακούμε μέσα στους ναούς κηρύγματα για αυτόν τα οποία πολλές φορές σπέρνουν φόβο αφού οι περισσότεροι άνθρωποι τον συστήνουν ως τιμωρό —αν είναι δυνατόν η αγάπη να είναι τιμωρός— και ο λόγος απ’ ότι απεδείχθη για να έχουν (οι υπεύθυνοι) πάντα την εξουσία στους ανθρώπους αφού αν τους γνώριζαν τον Θεό θα έχαναν την εξουσία αυτή διότι ο Θεός μάς καλεί να είμαστε όλοι φίλοι και αδελφοί. Γιατί ζούμε σήμερα ως κοινωνίες με ανασφάλειες πολλές; Είναι απλό, διότι τον Λόγο Του θα έπρεπε να τον ακούμε συνέχεια, παντού, κάθε μέρα ώστε να μάς γίνει συνήθεια. Ακόμα και μέσα στην Βουλή θα έπρεπε να ακούγονταν ο Λόγος του Θεού. Οι λύσεις που αφορούν τα προβλήματα των ανθρώπων θα έπρεπε να έρχονταν από τον νόμο του Θεού, την αλήθεια του Χριστού και την δική του αγάπη. Όμως δυστυχώς δεν τον ακούμε ούτε μέσα στην Βουλή. Κανένας βουλευτής δεν είπε ποτέ, «ο Χριστός σε αυτή την περίπτωση είπε να κάνουμε αυτό» αλλά βλέπουμε ακριβώς τα αντίθετα, να σκοτώνει ο ένας τον άλλον συνέχεια με λέξεις σφαίρες που ρίχνει ο ένας στον άλλον και όλα αυτά τάχα για το καλό μας. Δυστυχώς χίλιοι νόμοι ψηφίζονται χωρίς έλεος, χωρίς αγάπη, χωρίς κανένα νόημα αφού όλοι αυτοί καταστρατηγούνται ακόμη και από τους ίδιους τους νομοθέτες με τα κατά συνθήκη ψεύδη.

Άλλη προφητεία που καθιστά τον Χριστό Θεό είναι η προφητεία του Προφήτη Μιχαία η οποία αναφέρει, από Βηθλεέμ της κώμης όπου ήν Δαυίδ, ο Χριστός έρχεται. Τυχαίο και αυτό; Δεν νομίζω.

Άλλη προφητεία την οποία αναφέρει ο Προφήτης Ζαχαρίας και την ήξεραν και οι σταυρωτές του Χριστού, ρίψον αυτά εις τον κεραμέα, την έντιμον τιμήν, με την οποίαν ετιμήθην υπ’ αυτών. Και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια και έρριψα αυτά εν τω οίκω του Κυρίου εις τον κεραμέα (Ζαχαρίας 11:13). Πράγματι ο Ιούδας αγόρασε με τα 30 αργύρια που κέρδισε από την προδοσία του τον αγρό του κεραμέως. Η μια έκπληξη διαδέχεται την άλλη.

Ο Δαβίδ στον Ψαλμό 69:21 αναφέρει, έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος.

Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόσωπο στο οποίο να έχουν εκπληρωθεί όλες οι προφητείες. Άρα το σχέδιο του Θεού λαμβάνει χώρα. Συνεχίζει, με όλους εμάς σήμερα στο προσκήνιο ώστε διά Πνεύματος Αγίου κινούμενοι —αφού ανήκουμε στο σχέδιο του Θεού— να ενεργήσουμε ώστε να ολοκληρωθεί. Και τούτο, λαμβάνει χώρα με όλα αυτά τα μέσα που χορηγεί σήμερα ο Θεός σε όλους μας. Αδέλφια μου όλα αυτά είναι ισχυρά πειστήρια στο να μάς βοηθήσουν να εγκαταλείψουμε τις μέχρι χτες σκέψεις και να εισέλθουμε στο αγιαστήριο διότι ο καιρός έφτασε όπου οι άγιοι θέλουσι γίνει κληρονόμοι Θεού. Όλος αυτός ο τρισμέγιστος κόσμος για την αγάπη έγινε και αυτή θα τον κληρονομήσει. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει, γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν ή ο υιός του ανθρώπου έρχεται, καθώς ήξει δε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί (Ματθαίος 25:13 και Πέτρου Β΄ 3:10). Να ζητάμε όπως και το Πάτερ ημών αναφέρει να έρθει η βασιλεία του Θεού στη Γη και να την εργαζόμαστε συνέχεια. Το ότι θα γίνουμε μέτοχοι της βασιλείας του Θεού δυνάμεθα να το καταλάβουμε αν από σήμερα ζούμε την βασιλεία του Θεού μέσα μας και αυτό μπορούμε να το εννοήσουμε από το πώς αντιμετωπίζουμε τα συμβάντα, τα σκάνδαλα που γεννά το σύστημα του κόσμου. Αν τα αντιμετωπίζουμε με ειρήνη, με σοφία, εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο μας σπουδάζοντας την σοφία του στο αγιαστήριο, έχει καλώς. Αν όμως όχι, θα χρειαστεί συνειδητοποίηση αλλά και αφιέρωση πάνω στην υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού ώστε να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη ανεστημένος ενώπιον 500 και πλέον ανθρώπων, ανελήφθη εν δόξη. Κατά την ώρα της ανάληψής του στον ουρανό άγγελοι τον συνόδευαν, αυτοί φανέρωσαν τα εξής, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ’ υμών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσεται όν τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Άρα είναι επαγγελία, ο Χριστός θα ξανάρθει.

Η Φωνή Θεού τι κάνει σήμερα; Ετοιμάζει κατ’ εντολή Θεού τον άνθρωπο του Θεού μέσα στο αγιαστήριο. Παροτρύνει τον άνθρωπο να μπει στο αγιαστήριο ώστε να γνωρίσει και να συναντήσει τον Χριστό, να γνωρίσει τον εαυτό του, να αυξηθεί το αγαθό, να αυξηθεί ο Θεός μέσα του. Ας γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αρκεί να εννοήσουμε τα παραπάνω αλλά και το τι σημαίνει το ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον. Ο Θεός έχει σχέδιο και το σχέδιο συνεχίζει να εκπληρώνεται. Σήμερα βρισκόμαστε στο αποκορύφωμά του, στο να εκπληρωθεί διότι φτάσαμε στο σημείο όπου ο Θεός μάς έδωσε τα μέσα και τον τρόπο ώστε να νικηθούν οι εχθροί μας. Είναι γραφικό, όταν νικηθούν οι εχθροί του ανθρώπου θα έρθει ο Χριστός και θα ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού στη Γη. Ποιος είναι ο εχθρός του κάθε ανθρώπου; Ένας. Η αμαρτία η οποία δημιουργεί τον θάνατο. Τα γαρ οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Υιέ μου κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Το σχέδιο του Θεού σήμερα μάς καλεί να μπούμε στο αγιαστήριο ώστε να εκπληρωθεί και να λάβει χώρα γρήγορα στη ζωή μας. Όσοι πιστεύουν ότι ο Θεός δεν έχει ρόλο μέσα στην Δημιουργία, ότι ο Θεός ξέχασε τον άνθρωπο κάνουν λάθος, έχουν πέσει έξω διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο αληθινό, τίποτα πιο εμφανές απ’ Αυτόν. Όσοι έχουν μάτια βλέπουν, όσοι έχουν τυφλωθεί από το σύστημα του κόσμου δεν μπορούν να δουν. Εξάλλου και στην εποχή του Χριστού όσοι είχαν γίνει ένα με το σύστημα των γραμματέων και Φαρισαίων, με το εμπόριο, με το ψέμα, με τα υφιστάμενα στερεότυπα, με την αύξηση του υλικού στοιχείου δεν τον γνώρισαν. Μάλιστα τον καταδίκασαν φωνάζοντας σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν, ενώ όσοι μελετούσαν τις Γραφές όταν ήρθε ο Χριστός τον γνώρισαν και τον ακολούθησαν. Αδέλφια μου το σχέδιο του Θεού Πατέρα εξελίσσεται. Η εξέλιξη του πνευματικού ανθρώπου σήμερα διά του Χριστού λαμβάνει χώρα αφού τον οδηγεί, τον άνθρωπο του Θεού, στη θέωση. Είναι γραφικό, θεοί είσθε και υιοί Υψίστου πάντες. Ο τρόπος που θα καταστήσει τον άνθρωπο θεό μπορεί να συντελεστεί μόνο διά του ενυπόστατου λόγου. Είναι γραφικό, καθαροί εστε διά τον λόγον όν λελάληκα υμίν.

Το μελλοντικό δόγμα του κάθε ανθρώπου θα πρέπει να είναι η συνεχόμενη πνευματική του εξέλιξη πάνω στη θέωσή του. Η θέωση του ανθρώπου θα αποτελέσει συνειδητό στοιχείο αναφοράς σήμερα στο να θεμελιώσει ο κόσμος μας τον Χριστό ακρογωνιαίο λίθο. Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του κόσμου, ειδικότερα του Χριστιανικού κόσμου. Σίγουρα υπάρχει πνευματική πρόοδος στον Χριστιανικό κόσμο όμως η ολοκληρωμένη αλήθεια του Χριστού δεν έχει εμφανιστεί ούτε στις Χριστιανικές κοινωνίες, αν και σήμερα είναι νόμιμες και θα μπορούσε να γίνει εύκολη αλλά και υλοποιήσιμη η Χριστιανική ζωή μεταξύ των ανθρώπων ώστε να είναι και παράδειγμα για όλους τους λαούς. Είναι γεγονός ότι ο Χριστός δυστυχώς παραμένει 2000 χρόνια τώρα με το ακάνθινο στεφάνι, παραμένει ένας απλός ακρογωνιαίος λίθος αφού οι Χριστιανοί ακόμα δεν κατάλαβαν να συντονιστούν στις δικές του αρχές και να γίνουν οι νέοι μαθητές του για να δημιουργήσουν με τα έργα τους και με τα λόγια τους το οικοδόμημα του Θεού Πατέρα. Ακρογωνιαίος λίθος δεν σημαίνει και οικοδόμημα, χρειάζεται η συμμετοχή μας στο να ολοκληρωθεί η οικοδομή. Αδέλφια μου σήμερα υπάρχουν οι πιο κατάλληλες συνθήκες ώστε ο Χριστιανικός κόσμος να αρχίσει να καταλαβαίνει την αποστολή του Χριστού και να μην είναι στη ζωή των Χριστιανών ένας τύπος, μια θεατρική παράσταση η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και δεν ωφελεί κανέναν παρά τους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες. Δεν δοξάζουμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο αλλά τον δοξάζουμε με το να γίνουμε αλήθεια ώστε να λάβουν χώρα γεγραμμένα, όπως να καταργηθεί η αμαρτία. Όταν καταργηθεί η αμαρτία ιδρύεται η βασιλεία του Θεού μέσα μας, αμέσως κατόπιν χτίζεται μέσα μας ο νοητός παράδεισος. Όταν ιδρυθεί η βασιλεία μέσα μας καταργείται η φθορά και ο θάνατος. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν στη σιωπή και στο προσωπικό αγιαστήριο. Είδατε κανέναν Άγιο στην πλατεία; Όλοι στην έρημο έφυγαν. Σ’ αυτό το προσωπικό αγιαστήριο μάς καλεί ο Άγιος Θεός να εισέλθουμε ώστε να συντελεστεί μέσα από την αναγέννηση το ανθρωποσωτήριο σχέδιο του Θεού. Αδέλφια μου τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει το παντοδύναμο σχέδιο του Θεού το οποίο εξελίσσεται διά του Λόγου. Δυστυχώς, πολλοί είναι οι άνθρωποι που δεν βλέπουν τον Θεό όταν αυτός υπάρχει στη ζωή τους όμως καταλαβαίνουν τη διαφορά όταν φεύγει απ’ τη ζωή τους. Γι’ αυτό ας προσέχουμε διότι σήμερα δίπλα μας υπάρχει πολύς Θεός. Εξάλλου, αν έρθει η ώρα να μετανιώσουμε, θα μετανιώσουμε για έναν λόγο. Αυτός είναι που δεν τον ακολουθήσαμε και που δεν πήραμε τα ρίσκα εκείνα που θα τον έκαναν να ζήσει για πάντα μαζί μας, αιώνια μαζί μας. Αν χάσουμε τον Θεό χάνουμε τη ζωή και τότε θα χάσουμε τα πάντα. Άνοιξε μπροστά μας ο Θεός θύραν ανεωγμένην και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν.

Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που παίζουν με τους αριθμούς για να επιβάλλουν την εξουσία τους όμως ας μάθουν ότι ο ισχυρός πάντων είναι ο Δημιουργός και θα νικήσει με την αγάπη. Ισχυροί δεν είναι όσοι παίζουν με τους πληθυσμούς των κρατών και τον αριθμό αυτών, το πόσοι άνθρωποι ζουν στα έθνη, —άλλοι λένε, εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια κ.λπ.. Ισχυροί ακόμη δεν είναι όσοι φτιάχνουν όπλα, πυρηνικά κ.λπ.. Ισχυροί στον κόσμο δεν είναι όσοι ηγούνται θρησκειών ή διοικούν μεγάλες θρησκευτικές οργανώσεις. Αδέλφια μου οι ισχυροί του κόσμου είναι όσοι είναι άνθρωποι του Θεού. Ισχυροί του κόσμου είναι οι ταπεινοί. Ας γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού αφού για το δικό τους χατίρι θα εκπληρωθούν τα γεγραμμένα και θα αναγεννηθεί ο κόσμος. Τα γεγραμμένα είναι: Πρώτον, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας —το οποίο για πρώτη φορά κηρύττεται στον κόσμο δημόσια και το κηρύττει η Φωνή Θεού— αφού αυτό δημιουργεί την αφθαρσία του σώματος. Να γνωρίσουμε δηλαδή τον Θεό μέσα από την υγιαίνουσα διδασκαλία και νουθεσία της Φωνής Θεού. Το Ευαγγέλιο της βασιλείας δεν απορρίπτει τη ζωή διά της ζωής, πράγμα το οποίο έχουν απορρίψει οι πάντες. Η Φωνή Θεού δεν το απορρίπτει, το εργάζεται αφού αυτό, το Ευαγγέλιο της βασιλείας, όπως είπαμε δημιουργεί την άφθαρτη ζωή. Ο Χριστός είπε, και κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσι τοις έθνεσι, και τότε ήξει το τέλος. Δεύτερον, να μπούμε στο αγιαστήριο. Είναι γραφικό, είσελθε εις το ταμείον σου, και κλείσας την θύραν σου……. Τρίτον, να καταργηθεί η αμαρτία. Ο τρόπος; Να προσθέτουμε πνευματικές ώρες που μάς χαρίζουν συνδιαλλαγή με το αγαθό. Τέταρτον, να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος. Είναι γραφικό, Υιέ μου, κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Στο αγιαστήριο οι βιοχημικές διεργασίες του εγκεφάλου αλλάζουν διότι με την συνεχόμενη συνδιαλλαγή μας με τον Θεό, η χαρά αυξάνεται, η πίστη γίνεται ζώσα, η σοφία ενυπόστατη, αφού ο ψυχοσυναισθηματικός μας κόσμος αλλάζει με τον Χριστό. Στο αγιαστήριο αλλάζουν όλες οι βιοχημικές διεργασίες οι οποίες μεταστοιχειώνουν το γονίδιο, του προσθέτουν δηλαδή κάποιο στοιχείο που το καθιστά άφθαρτο. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωή και δίνει ζωή. Είναι γραφικό, το πνεύμα εστι το ζωοποιούν. Αν θέλουμε να ζήσουμε να βάλουμε μέσα μας πνεύμα Θεού. Πέμπτον, να ιδρυθεί και να παρουσιαστεί η παγκόσμια οικογένεια του Θεού. Έκτον, να λάβει χώρα η δευτέρα έλευση του Χριστού. Έβδομον, να λάβει χώρα διά του Χριστού η ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων. Τα σώματα αυτών θα είναι αχειροποίητα (έτοιμα σώματα στα οποία θα μπουν τα συγκεκριμένα πνεύματα των εν Κυρίω Αγίων που κοιμήθηκαν). Όγδοον, οι άγιοι θέλουσι παραλάβει την βασιλείαν, και θέλουσιν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος. Ένατον, ο Θεός έρχεται στη Γη, και θέλει σκηνώσει μετ' αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ' αυτών Θεός αυτών. Σήμερα μπορούν να επιτευχθούν οι επαγγελίες αλλά και το ίνα ώσιν εν αφού αυτό είναι και ευαγγελική απαίτηση. Το ίνα ώσιν εν και το αγιαστήριο θα γίνουν αιτία να ζήσουμε τον Χριστό.

Πολλοί νομίζουν ότι θα χάσουν αν μοιραστούν με τους αδελφούς. Έτσι νόμιζαν και οι υποκριτές όταν σταύρωναν τον Χριστό, ότι θα κερδίσουν αυτοί και θα χάσει η αγάπη, η αλήθεια, η ζωή, ο Χριστός, όμως την πάτησαν διότι ο Χριστός έγινε με την μοναδική του, ξεχωριστή προσφορά θυσίας, ζωή και αναγέννηση για όλους. Ο Χριστός έγινε θυσία ευάρεστη για τον Θεό ώστε να τον συστήνει παντού. Πολλοί θέλησαν να τον εξαφανίσουν όμως ήταν και είναι ο πιο επίκαιρος αφού κατέστησε το σώμα του ενώπιον όλων ευάρεστη θυσία. Ο Χριστός είναι Παντοδύναμος. Αυτόν που οι άνθρωποι κατά την παρουσία του περιφρόνησαν σήμερα ο Πατέρας του τον κατέστησε Θεό. Γι’ αυτό μην περιφρονούμε ό,τι ο Θεός έστειλε σήμερα κοντά μας διότι το ίδιο έκαναν και κάποιοι άλλοι στον Χριστό όμως ο Χριστός μεταλλάχθηκε και έγινε μαθητής, απόστολος, ποιμένας, προφήτης, λαός, έθνος, παράκλητος. Ολόκληρος ο πλανήτης θα γίνει Χριστός αλλά και όλη η Κτίση θα γίνει Χριστός διότι η αγάπη δεν σταυρώνεται, η αλήθεια δεν μπορεί να σβήσει, το φως πάντα θα σπάει το σκοτάδι. Αδέλφια μου, όλα τα δημιουργήματα και ολόκληρη η Δημιουργία μαρτυρούν τη θέωση που τα διέπει διότι μόνο ο Θεός θα μπορούσε να τα δημιουργήσει αλλά και να τα ζωοποιήσει. Ειδικότερα τη θέωση, την παρουσία του Θεού την μαρτυρεί ο εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου. Σε αυτόν ο Θεός έβαλε και έδειξε όλη την μαστοριά του αφού αυτός μάς παρέχει το κλειδί της θέωσης μέσω της υγιαίνουσας διδασκαλίας. Μέσω του εγκεφάλου επικοινωνούμε με τον Θεό και λαμβάνουμε σκέψεις αρκεί να «γυρίσουμε το κουμπί» και να πιάσουμε τον σταθμό που εκπέμπει ο Θεός. Όταν τα ρήματα του Θεού «χτυπούν» τα αφτιά μας —το έχω ξαναπεί— αλλάζουν όλες οι βιοχημικές διεργασίες ή ενέργειες του εγκεφάλου στο να παράγουν τη ζωή ώστε να καταστήσουν το σώμα μας άφθαρτο.

Πολλοί λένε ότι δεν γίνεται ο πλανήτης να ζήσει καλές μέρες, πόσο έξω πέφτουν. Αν όμως αναρωτηθούν και σκεφτούν ότι ο Χριστός πέθανε για να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού στη Γη θα αλλάξουν γνώμη. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Τόσες προφητείες ανέφερα που όλες εκπληρώθηκαν στο πρόσωπό του. Εξάλλου γι’ αυτό ήρθε στον κόσμο, για να δημιουργήσει θεούς. Είμεθα εικόνα Θεού αλλά και λογικά όντα, αρκεί ο εγκέφαλός μας μέσα από τη σκέψη του Θεού να γίνει χριστοκεντρικός. Για να γίνει χριστοκεντρικός χρειάζεται αυτός ο εγκέφαλός μας να εξελιχτεί, να γίνει Θεού νους. Εξάλλου γι’ αυτό παρήλθαν και πολλοί αιώνες τώρα που το κακό και το καλό παλεύουν για το ποιο θα επικρατήσει ώστε στο τέλος να έρθει και να επικρατήσει μέσα από επίγνωση η σοφία του Θεού στη λογική των ανθρώπων. Ο Θεός έκτισε τον κόσμο δυσί καλό – κακό, νύχτα - μέρα, ζωή – θάνατος. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος θεός, όταν σπουδάζει και τα δύο και στο τέλος επιλέγει ή να γίνει Θεός ή Διάβολος. Τα έργα του ανθρώπου καθορίζουν τη θέωσή του ή την διαβολή του. Έχουμε πολλές νίκες καλές από ανθρώπους του Θεού και κακές από ανθρώπους του πονηρού (η παγκόσμια ιστορία έχει πολλά να μαρτυρήσει) όμως το καλό θα επικρατήσει. Δεν γίνεται ο Θεός να έστειλε το Παιδί του στη Γη για να σταυρωθεί και να μην επικρατήσει σ’ αυτήν το καλό και να μην ιδρυθεί η βασιλεία του. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ το πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα επικρατήσει το καλό και γι’ αυτό το εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις. Όταν ο άνθρωπος δημιουργήσει τον νου του Χριστού, όταν ο άνθρωπος μιμηθεί τον Χριστό ώστε να ενεργεί και κατά Θεόν θα αλλάξουν τα πάντα. Αυτό καλούμαστε να το πετύχουμε διά της μετάνοιας, διά της αναγέννησης, διά της πνευματικής μας εξέλιξης. Αυτή είναι η δουλειά σήμερα της Φωνής Θεού, να εξελίξει τον άνθρωπο πνευματικά. Η κατά Θεόν πνευματική μας εξέλιξη θα είναι το μόνο δόγμα όλων των λογικών όντων από σήμερα και στο αιώνιο μέλλον, στο οποίο δυνάμεθα διά της ζώσας πίστης να μετέχουμε και μπορούμε να το πετύχουμε διότι ο δρόμος έχει ανοιχθεί. Το μέλλον του κόσμου είναι ο Χριστός ο οποίος περπάτησε σ’ αυτό και ζει σήμερα σ’ αυτό. Ο δρόμος έχει πατηθεί από τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος της παρουσίας του στον κόσμο (γι’ αυτό έχουμε το ακολούθει μοι). Καθώς, η παρουσία του αλλά και όλο το αποστολικό του έργο συγκλίνουν στη σταύρωσή του, στην ανάστασή του και στη δευτέρα έλευσή του. Μέσω αυτών όλων των ενεργειών του εμείς αποκτήσαμε τον οδηγό, τον χάρτη, την πυξίδα που μάς κάνει συμμέτοχους της δικής του δόξης.

Το ακολούθει μοι τι σημαίνει; Σημαίνει ότι πηγαίνω από κοντά, δεν λέω «α, τώρα θα λείψω 1 – 2 μέρες, αύριο 5 – 6 μέρες, μου έτυχε μια δουλειά, μετά μου έτυχε κάτι άλλο». Δεν γίνεται έτσι. Το ακολούθει μοι δεν είναι παρά η συνεχής ανέλιξη στο να καταστεί εφικτή η θέωση του καθενός μας και για να επιτευχθεί ο στόχος χρειάζεται μια συνεχόμενη δραστηριότητα πάνω στις αρχές του και το θαύμα σήμερα άρχισε να το ζει μέσα του ο άνθρωπος του Θεού που κοινωνά τον Θεό και μέλλει να το ζήσουν μέσα τους όσοι συνειδητά τον ακολουθούν σήμερα, αφού πρώτα αφιερώνονται στο προσωπικό τους αγιαστήριο. Όσοι εισέλθουν στο αγιαστήριο ζουν τον Θεό, ζουν την αγάπη, ζουν εν δυνάμει και όταν μιλάνε για τον Θεό τα λόγια τους είναι τόσο αληθινά που εισέρχονται, ας πούμε πιο απλά, «καρφώνονται» στον εγκέφαλο του συνανθρώπου τους. Ο Λόγος του Θεού όταν εξέλθει από σκεύος εκλογής ομοιάζει με πρόκες στο ξύλο που δέχονται χτυπήματα από ένα ισχυρό σφυρί. Όποιος δεν εφαρμόζει το Ευαγγέλιο του Χριστού ομοιάζει με αυτόν που έχει την πρόκα στα χέρια του αλλά δεν έχει σφυρί και χτυπά αυτή με τα χέρια.

Σήμερα που καταλάβαμε τι πρέπει να κάνουμε ας το κάνουμε και ο λόγος διότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Είναι γραφικό, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Ο άνθρωπος σήμερα έφτασε στον ανώτερο, υγιή τρόπο σκέψης. Το βλέπουμε αυτό σήμερα, αφού σήμερα οι κοινωνίες των ανθρώπων γέμισαν με γράμματα, πολιτισμούς, επιστήμες, τέχνες, φιλοσοφία, λογοτεχνία, Θεό. Το ανθρώπινο γένος έφτασε στο προτελευταίο σκαλοπάτι. Το αποκορύφωμα της σοφίας, της γνώσης είναι σήμερα εδώ αφού η σοφία του Θεού ξεδιπλώνεται μπροστά μας μέσω της ζώσης φωνής του ζώντος Θεού και είναι έτοιμος ο άνθρωπος να πατήσει και στο τελευταίο σκαλοπάτι, το οποίο καθορίζει τη θέωσή του, αφού δύναται διά του Χριστού να επικρατήσει ο άνθρωπος του Θεού του θανάτου ώστε να συντονιστεί η ανθρωπότητα σε κοινούς στόχους και να γίνει η αγάπη καθολική. Η εξέλιξη (η θεϊκή) είναι αναπόφευκτη για όλους και όλα αυτά είναι σίγουρο ότι δεν τα περιμένει ο Θεός απ’ αυτούς οι οποίοι καπηλεύονται τον Λόγο του Θεού αλλά απ’ όλους αυτούς οι οποίοι επιδίδονται σήμερα σε έναν αγώνα μέσα στο αγιαστήριο ώστε να σπουδάσουν την σοφία του Θεού. Όλοι αυτοί οι ονομαζόμενοι συνειδητά άνθρωποι του Θεού οι οποίοι υπηρετούν τη ζωή, πιστεύουν στην άφθαρτη ζωή, αυξάνονται στην αγάπη, ζουν με ταπείνωση, προβαίνουν καθημερινά σε ενέργειες οι οποίες θα συντονίσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο στο να εργάζονται το αγαθό διότι θα χρειαστεί κάτι ώστε να παίξει το ρόλο του συντονιστή και αυτό το κάτι σήμερα υπάρχει και είναι η Φωνή Θεού διότι αυτή υπηρετεί ζώντα Θεό φανερώνοντας Αυτόν καθώς είναι. Η Φωνή Θεού δεν ζητά μόνο τον προσωπικό συντονισμό μερικών ανθρώπων στις αρχές του Θεού αλλά και τον καθολικό, τον παγκόσμιο συντονισμό των ανθρώπων του Θεού στο θέλημα του Θεού. Για να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα ο Θεός μάς έθεσε στο νου μας το αγιαστήριο. Αυτό είναι το τελευταίο πνευματικό έργο του Πατέρα Θεού στον άνθρωπο του Θεού το οποίο θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο στο να συντελεστεί και να ολοκληρωθεί η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου του Θεού αλλά και γενικότερα όλου του ανθρωπίνου γένους. Κατόπιν η συλλογική πνευματική ανάπτυξη θα καθορίσει την παρουσία του Θεού μέσα μας αλλά και γύρω μας. Είναι γραφικό, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών.

Αδέλφια μου αγαπημένα στις μέρες μας διά του Χριστού κάνει την εμφάνισή του ένα νέο είδος ανθρώπου το οποίο θα ζει με την σοφία του Θεού και όχι απλώς θα κατέχει την σοφία του Θεού αλλά θα διαχειρίζεται αυτή διά του λόγου ο οποίος λόγος θα λαμβάνει υλική υπόσταση. Είναι γραφικό, ειπέ λόγον και θέλει γίνει. Η εξουσία αυτή δεν θα συντελεστεί μόνο σ’ έναν άνθρωπο αλλά διά Πνεύματος Αγίου θα γίνει καθολική. Ο λόγος της πεποίθησής μας αυτής είναι διότι ξεκίνησε σήμερα να δημιουργείται ο θεόπνευστος άνθρωπος ο οποίος θα παίρνει πνοή από τον Θεό και θα ίσταται ως θεός μαζί με τον Θεό μέσα στη Δημιουργία, διότι ο άνθρωπος του Θεού είναι εκείνος που μπορεί να γίνει παράδειγμα προς μίμηση αφού διά του Χριστού μπορεί να φεύγει το πρωί από το σπίτι του μαζί με τον Θεό και να διατηρεί την ειρήνη στον νου του και τον Θεό γενικότερα μέσα του μέχρι το βράδυ χωρίς να καταφέρνει τίποτα μέσα από το σύστημα του κόσμου να τον θέτει σε υποτέλεια και αυτό θα το βλέπουν όλοι. Το ότι ο Θεός μπορεί και θέλει να ζήσει μέσα μας είναι γραφικό (αρκεί να του το επιτρέψουμε). Τι είπε ο Κύριος; 23 Εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ’ αυτώ ποιήσομεν. 24 ο μη αγαπών με τους λόγους μου ου τηρεί· και ο λόγος όν ακούετε ουκ έστιν εμός, αλλά του πέμψαντός με πατρός (Ιωάννης 14: 23-24).

Το όρος του Θεού που θα αποτελέσει το κέντρο σύγκλισης όλων των ανθρώπων του Θεού είναι το αγιαστήριο που μάς καλεί ο Θεός σήμερα να εισέλθουμε. Σε αυτό θα ζήσει ο άνθρωπος του Θεού (από τώρα και μέχρι την ημέρα του Κυρίου) αφού αυτό θα τον φέρει στο όρος του Χριστού διότι —όπως είπα— πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο επανένταξης του ανθρώπου στις αρχές του Θεού ώστε να συντελεστεί η ολική μεταμόρφωση μέσα από μια υγιαίνουσα διδασκαλία, πληθωρική, ώριμη, ολοκληρωμένη, χωρίς να απορρίπτει την αιώνια, την άφθαρτη ζωή. Το κέντρο αυτό καθίσταται υπαρκτό σήμερα και είναι η παρουσία της Φωνής Θεού αφού αυτή με την υγιαίνουσα διδασκαλία της ζωοποιεί τον Θεό μέσα στον κάθε άνθρωπο που έχει καλή προαίρεση στα δρώμενα του Θεού (όσοι μπήκαν στο αγιαστήριο ζουν τον Θεό). Η ολική επίγνωση του θελήματος του Θεού θα δημιουργήσει την συνειδητότητα της αποστολής μας η οποία θα δημιουργηθεί μέσα μας.

Οι άνθρωποι του κόσμου σήμερα πιστεύουν ότι το μέλλον θα χτιστεί μέσα από μια απαραίτητα πρώτα ολική καταστροφή ή μέσα από πολλούς πολέμους μεταξύ των εθνών τους οποίους θεωρούν κιόλας αναπόφευκτους και οι οποίοι θα ξεκινήσουν από όλα τα φιλόδοξα έθνη παγκόσμια. Αυτό αποκλείεται να γίνει και είναι η μεγαλύτερη παγίδα, ο λόγος διότι δημιουργεί έναν συνεχόμενο φόβο. Δεν είναι δυνατόν σήμερα μέσα από μια παγκόσμια καταστροφή να ανθίσει κάτι ώριμο, ειδικότερα σήμερα με τα όπλα αυτά που έχουν οι άνθρωποι στα χέρια τους. Οι συζητήσεις αυτές γίνονται από ορισμένους ανθρώπους που προκαλούν φόβο για να εκπληρώσουν τα σχέδιά τους πάνω στους ανθρώπους και να τους εξουσιάζουν. Η Φωνή Θεού αποκλείει την καταστροφή του κόσμου διότι το σχέδιο του Θεού είναι να κάνει τον άνθρωπο λογικό ον αλλά και θεϊκό, χωρίς όμως να αποκλείει η Φωνή Θεού τα σκάνδαλα. Ποιος εξάλλου θα κερδίσει από έναν πόλεμο τοπικό μεταξύ δύο κρατών; Η παγκόσμια ιστορία το απέδειξε, ουδείς. Πόσο μάλλον από έναν πόλεμο παγκόσμιο. Εξάλλου, όλοι γνωρίζουν ότι όλα όσα υπάρχουν σήμερα πάνω στον πλανήτη προήλθαν από την φωτιά. Όλα έχουν μέσα τους φωτιά, ακόμα και ο άνθρωπος έχει θερμοκρασία 36, 6 oC. Η πυροδότηση των πυρηνικών όπλων όχι απλώς θα καταστρέψει επιφανειακά τον πλανήτη αλλά και την ολική ύπαρξη αυτού. Πολλοί έφτιαξαν πυρηνικά καταφύγια μέσα στη γη αλλά γνωρίζουν πολύ καλά ότι η χρησιμοποίηση των πυρηνικών όπλων όχι απλώς θα καταστρέψει την επιφάνεια της γης αλλά θα εκτοπίσει αυτόν τον πλανήτη στο να τον θέσει σε μια τροχιά ανεξέλεγκτη ώστε ο πλανήτης να είναι κατόπιν ως μεθύων, όπως είναι ένας μεθυσμένος και ούτε τα καταφύγια θα ωφελήσουν διότι ο μεθυσμένος χάνει την τροχιά του και ταξιδεύει αλλοπρόσαλλα. Μια φορά έγινε ένας σεισμός και οι επιστήμονες είπαν ότι άλλαξε λίγο η τροχιά της Γης, αν δεν κάνω λάθος. Αδέλφια μου ο πλανήτης δεν κυβερνάται από ανθρώπους αλλά από τον ίδιο τον Θεό. Όλοι ξέρουν τι μπορεί να συμβεί σ’ ένα τέτοιο πόλεμο και κανείς δεν τολμά να πατήσει το κουμπί. Ίσα - ίσα η αγάπη του Θεού θα μεριμνήσει ώστε να στραφούν όλοι στο να ενωθούν και να δημιουργηθούν άλλα έργα. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι κυβερνούν και διαχειρίζονται σήμερα τον πλανήτη όμως όλοι ξέρουμε την παραβολή με τον αμπελώνα όπου ο Θεός μίσθωσε εργάτες οι οποίοι εργάτες ήθελαν τον αμπελώνα δικό τους, όμως τι έγινε στο τέλος; Ο Θεός απώλεσε αυτούς τους κακούς εργάτες. Ο πλανήτης ολόκληρος αλλά και ό,τι υπάρχει πάνω σ’ αυτόν είναι ιδιοκτησία του Πατέρα Θεού. Ο Θεός δεν θα αφήσει κανέναν να κλέψει και να διαχειριστεί τον αμπελώνα του. Είναι γραφικό, έθεσε τη γη και το πλήρωμα αυτής εν ασφάλεια στους αιώνες των αιώνων. Σκοπός της δημιουργίας είναι να δημιουργήσει και να εξελίξει τον άνθρωπο του Θεού σε εικόνα Θεού. Θέλει ο Θεός μέσω της δημιουργίας να κάνει τον άνθρωπο κληρονόμο Θεού, συγκληρονόμο Χριστού και συμμέτοχο της δικής του δόξας. Η συμμετοχή ξεκίνησε. Η κληρονομιά μεταβιβάζεται αφού σήμερα γίνεται μετάγγιση όλων των ιδιοτήτων του Πατέρα στους ανθρώπους του Θεού οι οποίοι θα φέρουν λύση σήμερα σε όλα τα θέματα που αφορούν την διαχείριση εκείνη που καθιστά τη ζωή αιώνια, άφθαρτη, ευλογημένη, μακάρια. Πολλοί νομίζουν ότι δεν υπάρχει ο άνθρωπος του Θεού έτσι όπως τον θέλει ο Θεός όμως θα φέρω ένα παράδειγμα. Κάποτε ο Ισραήλ βρίσκονταν σε πόλεμο με τους Φιλισταίους. Οι Φιλισταίοι είχαν τον Γολιάθ τον οποίον κανείς δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει όμως η λύση ήρθε όχι από έναν στρατιώτη, ούτε από τον βασιλιά αλλά ούτε και από έναν θρησκευτικό ηγέτη αλλά από ένα παιδί που ήταν βοσκός, τον Δαβίδ, ο οποίος είχε φίλο τον Θεό. Έτσι και τώρα η σωτηρία δεν θα έρθει από έναν ισχυρό στρατό, ούτε από μια μεγάλη θρησκευτική οργάνωση, ούτε από μια μεγάλη θρησκεία αλλά από έναν άνθρωπο ο οποίος λέγεται άνθρωπος του Θεού, φίλος Θεού, εκλεκτός αυτού. Η σωτηρία θα έρθει από Εκείνον ο οποίος έχει προαναγγελθεί υπό του Κυρίου, τον οποίον έχει προσφωνήσει στο βήμα ο ίδιος ο Χριστός. Ο  Χριστός φανέρωσε ότι συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω, εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς. εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς υμάς και ελθών εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως ……. ου γαρ λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί υμίν. Είναι σίγουρο ότι η εξέλιξη, η σοφία του Θεού, η αγάπη θα γίνει ενυπόστατη μέσω του Παρακλήτου. Εκείνος με την σοφία του Πατέρα του και με ισχυρό κίνητρο τον Χριστό θα συντονίσει τον άνθρωπο στην αλήθεια που καθόρισε ο Θεός και όχι ο άνθρωπος μέσα από τα προσωπικά του συμφέροντα. Εκείνος θα αγκαλιάσει όλο το ανθρώπινο γένος και θα το οδηγήσει στη θέωση διά του Χριστού.

Αδέλφια μου σήμερα μπορούμε να ξεκινήσουμε τον αγώνα που μάς καθιστά θεούς. Ο τρόπος; Ας αφήσουμε πίσω μας ό,τι μάς έχτισαν οι άλλοι μέσα μας μέχρι σήμερα και ας ξεκινήσουμε καινούργια ζωή με τον Χριστό και τον θείο σπερματικό Λόγο του —μέρα νύχτα να συνδιαλεγόμεθα με τα τέσσερα ευαγγέλια, με την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού— ώστε να φτιάξουμε τον αμπελώνα του Θεού μέσα μας αλλά και γύρω μας προσθέτοντας απαραίτητα στη ζωή μας τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα σημεία του Αγίου Πνεύματος και όλες τις πληθωρικές ιδιότητες του Πατέρα μας Θεού ώστε να γίνουμε ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που κατήργησε την αμαρτία, τον εωσφόρο και την στρατιά του, γενικότερα την φθορά και τον θάνατο. Αδέλφια μου μόνο η αγάπη του Χριστού είναι ικανή να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό και τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Το κέντρο όλης αυτής της ενέργειας είναι ο Τριαδικός Θεός ο οποίος υπάρχει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε στον πυρήνα της σκεπτόμενης λογικής μάζας του ανθρωπίνου γένους και μυσταγωγικά ζει μέσα μας, τον οποίον διά Πνεύματος Αγίου οδηγεί και στη θέωση. Όσο ο άνθρωπος θα παραμένει μακριά από τον Θεό θα είναι και η μόνη αιτία για να παραμένει μακριά από την άφθαρτη ζωή. Η συνεχόμενη απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό θα τον οδηγεί σε αδιέξοδα πολυποίκιλα με ανελέητες συγκρούσεις σε όλους τους τομείς. Για να συλλάβουμε την έννοια του Θεού θα πρέπει να καταλάβουμε το άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς και το μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Ήρθε η ώρα να κατανοήσουμε άπαξ διά παντός το και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Εμείς το πιστεύουμε και για να μεγαλώσει η πίστη ώστε να γίνει ζώσα χρειάζεται προσπάθεια, αγώνα (αξίζει τον κόπο).

Αδέλφια μου, αν δεν υπήρχε ο Θεός δεν θα υπήρχαμε, αν δεν υπήρχαμε και ο Θεός δεν θα υπήρχε. Άρα, αφού υπάρχουμε υπάρχει ο Θεός αφού αυτός ζει μέσα μας, εν αυτώ ζώμεν και κινούμεθα. Με αυτό δεν αφαιρείται η ύπαρξη του πριν την Δημιουργία διότι αυτός προϋπήρχε και πριν δημιουργήσει. Αφού αυτός μάς δημιούργησε, αυτός είπε λόγο και σύμπαντα δημιουργήθηκαν αλλά και υλοποιήθηκαν με όλον αυτόν τον φυσικό υλικό κόσμο, τον υδρόβιο, τον άλογο αλλά και τον λογικό κόσμο-άνθρωπο, με όλη αυτή την ομορφιά! Τόση επένδυση έχει κάνει ο Θεός πάνω στον πλανήτη και σε όλο το σύμπαν και όλο αυτό δεν μπορούμε εμείς να το απορρίπτουμε για μια άλλη ζωή έτσι επιπόλαια με την μικρότητα που μάς διακατέχει και να θέλουμε να πάμε κάπου αλλού. Είδατε κανέναν που να είναι άρρωστος και να θέλει να πεθάνει; Κανένας. Όλοι να ζήσουν θέλουν αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο. Ο τρόπος βρέθηκε και αυτός είναι να βάλουμε τον Θεό στη ζωή μας συνειδητά. Άρα αυτά που λένε πολλοί και κινδυνολογούν ότι ο κόσμος θα καταστραφεί, ότι ο άνθρωπος θα χαθεί δεν στέκουν διότι θα χαθεί και ο Θεός. Ο Θεός δεν μπορεί να χαθεί άρα ούτε και ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί. Αν χαθεί ο άνθρωπος τότε αφήνει να εννοηθεί ότι ο Θεός δεν μπορεί να συντονίσει τον άνθρωπο στην αγάπη. Αυτό δεν γίνεται. Ο μόνος άνθρωπος που θα χαθεί είναι αυτός που δεν εργάζεται το γενικό συμφέρον αλλά το ατομικό. Εξάλλου βάσει του Λόγου του Θεού δεν είναι άνθρωπος αλλά κτήνος. Είναι γραφικό, άνθρωπος εν τιμή ων ου συνήκε παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις και ωμοιώθη αυτοίς (όταν εργάζεται το προσωπικό συμφέρον). Μη γένοιτο να μιμηθούμε τα κτήνη. Ήρθε η ώρα να ακολουθήσουμε τον ζώντα Θεό. Αμήν.

Αδέλφια μου, κάνοντας αυτόν τον αγώνα από μικρό παιδί καμιά φορά με κουράζουν για λίγο οι άνθρωποι και ο λόγος διότι όταν με στέλνει δίπλα τους ο Θεός ή έρχονται σε μένα οι πιο πολλοί με τον τρόπο που σκέφτονται δεν μπορούν να πιστέψουν, να δουν, να καταλάβουν ότι αυτός που τους μιλά είναι αυτός που τους αγαπά και ήρθε απ’ τον Θεό δίπλα τους για να τους δώσει ζωή, χαρά, υγεία, σοφία (με δυσκολεύουν όταν αργούν να ακούσουν αυτά που τους λέω). Δυστυχώς μέγα εμπόδιο στις σχέσεις μεταξύ Θεού και ανθρώπου αλλά και ανθρώπου με ανθρώπου είναι η πονηρία την οποία πονηρία κατάφερε με τεχνάσματα και εναπέθεσε στη ζωή όλων των ανθρώπων ο Διάβολος. Καμία σχέση με την απλότητα και αγαθότητα του Θεού. Ας τείνουμε σήμερα να κάνουμε το θέλημα του Θεού ώστε να φύγει η πονηρία και να γίνουμε θεοί, αυτό όλοι το δέχονται. Είναι γραφικό, θεοί είσθε και υιοί Υψίστου πάντες. Όταν δεχτούμε την καλή είδηση της Φωνής Θεού είναι σίγουρο ότι στον δρόμο μας, στο πνευματικό μας αυτό ταξίδι με τον Θεό θα φύγει το πονηρό και τη θέση του θα πάρει το αγαθό, θα μαλακώσουμε. Αυτό θα μάς ωφελήσει διότι θα γνωρίσουμε τον Θεό καθώς είναι αφού αυτός είναι σήμερα μαζί μας, δίπλα μας και συνταξιδεύει στη ζωή μας. Κλείνω την ομιλία μου με κάτι που διάβασα στο Διαδίκτυο. Έγραψε λοιπόν κάποιος άνθρωπος, ρώτησα λέει ένα πουλί, ένα λουλούδι και έναν άνθρωπο τι σημαίνει αγάπη. Το πουλί κελάηδησε, το λουλούδι άνθησε και ο άνθρωπος δάκρυσε. Αγάπη σημαίνει Θεός, Θεός σημαίνει σε αγαπώ. Το ότι μάς αγαπά το μαρτυρούν πολλά όπως η λογική ζωή που μάς χάρισε, όπως η Δημιουργία, όπως ο Υιός του ο οποίος έγινε μέσα από την σταυρική του θυσία πόλος έλξης, αναγέννησης και θέωσης του κάθε ανθρώπου. Ας αγαπήσουμε και εμείς τον Πατέρα μας με την αγάπη του Χριστού.

Θα πω και αυτό. Πολλές φορές, πολλοί αδελφοί μου λένε, «η υπομονή μου, η αγάπη μου έχουν εξαντληθεί, δεν μπορώ άλλο, ούτε τη δουλειά μου μπορώ, ούτε αυτόν τον αδελφό μπορώ, ούτε τον άνδρα μου, ούτε την γυναίκα μου, ούτε την οικογένειά μου, ούτε τους φίλους μου, τίποτα δεν μπορώ» εγώ συμφωνώ μαζί τους, όμως απαντώ: Αν η αγάπη σου εξαντλήθηκε, αν η υπομονή σου εξαντλήθηκε αδελφέ σίγουρα είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, ο Θεός ξέρει για σένα, η αγάπη του είναι απεριόριστη και ας κάνεις και λάθος ο Θεός θα σε βρει παρακάτω, όμως θέλω να γνωρίζεις ότι η αγάπη και η υπομονή του Θεού δεν έχουν εξαντληθεί για το άτομο αυτό που απορρίπτεις, που κατηγορείς, φυσική συνέπεια, —αφού η δική σου αγάπη εξαντλήθηκε— να μην μπορέσεις σύντομα να γίνεις Θεός διότι την λύση θα πρέπει να την φέρει ο Θεός στη ζωή σου και όχι εσύ. Το πτυχίο το παίρνουμε όταν η υπομονή του Θεού τελειώσει με αυτόν που εμείς κατηγορούμε (αφού θα φέρει την λύση). Αν έχουμε δίκιο ο Θεός ξέρει, δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Ας αφήσουμε τον Θεό να εξελίξει τη ζωή μας και όχι εμείς με τα δικά μας θέλω. Αν εμείς βάλουμε τέλος στα προβλήματα, στην εκπαίδευση τότε θα μείνουμε πνευματικά στην ίδια τάξη διότι αδελφέ ή αδελφή η εκπαίδευση δεν τελείωσε, η αγάπη δεν έγινε Θεού αγάπη. Για σκέψου τώρα άνθρωπε να χάσεις τον Θεό, την αποστολή σου για λίγη ακόμη αγάπη που έπρεπε να είχες δείξει, για λίγη ακόμη υπομονή να χάσεις αυτό που ήθελε ο Θεός να σου δώσει. Για φαντάσου, να μην γίνεις θεός, να μην πάρεις την αποστολή που σου έδωσε γιατί ήθελε λίγη υπομονή ακόμη, γιατί ήθελε λίγη αγάπη παραπάνω ώστε να πάρεις το βραβείο, το πτυχίο και να γίνεις θεός. Εξάλλου γιατί γκρινιάζουμε τόσο πολύ, αφού κανείς δεν πέρασε ό,τι πέρασε ο Χριστός, γιατί βαρυγκωμούμε τόσο πολύ συνέχεια; Η αγάπη του Χριστού, η υπομονή, η ανοχή, η ελπίδα ήταν και είναι απεριόριστες. Χωρίς μέτρο ήταν η αγάπη του Χριστού και παραμένει. Μέχρι θανάτου έφτασε για να δείξει αγάπη στον Πατέρα του αλλά και σε όλους εμάς. Όταν πήγαν στον κήπο της Γεσθημανής για να τον συλλάβουν ο Πέτρος τράβηξε το μαχαίρι και ο Κύριος του είπε, πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν διά μαχαίρας θέλουσιν απολεσθή, «αν ήθελα Πέτρο μου μπορούσα να παρακαλέσω τον Πατέρα και να στείλει δώδεκα λεγεώνες αγγέλων για να με υπερασπιστούν όμως πώς θα λάβουν χώρα, πώς θα εκπληρωθούν τα γεγραμμένα;». Εμείς τι θέλουμε, Θεό στα μέτρα μας ή Θεό καθώς είναι; Εύχομαι να κενώσουμε τους εαυτούς μας και να εμπιστευθούμε τον Πατέρα μας. Αυτός ξέρει πότε περάσαμε τα μαθήματα, πότε πρέπει να κλείσει το βιβλίο. Αδέλφια μου να αφεθούμε για να γευτούμε τον Πατέρα Θεό μέσα μας αλλά και γύρω μας.

Θέλω να πω και κάτι προσωπικό. Από 22 χρονών εργάζομαι συνειδητά τον Χριστό. Μέχρι τα 22 υπηρετούσα τον Θεό μέσα από την παράδοση, αυτό ήξερα σαν θέλημα Θεού τότε. Από τα 22 μου και μέχρι σήμερα, 27 χρόνια τώρα, υπηρετώ τον Θεό και τον αδελφό μέσα από τον Λόγο του Θεού αλλά και διά Πνεύματος Αγίου. Όλα αυτά τα χρόνια ήρθαν πολλοί άνθρωποι δίπλα μου, γνώρισα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να κάνουν τον αγώνα αυτό του καθαρισμού, του αγιασμού. Με ενθουσιασμό ήρθαν, με χαρά, με ελπίδα, με απόφαση ότι θα κάνουν το θέλημα του Θεού και εγώ τους πίστεψα, όμως στην πορεία απεδείχθη ότι δεν είχαν μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, δεν είχαν μεγάλη υπομονή και γύρισαν στα ίδια. Ελπίζω όμως ότι θα ξαναγυρίσουν (θα τους περιμένω), αλλά πάνω απ’ όλα ότι θα γυρίσουν κοντά στον Πατέρα Θεό, όχι νοερά όπως είναι σήμερα αλλά συνειδητά κάνοντας έργα αγάπης. Χωρίς να θέλω να κάνω τον έπαινο στον εαυτό μου θέλω να πω κάτι για τον δικό μου αγώνα προς οικοδομή. Χαίρομαι αδέλφια μου σήμερα που συνεχίζω τον αγώνα αυτό, ας πέρασα δύσκολα, ας στερήθηκα ή στερούμαι υλικά, ας κουράστηκα μερικές φορές, ας στενοχωρήθηκα που ο Διάβολος κατάφερε να με διχάσει με αδελφούς που αγάπησα και με αγάπησαν για χαζά πράγματα, όμως βλέπω ότι με την δύναμη του Χριστού δεν εξαντλήθηκα, κάθε άλλο. Κάθε μέρα όλο και κάτι καινούργιο μαθαίνω από τον Χριστό και από τον Πατέρα Θεό ο οποίος πάντα με παρηγορούσε και πάντα με νουθετούσε και με νουθετεί αφού αυτός μου έδινε τη δύναμη να συνεχίσω τον αγώνα στο να σπουδάζω την σοφία του Θεού. Και χαίρομαι διότι μετά από 27 χρόνια συνειδητό αγώνα συνεχίζω και εγώ αλλά και η Αργυρώ να υπηρετούμε αδέλφια, να φιλοξενούμε κόσμο, να γράφω ομιλίες, να ταξιδεύω όπου με χρειάζονται αδέλφια, να προσεύχομαι για αδέλφια που έχουν προβλήματα υγείας, να βρίσκω τρόπους μέσα από αγάπη η οποία επινοεί συστήματα σωτηρίας ώστε να διευκολύνω την αναγέννηση των αδελφών μου και πολλά άλλα που χρειάζεται για να εξαπλωθεί η δόξα του Θεού, με θυσία παντού. Αδέλφια μου χαίρομαι σήμερα διότι η αγάπη μου για τον Χριστό κρατάει γερά. Χαίρομαι διότι δεν τελείωσε η αγάπη μου γι’ Αυτόν ούτε για τον αδελφό εκείνο που φέρνει ο Θεός στη ζωή μου. Χαίρομαι διότι δεν τελείωσε η υπομονή μου. Χαίρομαι διότι δεν τελείωσε τίποτα μέσα μου ίσα - ίσα όλα μεγάλωσαν. Είμαι εδώ, αγωνίζομαι με φτωχά μέσα και είμαι σίγουρος ότι η Φωνή Θεού θα πάει σε όλο τον κόσμο και θα προκαλέσει παγκόσμιο πνευματικό σεισμό. Το πτυχίο που θέλω, που διεκδικώ και που όλοι θέλουμε και διεκδικούμε σήμερα είναι ανεκτίμητης αξίας, είναι ασήκωτο, είναι βαρύ, θέλει πολλή αγάπη για να το πάρεις. Ίσως γι’ αυτό ο Πατέρας αργεί να μάς το υπογράψει διότι θέλει να δει από εμάς λίγο παραπάνω αγάπη, θέλει αγάπη χωρίς να τελειώνει, χωρίς μέτρο. Θέλει λίγο παραπάνω υπομονή, θέλει απεριόριστη υπομονή. Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται. Θέλει λίγο παραπάνω χρόνο να σπουδάσεις. Θέλει πιο πολύ να ζεις στο αγιαστήριο. Όμως, ό,τι και αν θέλει αξίζει διότι όταν ο Πατέρας θα απονείμει το πτυχίο στα χέρια του καθενός μας με την δική του υπογραφή και σφραγίδα, η χαρά μας θα είναι πολύ μεγάλη αφού θα δημιουργηθεί αυτόματα μεταστοιχείωση στο κύτταρο, στο γονίδιο, το οποίο θα πάλλεται πλέον στους ρυθμούς του Θεού και θα ζει πλέον αιώνια άφθαρτο. Η παρουσία του Θεού το μεταστοιχειώνει, τίποτα άλλο. Πολλοί κοιτάζουν να φέρουν κοντά τους κόσμο χωρίς να έχουν φέρει τον Θεό στη ζωή τους. Η Φωνή Θεού θέλει πρώτα εν δυνάμει να φέρει τον Θεό στη ζωή όλων των παιδιών της και μετά τον κόσμο. Ο Θεός άμα έρθει πρώτος θα φέρει και το πτυχίο, αλλά και τον κόσμο. Τι τον θέλεις άνθρωπε τον κόσμο χωρίς πτυχίο, πού να τον πας, στο νεκροταφείο; Πάει και μόνος του. Το πτυχίο να πάρουμε. Ο τρόπος; Το αγιαστήριο. Το πτυχίο θα γράφει: Αποφοίτησες άνθρωπε από το υπέρ πανεπιστήμιο του Θεού Πατέρα σου και από σήμερα ονομάζεσαι υιός Θεού, θυγατέρα Θεού και είσαι από σήμερα και εις τον αιώνα τον άπαντα κληρονόμος, συγκληρονόμος και συμμέτοχος της μεγάλης δόξης αυτού του Θεού. Ο Χριστός αδέλφια μου καθώς έκανε τον αγώνα λάμβανε κάθε μέρα περισσότερο πνεύμα Θεού, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, δυνάμεων, αγάπης, στο τέλος κατέληξε να έχει το πνεύμα χωρίς μέτρο. Όταν ολοκλήρωσε την αποστολή του μετά ήρθε και ο κόσμος. Μέχρι να ολοκληρώσει το έργο του κάτω από τον σταυρό τρεις άνθρωποι έμειναν, δύο γυναίκες η μια η μητέρα του η άλλη η Μαρία και ο Ιωάννης, όλοι οι άλλοι φύγανε. Μετά όμως έγιναν εκατομμύρια. Έτσι ακριβώς θα γίνει σε όλους μας αρκεί να μην εξαντληθεί η αγάπη μας για τον Θεό και τον αδελφό, να μην εξαντληθεί η υπομονή μας, να μην αφήσουμε τη σπουδή μας, το αγιαστήριο. Γένοιτο, γένοιτο, αμήν.

 

Με αγάπη Χριστού, ο υπηρέτης Θεού και ανθρώπου, Θωμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου