Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ ΓΕΝΝΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ ΓΕΝΝΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ


Γλυκά μου αδέλφια εν Κυρίω, ζει Κύριος! Ο Χριστός να βασιλεύει και να αυξάνει εν δυνάμει στη ζωή όλων των εν Κυρίω αδελφών μου και γενικότερα σε όλον τον κόσμο!
Το σημερινό μας θέμα δεν θα είναι ομιλία αλλά θα είναι μηνύματα πνευματικά προς οικοδομή όλων μας τα οποία ονομάσαμε «Σοφία Θεού γεννά ο Λόγος του Θεού».

Θα ξεκινήσουμε με προσευχή:
~ Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.
~ Δεύτε λαοί την τρισυπόστατον θεότητα, προσκυνήσωμεν υιόν εν τω πατρί συν Αγίω Πνεύματι. Πατήρ γαρ άχρονος εγέννησεν υιόν συναΐδιον και σύνθρονον και Πνεύμα Άγιον Ην εν τω πατρί, συν υιώ δοξαζόμενον μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, Ην προσκυνούντες πάντες λέγομεν Άγιος ο Θεός ο τα πάντα δημιουργήσας δι’ υιού, συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, Άγιος ισχυρός, δι’ ου τον πατέρα εγνώκαμεν και το Πνεύμα το Άγιον επεδήμησεν εν κόσμω. Άγιος αθάνατος το παράκλητον πνεύμα, το εκ πατρός εκπορευόμενος και εν υιώ αναπαυόμενον Τριάς αγία, δόξα σοι.
~ Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί, αυτοί δε απολούνται συ δε διαμένεις και πάντες ως ιμάτιον παλαιωθήσονται και ως περιβόλαιον τυλίξεις αυτούς και αλλαγήσονται συ δε ο αυτός η και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι.
~ Ελήφι τέλος ο νόμος αφού ο Χριστός νηπιάσας πληρότης του νόμου δειχθείς περιτομήν κατεδέξατο και έλυσε την του νόμου κατάραν.

Αδέλφια μου αγαπημένα σας στέλνω την αγάπη μου, τη χαρά μου και τις άπειρες ευχές μου και ευχαριστίες μου σε όλους εσάς που πιστεύετε και εργάζεστε με αγάπη το αγαθό έργο του Πατέρα - Θεού, το οποίο εξελίσσεται σήμερα μέσω της Φωνής Θεού, η οποία Φωνή Θεού με την δύναμη του Θεού σκιάζει σιγά - σιγά τον κόσμο ολόκληρο, αφού ο Θεός κάθε μέρα συστήνει το έργο μας παντού. Ο τρόπος που το συστήνει είναι με την σοφία που μας εξασφαλίζει μέσα από τους πνευματικούς αγώνες μας, οι οποίοι διεξάγονται στο αγιαστήριο. Αδέλφια μου ολόκληρος ο πλανήτης ζει το απόλυτο ψέμα το οποίο υπηρετούν οι άνθρωποι με τα λόγια και τα έργα, αφού με τη ζωή τους όλοι οι άνθρωποι πίστεψαν και δημιούργησαν μέσα από την άγνοιά τους τον ασυνείδητο νου, όπου μέσω αυτού έχει δημιουργηθεί η ολική και συνειδητή απομάκρυνσή τους από την άφθαρτη ζωή, από τον ζώντα Θεό φυσική συνέπεια να επιδιώκουν εξωγραφικούς στόχους με βασικότερη αιτία όλων των προβλημάτων στη ζωή τους την άγνοια του Λόγου του Θεού, στοιχείο εμφανές παντού γύρω μας. Δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι λόγω της άγνοιας πίστεψαν στην αμαρτία, στο ψέμα, στα συμφέροντα, στη φθορά, στο θάνατο με αποτέλεσμα τα βασίλεια του σκότους να καλύψουν τον πλανήτη ολόκληρο. Παντού δυστυχώς υπάρχει ένας ακήρυχτος πόλεμος με εκατομμύρια θύματα. Ο πόλεμος είναι πνευματικός. Η μάχη δεν είναι προς σάρκα και αίμα αλλά προς τις αρχές και τις εξουσίες του κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Ο τρόπος επαναλαμβάνω που συντελείται ο πόλεμος αυτός είναι με την άγνοια του θελήματος του Θεού αλλά και με την σκιώδη πίστη που διακρίνει σήμερα τον άνθρωπο του Θεού. Την πίστη αυτή που δυστυχώς έκανε όλους τους ανθρώπους να στηρίζονται στα φάρμακα, στα χρήματα αλλά και εκείνη την πίστη η οποία επιτρέπει στη ζωή τους την αμαρτία, τη φθορά, το θάνατο. Όμως ο Άγιος Θεός σήμερα πάλι ενεργεί! Ο τρόπος; Διά του Παρακλήτου αλλά και διά του Πνεύματος του Αγίου μέσα από την Φωνή Θεού αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και από άλλους φορείς οι οποίοι συνέλαβαν και εργάζονται το αγαθό παγκόσμια και επιζητούν το άγιο να καλύψει τον πλανήτη. Ο Θεός αδέλφια μου εργάζεται παγκόσμια σήμερα μέσα από πολλούς Χριστιανούς για την αναγέννηση του ανθρώπου, εκείνου του ανθρώπου που επιζητεί αγωνιωδώς και συνειδητά το αγαθό, το άγιο, το αληθές. Αδέλφια μου σήμερα ο Πατέρας μας, ο Κύριός μας και ο Θεός μας βομβαρδίζει τον κόσμο με το δικό του πνεύμα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εν δυνάμει ενεργεί στη ζωή μας, ειδικότερα σήμερα αφού ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να γίνουν όλοι διδακτοί Θεού, όλοι να γνωρίσουν τον Θεό. Η εξέλιξη που βλέπουμε γι’ αυτό δόθηκε, για να γίνει γνωστό το Ευαγγέλιο της βασιλείας και για να γίνει γνωστή η αγάπη του Χριστού και συνειδητή η θυσία του. Γι’ αυτό σήμερα ενεργεί ο Πατέρας μας Θεός όσο ποτέ άλλοτε με όλα τα μέσα και διά Πνεύματος Αγίου για την αναγέννηση και δημιουργία του νέου κόσμου. Ο δεύτερος τρόπος που εργάζεται την αναγέννηση είναι μέσα από τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος άνθρωπος του Θεού με την πάροδο των αιώνων αφού εξελίσσεται και φτάνει στον προορισμό του γίνεται πόλος έλξης για πολλούς αδελφούς που τους διέπει άγνοια. Όλοι μαζί οι άνθρωποι του Θεού με την σοφία του Θεού σήμερα δημιουργούν την παγκόσμια οικογένεια του Θεού την οποίαν την διέπει αγάπη, η οποία αγάπη ενεργεί χωρίς δογματικούς εγωισμούς ή φανατισμούς και στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Έτσι σήμερα γίνεται η ανατροπή! Αδέλφια μου το Άγιο, το Αληθές, ο Χριστός διά Πνεύματος Αγίου σήμερα δοξάζεται σε όλον τον πλανήτη. Σήμερα το Άγιο, το Αγαθό ανεβαίνει στο όρος του Θεού. Όλοι μαζί ενωμένοι χωρίς κόμματα, όλο το στράτευμα του Θεού, η πλειόνα των αναγεννημένων αδελφών αλλά και σοφών ανθρώπων που στηρίζουν τη ζωή τους στον Χριστό μπορούν και θα καταφέρουν αλλά και θα φέρουν τον Θεό πρώτα μέσα τους και κατόπιν στη γη. Είναι επαγγελία, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Αδέλφια μου όλοι το βλέπουμε. Ξεκίνησε η αναγέννηση του ανθρώπου σε όλον τον πλανήτη. Ο τρόπος; Απλός! Με την παρουσία όλων των εν Κυρίω αδελφών, οι οποίοι συνέλαβαν το αγαθό και εργάζονται συνειδητά αυτό.
Τώρα ερχόμαστε σε εμάς, στην δική μας αποστολή. Η αποστολή της Φωνής Θεού είναι να συμπληρωθούν ελλείποντα στους Χριστιανούς παγκόσμια ώστε να πιστέψουν όλοι οι Χριστιανοί και να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο της βασιλείας το οποίο καταργεί την αμαρτία αλλά και τον φυσικό θάνατο, αφού τα οψώνια της αμαρτίας επιβάλλουν και φέρνουν τον θάνατο. Το Ευαγγέλιο της βασιλείας καταργεί πάραυτα τον θάνατο και γι’ αυτό ο Θεός το άφησε να κηρυχθεί στο τέλος και έχει την ικανότητα να ιδρύσει την βασιλεία του Θεού στη γη. Ο Χριστός φανέρωσε πριν έρθει στη γη ότι θα κηρυχθεί τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσιν τοις έθνεσιν και τότε ήξει το τέλος. Το Ευαγγέλιο αυτό θα καταργήσει την αμαρτία, θα ιδρύσει την βασιλεία και θα εξαφανίσει τη φθορά και το θάνατο, ο οποίος θάνατος είναι γέννημα της αμαρτίας. Η συνειδητή επανένταξη του ανθρώπου στις αρχές του Θεού στεγάζει σε αυτόν που τα εργάζεται όλα αυτά, στον άνθρωπο του Θεού την ανυπόκριτη αγάπη, την δικαιοσύνη, την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη, την ειρήνη, την ανεκλάλητη χαρά και την άφθαρτη ζωή. Με αυτά τα όπλα ανά χείρας μπορούμε να δημιουργήσουμε σήμερα αφού ήρθε το πλήρωμα του χρόνου συνθήκες αγιασμού μέσα μας και γύρω μας, οι οποίες θα επιτρέψουν στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος να κάνει την παρουσία του στη γη και να συμβασιλέψει με τους λελυτρωμένους, ώστε όλοι οι Χριστιανοί να γίνουν κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού.
Ερχόμαστε ξανά πάλι σε εμάς για να εργαστούμε τις πνευματικές εξελίξεις που τρέχουν σήμερα σε όλο το πνευματικό παγκόσμιο γίγνεσθαι και αφορούν την βασιλεία του Θεού στη γη. Για να έχουμε επιτυχία στο έργο μας θα πρέπει όλοι μας να έχουμε ανά χείρας τρία πανίσχυρα όπλα. Τον Λόγο του Θεού, την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού και τρίτον ως αποκορύφωμα της αποστολής μας την εισδοχή μας μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας στο προσωπικό μας αγιαστήριο (αφιέρωση) ώστε να προκαλέσουμε τον αγιασμό μέσα από το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το Ευαγγέλιο της ζωής το οποίο κηρύττουμε και μέσα από την συνδιαλλαγή μας με τον ζώντα Θεό. Είναι γραφικό, άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί. Ο βασικός λόγος στη ζωή μας θα είναι από σήμερα να επιδιώξουμε αλλά και να φέρουμε τον αγιασμό και την ενότητα μεταξύ μας. Πάτερ Άγιε τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ους δέδωκάς μοι ίνα ώσιν εν καθώς ημείς. Όπως ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα έτσι να είμεθα κι εμείς. Όταν αδέλφια μου φύγει η αμαρτία από τη ζωή μας αμέσως ιδρύεται η βασιλεία του Θεού, σταματά η φθορά και έρχεται η ζωή και η αφθαρσία διά του Ευαγγελίου σε όλον τον πλανήτη. Ο τρόπος; Απλός! Εφαρμόζοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας στη σιωπή αλλάζουν οι βιοχημικές διεργασίες του εγκεφάλου ώστε να ενεργοποιήσουν το δέντρο της ζωής που ήδη υπάρχει μέσα μας. Αδέλφια μου, αυτή είναι η δουλειά μας, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας σε όλον τον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή μας. Η Φωνή Θεού ξεκίνησε να το κηρύττει δημόσια. Γι’ αυτό με όλες μας τις δυνάμεις θα εργαστούμε ώστε ο τυφώνας της αλήθειας, της αγάπης, της ζωής, της αφθαρσίας να έρθει η ώρα να σαρώσει όλον τον πλανήτη. Κατόπιν να ιδρύσει ο Πατέρας το βασίλειο της ζωής σε όλη τη γη και να έρθει να σκηνώσει με τον άνθρωπο. Είναι γραφικό, Και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα τον άπαντα. Πιστεύεις τούτο; Εμείς το πιστεύουμε γιατί ο Θεός μας το ενέπνευσε και άνοιξε μπροστά μας θύρα ανεωγμένη. Η πίστη όμως χωρίς τα έργα είναι νεκρά, γι’ αυτό χρειάζεται η πίστη να γίνει ζώσα. Γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο αμήν!

Πάμε στο μάθημά μας το οποίο είναι μηνύματα πνευματικά που λέγονται «Σοφία Θεού γεννά ο Λόγος του Θεού».
Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τέσσερα γραφικά μηνύματα της Παλαιάς Διαθήκης που φανερώνουν την αιωνιότητα και την άφθαρτη ζωή που εξασφαλίζει ο Θεός στον άνθρωπο, τον άνθρωπο του Θεού και μετά θα μπούμε σε όσα ο Θεός μας έδωσε σήμερα για την δική μας αποστολή προς οικοδομή.
Αυτό το μήνυμα που θα διαβάσουμε σαν αρχή είναι μέγα θαύμα, αφού ο προφήτης Ησαΐας διά Πνεύματος Αγίου παραστατικότατα προβλέπει και εξαγγέλλει την παρουσία του Χριστού, του αγαπημένου μας Κυρίου. Πριν πολλά, εκατοντάδες χρόνια προ της ελεύσεως του Κυρίου μας εξαγγέλθηκαν από τον Πατέρα - Θεό διά μέσου του προφήτη τα εξής. Τι μας φανερώνει;

Ησαΐας κεφ. 53:
1. Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη;
2. διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γης· δεν έχει είδος ουδέ κάλλος· και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν.
3. Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας· και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν.
4. Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον.
5. Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν.
6. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών.
7. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού· εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού.
8. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανηρπάχθη· την δε γενεάν αυτού τις θέλει διηγηθή; διότι εσηκώθη από της γης των ζώντων· διά τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίσθη.
9. Και ο τάφος αυτού διωρίσθη μετά των κακούργων· πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου· διότι δεν έκαμεν ανομίαν ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού.
10. Αλλ' ο Κύριος ηθέλησε να βασανίση αυτόν· εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσης την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ιδεί έκγονα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευοδωθή εν τη χειρί αυτού.
11. Θέλει ιδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορτασθή· ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς διά της επιγνώσεως αυτού· διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών.
12. Διά τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιρασθή λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανόμων ελογίσθη και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύσει υπέρ των ανόμων.
Αδέλφια μου ο Χριστός δεν πέρασε αυτό που πέρασε απλά για να το συζητάμε. Το πέρασε για να τον ακολουθήσουμε και να γίνουμε κι εμείς μέσα από το έλεος που μας χάρισε, μέσα από την σοφία εικόνα του Θεού, να γίνουμε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι. Έτσι δοξάζεται ο Θεός, με τη ζωή μας. Τα σώματά μας να παραστήσουμε θυσία ζώσα ευάρεστη στον Θεό.

Πάμε στο δεύτερο γραφικό μήνυμα το οποίο βρίσκεται στην σοφία Σολομώντα στο πρώτο κεφάλαιο.
1. Αγαπήσατε δικαιοσύνην, οι κρίνοντες την γην, φρονήσατε περί του Κυρίου εν αγαθότητι, και εν απλότητι καρδίας ζητήσατε αυτόν·
2. ότι ευρίσκεται τοις μη πειράζουσιν αυτόν, εμφανίζεται δε τοις μη απιστούσιν αυτώ.
3. σκολιοί γαρ λογισμοί χωρίζουσιν από Θεού.
4. ότι εις κακότεχνον ψυχήν ουκ εισελεύσεται σοφία, ουδέ κατοικήσει εν σώματι κατάχρεω αμαρτίας·
(Ο αγιασμός φέρνει σοφία και η σοφία φέρνει την αφθαρσία... Σε Κακότεχνη ψυχή και σε κατάχρεο σώμα γεμάτο αμαρτία δεν μπορεί να κατοικήσει ο Θεός).
Λαέ του Θεού, άνθρωποι του Θεού,
12. μη ζηλούτε θάνατον εν πλάνη ζωής υμών, μηδέ επισπάσθε όλεθρον έργοις χειρών υμών·
13. ότι ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων.
14. έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα, και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου, και ουκ έστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ούτε άδου βασίλειον επί γης.
15. δικαιοσύνη γαρ αθάνατος εστιν.
16. Ασεβείς δε ταις χερσί και τοις λόγοις προσεκαλέσαντο αυτόν, φίλον ηγησάμενοι αυτόν ετάκησαν και συνθήκην έθεντο προς αυτόν, ότι άξιοι εισι της εκείνου μερίδος είναι.
Ας ακούσουν και οι κυβερνώντες τον λαό αλλά και κάθε άνθρωπος.

Πάμε τώρα στο τρίτο γραφικό μήνυμα που υπάρχει στον σοφό Σολομώντα στο έκτο κεφάλαιο.
12. Λαμπρά και αμάραντός εστιν η σοφία και ευχερώς θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν και ευρίσκεται υπό των ζητούντων αυτήν,
13. φθάνει τους επιθυμούντας προγνωσθήναι.
14. ο ορθρίσας προς αυτήν ου κοπιάσει, πάρεδρον γαρ ευρήσει των πυλών αυτού.
15. το γαρ ενθυμηθήναι περί αυτής φρονήσεως τελειότης, και ο αγρυπνήσας δι’ αυτήν ταχέως αμέριμνος έσται·
16. ότι τους αξίους αυτής αύτη περιέρχεται ζητούσα και εν ταις τρίβοις φαντάζεται αυτοίς ευμενώς και εν πάση επινοία υπαντά αυτοίς.
( Όποιος θέλει να πιει νερό γνωρίζουμε ότι και το νερό ψάχνει αυτόν που διψά, έτσι το δημιούργησε ο Θεός. Άρα και όποιος ψάχνει την σοφία και η σοφία ψάχνει αυτόν. Σήμερα που έχουμε καιρό να την ζητήσουμε).
17. αρχή γαρ αυτής η αληθεστάτη παιδείας επιθυμία, φροντίς δέ παιδείας αγάπη,
18. αγάπη δε τήρησις νόμων αυτής, προσοχή δε νόμων βεβαίωσις αφθαρσίας,
19. αφθαρσία δε εγγύς είναι ποιεί Θεού.
20. επιθυμία άρα σοφίας ανάγει επί βασιλείαν.
24. πλήθος δε σοφών σωτηρία κόσμου, και βασιλεύς φρόνιμος ευστάθεια δήμου.
25. ώστε παιδεύσθε τοις ρήμασί μου, και ωφεληθήσεσθε.

Να δούμε τώρα τι μας λέει προφητικά ο προφήτης Ησαΐας στο 65 κεφάλαιο.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Στην νέα εποχή αδέλφια μου, στην βασιλεία του Θεού ο νέος θα είναι εκατό ετών. Εκείνος δε ο οποίος θα αποθνήσκη εις ηλικίαν εκατόν ετών, θα αποθνήσκη δηλαδή προώρως, θα είναι ο αμαρτωλός και ο επικατάρατος.
Στην νέα εποχή θα οικοδομήσουν τας οικίας των οι άνθρωποι και θα κατοικήσουν αυτοί εις αυτάς και θα φυτεύσουν πλουσίους αμπελώνας και αυτοί θα φάγουν τα γεννήματα των αμπελώνων και των αγρών των.
Ησαΐας 65:22 Δεν θέλουσι κτίσει αυτοί και άλλος να κατοικήση· δεν θέλουσι φυτεύσει αυτοί και άλλος να φάγη· διότι αι ημέραι του λαού μου είναι ως αι ημέραι του δένδρου και οι εκλεκτοί μου θέλουσι παλαιώσει το έργον των χειρών αυτών.
23. Δεν θέλουσι κοπιάζει εις μάτην ουδέ θέλουσι τεκνοποιεί διά καταστροφήν· διότι είναι σπέρμα των ευλογημένων του Κυρίου και οι έκγονοι αυτών μετ' αυτών.
24. Και πριν αυτοί κράξωσιν, εγώ θέλω αποκρίνεσθαι· και ενώ αυτοί λαλούσιν, εγώ θέλω ακούει.
25. Ο λύκος και το αρνίον θέλουσι βόσκεσθαι ομού, και ο λέων θέλει τρώγει άχυρον ως ο βούς· άρτος δε του όφεως θέλει είσθαι το χώμα· εν όλω τω αγίω μου όρει δεν θέλουσι κάμνει ζημίαν ουδέ φθοράν, λέγει Κύριος.

Ξεκινάμε με τα πνευματικά μηνύματα της Φωνής Θεού τα οποία καθορίζουν αυτή την νέα εποχή.

~ Αδέλφια μου αγαπημένα ο μόνος εχθρός του ανθρώπου να το θυμόμαστε όλοι αυτό είναι η πνευματική οκνηρία. Αυτή δημιουργεί τον πνευματικό αλλά και τον βιολογικό θάνατο. Δεν αξίζει με τίποτα να χάσουμε τον Θεό και τη ζωή για την οκνηρία, την πνευματική τεμπελιά. Ας σηκωθούμε από τον πνευματικό μας ύπνο και με όλες μας τις δυνάμεις να γραφτούμε στο σχολείο της ζωής ώστε να σπουδάσουμε θεοί. Για να εκκλίνουμε από το κακό, την οκνηρία, την τεμπελιά και να πράξουμε στη ζωή μας το αγαθό χρειάζεται:
1) Να εννοήσουμε το κάλεσμα που λάβαμε και το θέλημα του Θεού ώστε να τείνουμε στις επαγγελίες του.
2) Να εντάξουμε τις αρχές του Χριστού και τις επιδιώξεις αυτού στη ζωή μας.
3) Να εντρυφούμε καθημερινά πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου και στην υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού.
4) Να εγκαταλείψουμε σιγά – σιγά τον κόσμο και τις επιδιώξεις του.
5) Να αποτινάξουμε τα στερεότυπα του κόσμου τα οποία μας καταστρέφουν την λογική του Θεού, την οποίαν λογική να επιδιώξουμε να αναπτυχθεί στη ζωή μας ώστε να μετέχουμε αυτών των επαγγελιών.
6) Να λιγοστέψουμε τις υλικές επιδιώξεις ώστε να επιδιώξουμε και να αυξήσουμε τις πνευματικές.
7) Να αφιερωθούμε εκατό τοις εκατό ώστε να βρούμε τον Χριστό, να βρούμε τη ζωή. Η αφιέρωση φέρνει πολλαπλάσια τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά, τα οποία θα χρησιμοποιούμε πάντα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να εκκλίνουμε του κακού, της οκνηρίας και της τεμπελιάς ώστε ελεύθεροι πλέον να πράξουμε το αγαθό.

~ Αδέλφια μου, το στράτευμα του Ιωήλ δημιουργείται σήμερα υπό της Φωνής Θεού στον κόσμο. Ας ενταχτούμε στις αρχές και στις επιδιώξεις αυτής οι οποίες μας καθιστούν αιώνια στρατιώτες του Θεού με στοιχεία Θεού, ιδιότητες Θεού, καρπούς του Αγίου Πνεύματος και χαρίσματα, με επιστέγασμα όλων την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη, έχοντας όλοι μας σοφία Θεού και ζήλο Θεού με ένα στόχο και σκοπό, να φέρουμε στη ζωή μας τη ζωή και την αφθαρσία διά του Χριστού και του Αγίου Ευαγγελίου του. Ο πρώτος που σήκωσε το λάβαρο της επανάστασης ενάντια της αμαρτίας, της φθορά και του θανάτου είναι ο Κύριός μας, ο οποίος με τον δικό του αγώνα, τα δικά του κηρύγματα, την σταυρική του θυσία και την ανάστασή του έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Έγινε ο ίδιος το λάβαρο της ζωής για όλους εμάς, κατόπιν ακολούθησαν και υπηρέτησαν τη ζωή, την αγάπη, τον αγιασμό απόστολοι, προφήτες, ποιμένες, άγιοι, εκατομμύρια άνθρωποι του Θεού, 2000 χρόνια όλοι μαζί πολέμησαν την αμαρτία, τη φθορά και τον θάνατο. Σήμερα ήρθε η δική μας σειρά να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να πολεμήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας, ο οποίος οικειοποιήθηκε όλα αυτά που καταστρέφουν την βάση της ζωής, ώστε να νικήσουμε τη φθορά, την αμαρτία, να νικήσουμε τον θάνατο ο οποίος βρίσκει πρόσφορο έδαφος μέσα από την άγνοιά μας που είναι η μεγαλύτερη αμαρτία.

~ Όλοι οι Χριστιανοί που εργάζονται το αγαθό να πολιτεύονται την άφθαρτη ζωή. Με την σοφία του Λόγου του Θεού «Καινή Διαθήκη» αλλά και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού, η οποία εμπεριέχει μέσα της την άφθαρτη ζωή και την πίστη που την αυξάνει τη ζωή, ας ξεκινήσουμε αγώνα. Δεν χρειάζεται να χάνουμε τον χρόνο μας αδέλφια μου με άλλες φιλοσοφίες, διότι ο Θεός ζει στην απλότητα της σοφίας, η οποία βρίσκεται διατυπωμένη στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Πολλοί φιλόσοφοι πέρασαν, πολλοί σοφοί μίλησαν όμως απεδείχθη ότι πολύ μα πάρα πολύ σοφοί είναι αυτοί που ευαρέστησαν τον Θεό εφαρμόζοντας το δικό του θέλημα και ζουν μαζί του μέχρι σήμερα. Σοφοί είναι αυτοί που νίκησαν τη φθορά, την αμαρτία, το θάνατο και τώρα ζουν με τον Θεό. Ο Θεός είναι Θεός ζώντων και ουχί νεκρών. Από αυτούς να διδασκόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε με μία σοφία η οποία δεν μας κάνει να διαφέρουμε από αυτούς που δεν ασχολούνται μαζί της. Αν η μοίρα του υποτιθέμενου σοφού δεν διαφέρει από του αμαρτωλού αφού και οι δύο φθείρονται και έχουν ως επιστέγασμα και αναγκαιότητα στο μέλλον τον φυσικό θάνατο για διαφορετικούς λόγους, τότε σε αυτήν την περίπτωση ο σοφός και ο μωρός ανήκουν στην ίδια μοίρα. Αδέλφια μου ο θάνατος δεν έχει σοφία αλλά εκπροσωπεί στη ζωή μας την απόλυτη μωρία. Η φθορά δεν έχει σοφία αλλά μωρία. Η αμαρτία δεν έχει σοφία αλλά θάνατο. Μία φορά μου είπε κάποιος, έλα να γνωρίσεις έναν σοφό κι εγώ του απάντησα. Πόσο χρονών είναι ο σοφός σου; Και αυτός μου είπε, είναι 70 χρονών. Περίμενε του λέω για να μην χάσω τον χρόνο μου, διότι σήμερα σπουδάζω κατ’ εντολήν Θεού πως να γίνω σοφός, πως να μην πεθάνω. Όταν περάσει τα εκατό ο σοφός σου, πες μου να έρθω να τον δω τον σοφό που λες. Και το λέω αυτό διότι αν αυτός που με κάλεσε και ο άλλος που συστήνεται ως σοφός έχουν επιπολαιότητα και είναι να ταξιδέψουν στον θάνατο σε δέκα χρόνια, γιατί να χάσω τον χρόνο μου; Αφού εγώ βρήκα τον σοφό που πέρασε τα εκατό χρόνια και διασχίζει τους αιώνες σήμερα. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Όποιος μιλά για τον Χριστό και εργάζεται για την ενεργοποίηση της ζωής, της αφθαρσίας, αυτός είναι για μένα σοφός. Με αυτόν ναι να συνεργαστώ, ώστε να νικήσουμε τον έναν εχθρό. Ο εχθρός όλων μας είναι ο θάνατος. Όποιος δεν πιστεύει απλά στην άφθαρτη ζωή και στην αναγκαιότητα της κατάργησης του θανάτου έχει άλλη αποστολή. Ίσως ο Θεός του έκρυψε την αλήθεια. Βάσει του Λόγου του Θεού το μόνο αληθινό είναι ότι ο Χριστός κατήργησε τη φθορά και το θάνατο διά του Ευαγγελίου και μας κάλεσε και εμάς να τον ακολουθήσουμε ώστε να τον νικήσουμε. Ο Χριστός ερχόμενος στη γη εθεράπευε πάσα ασθένεια και πάσα διαβολή εν τω λαώ και ανάσταινε νεκρούς. Παντού γκρέμιζε το κράτος του θανάτου. Σε όποιον είχε πρόβλημα, τι έλεγε ο Χριστός; Έξελθε το δαιμόνιο, το οποίο τον καθιστούσε αδύνατο. Ο νικών θέλει κληρονομήσει πάντα. Τι να νικήσει ο άνθρωπος; Τον έτερο κακό εαυτό του, τη φθορά, την αμαρτία, το θάνατο. Μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να δημιουργηθούν συνθήκες ζωής, γνωρίζουμε ότι ο Χριστός θα κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Είναι γραφικό, υιέ μου κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Όποιος έχει εχθρό την αμαρτία, τη φθορά, το θάνατο είναι συνεργάτης μου. Γένοιτο αμήν.

~ Μία φορά ήταν ένας πρεσβύτερος που έκανε μάθημα πνευματικό σε έναν χώρο που ήταν πολλά άτομα. Στο μάθημα επίπληξε ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας έναν αδελφό για μία αμαρτία που έκανε, μάλιστα μετά την επίπληξη του είπε να περάσει έξω από την αίθουσα. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Δείτε εδώ παράδειγμα πνευματικού ανδρός, δείτε παράδειγμα αιώνιου πνευματικού πλούτου. Αυτός ο άγιος άνθρωπος σηκώθηκε όρθιος για να βγει και αυτός έξω από την αίθουσα. Του λέει ο ομιλητής, που πας αδελφέ; Έξω του απαντάει. Γιατί, τον ρωτάει; Διότι οι δικές μου αμαρτίες είναι περισσότερες από αυτού που εσύ επέπληξες σήμερα εδώ, απλώς οι δικές μου δεν βγήκαν ακόμα στο φως. Όποιος λοιπόν θέλει να μας δογματίσει ή να μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού ή από κάποιον αδελφό, η οποία αγάπη εκδηλώνεται εν συντομία με το να δέχεται ο ένας τον άλλον όπως είναι, όλοι να απέχουμε από αυτόν τον αδελφό μήπως και μάθει αυτός ή ο όποιος ποιμένας καθώς και ο λαός τι σημαίνει Χριστός. Πάτερ άγιε τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ους δέδωκάς μοι ίνα ώσιν εν καθώς ημείς.

~ Πολλοί Χριστιανοί έχουν πόλεμο με τους αδελφούς, τους φίλους, τους εχθρούς. Αυτό φανερώνει μη αναγεννημένους ανθρώπους, εκκλησία ή δόγμα αφού το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι κοσμικοί. Οι πραγματικοί Χριστιανοί έχουν έναν πόλεμο, έναν εχθρό, τον έτερο κακό εαυτό τους. Αν τα βρουν μαζί του, θα τα βρουν με όλον τον κόσμο, διότι για τους ανθρώπους του Θεού τα πάντα συνεργούν στο αγαθό.

~ Ο Χριστός ήρθε στη γη και έφερε στον κόσμο το ουράνιο  πολίτευμα, ώστε οι άνθρωποι του Θεού να πολιτεύονται την αγάπη εκείνη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Ο Χριστός έφερε την ταπεινοφροσύνη, έφερε την άφθαρτη ζωή. Αν μέσα μας υπάρχει η αγάπη η ανυπόκριτη, η ταπεινοφροσύνη και η πίστη στην άφθαρτη ζωή τότε ο Χριστός ήρθε και για όλους εμάς.

~ Τα επόμενα χρόνια όλοι περιμένουν την καταστροφή του κόσμου. Εμείς στην Φωνή Θεού πιστεύουμε ότι η αγάπη του Θεού θα καλύψει τους ανθρώπους με την δική του σοφία ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Γι’ αυτό να προσέξουμε ώστε να μην απαιτούμε την αγάπη αλλά ούτε και να ζητιανεύουμε αυτή από τους αδελφούς. Είναι λάθος να περιμένουμε ο ένας να καλύψει τον άλλον με την δική του αγάπη. Η δική μας αγάπη να δίνεται στα μέτρα που μπορούμε και να λέμε ευχαριστώ. Είναι γραφικό, αν Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδομούντες.

~ Η συνείδησή μας είναι ο μικρός Θεός. Μέσω αυτής συντελείται η κρίση. Αν τα βρούμε με αυτή, αυτό είναι ένα καλό πνευματικό επίπεδο αλλά είναι για εμάς και μία καλή αρχή. Από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου να τα βρούμε και με τον Θεό.

~ Καμία εμπιστοσύνη δεν θα έχουμε σε όποιον βλέπει λάθη και κρίνει τους άλλους κοσμικούς ή πνευματικούς. Είναι θέμα χρόνου να τα βάλει και μαζί μας.

~ Αν μπούμε στον επίγειο παράδεισο είναι θέμα χρόνου να βρούμε και τον ουράνιο. Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί και οι βιαστές αρπάζουν αυτή. Η βασιλεία του Θεού ξεκινά με την σοφία του Θεού. Από εμάς ξεκινά όταν την έχουμε και κατόπιν φτάνει σε όλον τον κόσμο και στον θρόνο του Θεού.

~ Εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια με την παρουσία του Κυρίου ο Πατέρας καλεί τον άνθρωπο στην ειρηνοποίηση της γης, στη χαρά, στη ζωή. Η γη όμως ακόμα δεν ανταποκρίνεται αληθινά. Όταν οι άνθρωποι, οι Χριστιανοί ειδικότερα συνέλθουν γνωρίζοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα γίνει ουρανοποίηση της γης, αφού απεδείχθη ότι δεν υπάρχει ουρανός και γη, όλα ανήκουν στον ουρανό, στον Θεό, αυτός τα δημιούργησε και όλα τα θέλει να λειτουργούν με το δικό του πνεύμα. Σήμερα πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να το θελήσουμε και όλοι εμείς. Χρειάζεται η συμμετοχή μας, η πνευματική επαγρύπνηση ώστε να σπουδάσουμε και να γίνουμε εικόνα του Θεού του αοράτου.

~ Όταν έρθει η επίγνωση του Λόγου του Θεού τότε θα δούμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι παρά δύο. Ο ένας της άφθαρτης ζωής και ο δεύτερος της αναστάσεως. Η πίστη, η αφιέρωση, η αλήθεια θα καθορίσει σε εμάς έναν απ’ τους δύο. Ο πρώτος δρόμος είναι εύκολος, ο δεύτερος δρόμος είναι δύσκολος και ο λόγος που είναι δύσκολος είναι διότι χρειάζεται αφιέρωση, στοιχείο το οποίο ο κόσμος και το σύστημά του αποκλείει για πολλούς ανθρώπους, αφού η πλειόνα των ανθρώπων έχει πιστέψει στο υλικό στοιχείο, μάλιστα έχει δογματιστεί με το ψέμα που παράγει το σύστημα, εκτός αν κάποιος λάβει κάλεσμα από τον Θεό. Γι’ αυτό μέσα στην Φωνή Θεού μέχρι ο καθένας να μπορέσει να ελευθερώσει τον εαυτό του, να παίρνει τις ομιλίες και όπου και αν βρίσκεται να το κάνει αγιαστήριο, διότι τα πάντα μπορούν να αλλάξουν όταν υπάρχει καλή προαίρεση και θέληση. Τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ.

~ Ο διάβολος είναι Πατέρας του Ψεύδους, Άρχοντας του Σκότους. Αυτός βάζει τον έναν άνθρωπο να πολεμά τον άλλον. Αυτός βάζει να πολεμάμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Δυστυχώς ο ένας συνέχεια πολεμά τον άλλον. Όταν είχα πάει για περίπου δύο χρόνια στην Αθήνα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο της βασιλείας σε αδέλφια που ήταν και είναι στην εκεί, όταν έμπαινα στο τρένο παρατηρούσα τους ανθρώπους που ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Συνέχεια αυτό συμβαίνει. Όλοι κατηγορούν. Ο άνθρωπος του Θεού δεν πολεμά κανέναν. Ο άνθρωπος του Θεού ασχολείται με τον Θεό και διορθώνει τον εαυτό του. Ο διάβολος έχει πολίτευμα αδιασάλευτο το ψέμα. Με αυτό οδηγεί τους ανθρώπους στον θάνατο. Ουδείς δεν μπορεί να του ξεφύγει. Ο Χριστός τον φανέρωσε σε όλους όσους τον ακολούθησαν, μάλιστα τους έδειξε τον δρόμο προς τη ζωή, τη μετάνοια, την αναγέννηση, τη σιωπή σπουδάζοντας έτσι όλοι τη σοφία του Θεού. Μπορούμε με το Ευαγγέλιο του Χριστού ανά χείρας να μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού ώστε να ζήσουμε εν Κυρίω στους αιώνες τους άπαντες. Ο τρόπος να ξεφύγουμε από τον θάνατο είναι η σιωπή και η σπουδή, το αγιαστήριο. Εύχομαι να το καταλάβουμε όσο είναι νωρίς και είναι νωρίς για όλους αφού ζούμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

~ Έχουμε διαβάσει και γνωρίζουμε όλοι ότι η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Ο άνθρωπος ό,τι σκέφτεται μπορεί να το φέρει στη ζωή του αλλιώς δεν θα το σκέφτονταν. Μέσω της σκέψης εξελίχτηκε και προόδευσε ο κόσμος. Εμένα ο Θεός μου ενέπνευσε να πολεμήσω τη φθορά και το θάνατο κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας μέσα από το αγιαστήριο, μέσα από τη σιωπή. Ο Θεός ακόμα με έμαθε να ζω στην δική του σοφία, η οποία μπορεί να νικά τα πάντα, αφού μέσω της πίστης μεταστοιχειώνει τα πάντα. Η πίστη εξάλλου είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων και δεν είναι προς συζήτηση διαλόγου. Ο Θεός με έμαθε αλλά και με σπούδασε να καταλάβω καλά ότι ο μόνος εχθρός μου είναι η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος. Σε έναν άλλον του έβαλε να πεθάνει και να θέλει να πάει στον ουρανό. Σε έναν άλλον να πιστεύει στην μεταστοιχείωση, σε έναν άλλον στην μετεμψύχωση, σε έναν άλλον στο φάγωμεν, πίωμεν αύριο γαρ αποθνήσκομεν, σε έναν άλλον στο τίποτα. Ο λόγος που διαφέρουν οι αποστολές είναι διότι ο Θεός γνωρίζει νεφρούς και καρδίες. Ακόμη γνωρίζει την χρονική πνευματική εξέλιξη του κάθε ανθρώπου, τι δηλαδή μπορεί να διεργαστεί ως αλήθεια εκείνη την χρονική περίοδο που ζει. Εγώ τώρα που ο Θεός μου ενέπνευσε να εργαστώ την κατάργηση του θανάτου, πώς μπορώ να συνδιαλλαγώ με τον άνθρωπο εκείνον που δεν πιστεύει στη ζωή; Δεν γίνεται να συνδιαλλαγώ διότι έχουμε διαφορετική αποστολή. Είναι φυσική συνέπεια λοιπόν ο κάθε άνθρωπος να εργάζεται αυτό που του έβαλε ο Θεός και δεν χωρά καμία συζήτηση διότι όπως ο αδελφός μου δογματίζει το δικό του έτσι κι εγώ πιστεύω το δικό μου. Η πίστη το ξαναλέω είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Αν πιστέψω στον θάνατο ή στην όποια θεωρία στηρίζει ο κάθε άνθρωπος, τότε είναι σαν να εγκαταλείπω τον Θεό, τον εαυτό μου, τα πιστεύω μου, την αποστολή μου. Γι’ αυτό εμείς στην Φωνή Θεού δεν προσπαθούμε να πείσουμε τους αδελφούς να συνεργαστούν μαζί μας αλλά σεβόμαστε τον αδελφό και την όποια πίστη. Εξάλλου κι εγώ πριν πάρω το Ευαγγέλιο του Χριστού πίστευα στη ζωή διά του θανάτου, διότι οι άνθρωποι του Θεού αυτά μου μάθανε. Μετά όμως χρόνων βλέποντας ο Κύριος τον αγώνα μου και τις προθέσεις μου ήρθε στη ζωή μου και μου άνοιξε θύρα ανεωγμένη την οποίαν ουδείς δύναται να κλείσει. Αυτή είναι η κατάργηση της αμαρτίας μέσα από το αγιαστήριο και τον τρόπο να το πετύχουμε. Με έμαθε ο Πατέρας να πιστεύω στην κατάργηση του θανάτου. Ακόμα με έμαθε να πιστεύω στην ίδρυση της βασιλείας μέσα μου και γύρω μου και να εργάζομαι αυτή. Ο τρόπος; Με το να κηρύττω και να σπουδάζω το Ευαγγέλιο της βασιλείας.
Συμπέρασμα: Ο κάθε άνθρωπος να μην μπαίνει στη ζωή του άλλου, διότι αν υπάρχει καλή προαίρεση και τον ακούσει ή θελήσει να του κάνει το χατίρι τότε θα γίνουν δύο λάθη. Το ένα είναι να απιστήσει στον Θεό και στην αποστολή που του έδωσε, με φυσική συνέπεια μετά να πιστέψει στον θάνατο και το δεύτερο άμα αλλάξει η πίστη του να χάσει την αποστολή του. Όσοι μπαίνουν στη ζωή των άλλων δεν έχουν αγάπη αλλά συμφέροντα, αφού θέλουν να τους πείσουν να αλλάξουν την αποστολή τους. Εμένα με έμαθε ο Θεός να σέβομαι όλους τους ανθρώπους και την αποστολή τους αλλά να συνεργάζομαι με όσους τους ενέπνευσε αυτό που ενέπνευσε και σε εμένα. Με αυτόν να συνεργαστώ και ο λόγος διότι ο χρόνος φεύγει ανεπιστρεπτί και δεν χρειάζεται να χάσουμε πολύτιμο χρόνο σε συζητήσεις μεταξύ μας για να πείσει ο ένας τον άλλον.

~ Όταν διαβάζουμε τον ύμνο της αγάπης δεν θα λέμε η αγάπη μακροθυμεί αλλά ο κάθε αδελφός στη λέξη αγάπη από σήμερα θα βάζει το δικό του όνομα. Έτσι θα βλέπει κατά πόσο τον διέπει συνειδητότητα πάνω στην αγάπη και στις άπειρες δυνατότητές της. Αυτό θα τον βοηθήσει να αποκτήσει επίγνωση και να μην κρίνει. Μέχρι σήμερα λέγαμε η αγάπη μακροθυμεί. Αυτό την καθιστά την αγάπη απρόσωπη. Η αγάπη παίρνει πρόσωπο όταν την φέρνουμε κοντά μας και μπαίνουμε εμείς στην θέση της.

~ Εύκολο είναι να νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι, έξυπνο όμως είναι να καταλάβεις άνθρωπε ότι φταις εσύ και μόνο εσύ για ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου και ο λόγος διότι λείπει ο Θεός. Όταν ενωθείς με τον ζώντα Θεό, τότε θα καταλάβεις έτσι απλά ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεόν και δεν φταίει ουδείς αρκεί να σπουδάσεις από τα λάθη, διότι και τα λάθη ανήκουν στην σοφία του Θεού.

~ Ο Φωσφόρος, όχι ο Εωσφόρος αλλά ο Φωσφόρος είναι προδρομικό στοιχείο και έχει αποστολή να ετοιμάσει το έδαφος στη καρδιά και στη ζωή των ανθρώπων ώστε να έρθει ο Χριστός στη γη. Αυτός ο Φωσφόρος θα κηρύξει το Ευαγγέλιο της βασιλείας, θα καταργήσει την αμαρτία διά του αγιαστηρίου και της υγιαίνουσας διδασκαλίας, θα ιδρύσει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας η οποία εκκλησία είναι προφητική και ανήκει στους έσχατους χρόνους τους οποίους διανύουμε. Αυτή έχει αρχές και επιδιώξεις. Δηλαδή η Φιλαδέλφεια στους κόλπους της αποκλείει τίτλους, ποιμένες, ποίμνια, αρχηγούς, ανώτερους, κατώτερους. Όλοι είναι φίλοι! Μόνο με αυτό το πνεύμα δύναται να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού. Μέσα από την σοφία του Θεού και την παρουσία του Φωσφόρου στη γη η αγάπη και η ζωή θα κερδίσει έδαφος στις καρδιές των ανθρώπων. Μέσω του Φωσφόρου θα καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος. Από εκεί και πέρα ο Θεός σκηνώνει στη γη και οι άνθρωποι του Θεού γνωρίζουν τον κτιστό και άκτιστο κόσμο. Στην συνέχεια λαμβάνει χώρα η ανάσταση όλων των εν Κυρίω κοιμηθέντων. Αδέλφια μου, εργαζόμαστε καθημερινά και συνειδητά από σήμερα τα δρώμενα της βασιλείας του Θεού για το κοινό και όχι για το προσωπικό συμφέρον μέχρι την ημέρα όπου ο Πατέρας θα σκηνώσει ανάμεσά μας. Η ζωή ξεκινά μετά τα εκατό. Η ζωή ξεκινά αφού γνωρίσουμε τον Χριστό. Χωρίς τον Χριστό η ζωή δεν είναι ζωή. Είναι απρόβλεπτη η ζωή και έξαφνα εκεί που καθόμαστε έρχεται ο όλεθρος, γι’ αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε στον Χριστό, να γίνουμε χρηστοί.

~ Θα πρέπει να απέχουμε από τις ανθρώπινες φανατικές θρησκείες και να μετέχουμε στο κάλεσμα του Θεού ώστε να γίνουμε αγάπη, ειρήνη, χαρά, ζωή, δικαιοσύνη, θεοί. Είναι γραφικό, θεοί εστε και υιοί υψίστου πάντες. Όλα αυτά που υπάρχουν δεν υπάρχουν για να τα κρίνουμε (θρησκείες κ.λ.π.) διότι είναι όλα αγαθά και χρησιμοποιούνται από τον Θεό. Χρειάζεται όμως τώρα να μην γυρνάμε στην εποχή των αποστόλων και γινόμαστε άνθρωποι μιας άλλης εποχής, αλλά παίρνοντας την σκυτάλη απ’ αυτούς στα χέρια μας να προοδεύσουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω μας.

~  Όσοι περιπατούν με την σάρκα δεν μπορούν να γίνουν μέτοχοι της βασιλείας του Θεού γιατί έχουν γεμίσει με πάθη, αδυναμίες, συμφέροντα, φιλοδοξίες, εγωισμούς και πονηρίες και σε κακότεχνη ψυχή δεν μπορεί να κατοικήσει ο Θεός ούτε σε κατάχρεο από την αμαρτία σώμα. Όσοι περιπατούν με το πνεύμα αυτοί είναι υιοί και θυγατέρες αυτού του Θεού. Αυτούς να έχουμε στη ζωή μας και να τους προσέχουμε ωσάν κόρη οφθαλμού, διότι είναι δύσκολο να βρούμε άνθρωπο του Θεού ο οποίος να δύναται να μας ζωοποιήσει, να μας εξελίξει και να μας οδηγήσει στη χώρα των ζώντων.

~ Ελεύθερος δεν είναι αυτός που κατάφερε να ζήσει σε πολιτεύματα δημοκρατίας. Ελεύθερος είναι αυτός ο οποίος εξασφάλισε την ελευθερία του πνεύματος του Θεού. Όπου το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία. Ο πρώτος νομίζει ότι είναι ελεύθερος, όμως κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι κάποιοι νόμοι οι οποίοι λειτουργούν μέσα του τον οδηγούν στον θάνατο και ο κόσμος χάνεται. Οι νόμοι αυτοί έχουν όνομα και λέγονται μικρές αλώπεκες όπως είναι η ζήλια, το ψέμα, ο εγωισμός, η κρίση, το κοινωνικό σύστημα, οι πονηρίες, τα συμφέροντα κ.λ.π.. Ελεύθερος είναι αυτός που κάνει τον αγώνα του και καταφέρνει να νικήσει τους εχθρούς που του επιβάλλουν τη φθορά και το θάνατο. Ο πραγματικός εχθρός είναι μέσα μας, αφού απεδείχθη ότι αν και ζούμε σε πολιτεύματα που αναπτύσσουν την ελευθερία του λόγου, την ανεξιθρησκία, την δημοκρατία αυτός πάλι μας οδηγεί μέσω της αμαρτίας στον θάνατο. Είναι για γέλια όποιος νομίζει ότι ο εχθρός του είναι ο συνάνθρωπός του. Ο πραγματικός εχθρός είναι ο διάβολος, αυτός που διαβάλλει τον Θεό στην συνείδησή μας ώστε να μην τον ακολουθήσουμε ποτέ και γίνουμε θεοί, γιατί αν γίνουμε θεοί δε θα έχει συμμετοχή στη ζωή μας και εμείς δεν θα κάνουμε τα έργα του. Η πάλη ημών δεν είναι προς σάρκα και αίμα αλλά προς τις αρχές του κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου (άγγελοι κ.λ.π..). Ας έλθουμε εις εαυτόν, ας μάθουμε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Η Φωνή Θεού έχει έτοιμη την αλήθεια εκείνη που αυξάνει τη ζωή. Χρειάζεται απλώς χρόνος για να αφιερωθούμε εωσού δημιουργήσουμε τον νου του Χριστού. Αυτός πρέπει να αναπτυχθεί μέσα μας οπωσδήποτε. Αμήν!

~ Ο εγκέφαλος του κόσμου βρίσκεται στην Ελλάδα, ο εγκέφαλος της ζωής βρίσκεται στην Ελλάδα. Αν οι Έλληνες δεν συνέλθουν ο κόσμος, το σώμα θα υπολειτουργεί αιώνια. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι διότι εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε εργοστάσια με τεχνολογία προηγμένη κ.λπ. (τα οποία φυσικά είναι πολύ χρήσιμα και ευχαριστούμε όλα τα έθνη για την σοφία που ο Θεός τους έδωσε), έχουμε όμως δύο δώρα από τον Θεό. Το ένα είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού το οποίο εγράφη στην αρχαία ελληνική γλώσσα και το δεύτερο είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός των στωικών και λοιπών φιλοσόφων. Όταν οι φιλόσοφοι του κόσμου σκέφτονταν μετά από χρόνια ανακάλυπταν ότι αυτά που είπαν τα είχαν σκεφτεί και γράψει προ αιώνων οι Έλληνες φιλόσοφοι. Όταν αυτά τα δύο τα αξιοποιήσουμε θα λειτουργήσει όλος ο πλανήτης σαν μία συμφωνική ορχήστρα. Αν δεν θέσουμε μέσα μας την λογική του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Θεού το οποίο εγράφη όπως είπαμε στην αρχαία ελληνική γλώσσα, τότε θα είμαστε υπεύθυνοι που θα πάσχουμε κι εμείς οι Έλληνες αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Ο Θεός έδωσε ιδιάζουσα μορφή σοφίας σε κάθε έθνος και λαό ώστε να έχουμε χρείαν ο ένας τον άλλον. Σε εμάς μας έδωσε το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Ας το αξιοποιήσουμε ώστε να γίνουμε κίνητρο ζωής και πόλος έλξης και αγάπης για όλον τον κόσμο. Αμήν.

~ Οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν το ψέμα σε παγκόσμιο επίπεδο θα κάνουν τα πάντα με το ψέμα να εγκαταλείψουν όλοι οι άνθρωποι τον Θεό, την υγιαίνουσα διδασκαλία, την ζώσα πίστη, την δικαιοσύνη, την αγάπη. Και σε παγκόσμιο επίπεδο το έχουν καταφέρει με τα ωραία τα βιβλία που πλασάρουν πέρα από την Αγία Γραφή, τα οποία αναπτύσσουν φιλοσοφικές θεωρίες που δεν έχουν σχέση με την φιλοσοφία, την θεωρία και την αλήθεια που μας φανέρωσε ο Χριστός, με έναν σκοπό, να εξαρτώνται οι πάντες απ’ αυτούς. Ας τρέξουμε σήμερα που έχουμε καιρό στον ζώντα Θεό, ώστε να μεριμνήσει για εμάς. Είναι γραφικό, πάσαν την μέριμνα αφήσετε σε εμένα. Ακόμα, μη μεριμνήσητε περί της αύριον, διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Ο Θεός ζητά τέλεια εμπιστοσύνη! Όταν γνώρισα τον Θεό αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν θέλει να μας κάνει υποτακτικούς του αλλά θέλει να μας κάνει σαν τον εαυτό του, θέλει να μας μεταβιβάσει όλη την δική του κληρονομιά και εξουσία. Ήρθε πιστεύω η ώρα να αποκτήσουμε τέλεια εμπιστοσύνη. Αν θέλουμε να μην ανήκουμε σε ανθρώπους, ας ακολουθήσουμε τον ζώντα Θεό όχι για να ανήκουμε σε αυτόν αλλά για να γίνουμε θεοί και να συμβασιλέψουμε μαζί του. Αμήν.

~ Το συμφέρον μας είναι να εγκαταλείψουμε την παλιά οικοδομή στην οποίαν ανήκει ο κόσμος και τα υφιστάμενα στερεότυπα. Ακόμα με την δύναμη του Θεού μέσα στο αγιαστήριο να εξαφανίσουμε την αμαρτία η οποία δημιουργεί τη φθορά και η οποία με την σειρά της επιβάλλει τον θάνατο και να δημιουργήσουμε την νέα οικοδομή με ακρογωνιαίο λίθο τον Χριστό στον οποίον ανήκει ο άνθρωπος του Θεού, με επιστέγασμα στις μεταξύ μας σχέσεις την αγάπη. Ο παλιός κόσμος είναι φτιαγμένος ολοκληρωτικά και στηρίζεται στο ψέμα. Όσοι ακολουθούν το ψέμα δεν μπορούν να μεταπηδήσουν στον νέο κόσμο που έχει θεμέλιο την αλήθεια, τον Χριστό αν και βρίσκεται ο Κύριός μας και Θεός μας ένα εκατοστό από τον οφθαλμό εκάστου. Το μέλλον ανήκει στον Χριστό και στην αγάπη εκείνη η οποία ζωοποιεί. Αμήν.

~ Ο Θεός σπουδάζει τον άνθρωπο ποικιλοτρόπως εδώ και πολλούς αιώνες γι’ αυτό και μακροθυμεί. Σήμερα δόξα τω Θεώ πολλοί αδελφοί συνειδητά γράφτηκαν στο δικό του σχολείο. Ο τρόπος που γράφτηκαν είναι μέσω της μετάνοιας, της αναγέννησης, της αλήθειας που υπηρετούν, της σοφίας του Θεού. Έτσι όλοι οι νέοι μαθητές του Χριστού σήμερα άρχισαν να σπουδάζουν και να βλέπουν τον Θεό μέσα τους. Ας έλθουν όλοι στις δικές του αρχές και να είμεθα σίγουροι ότι χάρις των λίγων θα ζήσουν οι πολλοί. Αμήν. Η ελπίδα δεν καταισχύνει αλλά οδηγεί στην πίστη η οποία εκπληρώνει επαγγελίες.

~ Στην Φωνή Θεού μαθητεύουμε την αλήθεια. Αλήθεια για εμάς είναι ό,τι καταργεί την αμαρτία, τη φθορά, το θάνατο και φέρνει τον Θεό μέσα μας. Η αλήθεια δεν στεγάζεται έξω από εμάς αλλά μέσα σε εμάς. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Στην Φωνή Θεού δεν καλούμε τους ανθρώπους για να ανήκουν κάπου. Στην Φωνή Θεού καλούμε τους ανθρώπους για να μάθουν να ανήκουν στον εαυτό τους και στον ζώντα Θεό, να ανήκουν στη ζωή και όχι στον θάνατο, αφού σε μικρό χρονικό διάστημα οι άνθρωποι που ζουν στην Φωνή Θεού ζουν την αλήθεια, ζουν το αγαθό, γνωρίζουν τον Θεό. Η Φωνή Θεού είναι οικογένεια. Με την οικογένεια του Θεού θα δημιουργηθεί η εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στην συνέχεια θα λάβουν χώρα και θα εκπληρωθούν οι προφητείες με βασικότερη αυτή η οποία έχει ως εξής, και έσονται πάντες διδακτοί Θεού.

~ Για να μεταδώσουμε το φως του Χριστού θα πρέπει να γίνουμε πρώτα εμείς φως και να μαρτυρά η ζωή μας. Διαφορετικά θα μεταδώσουμε απλώς τα δαιμόνιά μας και όλοι όσοι είναι γύρω μας θα δαιμονιστούν. Μη γένοιτο! Κοιτάξτε σήμερα τον κόσμο πως είναι, αν και πολλοί λένε ότι είναι του Θεού.

~ Η πνευματική μας δύναμη και η σωματική μας υγεία θα μειώνονται, θα χάνονται όσο θα αυξάνει το εγώ μας.

~ Η πνευματική μας δύναμη και η σωματική μας υγεία θα αυξάνονται όταν στη ζωή μας αναπτύσσουμε την σοφία του Χριστού και το απόλυτο εμείς.
~ Η πνευματική μας ωρίμανση θα φτάσει στην θέωση όταν μπούμε στο αγιαστήριο και ξεκινήσουμε την αδιάλειπτη προσευχή σπουδάζοντας την σοφία του Θεού «Καινή Διαθήκη» και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού.

~ Με το να σκέφτεσαι και να ενεργείς όπως ο Θεός θα γίνεις θεός.

~ Το ένα βιβλίο «Καινή Διαθήκη» δημιουργεί εμάς θεούς. Τα πολλά βιβλία δημιουργούν σε εμάς τα σχόλια, τον εγωισμό, τον όχλο.

~ Ο Χριστός με την ολοκλήρωση της σταυρικής του θυσίας και το μέγα έλεος που μας εξασφάλισε υπέγραψε την αθωωτικήν καταδίκην του δικού μας θανάτου που ήταν θέμα χρόνου να υποστούμε. Για να πάρουμε όμως στα χέρια μας την αθωωτικήν απόφαση από τον δικαστή που είναι ο Πατέρας - Θεός χρειάζεται από μέρους μας ένα αντίτιμο. Αυτό είναι να αφήσουμε στα πόδια του Πατέρα – Θεού μπροστά του δηλαδή με ειλικρίνεια τα πταίσματα των άλλων. Αυτά να τα αφήσουμε μπροστά στον δικαστή που είναι ο Πατέρας – Θεός. Είναι γραφικό, άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Κατόπιν διά της πίστεως είμαστε πλέον ελεύθεροι και μπορούμε έτσι απλά και λέω απλά διότι όποιος κατάλαβε ότι ο Θεός τον απάλλαξε από τον θάνατο, αντιλαμβάνεται συνάμα ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Βαριές είναι για όποιον δεν κατάλαβε και για όποιον δεν τον αγαπά. Όταν δεν αγαπάς όλα είναι βαρετά. Αν εμείς καταλάβαμε το κάλεσμα που λάβαμε και έχουμε αγάπη στον Θεό, είμαστε σήμερα έτοιμοι να συνταξιδέψουμε μαζί με τον Χριστό προς τη χώρα των ζώντων, αρκεί να το πιστέψουμε! Όσοι το πιστεύουμε πήραμε ανά χείρας το Ευαγγέλιο του Χριστού, το σχέδιο του Θεού και ακολουθούμε τις ταμπέλες, τις εντολές και τους νόμους που οδηγούν στη χώρα των ζώντων. Μην ξεχάσουμε όταν βγούμε από το δικαστήριο να δούμε την πρώτη ταμπέλα. Αυτή είναι γραμμένη με μεγάλα γράμματα και αναφέρει ΑΦΙΕΡΩΣΗ που σημαίνει αγιαστήριο. Αγιαστήριο σημαίνει σιωπή. Όταν μπούμε στη σιωπή και αρχίσουμε την σπουδή τις άλλες εύκολα θα τις βρούμε και θα φτάσουμε σύντομα στη χώρα των ζώντων. Γένοιτο αμήν.

~ Όταν δοκιμαζόμαστε με τα κατηγορώ ή τις όποιες πονηρίες από τους συνανθρώπους μας, τα οποία κατηγορώ και πονηρίες στρέφονται προς εμάς δίκαια ή άδικα, τότε μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε και να δείξουμε σε όλους αφού όλοι παρακολουθούν τη ζωή μας πόσο έχουμε μέσα μας τον Θεό. Ο τρόπος να το δούμε είναι με την ανεξικακία μας και την δικαιοσύνη εκείνη που την χαρακτηρίζει το έλεος του Θεού καθιστώντας ημάς στην συνέχεια ειρηνοποιούς και παράδειγμα προς μίμηση. Αν η αντίδρασή μας στα κατηγορώ ή στις πονηρίες των ανθρώπων είναι όπως η δικιά τους, τότε μάταια λέμε ότι κάναμε πρόοδο πνευματική και εθελοτυφλούμε και πρέπει να το προσέξουμε. Αμήν.

~ Άνθρωπος του Θεού και δούλος Θεού είναι αυτός ο οποίος εγκατέλειψε το προσωπικό του συμφέρον και εργάζεται με όλες του τις δυνάμεις για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Ο τρόπος; Με την αφιέρωση. Αμήν.

~ Με οδηγό τον θεόδοτον νόμον του Θεού ο οποίος διατυπώνεται στο Ευαγγέλιον του Χριστού συμμορφούμενοι με τις ευαγγελικές προτροπές, ας προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις εντολές που μας ανεβάζουν στον θρόνο του Θεού ώστε να εκπληρωθεί η επαγγελία στο δικό μας πρόσωπο η οποία έχει ως εξής, δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί τω εργαζόμενω το αγαθόν. Το κόσμημα του ανθρώπου που στεγάζει το αγαθό είναι η αγάπη, η ταπείνωση, η ζώσα πίστη και η αφθαρσία. Γένοιτο αμήν.

~ Όποιος κρίνει, κατακρίνει και καταδικάζει τους αδελφούς, φίλους ή εχθρούς του δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να έχει πάρει το δρόμο προς το θάνατο και το μόνο που θα κερδίσει είναι να βλέπουν όλοι την μη πνευματικότητά του και την μωρία του. Ο άνθρωπος αυτός που κρίνει στερείται θεογνωσίας και σοφίας Θεού, φυσική συνέπεια θηρία κακά να λυμαίνουν την ψυχούλα του και τον νου του. Ο Θεός να τον ελεήσει και να μας ελεήσει όλους. Όποιος δέχεται τον αδελφό του όπως είναι και δεν κρίνει έχει πάρει το δρόμο της ζωής. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, το στολίδι, το κόσμημα, το μύρο του Θεού. Σε αυτόν η σοφία του Θεού γίνεται με την πάροδο των χρόνων σοφία Θεού συναρπάζουσα αλλά και ενυπόστατη. Γένοιτο αμήν.

~ Άνθρωπε, αδελφέ αφού ο αγιασμός δεν σε διέπει μην κρίνεις και μην καταδικάζεις κανέναν συνάνθρωπό σου. Ο Θεός όταν ήρθε στη γη δεν τα έβαλε με τους ανθρώπους αλλά με τον διάβολο, τον εωσφόρο και την στρατιά του. Κάποιος μου είπε μία φορά, αυτόν τον αδελφό δεν τον αγαπώ. Εγώ του είπα γιατί; Και αυτός μου είπε γιατί το παίζει έξυπνος, είναι εγωιστής, λέει ψέματα, κρίνει κ.λ.π.. Ωραία του λέω, αν βγάλουμε αυτά τα δαιμόνια από τον αδελφό και αρχίσει να έχει καρπούς Θεού θα τον αγαπάς; Ναι, μου λέει. Άρα τον αδελφό τον αγαπάς, τον διάβολο δεν αγαπάς. Ναι, μου απάντησε. Ορίστε του λέω, να η ευκαιρία σου, βάλε τα δυνατά σου να τον ελευθερώσεις από τα δαιμόνια αυτά. Είναι γραφικό, ο επιστρέψας αμαρτωλόν από της πλάνης της οδού αυτού θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Είδατε, η ευκαιρία είναι μπροστά μας κι εμείς την πετάμε. Αντί να δοξάσουμε τον Θεό πετάμε την ευκαιρία να γίνουμε άγιοι. Μη γένοιτο! Η αγάπη του Θεού εδόθη εξ’ ολοκλήρου στον αμαρτωλό άνθρωπο, σε αυτόν που ο διάβολος τον κατέστησε εωσφορικό στοιχείο με τον εγωισμό. Ο Πατέρας για την ελευθερία του αμαρτωλού ανθρώπου έστειλε στη γη τον Υιόν του. Αν νιώθουμε κι εμείς αμαρτωλοί ήρθε και για εμάς. Αδέλφια μου, η Παρθένος Μαρία γέννησε Υιό Θεού σαρκωθέντα. Η αγάπη αυτή του Θεού ανοίγει δρόμο ζωής και αναγέννησης για όλους τους ανθρώπους δίκαιους και αμαρτωλούς. Ολοφάνερο! Ο Πατέρας μέσω της Αεί Παρθένου Μαρίας σαρκώνει τον εαυτό του στο πρόσωπο του Υιού του και όλους μας αγκαλιάζει. Ο τρόπος; Ο Θεός γεννάται από άνθρωπο και στην συνέχεια ο άνθρωπος θα γεννηθεί και θα αναγεννηθεί από τον ίδιο τον Θεό. Ωωωωω, ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία εποίησας. Αδέλφια μου, ήρθε η ώρα να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας αλλά και τον κόσμο ολόκληρο με την δύναμη την δική του. Προσοχή, αφού πρώτα θεραπεύσουμε τον εαυτό μας θα βοηθήσουμε τον κόσμο. Απόφαση χρειάζεται, υγιαίνουσα διδασκαλία και όρεξη για ζωή, για άγια ζωή. Αυτή τη ζωή την άγια την χορηγεί μόνο ο Χριστός, την πνευματική όρεξη θα την αποκτήσουμε στο αγιαστήριο. Αμήν.

~ Είναι λυπηρό να έχει κάποιος την μεγάλη ιδέα ότι είναι Χριστιανός και να απολεστεί από την οκνηρία του.

~ Το θεμέλιο της αναγέννησης του κάθε Χριστιανού είναι η υπομονή. Είναι γραφικό, εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών, καθώς ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται. Αμήν.

~ Η αμαρτία περιστρέφεται ως δορυφόρος γύρω από τους δύο πόλους ή άξονες του σκανδαλισμού. Ο τρόπος; Με τις πονηρίες οι οποίες ποικίλλουν αναλόγως τα συμφέροντα. Έτσι τα σκάνδαλα που δημιουργούνται στη ζωή μας καταστρέφουν την ειρήνη, η οποία μας εξασφαλίζει και φέρνει στο σώμα μας την άφθαρτη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο (με τα σκάνδαλα και τις πονηρίες) επηρεάζεται αρνητικά η ζωή όλων των ανθρώπων και των λαών της γης. Αυτή η αμαρτία εκδηλώνεται με το σκανδαλίζω και σκανδαλίζομαι με αποκορύφωμα την πονηρία. Στην πονηρία στεγάζονται οι πολλές σκέψεις, όμως η πίστη στον Χριστό δι’ αγάπης ενεργούμενης καταργεί αυτούς τους δύο πόλους μαζί με την πονηρία, φυσική συνέπεια να καταρρέει το οικοδόμημα της όποιας αμαρτίας μέσα μας αλλά και γύρω μας. Μη πλανάστε αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού δεν ζει με σκάνδαλα αλλά ούτε και με πονηρίες. Ο άνθρωπος του Θεού ζει με την αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Ο άνθρωπος του Θεού ζει στη σιωπή. Οι πολλές δραστηριότητες χωρίς Θεό καταφέρνουν να δημιουργούν πολλές σκέψεις. Αυτές με βάση τα προσωπικά συμφέροντα φέρνουν τα σκάνδαλα. Αυτά με την σειρά τους δημιουργούν την αμαρτία, η οποία δημιουργεί με την σειρά της τη φθορά και το θάνατο. Οι πολλές σκέψεις αλλάζουν τις βιοχημικές λειτουργίες του εγκεφάλου και είναι η αιτία να καταστρέφουν τη ζωή, αφού δημιουργούν κατακερματισμό της ζωής. Η μία σκέψη δημιουργεί τον νου του Χριστού ο οποίος διέπεται από τη σοφία του Θεού. Ο τρόπος να το πετύχουμε είναι ένας, να εισέλθουμε στο αγιαστήριο και να πετάξουμε ό,τι πήραμε από τον κόσμο. Σε αυτό οι αρνητικές σκέψεις που καταστρέφουν τη ζωή παύουν, φυσική συνέπεια η μία σκέψη του Θεού να έχει την εξουσία να μας επιστρέψει στη χώρα των ζώντων. Σε κάθε σκέψη, σε κάθε σκάνδαλο υπάρχει μία απάντηση, μία λύση. Εύχομαι όλοι να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Η άγνοια του θελήματος του Θεού είναι η αιτία που η αμαρτία επιβάλλει στη ζωή μας το θάνατο. Η Φωνή Θεού κατ’ εντολήν Θεού δημιούργησε υγιαίνουσα πνευματική διδασκαλία η οποία μας καθιστά υιούς και θυγατέρες Θεού, ζωής. Γένοιτο αμήν.

~ Η Φωνή Θεού έχει βασικές αρχές, θεμελιώδεις αρχές και στόχους. Αυτές είναι: Πρώτον, να καταργηθεί η αμαρτία από μέσα μας και γύρω μας. Δεύτερον, να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Τρίτον, να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος από μέσα μας αλλά και διά της εξαπλώσεως μέσα από το παράδειγμα και γύρω μας, αφού στις επιδιώξεις μας είναι και το να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας σε όλον τον κόσμο με όλα τα μέσα. Τα παιδιά της Φωνής Θεού μπορούν να συστήνουν την σελίδα της. Όποιος έχει προορισμό ζωής θα καταλάβει γρήγορα. Αυτές είναι οι θεμελιώδεις αρχές μας για μία καλή ζωή και μία καλή πνευματική αρχή. Έπεται συνέχεια. Όταν πετύχουμε αυτά έρχεται ο Χριστός. Από εκεί και πέρα έχουμε όσο χρόνο θέλουμε να γνωρίσουμε όλα όσα άνθρωπος δεν είδε αλλά και σε νου ανθρώπου δεν ανέβησαν. Με την παρουσία του Θεού στη ζωή μας αρχίζει η διασκέδαση.
~ Σήμερα ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην άφθαρτη ζωή μέσα από δύο ενεργούς φορείς. Ο ένας είναι μέσα από την Φωνή Θεού και ο δεύτερος μέσα από την επιστήμη του κόσμου η οποία είναι στερέωση των καιρών, αφού μέσω αυτής αναμένεται τα επόμενα χρόνια να προσφερθούν οι υπηρεσίες της στο ανθρώπινο γένος χωρίς συμφέροντα αλλά δι’ αγάπης ενεργούμενης. Η ένωση της επιστήμης του κόσμου με την επιστήμη του Θεού, την πνευματική επιστήμη που ξεδιπλώνει ο Θεός μέσω της Φωνής Θεού θα δημιουργήσει για όλους τους ανθρώπους προϋποθέσεις αφθαρσίας. Η επιστήμη του κόσμου και η Φωνή Θεού είναι σήμερα οι φορείς εκείνοι που πιστεύουν, κηρύττουν και εργάζονται την κατάργηση του φυσικού θανάτου. Η επιστήμη του κόσμου εργάζεται τη ζωή με πολυποίκιλες έρευνες πάνω στο γονίδιο αλλά και με έρευνες υλικές εργάζεται την αφθαρσία του ανθρώπινου σώματος. Η Φωνή Θεού εργάζεται για την ζωοποίηση του ανθρωπίνου γένους μέσα από το πνεύμα του Πατέρα - Θεού διά Ιησού Χριστού, αφού βάσει του Λόγου του Θεού το πνεύμα εστί το ζωοποιόν. Το πνεύμα που φανέρωσε ο Χριστός και που βρίσκεται στον Λόγο του Θεού είναι ζωοποιόν. Αυτό το πνεύμα είναι η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού. Η Φωνή Θεού εργάζεται με το πνεύμα που ζωοποιεί την άφθαρτη ζωή μέσα από την σοφία του Θεού και την υγιαίνουσα διδασκαλία που ο Θεός της χορηγεί. Με αυτόν τον τρόπο συντονίζει τον λαό του Θεού να προβούν όλοι οι εν Κυρίω γεννηθέντες σε έρευνες που καθορίζουν την άφθαρτη ζωή στο αγιαστήριο. Το αγιαστήριο είναι το εργαστήριο της μεταστοιχείωσης του βιολογικού μας σώματος. Σε αυτό με βάση τις αρχές του Λόγου του Θεού και της υγιαίνουσας διδασκαλίας της Φωνής Θεού οι βιοχημικές διεργασίες του εγκεφάλου αλλάζουν, φυσική συνέπεια να παράγουν τη ζωή και την αφθαρσία. Οι δύο φορείς, Φωνή Θεού και επιστήμη του κόσμου η οποία θα γίνει και αυτή πνευματικοποιημένη επιστήμη, θα φέρουν τη ζωή και την αφθαρσία στον κόσμο. Όταν φύγει ο θάνατος τότε οι εχθροί του Θεού θα έχουν δεθεί, φυσική συνέπεια ο Θεός να κατέβει στη γη φανερώνοντας στην συνέχεια τις άπειρες δυνατότητες του ανθρώπου. Μέσω αυτών των δύο φορέων θα καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος και η αγάπη θα βασιλέψει σε όλον τον πλανήτη. Είναι γραφικό, Υιέ μου κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Αν η επιστήμη αργήσει να συλλάβει την αγάπη και την συνεργασία αυτής με το πνεύμα του Θεού, τότε ο Θεός θα ενεργήσει μέσω του ανθρώπου του Θεού ο οποίος άνθρωπος του Θεού δημιουργείται σήμερα υπό του Θεού μέσα από την Φωνή Θεού, αφού όλοι μας πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο της βασιλείας. Ο άνθρωπος του Θεού αυξάνει καθ’ εκάστην ημέραν πάνω στην πίστη και στην σοφία του Θεού η οποία εξασφαλίζει την άφθαρτη ζωή.

~ Πριν δύο χιλιάδες χρόνια περίπου ξεκίνησε η επανάσταση με αρχηγό τον Χριστό, ο οποίος νίκησε τον θάνατο. Ο Χριστός εις όλον τον επί γης βίο του κινήθηκε ενάντια της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Η σκυτάλη βρίσκεται σήμερα στα χέρια μας. Ας σηκώσουμε ψηλά την σκυτάλη, τον Χριστό και ας πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους εχθρούς μας, οι οποίοι βρίσκονται επί των πυλών μας. Ο τρόπος, να εισέλθουμε στα άγια των αγίων, στο αγιαστήριο, στη σιωπή ώστε να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Η Φωνή Θεού είναι σήμερα το παγκόσμιο κέντρο σύγκλησης των ανθρώπων εκείνων που θέλουν να νικήσουν την αμαρτία, τη φθορά, το θάνατο. Στην Φωνή Θεού δεν έχουμε χρόνο για να δημιουργήσουμε και άλλους εχθρούς όπως τους φίλους, τους αδελφούς ή τους εχθρούς μας οι οποίοι δεν συμφωνούν μαζί μας και μας κατηγορούν, σε αυτούς δεν τους δίνουμε τροφή για αντιπαλότητες. Ο τρόπος για να δώσουμε τροφή είναι να κάνουμε διάλογο. Οι άνθρωποι που δεν έχουν αποκάλυψη για τις δικές μας επιδιώξεις δεν μπορούν να μας καταλάβουν και είναι μάταιο να θέλουμε να πείσουμε κάποιον που έχει σαν αρχή το ου με πείσεις και αν με πείσεις ή έχει άλλη αποστολή. Ας γνωρίζουμε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται ανάλογα την καθαρότητα ή την αποστολή. Η καθαρότητα δεν καθορίζεται από τα λόγια αλλά από την καρδιά και την ολοκληρωμένη απόφαση αφού η καθαρότητα, η αγάπη, ο αγιασμός, η ταπείνωση, η πίστη, η απλότητα δεν είναι ίδια σε όλους τους ανθρώπους. Φυσικό λοιπόν είναι να μην είναι ίδιες και οι αποκαλύψεις. Γι’ αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να περιμένουμε να καταλάβει ο ένας τον άλλον καθώς και την ιδιαίτερη αποστολή μας, όμως αν έχουμε καλή πρόθεση δεχόμαστε ο ένας τον άλλον όπως είναι. Γένοιτο αμήν.

~ Σε μεγάλη πλάνη ζει όποιος νομίζει ότι βρήκε τον Θεό ενώ ο ίδιος μαρτυρεί ότι ο Θεός του ζει στον ουρανό και κοιτάζει πάνω στον ουρανό και όχι μέσα του. Σε μεγάλη πλάνη βρίσκεται όποιος φθείρεται και λέει ότι θα πάει στον ουρανό να βρει τον Θεό. Σε μεγάλη πλάνη βρίσκεται όποιος λέει ότι όταν πεθάνει θα πάει στον παράδεισο. Αδέλφια μου, ο Θεός είναι Θεός ζώντων και ουχί νεκρών. Ο Θεός δοξάζεται με την αφθαρσία. Αδέλφια μου, ο Θεός όταν ανελήφθη προς τον ουρανό δεν πήγε σε άλλον πλανήτη από τα δισεκατομμύρια που φιλοξενεί το σύμπαν, όχι φυσικά ότι δεν θα μπορούσε, απλώς κατέβηκε σε άλλο μέρος του πλανήτη μας και περιμένει να νικήσουμε τους εχθρούς μας διότι η βασιλεία του Θεού στο υλικό σώμα του Θεού που φανερώνεται σε όλην την κτίση ξεκινάει από τον πλανήτη γη. Ο Χριστός μέχρι σήμερα κρύβεται στα δεξιά του Θεού, στο αγαθό έως να νικηθεί ο θάνατος. Τον θάνατο θα τον νικήσει ο Πατέρας διά μέσου του Παρακλήτου, του πνεύματος της αληθείας. Είναι γραφικό, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Ο Χριστός μέχρι να καταργηθεί ο θάνατος θα ζει στην αφάνεια, θα μένει εκεί μέχρι να ετοιμαστεί η γη για την ζωή. Αδέλφια μου ήρθε ο χρόνος και αποκαλύφθηκε ο τρόπος σήμερα υπό του Θεού να ζήσουμε, ώστε ο Χριστιανικός κόσμος να τον δεχτεί πλέον συνειδητά τον Κύριο και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως αγιασμός, αγάπη, ζωή, ταπείνωση, δικαιοσύνη κ.λ.π.. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα πολλοί επιπόλαιοι Χριστιανοί λένε ότι πήγε στον ουρανό. Αδέλφια μου δεν πήγε στον ουρανό διότι τα πάντα είναι στον ουρανό και ανήκουν σε αυτόν, απλώς όπως το αεροπλάνο σηκώνεται και χάνεται και μετά από κάποιες ώρες κατεβαίνει κάπου αλλού, το ίδιο συνέβηκε και με τον Κύριο. Αν δεν τον βλέπουμε είναι διότι δεν υπηρετούμε ακόμα τον Θεό αλλά την δική μας καλοκαγαθία ή την όποια θρησκεία με φανατισμό. Για να τον δούμε θα χρειαστεί να μπούμε στο αγιαστήριο, να καθαρίσουμε εαυτούς. Είναι γραφικό, καθαρίσθητε, λούσθητε, αγιάσθητε και κατόπιν έλθετε να συνδιαλλαγούμε. Στην συνέχεια θα τον δούμε αφού θα γίνουμε υιοί Θεού ζώντος. Αν κάποιος κάνει αγώνα και δεν τον βλέπει ακόμη ας γίνει πιο σοβαρός, πιο υπεύθυνος, πιο ολοκληρωμένος, πιο αληθής. Ας γνωρίζουμε ότι Θεό έχουμε γνωρίσει όταν η σοφία του Θεού και η πίστη αυξάνει πάνω στην άφθαρτη ζωή μέσα από την μεταστοιχείωση που προκαλεί ο καθαρισμός, αφού οι βιοχημικές λειτουργίες του εγκεφάλου αλλάζουν όταν γίνουν κατανοητοί οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Έτσι το σώμα ημών μεταστοιχειώνεται σε εμάς. Αδέλφια μου, στην αφθαρσία ζει ο Θεός. Εκεί να ζήσουμε και όλοι εμείς. Όσοι πιστεύουν στη ζωή και αυξάνουν στην αφθαρσία αυτοί και θα τον βλέπουν. Ο Θεός είναι Θεός ζώντων και ουχί νεκρών. Αμήν. Αδέλφια μου, όταν μας πλησιάσει κάποιος και μας πει θέλω να γίνουμε φίλοι αλλά εγώ πίνω, βρίζω, μαλώνω με όλους κ.λ.π. δεν θα πάμε να τον κάνουμε παρέα, ούτε θα γίνουμε φίλοι του. Έτσι κι εμείς, όταν δεν εφαρμόζουμε τις εντολές του δεν έρχεται ο Θεός να γίνει φίλος μας. Είναι γραφικό, εάν αγαπάτε με τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας, ο ο κόσμος ου δύναται λαβείν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γινώσκει αυτό. Όταν κάνουμε κακό στον εαυτό μας δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό και ας έρθει και καθίσει ακόμα και μπροστά μας. Αν δεν αναγεννηθούμε δεν θα τον γνωρίσουμε όπως οι Φαρισαίοι, διότι αν έρθει ο Θεός και σταθεί μπροστά μας αν δεν γίνουμε άνθρωποι του Θεού θα του βρούμε λάθη, αυτός θα μας μιλά απλά κι εμείς θα του λέμε για νόμους, για όρους κ.λ.π.. Μόνο αν γίνουμε θεοί θα γνωρίσουμε τον Θεό. Ακόμα και οι μαθητές δεν τον γνώρισαν, πολλοί άργησαν να τον γνωρίσουν. Όταν τους ρώτησε ο Κύριος ποιος λέτε ότι είμαι, αυτοί είπαν ο Ιωάννης, ο Ηλίας, μόνο ο Πέτρος κατ’ αποκάλυψη Θεού είπε, συ είσαι υιός του Θεού του ζώντος και ο Κύριος του είπε, Πέτρο σαρξ και αίμα δεν σου το αποκάλυψε αλλά ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς. Οι μαθητές απλώς τον ακολούθησαν διότι είδαν ότι τους έκανε θαύματα, το βαθύ νόημα μετέπειτα το κατάλαβαν. Εμείς σήμερα που υποτίθεται έχουμε εξελιχθεί δυστυχώς τον κάναμε θρησκεία, δόγμα με πολλές τυπικές θεατρικές αναπαραστάσεις ενώ θα έπρεπε να τον κάνουμε τρόπο ζωής. Αμήν.

~ Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων. Η μελέτη του Λόγου του Θεού μας δημιουργεί τον νου του Χριστού. Η Φωνή Θεού μας ανασταίνει συνειδητά μέσα μας τα ανωτέρω ώστε να τα εργαστούμε με αγάπη ανυπόκριτη προς οικοδομή των πάντων. Γένοιτο αμήν.

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΘΩΜΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου