Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ — Η ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ


ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ — Η ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

09/11/2012

 

Αδέλφια μου αγαπημένα ζει Κύριος. Η Φωνή Θεού με την δύναμη του Αγίου Θεού συνεχίζει την ανοικοδόμηση του ναού του Θεού μέσω την άγιας λογικής του Πατέρα μας αλλά και τον αγώνα για την επανένταξη του ανθρώπου του Θεού στις αρχές του Θεού. Ανοικοδόμηση σημαίνει το πνεύμα μας και το σώμα μας να γίνουν του Θεού αφού το σώμα ημών είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος και οι λειτουργίες του αυξάνονται από το πνεύμα του Θεού το οποίο ζωοποιεί. Η ανοικοδόμηση αυτή που σημαίνει αναγέννηση συντελείται, δημιουργείται μέσα στον κάθε αδελφό διά της αποκεκρυμμένης σοφίας του Πατέρα μας την οποίαν καλούμαστε σήμερα να φέρουμε στη ζωή μας αν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού μας, φυσικά πάντα μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας. Εμείς όλοι θέλουμε συνειδητά τον ζωντα Θεό στη ζωή μας, να συμμετέχει στους αγώνες μας. Γι’ αυτό σήμερα επιζητούμε διακαώς και θέλουμε να κτίσει μέσα μας ο Άγιος Θεός τη ζωή του Χριστού μας. Η δόξα του Θεού αδέλφια μου κατέβηκε στη Γη πριν 2000 χρόνια διά του Υιού του και αγκαλιάζει από τότε μέχρι σήμερα όλους τους ανθρώπους, και όλους εμάς αλλά και πλήθος ανθρώπων στην συνέχεια οι οποίοι θα εντάξουν τον εαυτό τους στο θέλημα του Θεού ποιώντας ο κάθε μαθητής του Χριστού καθ’ εκάστην ημέρα το αγαθό και ευάρεστο ενώπιον Θεού και ανθρώπου. Ο νέος κατά Θεόν άνθρωπος δημιουργείται σήμερα στο ατομικό αγιαστήριο το οποίο συστήνει ο Θεός σε όλους εμάς αφού μέσα σε αυτό η σχέση μας με τον Θεό παίρνει σάρκα και οστά —στον κάθε αδελφό που το πιστεύει και εργάζεται το θέλημα του Θεού— ο οποίος Θεός διά Πνεύματος Αγίου δημιουργεί μέσα μας τον νου του Χριστού, την λογική του Χριστού. Κατόπιν θα φανερώσει η εργασία αυτή μέσα μας και γύρω μας την αγάπη του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Υπάρχει όμως ένα εμπόδιο που για πολλούς γίνεται πρόσκομμα. Αυτό είναι η απιστία μας στις υποσχέσεις του Θεού, η απιστία μας στη ζωή, αφού η πίστη στην φθορά, στον θάνατο δεν φεύγει εύκολα. Αδέλφια μου περιφρονήστε ό,τι σας στενοχωρεί, αδιαφορήστε σε ό,τι κακό βλέπετε πάνω σας και γύρω σας και να είστε σίγουροι αλλά και όλοι μας να είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε την επαγγελία της αιώνιας ζωής, της άφθαρτης ζωής και ο λόγος διότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε όλος ο χριστιανικός κόσμος και μη, να αλλάξει ριζικά. Αδέλφια μου αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθ’ εκάστην ημέραν διά Πνεύματος Αγίου. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα όλες οι λειτουργίες, πνευματικές και βιολογικές, εάν εμμένουμε στην προσευχή, στον αγώνα θα αλλάξουν ώστε να γίνει το σώμα μας σύμμορφο της δόξης του Χριστού μας. Το μέλλον ανήκει στον Χριστό και στους ανθρώπους που θα καταφέρουν διά του Χριστού να καταργήσουν την φθορά και τον θάνατο. Το μέλλον δεν θα ανήκει πλέον στην οικονομική ελίτ που σήμερα υπάρχει, ούτε και στο υψηλό κοσμικό, μορφωτικό επίπεδο που σήμερα αγωνίζονται οι άνθρωποι να φέρουν στη ζωή τους. Στο μέλλον η διάκριση των ανθρώπων που θα γίνει παράδειγμα προς μίμηση θα ανήκει στην μεταστοιχείωση διά του Χριστού, του βιολογικού τους σώματος το οποίο δύναται να ζωοποιηθεί διά Πνεύματος Αγίου. Η ευγονική του μέλλοντος ή αλλιώς καλός γόνος θα δημιουργηθεί διά της αναγέννησης που προκαλεί ο Λόγος του Θεού στον άνθρωπο του Θεού αφού αυτή η αναγέννηση καταργεί την φθορά και τον θάνατο και φέρνει την ευζωία, στοιχείο το οποίο χάθηκε από την στιγμή που η επαφή του ανθρώπου με τον Θεό μετατράπηκε από ουσιαστική σε τυπική. Σήμερα αδέλφια μου βρισκόμαστε σε μια ευγονική πνευματική εποχή αφού διά του Χριστού δημιουργείται ένας ευγόνικος πολιτισμός. Αδέλφια μου πιστέψτε το, το μέλλον ήρθε σε εμάς διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος γι’ αυτό από σήμερα δεν χρειάζεται να κοιτάζουμε —στην αρχή του αγώνα μας ή μετά πολλών χρόνων— το εξωτερικό κομμάτι του σώματος, ούτε χρειάζεται εάν έχουν περάσει τα χρόνια να απελπιζόμαστε με την φθορά, ούτε να απελπιζόμαστε με το πνεύμα που έχουμε σήμερα το οποίο είναι επηρεασμένο από τον εωσφορικό λάθος τρόπο ζωής που θεληματικά ή εν αγνοία μας έχουμε υιοθετήσει και που δεν μάς δημιουργεί ευφορία, χαρά. Μόνο ένα πράγμα χρειάζεται να βλέπουμε και αυτό δεν είναι άλλο από το κάλεσμα που λάβαμε ώστε να ετοιμάσουμε εαυτούς για να ζήσουμε την δόξα του Θεού. Ο λόγος που δεν χρειάζεται να βλέπουμε πλέον το λάθος, αφού εργαζόμαστε το αγαθό σήμερα, είναι διότι η παντοδυναμία του Θεού όταν δει καλή προαίρεση δύναται σε κλάσματα δευτερολέπτου να μάς επενδύσει μεταστοιχειώνοντας το ήδη κουρασμένο βιολογικό μας σώμα αλλά και καταπονημένο εωσφορικό μας πνεύμα με το δικό του πνεύμα, το οποίο ζωοποιεί και μεταστοιχειώνει το σώμα σε δόξα Θεού κάνοντας αυτό σύμμορφο του Χριστού μας. Αδέλφια μου πριν ξεκινήσω το μάθημά μας θέλω να σας ενημερώσω ότι εδώ και δώδεκα χρόνια ζω στο αγιαστήριο κατ’ εντολήν Θεού, μέσα από την ελεύθερη βούλησή μου, ώστε να δημιουργήσουμε και να ετοιμάσουμε την παγκόσμια ομιλία του Θεού η οποία θα ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από την άγνοια, από την φυλακή της φθοράς και του βέβαιου θανάτου και ο λόγος διότι το πλήρωμα του χρόνου ήρθε ώστε να λάβουν χώρα οι επαγγελίες του Θεού. Ο Θεός αναμένεται να ξανάρθει σύντομα στη Γη. Όταν ανελήφθη στον ουρανό άγγελοι έλεγαν, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ’ υμών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσεται όν τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Χρειάζεται όμως πρώτα να έρθει ο Παράκλητος, ο Φωσφόρος, αυτός που φέρνει το φως, το Πνεύμα της αληθείας, Εκείνος για να ετοιμάσει τον λαό του Θεού, τον οποίον κατόπιν θα εντάξει στις συνειδητές αρχές του Πατέρα Θεού. Δεν θα λατρεύουμε έναν Θεό τυπικά αλλά με την ίδια μας τη ζωή. Ο ίδιος ο Θεός λέει, δεν θα γράψω τον νόμο σε πλάκες αλλά στις καρδιές των ανθρώπων, στον νου τους, στο μυαλό τους. Θα αλλάξει δηλαδή η δομή του σώματός μας, της λογικής μας. Θα φύγει από τον εγκέφαλό μας που είναι ο θρόνος του Θεού το βδέλυγμα της ερημώσεως (όπου μέχρι χθες είχε καταλάβει όλον το χώρο του και δεν χωρούσε ο Θεός) και με την μετάνοια, την αναγέννηση θα καθίσει σ’ αυτόν τον θρόνο ο Θεός ώστε από εκεί Αυτός να μεριμνά για το σώμα μας, για τη ζωή μας γενικότερα. Έτσι θα υπηρετούμε τη ζωή αφού οι συνειδητές αρχές του Πατέρα Θεού που βασίζονται πάνω στην αλήθεια θα καταργήσουν από μέσα μας την αμαρτία, την φθορά, τον θάνατο. Ξέρουμε ότι τα οψώνια της αμαρτίας κατέστησαν τον θάνατο στην λογική μας σήμερα όχι σαν εχθρό αλλά ως θέλημα του Θεού. Ένα ψέμα που αιώνες τώρα το πίστεψαν όλοι οι άνθρωποι δυστυχώς και που διά της τεκνογονίας μεταδόθηκε σε όλους τους λαούς της Γης (από την αρχή, από τους πρωτόπλαστους οι οποίοι αποστάτησαν από την αλήθεια, από τη ζωή, από τον Θεό) και κατόπιν μέσω των θρησκειών θεμελιώθηκε αυτό το ψέμα ως η μέγιστη τάχα προσφορά του Θεού σε μας. Σήμερα όμως η αλήθεια του Χριστού ήλθε στο φως και αποκαθίσταται μέσα στην συνείδηση των ανθρώπων υπό της Φωνής Θεού. Η πίστη του θανάτου που είχαμε μέχρι χτες ως μόνη αλήθεια αλλάζει με την ιδέα της ζωής και της αναμενόμενης παρουσίας του ανθρώπου του Θεού. Ο θάνατος δυστυχώς είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ο Διάβολος κατάφερε να κάνει να το πιστέψουν ακόμα και οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Τώρα όμως η αποκατάσταση ξεκίνησε. Το Ευαγγέλιο της βασιλείας κηρύττεται υπό της Φωνής Θεού δημόσια. Ο Χριστός φανέρωσε και κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσι τοις έθνεσι, και τότε ήξει το τέλος. Αυτό το Ευαγγέλιο θα αποκαταστήσει την αλήθεια διότι θα δημιουργήσει αναγέννηση με το ρήμα του Θεού το οποίο ζωοποιεί. Το πνεύμα του Θεού ολοκληρώνει την μετάνοια, μεταλλάσσει την πίστη από σκιώδη σε ζώσα, αποκαθιστά την ενότητα και κάνει τελευταία τους πάντες διδακτούς Θεού καθώς και μεταξύ τους τα μέλη της βασιλείας φίλους και αδελφούς. Όλα αυτά συντελούνται στη ζωή όλων εκείνων που καλέστηκαν υπό του Θεού και θέτουν εαυτό εκούσια στο αγιαστήριο. Αν δεν εισέλθουμε στην αφιέρωση, στη σιωπή ώστε να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού δεν μπορούμε να πετύχουμε τις επαγγελίες. Στο αγιαστήριο, στη σιωπή αυξάνεται η πίστη και διά της πίστεως εκπληρώνονται οι επαγγελίες. Όλα αυτά δημιουργούν τον άνθρωπο του Θεού. Όλα αυτά όταν εννοηθούν και πιστευτούν εμφανίζουν την οικογένεια του Θεού η οποία ολοκληρώνεται με την παρουσία της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας στον κόσμο η οποία θα αποτελείται από αναγεννημένους χριστιανούς πολλών δογμάτων (και μη), πολλών εθνών. Σε αυτή την εκκλησία οι άνθρωποι θα έχουν την προσωπική τους ταυτότητα και την ξεχωριστή, ιδιαίτερη αποστολή τους και παρά την διαφορετική ταυτότητα και αποστολή οι στόχοι των ιδρυτών της βασιλείας του Θεού θα συγκλίνουν στις βασικές επιδιώξεις και αρχές του Θεού. Το σώμα μας έχει πολλά μέλη και το κάθε μέλος κάνει διαφορετική εργασία αλλά όλα μαζί αποτελούν το σώμα. Έτσι θα πρέπει να είμαστε και εμείς μέσα στην οικογένεια του Θεού. Δεν θα χάσουμε την προσωπικότητά μας αλλά ο καθένας θα είναι ελεύθερος να λέει αυτό που πιστεύει, αυτό που νιώθει όμως οι βασικές μας αρχές θα είναι να ιδρύσουμε την βασιλεία του Θεού πρώτα μέσα μας (κοινός στόχος όλων), να παρουσιάσουμε έργα αγάπης, να έχουμε ευφορία, χαρά, να έχουμε ταπεινοφροσύνη κενώνοντας τον εαυτό μας, να έχουμε ζώσα πίστη, να έχουμε ζωή, να καταργήσουμε την φθορά, την αμαρτία, τον θάνατο. Οι επιδιώξεις αυτές υπάρχουν μέσα στον Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού το οποίο εγράφη με το αίμα του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Όλες αυτές οι αρχές έχουν ως επιστέγασμα την αγάπη. Η αγάπη είναι η υψηλότερη πνευματική πτήση που μπορούμε να κάνουμε. Η αγάπη μακροθυμεί αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν, δεν χαίρει εις την αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθειαν· πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη δεν θέτει όρους και νόμους για να σε δεχτεί. Σε δέχεται όπως είσαι. Τα μέλη της βασιλείας διά της Φωνής Θεού θα αυξάνονται και στην αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη η οποία κενώνει το δικό μας θέλημα και αυξάνει το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι η επανένταξη του ανθρώπου στην άφθαρτη ζωή. Για πολλούς ανθρώπους είναι στοιχείο εγωισμού και μόνο να το λες αυτό, το να ζήσεις αιώνια όμως η αλήθεια είναι αυτή, είναι η αιώνια ζωή αφού όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Για να έρθει η ζωή η αιώνια θα πρέπει να ακούμε συνέχεια τον Λόγο του Θεού και την υγιαίνουσα διδασκαλία η οποία υπάρχει και μέσα στον Λόγο του Θεού αλλά και στις ομιλίες και αναλύσεις της Φωνής Θεού. Η υγιαίνουσα διδασκαλία του Θεού καταργεί τις εξουσίες και μάς καθιστά φίλους και αδελφούς με ισοκατανομή σε όλους τους τομείς στη ζωή μας, εκπληρώνοντας το ίνα ώσιν εν. Αυτή η λογική στην συνείδησή μας μάς κάνει ώστε να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Ακόμα, η παρουσία του Θεού στη ζωή μας δημιουργεί με την δικαιοσύνη Του χριστοκεντρικες σχέσεις, ήπιες, άγιες, η οποία δικαιοσύνη του Αγίου Θεού πάντα προσφέρει και πάντα ελεεί, δίκαιος ανήρ ο ελεών όλην την ημέραν. Η αγάπη του Θεού είναι η σοφία του Θεού και είναι η πλέον απαραίτητη για μας αφού ως υψιπέτης αετός μάς συντονίζει στις αρχές του Θεού και στις επιδιώξεις αυτού. Αδέλφια μου είναι απαραίτητο να ακούμε τον Λόγο του Θεού καθημερινά ώστε να αλλάξουν, να υποσιτιστούν οι νευρώνες του λάθους, της αμαρτίας, οι νευρώνες του θανάτου, της φθοράς γιατί αυτοί όταν υπάρχουν μέσα μας λειτουργούν για μας χωρίς εμάς αφού από παιδικής ηλικίας όλα αυτά τα πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τους νευρώνες αυτούς. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν με την υγιαίνουσα διδασκαλία του Θεού. Αν λοιπόν πιστέψουμε στην αφιέρωση και εισέλθουμε στο αγιαστήριο θα συντομεύσουμε το ταξίδι μας προς την χώρα των ζώντων. Θα πρέπει τον Λόγο του Θεού να τον ακούμε όχι σαν να ακούμε ένα τραγούδι ή έναν πολιτικό λόγο αλλά να τον ακούμε σαν έναν λόγο που εξαγγέλλει ένας δικηγόρος σε κάποιον που κληρονομεί μια αμύθητη περιουσία. Εμείς κληρονομούμε την αμύθητη πνευματική περιουσία του Θεού η οποία μάς εξασφαλίζει την άφθαρτη ζωή. Ακόμη να ακούμε με την ίδια σοβαρότητα και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού η οποία ανταποκρίνεται στις μέρες αυτές που ζούμε και μάς βγάζει από το ψέμα του θανάτου το οποίο οι άνθρωποι του κόσμου ακόμα και σήμερα έχουν υιοθετήσει ως θέλημα Θεού, μη γένοιτο. Ο ίδιος ο Χριστός για τον θάνατο φανέρωσε, ο πιστεύων εις εμε, καν αποθάνη, ζήσεται· και πας ο ζων και πιστεύων εις εμε ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. πιστεύεις τούτο; Ο Απ. Παύλος σε άλλο σημείο της Γραφής φανέρωσε ου θέλομεν εκδύσασθαι, αλλ’ επενδύσασθαι, ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Ο σοφός Σολομών φανέρωσε ότι ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων. Έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα, και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου, και ουκ έστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ούτε άδου βασίλειον επί γης. Γνωρίζουμε ότι διαχρονικά ο Θεός έθετε νόμους για να βοηθήσει το ανθρώπινο γένος τους οποίους ανάλογα το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων ή την χρονική στιγμή άλλαζε προσθέτοντας κάτι καινούργιο.
Η παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος στον κόσμο αυτό τον ρόλο είχε, να αποκαταστήσει στην συνείδηση των ανθρώπων λάθη χρόνων —τα οποία όμως για άλλη εποχή ήταν σωστά— όπως ότι ο άνθρωπος είναι ανώτερος του Σαββάτου. Ο νόμος απαγόρευε την οποιαδήποτε εργασία το Σάββατο, ο Χριστός όμως φανέρωσε ότι ο άνθρωπος είναι ανώτερος του Σαββάτου. Καθώς, η παρουσία του Θεού άλλαξε την αμαρτία με το έλεος. Ο ίδιος τόνισε ο αναμάρτητος υμών πρώτος βαλέτω λίθον επ’ αυτή ενώ ο νόμος έλεγε να λιθοβοληθεί (η μοιχευομένη), όπως το μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε, όπως το να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της δυνάμεώς σου αλλά και τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Όλοι έχουμε μάθει να αγαπάμε αυτόν που δεν βλέπουμε και αυτόν που είναι δίπλα μας, που μάς προσφέρει ένα πιάτο φαγητό, μάς στηρίζει στη ζωή μας, μάς βοηθά στην καθημερινότητά μας δεν τον αγαπάμε, πεισμώνουμε μαζί του, θυμώνουμε και όλη την ώρα έχουμε αντιπαλότητες μ’ αυτούς που συνήθως μάς δείχνουν την μεγαλύτερη αγάπη. Ας αρχίσουμε από σήμερα να λέμε ένα ευχαριστώ και να μην κρίνουμε. Όταν λέμε ευχαριστώ ο άλλος χαίρεται και μάς προσφέρει περισσότερη αγάπη, όταν όμως βρίσκουμε όλο λάθη ο άλλος μάς αποστρέφεται και θέλει να φύγει από κοντά μας. Σίγουρα για τους υποκριτές η νέα διδασκαλία του Χριστού ήταν λάθος διότι οι άνθρωποι που είχαν την εξουσία κρύβονταν πίσω από τον νόμο τον οποίον επικαλούνταν με τα χείλη όμως ποτέ δεν εφάρμοζαν διότι αν τον εφάρμοζαν θα γνώριζαν τον Χριστό τον οποίον και σταύρωσαν. Ο Χριστός ως Υιός Θεού έπρεπε να αποκαταστήσει την αλήθεια με την παρουσία του και να συμπληρώσει ελλείποντα. Ο ίδιος είπε, δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο αλλά να σώσω τον κόσμο. Έτσι φανέρωσε τις κακές προθέσεις των ανθρώπων που κατείχαν την εξουσία (ιθύνοντες) και καταδίκασε την υποκρισία τους εξαπολύοντας προς αυτούς όλα τα ουαί. Η λογική του Θεού είναι η αγάπη, η αλήθεια και η δικαιοσύνη του η μέγιστη ιδιότητά του. Φυσικό ήταν με την εξουσία της αγάπης που παρουσίαζε και υπηρετούσε πιστά να γνωρίζει ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός αφού καταργούσε την εξουσία και έκανε όλους τους ανθρώπους φίλους και αδελφούς, αλλήλων μέλη. Ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός, γι’ αυτό έλεγε στους μαθητές του τι θα συμβεί στη ζωή του, ήξερε ότι οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να τον ακούσουν, έπρεπε όμως να γράψει την Καινή Διαθήκη, το βιβλίο αυτό που θα διέσχιζε τους αιώνες και που θα έφτανε το πλήρωμα του χρόνου ώστε να το πάρουν στα χέρια τους οι υιοί και οι θυγατέρες, να το βάλουν στη ζωή τους, να το εφαρμόσουν και να το παρουσιάσουν. Ήξερε επίσης και για την θυσία του ότι αυτή θα διδάξει το ανθρώπινο γένος. Ο Κύριος για να γκρεμίσει τον Εωσφόρο και την στρατιά του ζήτησε από όλους αλλαγή στάσης ζωής, δηλαδή τους είπε από εδώ και στο εξής μη ονομασθήτε καθηγηταί· διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός, πάντες δε σεις αδελφοί (φίλοι) είσθε. Για τους υποκριτές όλα αυτά ήταν λάθος αφού χάνονταν η εξουσία που μέχρι χτες ο νόμος τους είχε εξασφαλίσει, όπου μέσω αυτού εκμεταλλεύονταν υπέρ κόρον την άγνοια των ανθρώπων, φυσική συνέπεια η άγνοια, τα συμφέροντα να τους μετατρέψουν σε έμπορους ψυχών αφού αποσκοπούσαν σε συμφέροντα υλικά αλλά και προσωπικές φιλοδοξίες. Όμως για τον Θεό η αλλαγή θα συντελεστεί ώστε να μπορούν όλοι να μετέχουν της απείρου κάλλους δόξης του. Αν οι ιθύνοντες είχαν δεχτεί τον Υιό όλοι μετά την παρουσία του Θεού θα μπορούσαν να λατρεύουν τον Θεό ως πνεύμα παντού, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Όλοι θα μπορούσαν να εισέλθουν στα Άγια των Αγίων. Ο Χριστός με την θυσία του γκρέμισε το μεσότοιχο της έχθρας που είχε επικρατήσει μεταξύ Θεού και ανθρώπου, αφού ο άνθρωπος απεστάτησε από την υιοθεσία του Θεού επιλέγοντας την νουθεσία του Διαβόλου ώστε (ο άνθρωπος) να εργάζεται το πονηρό. Όλο αυτό το μεγαλείο το έκρυψαν οι πάντες και μετά την παρουσία του Θεού —δηλαδή δεν γνωρίζει ο κόσμος σήμερα ότι ο Θεός γκρέμισε το μεσότοιχο της έχθρας, ότι ο Θεός δεν θέλει πνευματικά ανώτερους και κατώτερους αλλά θέλει φίλους και αδελφούς— ώστε να συνεχίσουν οι άνθρωποι της διαφθοράς να εκμεταλλεύονται τον αμπελώνα του Θεού σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα όμως η Φωνή Θεού αποκαθιστά την αλήθεια. Πριν την έλευση του Χριστού η σχέση Θεού και ανθρώπου ήταν αβυσσαλέα αφού προέκυψε αποστασία και προδοσία από την πλευρά του ανθρώπου, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων και εδώ οι σχέσεις έφυγαν από την αγάπη αφού όλοι στήριξαν τη ζωή τους στα συμφέροντα, στις προσωπικές φιλοδοξίες. Η αγάπη στράφηκε αναγκαστικά στα οικεία πρόσωπα απορρίπτοντας την αγάπη του Θεού η οποία συγκλίνει στο να τείνουν οι άνθρωποι να αγαπούν τον πλησίον τους ως εαυτόν με μια αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό και εκδηλώνεται με το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Ακόμα ο Χριστός γκρέμισε το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ Διαβόλου και Θεού (και σ’ αυτή την σχέση υπήρχε μεγάλο χάος) και τελευταία άλλαξε και την σχέση μεταξύ Διαβόλου και ανθρώπου αφού τον νίκησε και τον κατέστησε από εξολοθρευτή παιδαγωγό του ανθρώπου. Προ της ελεύσεως του Χριστού στα Άγια των Αγίων μπορούσαν μόνο οι ιερείς να εισέρχονται. Τώρα, με την παρουσία του Χριστού όλα αλλάζουν αφού όλοι μπορούν να κοινωνούν διά Πνεύματος Αγίου την σοφία του Θεού. Ο Άγιος Θεός φρόντισε όλη αυτή η σοφία να γίνει κατανοητή από τους πρώτους μαθητές του αλλά και από όλους εμάς σήμερα, αν και πολλοί ακόμα κρύβουν την αλήθεια αφού οι άνθρωποι που σταύρωσαν τον Χριστό, οι υποκριτές συνεχίζουν να υπάρχουν και να συναυξάνονται με τους υιούς και τις θυγατέρες του Θεού. Για τους πρώτους μαθητές του Χριστού μας ήταν σοφία Θεού ανεκλάλητη όλα αυτά τα οποία τα δέχτηκαν, τα ακολούθησαν, τα κήρυξαν με αποκορύφωμα να δώσουν ακόμη και την ίδια τους τη ζωή, για τους Φαρισαίους όμως ήταν το λάθος. Έτσι χρησιμοποίησαν το γράμμα του νόμου όπου αυτό τους έδωσε το δικαίωμα να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους και έτσι προέβησαν στο να σταυρώσουν τον μόνον αληθινό Θεό, παραχώρηση Θεού διότι η σοφία Του το επέτρεψε αφού αυτή η θυσία εξαγόρασε όλους μας και μάς δημιούργησε σήμερα την πνευματική μας εξέλιξη ως λογικά όντα πάνω στον πλανήτη ολόκληρο, πάνω στην θέωση. Γι’ αυτό και η δικιά μας διδασκαλία αφού ισοσκελίζει τις τάξεις των ανθρώπων και δημιουργεί πνευματική ισοκατανομή χαρίζοντας βάσεις αιώνιας άφθαρτης ζωής, ίσως να φαντάζει ως λάθος και η Φωνή Θεού να δέχεται αρνητική κριτική αφού όσοι σταύρωσαν τον Χριστό συνεχίζουν να υπάρχουν. Ο Θεός όμως προείδε κάτω από τον σταυρό αλλά και πάνω από τον σταυρό την εξέλιξη του κόσμου η οποία θα καταργήσει την εξουσία και θα φέρει την πνευματική εξέλιξη αφού μέσω της σιωπηλής αναγέννησης έδωσε και εξασφάλισε σε όλο το ανθρώπινο γένος τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία του λόγου, την ανεξιθρησκία. Είναι σήμερα ο πολιτισμός του κόσμου η θεμελιακή θεϊκή αρχή για να έρθει ο Χριστός. Γι’ αυτή την εποχή έδωσε τη ζωή του αφού γνώριζε ότι ο Πατέρας σε αυτή θα φέρει το φως του Ευαγγελίου διά του Φωσφόρου. Ο ίδιος φανέρωσε, εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς· και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Ο χρόνος ήρθε και η προφητεία λαμβάνει χώρα σήμερα. Γι’ αυτό εμείς δεν μπορούμε να πεισθούμε από τους ανθρώπους του σήμερα ώστε να απαρνηθούμε τον ζώντα Θεό και τη ζωή την αιώνια. Δεν μπορούμε για να μην μάς κρίνουν οι άλλοι, για να μην μάς κατηγορήσουν να υιοθετήσουμε το ψέμα και να αφήσουμε τη ζωή την αιώνια που είναι η μόνη αλήθεια. Το Ευαγγέλιο της βασιλείας κηρύττεται σήμερα. Ίσως στο μέλλον να δεχτούμε κριτική από τους ανθρώπους που υπηρετούν τα του Θεού επικαλούμενοι τον νόμο του Θεού και δημιουργούν θρησκείες επικαλούμενοι εντάλματα ανθρώπων τα οποία κλίνουν στα δικά τους συμφέροντα. Αυτοί που εργάζονται την υποκρισία θα πουν για μας ότι είναι λάθος η διδασκαλία μας παρ’ όλα αυτά όμως η δική μας στάση θα είναι, λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει πάσχων ουκ ηπείλει. Εξάλλου όσοι έχουν μάτια βλέπουν και όσοι έχουν αφτιά ακούν. Ο Θεός δεν ίδρυσε την βασιλεία του στη Γη και μέσα στον άνθρωπο με όλους τους πριν από εμάς εκλεκτούς του οι οποίοι είχαν διαφορετική αγαθή αποστολή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είδε κάτι τι καλύτερο και που αυτό δεν είναι άλλο από την εξέλιξη του κόσμου η οποία δημιουργεί παιδεία Θεού και φέρνει την σοφία του Θεού στην πνευματική επικαιρότητα. Έφτασε ο καιρός να ιδρύσει την βασιλεία του ο Πατέρας διά Πνεύματος Αγίου με τους νέους μαθητές οι οποίοι είμαστε όλοι εμείς —γιατί σε εμάς ενέπνευσε μέσα μας όλα αυτά να τα πιστεύουμε, να τα εργαζόμαστε και να θέλουμε να τα φέρουμε στη ζωή μας— αφού καλούμαστε άνωθεν να υιοθετήσουμε την σοφία του Θεού και την λογική εκείνη που ανταποκρίνεται στον μέλλοντα αιώνα την οποία ο Άγιος Θεός εκθέτει σήμερα μέσα από την πνευματική περιουσία της Φωνής Θεού, αφού η Φωνή Θεού έχει την αποστολή να συμπληρώσει ελλείποντα και να δημιουργήσει τον άνθρωπο του Θεού. Ας σηκώσουμε λοιπόν το ανάστημά μας με ένα στόχο και σκοπό, να δημιουργηθεί ξανά η βασιλεία του Θεού στη Γη όπως ήταν παλιά στον κήπο της Εδέμ. Ο τρόπος; Μέσω της υγιαίνουσας διδασκαλίας της Φωνής Θεού. Γι’ αυτό θέλω να σας ενημερώσω ότι μέσα στην σελίδα μας στο Διαδίκτυο υπάρχει ένας πνευματικός πλούτος ο οποίος θα πρέπει να «χτυπά» συνέχεια τα αφτιά μας ώστε να εξασφαλίσουμε τη ζωή την μη δίδουσα, τη ζωή την αιώνια, την άφθαρτη. Το πνευματικό υλικό που υπάρχει στη σελίδα μας, στην Φωνή Θεού καθημερινά αυξάνεται ώστε ο πλούτος αυτός να γίνει σε εμάς τα επόμενα χρόνια η μόνη αλήθεια αφού αναπτύσσει τη ζωή με την υγιαίνουσα διδασκαλία, την οποία αιώνια ζωή θα πρέπει να αποδείξουμε με την ίδια μας τη ζωή αφού καλούμαστε να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ευάρεστη στο Θεό. Μπορεί να είμεθα μωρά και εξουθενημένα όμως για τον Θεό είμαστε το στράτευμά του, είμαστε ο λαός του, είμαστε η οικογένειά του, είμαστε οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, είμαστε οι ανάξιοι αλλά με το δικό του πνεύμα δυνάμεθα να γίνουμε άξιοι, είμεθα οι ποτέ ού λαός αλλά τώρα λαός Θεού μέσω του οποίου ο Θεός θα εξαγγείλει τις αρετές του. Η παγκόσμια ομιλία του Θεού που αποκαθιστά τη ζωή και κάνει σύγκληση στις αρχές του Θεού ξεκίνησε να γράφεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια με την παρουσία των ανθρώπων του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού απουσιάζει. Γι’ αυτό ο Θεός μάς έδωσε μια διδασκαλία υγιαίνουσα και μάς φανέρωσε ότι πρέπει να εισέλθουμε στο αγιαστήριο για να σπουδάσουμε την σοφία Του ώστε να γίνει μεταστοιχείωση δηλαδή να αλλάξει η λογική μας από τον εγκέφαλό μας, να σβηστούν οι νευρώνες του θανάτου, της φθοράς, της αμαρτίας, να εξαφανιστεί το ψέμα και να αναπτυχθεί μέσα μας μόνο η λογική του Θεού. Με την λογική του κόσμου κοντεύουν τα νεκροταφεία να γίνουν μεγαλύτερα από τις πόλεις. Ξεκίνησε λοιπόν η παγκόσμια ομιλία του Θεού το 2000 και εδώ και δώδεκα χρόνια που γράφεται μέσα στο αγιαστήριο δημιουργεί στη ζωή μας μετάνοια, αναγέννηση, μεταστοιχείωση και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την παρουσία του ανθρώπου του Θεού τα επόμενα χρόνια. Ο χρόνος που χρειάζεται μέχρι να φτάσουμε στην εν Θεώ αναγέννηση είναι σαν μια ματιά του Θεού μέσα στην αιωνιότητα. Ο χρόνος που ο Θεός θα αποκαταστήσει τα πάντα για μας ίσως να φαίνεται πολύς, όμως για όσους πιστεύουν στον Θεό και είναι από σήμερα υιοί και θυγατέρες Θεού αλλά και για τον ίδιο τον Θεό —αφού όλοι μετέχουν της αιωνιότητας— είναι εν μια στιγμή εν ριπή οφθαλμού. Γένοιτο αμήν.

Όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στην σελίδα της Φωνής Θεού μπορούν να γίνουν για όλους εμάς πηγή έμπνευσης, έρευνας, ζωής Χριστού. Όλα αυτά μάς αναγεννούν. Όταν ψάχνουμε καθημερινά μέσα στην σελίδα μας θα αλλάξουμε ριζικά διότι η διατριβή μας πάνω στις αρχές του Θεού, η ακοή όλων των ομιλιών (σε καθημερινή βάση) θα μάς αναγεννήσουν και θα μάς οδηγήσουν χωρίς να το καταλάβουμε αργά ή γρήγορα στον χώρο του Θεού, πιστέψτέ το! Στην αρχή θα είναι λίγο κουραστικό διότι έχουμε μάθει έναν άλλο τρόπο ζωής αλλά μετά ο ίδιος ο εγκέφαλός μας θα φωνάζει «βάλε σε παρακαλώ να ακούσω τον Λόγο του Θεού, την Φωνή Θεού και εγώ, ο εγκέφαλός σου, θα σε κάνω να πετάς» διότι αδελφέ θα χαίρεται ο εγκέφαλός σου με την λογική του Λόγου του Θεού και εσύ θα χαίρεσαι με τη ζωή που θα σου χαρίσει και θα του χαρίσεις. Έχουμε ακούσει ένα ρητό, «ό,τι αφήνεις σε αφήνει». Αυτό έχει σχέση με τον εγκέφαλό μας αλλά και το σώμα μας. Αν ο εγκέφαλος μας μάς ειδοποιεί να κάνουμε γυμναστική για την ενδυνάμωση των νεύρων και εμείς παρ’ όλες τις εκκλήσεις του εγκεφάλου μας αδιαφορούμε, θα καταλήξουμε με ένα σώμα αδύναμο, ανήμπορο, ευάλωτο στα πάντα όπου και η παραμικρή κίνηση θα γίνεται με πόνο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις βιοχημικές λειτουργίες του εγκεφάλου οι οποίες όταν δέχονται ερεθίσματα πνευματικά κινητοποιούν όλες τις δυνατότητές του στο να ελευθερώσουν τον άνθρωπο από δεκάδες σκέψεις οι οποίες καταστρατηγούν και εγκλωβίζουν τις θεϊκές δυνατότητες του ανθρώπου που παρουσίασε ο Κύριός μας και που είναι πολλές, άπειρες. Έχω ξαναπεί πως η τροφή, η γυμναστική του εγκεφάλου είναι η σοφία του Θεού. Η παραγωγή πρωτεϊνών και νέων κυττάρων που αυξάνουν τη ζωή κρύβεται στην διαδικασία να φέρουμε στη ζωή μας, με τις ενέργειες που μάς παροτρύνει ο Λόγος του Θεού, το θέλημα του Θεού που είναι να ζήσουμε. Ο Χριστός φανέρωσε ο ποιήσας και διδάξας ζήσεται. Όταν διδάσκεις διδάσκεσαι και όταν διδάσκεσαι διδάσκεις διότι εφαρμόζεις —αφού η σοφία του Λόγου του Θεού και της Φωνής Θεού μάς συνεπαίρνουν— μόνο τότε δημιουργείς νευρώνες Θεού, με την λογική του Θεού. Το μέγα μυστήριο της ζωής κρύβεται εδώ, όταν προβαίνει ο άνθρωπος σε ενέργειες αναγέννησης, αγάπης, θυσίας, εκεί κρύβονται τα συναισθήματα τα οποία είναι η ζωή, είναι η γυμναστική του εγκεφάλου. Είναι τα συναισθήματα η αιτία που κάνει τον εγκέφαλο όταν τα αισθάνεται να ζει αφού γίνονται χριστοκεντρικά. Αδέλφια μου για να «πατιούνται τα κουμπιά» όλων εκείνων των πρωτεϊνών που δημιουργούν μεταστοιχείωση χρειάζεται προσευχή και υγιαίνουσα διδασκαλία. Το δέντρο της ζωής αλλά και το δέντρο του θανάτου είναι μέσα μας. Μέχρι σήμερα με τον τρόπο επικοινωνίας που είχαμε μέσα από την άγνοια μεγάλωνε δυστυχώς το δέντρο του θανάτου. Τώρα με την λογική της Φωνής Θεού το δέντρο της ζωής ξεκινά να αναπτύσσεται. Ας το δοκιμάσουμε και θα δούμε ότι το μυστικό της ζωής είναι μέσα μας. Αν αδιαφορήσουμε στο κάλεσμα του Χριστού το οποίο ζωοποιεί τότε όλα τα μέρη του εγκεφάλου σιγά - σιγά θα πάψουν να ζουν και ο λόγος διότι η ζωή μας θα εξαρτάται από τις προκλήσεις και τα ερεθίσματα ή τα κίνητρα του κόσμου και όχι του Θεού, τα οποία για όποιον αδιαφορεί στο να τα διεργάζεται και να τα εργάζεται του τελειώνουν τη ζωή του, φυσικό και τα μέλη του σώματος ένα - ένα να αρχίσουν να πάσχουν, μη γένοιτο!

Όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στην σελίδα της Φωνής Θεού δημιουργήθηκαν υπό του Θεού ώστε να δημιουργηθεί η οικογένεια του Θεού. Αδέλφια μου, όλα μπορούν να επιτευχθούν όταν πιστέψουμε στην αποστολή μας. Εξάλλου όλες τις επαγγελίες που έλαβαν χώρα πρώτα τις πίστεψαν όσοι τις πραγματοποίησαν. Αν δεν τις πιστέψουμε δεν θα τις λάβουμε. Η δυναμική μας στην πίστη όλων αυτών των επιδιώξεων αυξάνεται με την καθολική μας αφιέρωση. Η χλιαρότητα δεν θα μάς εξασφαλίσει τίποτα. Η χλιαρότητα μεσιάζει την απόφαση πάνω στην αμαρτία και στον αγιασμό, πάνω στο λάθος και στο σωστό, φυσική συνέπεια η χλιαρότητα και η άγνοια να δίνουν τροφή στον εχθρό του ανθρωπίνου γένους τον θάνατο. Μη παραδίδουμε εαυτό στο λάθος ώστε με την δύναμη του Θεού να ζήσουμε. Γένοιτο, γένοιτο, αμήν.  

 

 

Με αγάπη Χριστού, ο υπηρέτης Θεού και ανθρώπου, Θωμάς

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου