Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΥΣΘΕ ΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΟΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΥΣΘΕ ΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΟΣ

~ Ενώπιόν μου είχον τον Κύριον διαπαντός· διότι είναι εκ δεξιών μου, διά να μη σαλευθώ.
Διά τούτο ευφράνθη η καρδία μου και ηγαλλίασεν η γλώσσα μου· έτι δε και η σαρξ μου θέλει αναπαυθή επ' ελπίδι.
Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν μου εν τω άδη, ουδέ θέλεις αφήσει τον Οσιόν σου να ίδη διαφθοράν.
Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής· χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου· τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου ~


Γλυκά μου αδέλφια εν Κυρίω ζει Κύριος! Εύχομαι πριν ξεκινήσω την ομιλία μου η αγάπη του Θεού, η σοφία αυτού, η ειρήνη του αλλά και η πληρότητα των Αγίων αγγέλων αυτού του Θεού να διακονούν και να επισκιάζουν αλλά και να καθαγιάζουν σε καθημερινή βάση τη ζωή όλων μας με αποκορύφωμα όλων αυτών των πνευματικών ενεργειών να συντελεστεί στη δική μας ζωή η αναγέννηση εκείνη η οποία καθημερινά αλλά και διά Πνεύματος Αγίου συμπληρώνει σε όλους εμάς ελλείποντα, αφού αυτή και μόνο αυτή η αναγέννηση μας καθιστά εικόνα Θεού, υιούς Θεού και θυγατέρες Θεού. Αδέλφια μου η αγάπη του Θεού, η πρόνοιά του αλλά η σοφία αυτού για όλους εμάς σήμερα είναι που μας καθήλωσε να συμμετέχουμε ουσιαστικά θετικά αλλά και με μεγάλη χαρά σε καθημερινή βάση πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου, σπουδάζοντας όλοι εμείς τις αρχές του Κυρίου μας, αφού μετά το κάλεσμα το οποίο λάβαμε μας δημιούργησε ο Πατέρας μας Θεός ένα ισχυρό κίνητρο ζωής ώστε μέσω αυτού να θέλουμε να ζήσουμε, να ζήσουμε όμως σύμφωνα με τις δικές του αρχές. Αδέλφια μου, ξεκινάμε και σήμερα με την δύναμη του Θεού την πνευματική μας εργασία η οποία οικοδομεί πρώτα και πάνω από όλους εμάς τους ίδιους αλλά και στην συνέχεια οικοδομεί πολλούς καλοπροαίρετους αδελφούς που ζητούν τον Θεό, αφού με την δύναμη του Θεού το έργο μας σκιάζει σιγά - σιγά τον κόσμο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πλήρωμα του χρόνου ήλθε και τούτο το βλέπουμε διότι κάθε μέρα όλο και πιο πολλοί αδελφοί μας βρίσκουν τον δρόμο τους κατανοώντας με την παρουσία της Φωνής Θεού στον κόσμο όλο και περισσότερο το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Μέσω αυτού του Ευαγγελίου της βασιλείας επιστρέφουν οι έχοντες προορισμό σωτηρίας στον Πατέρα μας Θεό.
Αδέλφια μου, τo σημερινό θέμα της ομιλίας μου έχει ως εξής: Μεταμορφούστε τη ανακαινώσει του νοός.
Αδελφάκια μου αγαπημένα τα απανταχού ευρισκόμενα είναι μεγάλη τιμή σήμερα να λάβουμε όλοι εμείς κάλεσμα Θεού. Είναι ανεκλάλητο αυτό το συναίσθημα που δημιουργεί το κάλεσμα του Θεού σε όλους μας. Είναι σημαντικό να νιώθουμε ότι ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός μας έχει καλέσει για να συμμετέχει στη ζωή μας και ο λόγος που μας κάλεσε είναι απλός, διότι θέλει ο ίδιος ο Θεός όλοι εμείς να συμμετέχουμε στη δόξα του. Φανταστείτε, ο Θεός να θέλει να συμμετέχει στη ζωή μας ώστε να συμμετέχουμε στη δόξα του. Είναι γραφικό, πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν, καθώς μας κάλεσε διότι θέλει όλοι μας να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δικής του δόξης, αρκεί να το πιστέψουμε! Μάλιστα με την παρουσία του Θεού στη ζωή μας παύουμε να νιώθουμε ορφανοί, διότι ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό και την σοφία αυτού είναι ορφανός αφού ψάχνει για λύσεις τις οποίες χωρίς την σοφία του Θεού δεν μπορεί να βρει. Ο Πατέρας μας αδελφάκια μου θέλει μέσω του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος να μας αναγεννήσει με έναν σκοπό και για έναν στόχο, την επανένταξή μας στις δικές του αρχές. Ο τρόπος, μέσω της αναγέννησης του νοός, του νου μας με αποκορύφωμα όλων των πνευματικών μας δραστηριοτήτων την θέωση του καθενός από όλους εμάς που δεχτήκαμε το κάλεσμα, αφού αυτό μας επιστρέφει στην αρχική μας κοιτίδα. Αδέλφια μου, βάσει του Λόγου του Θεού το θέλημα του Θεού είναι για όλους εμάς σήμερα να συντελεστεί στη ζωή μας η αναγέννηση η οποία ενεργοποιεί όλον τον πνευματικό, ουρανόδρομο πνευματικό αγαθό κόσμο μέσα μας με όλες τις ιδιότητες του Πατέρα Θεού, ώστε ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα να έρθει η ώρα να σκηνώσει μέσα μας. Να ζήσει μέσα μας ο τριαδικός Θεός. Είναι γραφικό, μονήν παρ’ αυτώ ποιήσομεν. Γι’ αυτό κάτω απ’ όλες τις συνθήκες να εργαζόμαστε τα δρώμενα του Ευαγγελίου χωρίς να απελπιζόμαστε για τα όποια προβλήματα υπάρχουν σήμερα στη ζωή μας. Όλα τα προβλήματα με τον σχετικό αγώνα και την σοφία του Θεού μπορούν να εκλείψουν άπαξ διαπαντός από τη ζωή μας. Με την όποια λοιπόν σήμερα και στο μέλλον αγαθή προσπάθειά μας ετοιμάζουμε εαυτούς για να γνωρίσουμε αλλά και για να φιλοξενήσουμε μέσα μας τον Πατέρα μας, τον Θεό. Αδέλφια μου, ο βασικός λόγος και πνευματικός όρος της πνευματικής κατά Θεόν αναγέννησής μας είναι ο αγώνας μας να γίνεται πάντα με το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας και όχι με φανατισμό, αντιπαλότητες, κρίσεις, επικρίσεις ή καταλαλιές και ο λόγος απλός. Απεδείχθη ότι οι κοσμικοί πεθαίνουν από την άγνοια, από την αμαρτία, από το ψέμα, από τις καταχρήσεις ενώ οι πνευματικοί, οι Χριστιανοί από τις κρίσεις και τις κατακρίσεις οι οποίες στεγάζουν τον απόλυτο αλλά και ολοκληρωμένο εωσφορικό εγωισμό. Μη γένοιτο να εξαπλώνουμε ή να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού κρίνοντας μέρα και νύχτα όσους δεν συντάσσονται μαζί μας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται ο αγώνας αφού ο Θεός τον ενέπνευσε μέσα μας πάντα με αγάπη. Μέσω αυτής της πνευματικής εργασίας η οποία αυξάνει την αγάπη θα κεντρίσουμε το ενδιαφέρον του Θεού στη ζωή μας αλλά και πολλών άλλων αδελφών παγκόσμια που ψάχνουν τον ζώντα Θεό και ο λόγος που δεν χρειάζεται να μαλώνουμε είναι διότι έχουμε διαφορετική αποστολή όπως έχουμε και διαφορετική ταυτότητα ή προσωπικότητα, η οποία όμως εδώ είναι το θαύμα, συγκλίνει για όλους εμάς και για όλους τους Χριστιανούς ανεξαρτήτως έθνους ή δόγματος στην αγάπη, στην θέωση καθώς και στην ζώσα πίστη. Όταν αδελφάκια μου ο Θεός δει αγάπη στη γη κατεβαίνει και συναντά τον άνθρωπο που την έχει. Ο Θεός αδέλφια μου θέλει να συνδιαλλαγεί μαζί μας και θα συνδιαλλαγεί μόνο όταν ωριμάσει η απόφασή μας και φτάσουμε στο σημείο μέσω της υπακοής να γίνουμε ανδρόθεοι. Τι σημαίνει ανδρόθεος; Είναι για μένα μία καινούργια λέξη πνευματική και χαρακτηρίζει ο Θεός αυτόν που μπορεί να υπακούσει τον Λόγο του Θεού αλλά και να τον εφαρμόσει. Αδέλφια μου, το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι ένα απλό βιβλίο. Μέσα σε αυτό βρίσκεται η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού. Μέσα σε αυτό μιλά ο ίδιος ο Θεός. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, είναι ανώτερο και από την ίδια μας τη ζωή αλλά και την Δημιουργία διότι αυτό είναι το προσπέκτους και μέσω αυτού γίνεται η ένωσή μας με τον Θεό αλλά και μεταξύ μας. Μέσω αυτού μπορούμε να γίνουμε κληρονόμοι των πάντων, μέσω του Ευαγγελίου του Χριστού μπορούμε να φτάσουμε στην θέωση. Μάλιστα η ζωή και η αφθαρσία των σωμάτων θα λάβει χώρα μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι γραφικό, ο Θεός έφερε την ζωήν και την αφθαρσίαν διά του Ευαγγελίου. Γι’ αυτό χρειάζεται νυχθημερόν έρευνα πάνω στον Λόγο του Θεού και ζώσα πίστη ώστε να πετύχουμε τους ουρανόδρομους στόχους μας. Αδέλφια μου ο δρόμος που μας χωρίζει από τον θρόνο του Θεού φαίνεται μακρύς όμως μέσα από την αρετή των αρετών υπακοή γίνεται πάρα μα πάρα πολύ κοντινός. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Θεός ζει και βρίσκεται ένα εκατοστό έμπροσθεν των οφθαλμών μας. Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι εν αυτώ ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Το αν αργούμε να βρούμε τον Θεό αφήνει να εννοηθεί ότι ακόμα η απόφασή μας δεν είναι ολοκληρωμένη, κάτι λείπει. Σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο ο χρόνος που αφιερώνουμε στα βιοτικά, στις μέριμνες φυσική συνέπεια η αγάπη μας, η απόφασή μας για να ζήσουμε με την αλήθεια του Χριστού μας να βρίσκεται πάντα στο περιθώριο, να βρίσκεται πάντα ελλιπής, να μοιράζεται. Για να μην βρίσκεται ελλιπής και στο περιθώριο θα χρειαστεί να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο μας.
Αυτές τις ημέρες μου έκανε δώρο κάποιος αδελφός ένα πνευματικό βιβλίο και αναφέρει κάποιους Πατέρες οι οποίοι ζούσαν στην έρημο και είπα να αναφέρω δύο παραδείγματα υπακοής που μου άρεσαν, διότι η υπακοή στον Λόγο του Θεού συντομεύει το δρόμο, αφού η αγάπη της υπακοής γίνεται για μας η ενυπόστατη σοφία του Θεού στη ζωή μας. Ένας λοιπόν μεγάλος πνευματικός άνθρωπος ο οποίος ζούσε σε ένα μοναστήρι είχε δώδεκα μαθητές, δώδεκα καλόγερους. Έναν τον έλεγαν Μάρκο. Αυτός ο Μάρκος υπάκουγε τον πνευματικό του αμέσως. Έτσι κέρδισε τον πνευματικό του. Κέρδισε την αγάπη του αλλά και μεγάλη ευλογία είχε από τον Θεό. Αυτόν τον Μάρκο τον αγαπούσε πολύ και ο πνευματικός του. Μάλιστα πολλές φορές ένιωθε και ενοχές που τον αγαπούσε τόσο πολύ. Το ότι τον αγαπούσε πάνω από όλους και από όλα το έβλεπαν και οι άλλοι μοναχοί. Μάλιστα μία φορά του είπαν οι άλλοι μοναχοί ότι πράγματι τον μαθητή σου Μάρκο τον αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους. Μήπως προσωποληπτείς; Και αυτός τους είπε. Ελάτε εδώ να σας δείξω γιατί τον αγαπώ, αλλά και να δείτε κι εσείς μόνοι σας γιατί τον αγαπώ ιδιαίτερα. Ξεκίνησε λοιπόν με τους άλλους καλόγερους να πάει στα κελιά των πνευματικών του παιδιών. Καθώς χτυπούσε την πόρτα του καθενός τους έλεγε σε θέλω στο κελί μου παιδί μου, έλα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όλοι ήθελαν χρόνο για να ανοίξουν, αλλά και να πάνε. Όταν χτύπησε την πόρτα του Μάρκου αν και ήταν μεσάνυχτα, ο Μάρκος άκουσε την φωνή του Πνευματικού του Πατέρα και το παράξενο ήταν ότι δεν πέρασε ένα δευτερόλεπτο και ήταν απ’ έξω. Αδέλφια μου, μόνο αν έχουμε μία τέτοια αγάπη για τον Θεό θα αγαπηθούμε πολύ απ’ αυτόν, είναι στο χέρι μας λοιπόν να γνωρίσουμε τον Θεό, να αγαπηθούμε απ’ αυτόν και να ζήσουμε μαζί του. Ο τρόπος, με την υπακοή. Είναι και γραφικό εξάλλου, όλοι ξέρουμε ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί και οι βιαστές αρπάζουν αυτή. Βιαστής είναι ο υπάκουος.
Απεδείχθη αδέλφια μου ότι ο Θεός μας μιλάει όλη μας τη ζωή με διάφορους τρόπους. Το θέμα είναι εμείς πότε θα αποφασίσουμε να τον υπακούσουμε ώστε να ενεργοποιήσουμε στη ζωή μας το θέλημά του. Η καλή πνευματική αρχή γίνεται για όλους εμάς με το να υπηρετήσουμε το αγαθό μέσα από την αφιέρωση, η οποία συντελείται είτε στο προσωπικό αγιαστήριο είτε σε ομάδες πνευματικές ή σε χριστιανικές εκκλησίες που υπηρετούν το αγαθό αιώνες τώρα μέχρι σήμερα. Φυσικά όλα αυτά είναι η αρχή της πνευματικής μας γνωριμίας με τον Θεό. Ο αγώνας θα πρέπει να γίνεται μέσα σε αυτούς τους φορείς στην αρχή, μέχρι να καλεστεί ο άνθρωπος ολοκληρωτικά από τον Θεό ώστε να στέκεται στη ζωή χωρίς εξαρτήσεις πνευματικές αλλά φιλικές και το λέω αυτό διότι είναι διαφορετική η πνευματική εργασία και η συμμετοχή αυτού του Θεού στη ζωή μας από την αρχική πνευματική εργασία την δική μας. Άλλο είναι να σε νουθετεί ο ίδιος ο Θεός, άλλο είναι η δική σου σοφία, άλλο το δόγμα, άλλο η όποια εκκλησία και άλλο η όποια οργάνωση. Πάντως εγώ έχω περάσει απ’ όλα αυτά και σας βεβαιώνω ότι όλα μπερδεύουν λίγο ή πολύ. Όλα αυτά έχουν λίγο Θεό. Ο μόνος που μπορεί να σε ξεμπερδέψει είναι ο ίδιος ο Θεός ή ο άνθρωπος που έχει στείλει ο Θεός, αν τον βρεις. Αν βρεις άνθρωπο του Θεού θα καταλάβεις την διαφορά διότι θα σε ελευθερώσει από πολλά στερεότυπα ή εντάλματα ανθρώπων. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί και με το αν φυσικά μπορείς να κάνεις βήματα τέτοια τα οποία καθορίζουν την ελευθερία και αυξάνουν τον Θεό μέσα σου, φυσική συνέπεια να αυξάνουν και τη ζωή. Αν δηλαδή μπορείς να κάνεις υπέρβαση ώστε να βρεις τον ζώντα Θεό. Είναι γραφικό όπου το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία. Να σας πω και κάτι να γελάσετε! Πριν λίγες ημέρες μου είπε ένας αδελφός καινούργιος, εσύ Θωμά σε ποια εκκλησία ή οργάνωση ανήκεις; Και του λέω, με τόσα που έχω γνωρίσει από τις οργανώσεις ή τις εκκλησίες, αφού έχω ασχοληθεί με τον Θεό από μικρό παιδί, τώρα δεν ανήκω πουθενά. Αν με δεις του λέω σε οργάνωση ή εκκλησία να ξέρεις ότι ή εγκεφαλικό θα έχω πάθει ή θα είμαι μεθυσμένος. Αυτά του είπα είναι για ανθρώπους που έχουν άγνοια, τους οποίους εγκλωβίζουν επιτήδειοι για την δική τους καλοκαγαθία. Δεν υπάρχει δυστυχώς αγάπη σε αυτά. Αν διαφοροποιηθείς έστω και για λίγο θα σε φάνε ζωντανό οι άνθρωποι που υπηρετούν αυτά με φανατισμό.
Εμείς στην Φωνή Θεού είμαστε ελεύθεροι από παρεμβάσεις ανθρώπων, από εντάλματα ανθρώπων, από αρχηγούς, από τίτλους, από δόγματα κ.λ.π.. Στην Φωνή Θεού έρχονται μόνο όσοι έχουν ελευθερώσει τους εαυτούς τους ή μπορούν να κάνουν βήματα που θα τους ελευθερώσουν ώστε να σταθούν στα πόδια τους. Είναι γραφικό, όπου το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία. Επικατάρατος ο ελπίζων επ’ άνθρωπον. Δεν λέμε να μην έχουμε φίλους και να μην συνδιαλεγόμαστε μαζί τους αλλά να ελπίζουμε σε άνθρωπο ότι αυτός θα μας σώσει και θα μας στηρίξει στα πάντα είναι λίγο δύσκολο. Και δεν εννοεί μόνο πνευματικό αλλά γενικότερα εννοεί που πολλές φορές ανησυχούμε για την εργασία μας, για το πρόβλημα υγείας μας, για όλα αυτά που ελπίζουμε από τους ανθρώπους. Το υγιές είναι να μετέχει ο ένας στη ζωή του άλλου αλλά να μην απαιτούμε ούτε να ελπίζουμε ότι ένας άνθρωπος θα μπορέσει να μας καλύψει όλες μας τις ανάγκες. Στον Θεό να ελπίζουμε κι εκεί να εμμένουμε στην προσευχή και στη δέηση. Όσους μεσάζοντες και αν βάλουμε σίγουρα κάποια στιγμή μπορούν να μας βοηθήσουν αλλά θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να τα βρούμε με τον εαυτό μας και με τον Θεό.
Στην Φωνή Θεού γινόμαστε όλοι διδακτοί Θεού και όχι ανθρώπων. Ο Θεός ξέρετε πότε μας ελευθερώνει; Όταν δει ότι η σχετική μας αρχική πνευματική εργασία διέπεται από υπευθυνότητα αλλά και σοβαρότητα. Τότε θα επέμβει και θα αλλάξει τα πράγματα για όποιον υπηρετεί την αλήθεια. Μόνο τότε ο Θεός θα μας πάρει στα σοβαρά, ώστε να μας ελευθερώσει από ανθρώπους, πάθη, αδυναμίες, πονηρίες, συμφέροντα, εκκλησίες, οργανώσεις, δόγματα κ.λ.π.. Αν γίνουμε αλήθεια και φύγουμε από στερεότυπα που καθόρισαν άλλοι στη ζωή μας, τότε θα γίνουμε ιδεώδεις άνθρωποι και δικά του σκεύη εκλογής. Κατόπιν είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθούμε άνωθεν για την δόξα του Θεού και την ουσιαστική πλέον αγαθή συμμετοχή μας στην αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Αδέλφια μου, όταν ο άνθρωπος καλεστεί από τον Θεό έχει συνειδητή αλλά και ενυπόστατη μετάνοια. Ενυπόστατη μετάνοια σημαίνει ότι δεν ξανακάνει το ίδιο λάθος. Όταν έχει μέσα του πολύ Θεό μπορεί εύκολα να το ελέγξει το λάθος και να μην το ξανά κάνει. Ο λόγος, διότι έχει μεγάλη αγάπη. Η μεγάλη αγάπη στον Θεό εξασφαλίζει ελευθερία και ζωή. Απλή μετάνοια σημαίνει και είναι αυτή που συνέχεια το ξανακάνει το ίδιο λάθος. Μάλιστα λέει συνέχεια πως ο Θεός είναι έλεος, είναι αγάπη και δεν θα με μαλώσει. Σωστό κι αυτό. Δεν θα τον μαλώσει ο Θεός, όμως το λάθος έγκειται στο ότι το όποιο λάθος γίνεται πάθος, γίνεται εξάρτηση, γίνεται η αιτία να τον εμποδίσει να βρει την αξία της ελευθερίας του Θεού, να βρει τη ζωή, αφού μέσω αυτών των παθών, των αδυναμιών μοιράζεται. Ο Θεός είναι Θεός ζηλότυπος. Τα λάθη ενεργοποιούν τον θάνατο ενώ η ελευθερία του Θεού την άφθαρτη ζωή, την μακάρια ζωή, την ευχάριστη ζωή, την άγια ζωή, τη ζωή που έχει πραγματική αξία και ουσία. Γι’ αυτό όταν εμείς έχουμε ενυπόστατη μετάνοια τα λάθη θα φύγουν γρήγορα. Άρα, θα φύγει γρήγορα και ο θάνατος μαζί τους. Αν δεν έχουμε ενυπόστατη μετάνοια αλλά απλή μετάνοια, απλώς δεν καταλάβαμε τι σημαίνει Χριστός, δεν καταλάβαμε τι σημαίνει Ευαγγέλιο της βασιλείας, απλώς δεν έχουμε και μεγάλη αγάπη όμως δεν απελπιζόμαστε, συνεχίζουμε. Τον Θεό θα τον συναντήσουμε παρακάτω.
Τώρα σε όποιον δεν έχει ολοκληρωμένη μετάνοια, θα του δώσω και μία συμβουλή. Να μην αγωνίζεται να πείσει κάποιον να κάνει κάτι που αυτός δεν κάνει.
Όταν δεν έχουμε ακόμα ενυπόστατη μετάνοια μην περιμένουμε πολλά αλλά ούτε και να περιμένουμε με την απλή μετάνοια να ζήσουμε τον Θεό ή να μας ακούσουν οι άλλοι. Μάλιστα πολλοί φανταστείτε φανατίζονται και προσπαθούν αγωνιωδώς να πείσουν τους άλλους ώστε να κάνουν πράγματα τα οποία δεν κάνουν οι ίδιοι. Έχει γεμίσει δυστυχώς σήμερα ο κόσμος με ανθρώπους όχι αποφασισμένους. Δυστυχώς όλοι αυτοί οι Χριστιανοί είναι σαν να γρονθοκοπούν στον αέρα. Εξάλλου το να κάνει κάποιος το όποιο αγαθό έργο αυτό είναι δοσμένο άνωθεν. Όλοι γνωρίζουμε αλλά και είναι και γραφικό ότι πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλοίωσις ή σκιά μεταβολής.
Ο δεύτερος τρόπος που ενεργεί ο Θεός ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Πατέρα είναι μέσα από ένα σκεύος εκλογής, το οποίο σκεύος εκλογής, άνθρωπος, ενεργεί υπό του Θεού στον κόσμο με σοφία Θεού ώστε να συμμετέχει στους αγώνες της αναγέννησης του ανθρώπινου γένους. Ο Πατέρας - Θεός ενεργεί ακόμα και διά Πνεύματος Αγίου στην αναγέννηση και πνευματική εξέλιξη του ανθρώπινου γένους, είτε αυτό γίνεται σε προσωπικό επίπεδο ή και σε γενικό επίπεδο. Με αυτούς τους τρόπους εργάζεται ο Πατέρας την αναγέννηση και εξέλιξη αλλά και πρόοδο του ανθρωπίνου γένους. Αδέλφια μου το Άγιο Πνεύμα είναι ο εργολάβος της θεότητας, είναι ο υπηρέτης της θεότητας. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει όλα τα έργα που βλέπουμε, γι’ αυτό ο Πατέρας αλλά και ο Υιός το τιμούν διαφορετικά. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός το είπε, όποιος υβρίσει τον Πατέρα ή τον Υιό θα έχει συγχώρεση, όποιος όμως υβρίσει το Άγιο Πνεύμα δεν έχει συγχώρεση ούτε στον παρόντα αιώνα αλλά ούτε και στον μέλλοντα αιώνα. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός ο ίδιος, γι’ αυτό θα χρειαστεί από όλους εμάς σωστή διαχείριση των όσων λέμε. Το πως θα διαχειριστούμε λοιπόν την παρουσία του Θεού στη ζωή μας να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η διαχείριση θα παίξει και τον ρόλο της εισδοχής μας στα Άγια σκηνώματα του Αγίου Θεού. Πάντως η διαχείριση όσων ο Θεός μας εμπιστεύτηκε διά Πνεύματος Αγίου θα παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο. Η διαχείριση θα καθορίσει τον Θεό φίλο μας ή όχι. Η διαχείριση θα καθορίσει εμάς υιούς ζωής ή θανάτου. Η διαχείριση και η απόφαση είναι σημαντικά στοιχεία, αφού αυτά τα στοιχεία κρύβουν μέσα τους την αφιέρωση. Μάλιστα διαχείριση Θεού σημαίνει όχι εμπόριο, όχι αρχηγιλίκια, όχι πονηρίες, όχι δογματικές επιδιώξεις, όχι τίτλους αλλά απλότητα. Η απλότητα είναι η πλέον ισχυρή και η πιο μεγάλη δύναμη του Αγίου Θεού αλλά και η απόλυτη εξουσία. Η απλότητα είναι φως, διότι μέσω αυτής απλώνεται ο άνθρωπος σ' όλον τον υπαρξιακό του χώρο και πέραν αυτού σε όλην την κτίση. Ενώ πολλαπλότητα, το αντίθετο της απλότητας σημαίνει κατακερματισμός και διχασμός της Δημιουργίας ολόκληρης, του είναι μας. Ο Χριστός με την απλότητα του λόγου του άλλαξε τον κόσμο, αφού τις απλές εικόνες που έβλεπε από παιδάκι τις έκανε Λόγο Θεού γεμάτο σοφία Θεού, ο οποίος λόγος στην συνέχεια έγινε παραβολές και κατ’ επέκταση η σοφία εκείνη που μας ενώνει σήμερα όλους εμάς με τoν Θεό και μεταξύ μας. Μάλιστα η σοφία του Κυρίου μέσα από την απλότητα που την διέπει γκρεμίζει το κράτος του θανάτου και μας εισάγει στην άφθαρτη ζωή. Ακόμα με την απλότητα του λόγου του ο Κύριος ενεργούσε μεγάλα θαύματα, αφού εθεράπευε πάσα ασθένεια και πάσα διαβολή εν τω λαώ και ανίστα νεκρούς, ώστε ο πατήρ του ψεύδους, ο άρχων του θανάτου να τρέμει στην ιδέα και μόνο του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Με την απλότητα ο Κύριος έγινε ο Θεός εκατομμυρίων ανθρώπων και αναμένεται να γίνει συνειδητά Θεός όλης της κτίσης, μάλιστα και οι μαθητές που τον ακολούθησαν οι Απόστολοι με την απλότητα του ευαγγελικού λόγου κατήργησαν τα κατασκευάσματα των ρητόρων. Οι Απόστολοι με την έμπρακτη απλότητα έδιωξαν τα κηρύγματα εκείνα που τα διέπει υποκρισία και πολυπλοκότητα ή πολλαπλότητα. Έτσι μέσω των αποστόλων, των απλών ανθρώπων μπήκε στις ψυχές των ανθρώπων η απλότης του Θεού, γιατί και το θείον είναι απλό. Πιστέψτε το! Εμείς όμως λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε τον Θεό όταν θέλουμε να αναλύσουμε κάτι συνέχεια μιλάμε πολύ, λέμε, λέμε, λέμε και στο τέλος μπερδευόμαστε. Αν τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι πνευματικό ή υλικό το οτιδήποτε, θέλουμε μέρες, χρόνια σχεδιασμού και στο τέλος πάλι τις περισσότερες φορές αποτυγχάνουμε ενώ ο Κύριος με την απλότητα η οποία στεγάζει και την ζώσα πίστη ένα λόγο έλεγε και γινόταν. Η απλότητα θέλει λίγα λόγια. Η πολλαπλότητα θέλει πολλά λόγια, αμέτρητα λόγια γι’ αυτό και κουράζει. Από σήμερα αδελφάκια μου ας εντάξουμε στη ζωή μας δύο στοιχεία απαραίτητα. Αυτά είναι: Η απλότητα και η όμορφη αδελφή της η λιτότητα. Αυτά τα δύο είναι εξίσου σπουδαία και ισχυρά κίνητρα για να βρούμε τον Θεό. Εν συντομία τώρα πολλαπλότητα σημαίνει ότι ο κόσμος μας δυστυχώς γέμισε με θεωρίες και βλέπουμε σε όλα τα έθνη μηδαμινά αποτελέσματα πνευματικά πάνω στην αγάπη και στη ζωή. Δηλαδή η πολλαπλότητα δημιουργεί πολυπλοκότητα την οποίαν την συναντάμε παντού και ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολα είναι όλα τα έθνη με τις θεωρίες τους, τα οποία μένουν στους αιώνες με αυτές, όπως μένουν με τους εγωισμούς τους καθώς και οι θρησκείες με τις θεωρίες τους οι οποίες καταντούν τόσο δογματικές ώστε κάθε άλλη προσέγγιση να λέγεται αιρετική και να διώκεται. Μάλιστα το παράλογο των θρησκειών είναι ότι όλοι λένε για τον Θεό, τον οποίον θα συναντήσουν όλοι όταν πεθάνουν ενώ εδώ στη γη αν και οι θρησκείες είναι νόμιμες δεν μπορούν ούτε μία απλή δικαιοσύνη να φέρουν στον λαό τους, όμως παρόλα αυτά και οι θρησκείες μένουν στους αιώνες. Δυστυχώς οι εγωισμοί ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά στους αιώνες, τα συμφέροντα μένουν στους αιώνες, οι πόλεμοι μένουν, οι διαμάχες μένουν, ο διχασμός των Χριστιανών παραμένει, οι πονηρίες μένουν, η αμαρτία μένει, η φθορά μένει, ο θάνατος μένει. Όλα αυτά και άλλα πολλά τα δημιούργησε η πτώση του ανθρώπου. Αυτή εξαφάνισε την απλότητα και θεμελίωσε την πολλαπλότητα και την πολυπλοκότητα, η οποία κατακερματίζει τη ζωή. Γι’ αυτό και η ζωή μας κουράζει. Το παράξενο είναι ότι αυτά μένουν στους αιώνες. Δυστυχώς όλα αυτά που φέρνουν τον θάνατο μένουν στους αιώνες. Εμείς με τους νόμους που θέσαμε τα κάναμε αιώνια! Είναι τραγικό να μένουν οι ιδέες οι οποίες δημιουργήθηκαν από την πτώση του ανθρώπου και ο άνθρωπος που είναι το απαύγασμα της δόξης του Θεού να πεθαίνει. Δηλαδή για τον κόσμο το φυσιολογικό είναι ο διχασμός να μένει, η αμαρτία να μένει, τα συμφέροντα να μένουν, οι εγωισμοί να μένουν και ο άνθρωπος που ρυθμίζει τα πάντα να πεθαίνει. Αδέλφια μου, η απλότητα όλα αυτά τα καταργεί. Απλότητα σημαίνει Χριστός. Όταν ο Χριστός έλθει έστω στα χριστιανικά έθνη και η αγάπη γίνει κατανοητή και φτάσει στο επίπεδο να γίνει ως εαυτόν, όλα αυτά που τα διέπει πολλαπλότητα ή πολυπλοκότητα θα φύγουν από τη ζωή μας, φυσική συνέπεια η αγάπη στον Θεό και μεταξύ μας ως εαυτόν να πάρει την θέση της σε όλον τον πλανήτη. Αυτή και μόνο αυτή η απλότητα θα μας επανεντάξει στην άφθαρτη ζωή. Είναι γραφικό, εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις. Όταν αδέλφια μου αυτά φύγουν που δημιουργούν πολλαπλότητα εμείς όλοι θα ζήσουμε. Για να φύγουν αυτά από όλον τον πλανήτη θα χρειαστεί παρέμβαση Θεού. Για αρχή όμως μπορούμε όλοι εμείς να τα αφήσουμε από το δικό μας κεφάλι και να επικεντρωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις πάνω στο θέλημα του Θεού ώστε να επανεντάξουμε τους εαυτούς μας στις αρχές του Θεού με βάση την μετάνοια, την αναγέννηση, την ανυπόκριτη αγάπη η οποία τα πάντα στέγει. Μπορεί να είμαστε σήμερα ένα μικρό ποίμνιο αλλά που ξέρουμε τι θα είμαστε στο μέλλον; Και ο λόγος απλός, διότι λάβαμε κάλεσμα Θεού. Ο Θεός μας ενέπνευσε μέσα μας την αναγέννηση, το αγιαστήριο, την άφθαρτη ζωή, την ενότητα μεταξύ μας. Μας ενέπνευσε να εργαζόμαστε και να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας, διότι κατεβαίνει στη γη και θα συναντήσει δικούς του ανθρώπους ώστε μέσω αυτών να γίνει κυβερνήτης όλων των λαών της γης. Θεός και λαός του Θεού να τους διέπει σοφία Θεού ώστε να μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και η δικαιοσύνη, η αγάπη, η χαρά και η ζωή να βασιλέψουν σε όλον τον πλανήτη. Γένοιτο αμήν!
Αδέλφια μου την απλότητα και την λιτότητα την είχαν ο Κύριός μας, η μητέρα του Θεού, οι Απόστολοι και χιλιάδες ή και εκατομμύρια Άγιοι άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν τον Θεό. Εύχομαι να την βρούμε και εμείς ώστε να κάνουμε μαζί της παρέα. Αν βρούμε την απλότητα διότι αυτή προπορεύεται των πάντων, αφού φέρνει τον Θεό, θα βρούμε και την λιτότητα ώστε να ζήσουμε με τον Θεό. Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει πολλά αλλά αυτός που χρειάζεται τα λιγότερα για να ζήσει. Μετά είναι απολύτως βέβαιον ότι θα βρούμε και τον Θεό και ο λόγος διότι με την απλότητα και την λιτότητα το πνευματικό επίπεδό μας θα έχει αλλάξει, φυσική συνέπεια να βρούμε και τον τρόπο να νικήσουμε την αμαρτία και τον θάνατο, διότι και αυτά ενώ φαίνονται μεγάλα μυστήρια και δύσκολα είναι και αυτά απλά. Και πώς είναι δυνατόν να νικήσουμε τον θάνατο και την φθορά όταν δεν μπορούμε να νικήσουμε από μέσα μας στερεότυπα και μικρότητες, εξαρτήσεις ή φοβίες; Γι’ αυτό αν θέλουμε να ανήκουμε στο μέλλον, να ανήκουμε στη ζωή, να ανήκουμε στον Θεό ας κάνουμε καινούργια αρχή! Ο τολμών ίσως νικήσει, ο μη τολμών είναι σίγουρα χαμένος! Χρειάζεται δύναμη! Οι μητέρες Σπαρτιάτισσες όταν έστελναν τα παιδιά τους να πάνε στον πόλεμο τους έλεγαν ή να νικήσετε ή να μην γυρίσετε. Έτσι να πούμε κι εμείς! Να νικήσουμε, γιατί μπορούμε να νικήσουμε αφού ο δρόμος έχει πατηθεί και έχει ανοιχτεί από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.
Εκτός τώρα του ότι θα πρέπει στη ζωή μας να φέρουμε την διαχείριση της απλότητας αλλά και της λιτότητα θα χρειαστούμε και απόφαση. Απόφαση σημαίνει, Άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτών νεκρούς· συ δε απελθών κήρυττε την βασιλείαν του Θεού. Ο Χριστός αδέλφια μου απεδείχθη ότι εις όλον τον επί γης βίο του ήταν αφιερωμένος. Πολλά γραφικά το αποδεικνύουν, γι’ αυτό να μην ξεχνιόμαστε ποιον ακολουθούμε. Ακολουθούμε έναν που πραγματικά είχε μεγάλο πνευματικό ανάστημα, το οποίο φανερώνεται στον Λόγο του Θεού και γι’ αυτό θα πρέπει τον Λόγο του Θεού να τον έχουμε ανά χείρας. Μην τον ξεχνάμε ποτέ! Μέσα σε αυτόν φανέρωσε τον ιδεώδη χαρακτήρα του, ώστε με την αφιέρωση και την ώριμη απόφαση να υπηρετήσουμε τη ζωή, τον Θεό, τον άνθρωπο. Την αφιέρωση την συναντάμε και σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν τον Χριστό με πρώτους τους μαθητές. Αφιέρωση σημαίνει υπακοή, σημαίνει θάψιμο της δικής μας θέλησης και ανάσταση μέσα μας του θελήματος του Θεού. Υπακοή σημαίνει και κάτι που διάβασα σε αυτό το βιβλίο που μου έκανε δώρο ο αδελφός που σας είπα, το οποίο με έκανε να γελάσω. Πάει ένας σε έναν μεγάλο ασκητή στην έρημο και του λέει θέλω να σε ακολουθήσω. Εκείνος του λέει έχεις αφήσει τίποτα στον κόσμο; Λέει αυτός, ένα παιδί. Καλά, τράβα του λέει πέταξέ το στο ποτάμι και έλα ξανά και εκείνος του λέει πάω γέροντα και έρχομαι γρήγορα. Έτσι ξεκίνησε τρέχοντας. Έφυγε να πάει να το πετάξει το παιδί στο ποτάμι. Ο σοφός άνθρωπος είδε την απόφασή του και του είπε. Δεν χρειάζεται παιδί μου να κάνεις κακό σε κανέναν, απλώς ήθελα να δω την απόφασή σου ώστε να μην χάσω τον χρόνο μου μαζί σου. Και αυτό είναι σωστό. Να δοκιμάζουμε τους ανθρώπους που έρχονται κοντά μας διότι πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι θέλουν τον Θεό και από την ώρα που τους βάζεις στη ζωή σου τρώνε τον χρόνο σου με χαζομάρες και απόφαση ποτέ δεν παίρνουν. Δυστυχώς είναι πολλοί αυτοί που ταλαιπωρούνται αλλά ταλαιπωρούν και όσους εργάζονται το θέλημα του Θεού. Γι’ αυτό και ο μοναχός έξυπνος πνευματικά του είπε κάτι πολύ δύσκολο για να δει την απόφασή του. Βλέποντας λοιπόν την απόφασή του, του είπε εντάξει μείνε παιδί μου μαζί μου. Το είπα αυτό με τους ανθρώπους που υποτίθεται θέλουν τον Θεό διότι είναι πολλοί που λένε ότι θέλουν τον Θεό και ξέρετε πόσα χρόνια κάνουν οι Χριστιανοί να σταματήσουν την όποια κρίση ή το παράπονο; Ίσως και ποτέ. Με αυτή την απόφαση σίγουρα δεν μπορείς να φέρεις και πολύ τον Θεό στη ζωή σου άνθρωπε αλλά και όσα χρόνια θα λες ότι είσαι στην οικογένεια του Θεού μία ανωριμότητα θα σε παραλογίζει και συχνά θα σε οδηγεί σε αδιέξοδο. Αδελφοί μου σήμερα ήρθε η ώρα ώστε να αλλάξει η πνευματική μας στάση. Ήρθε η ώρα να γίνουμε πιο σοβαροί αλλά να αλλάξει και η πίστη που είχαμε στο ότι θα πρέπει να πεθάνουμε για να ενωθούμε με τον Θεό. Είναι γραφικό, ο Θεός είναι Θεός ζώντων και ουχί νεκρών. Αδέλφια μου, να πάψουμε να πιστεύουμε στον θάνατο και ας γερνάμε και ας έχουμε και ρυτίδες, διότι ο θάνατος δεν είναι θέλημα του Θεού αλλά γέννημα της αμαρτίας, γέννημα της αποστασίας και της ανυπακοής. Ο θάνατος μπορεί να φύγει με την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Στόχος όλων μας να φέρουμε τον Θεό στη ζωή μας. Μάλιστα σιγά - σιγά σήμερα διά Πνεύματος Αγίου ξεκαθαρίζουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την μεταθανάτια ζωή, αφού σήμερα διά Πνεύματος Αγίου φανερώνουμε ότι δύο πράγματα θα μπορούσαν να συμβούν μετά τον θάνατο. Το ένα είναι ότι πριν γεννηθεί ο καθένας μας δεν ήξερε τίποτα για το αν υπήρχε. Φανταστείτε ο καθένας από όλους εμάς για εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια αιώνες, ιλιγγιά ο νους του ανθρώπου να σκεφτεί ότι δεν υπήρχε. Ιλιγγιά να φανταστεί ο νους του ανθρώπου για πόσα δισεκατομμύρια αιώνες δεν υπήρχε ο καθένας μας και κανείς δεν θυμάται τίποτα, εκτός από κάποιους οι οποίοι φιλοσόφησαν τη ζωή και μέσα τους είδαν, βρήκαν την κληρονομιά τους η οποία τους μπέρδεψε ότι ήταν η δική τους ζωή. Έτσι μίλησαν στην συνέχεια για την μετεμψύχωση ή την όποια μεταθανάτια ζωή όπου ανέλυσα τι συμβαίνει με την μετεμψύχωση στην ομιλία μου με θέμα, οι ταυτότητες υπό του Θεού επιστρέφουν σε όλους εμάς. Πάντως η αλήθεια είναι πως δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν ξέρουν πως ήρθαν στη ζωή και γιατί, αλλά και δεν ξέρουν που θα πάνε μετά τον θάνατο. Μάλιστα πολλοί ενώ σήμερα υπάρχουν στη ζωή ζουν τη ζωή, βλέπουν την Δημιουργία, ζουν τον Θεό και δυστυχώς με μεγάλη επιπολαιότητα απορρίπτουν αυτή τη ζωή αλλά και την άφθαρτη ζωή. Επιπόλαια μάλιστα την μεταφέρουν αυτή τη ζωή μετά τον θάνατο στον ουρανό λες και η γη πατάει πουθενά. Φανταστείτε, να έρθεις στη ζωή μετά από δισεκατομμύρια αιώνες και εσύ έτσι πολύ απλά αλλά και επιπόλαια να απορρίπτεις χωρίς να ψάξεις όλη την Δημιουργία γιατί έτσι σου είπαν ή γιατί έτσι πίστεψες χωρίς να ερευνήσεις την σοφία του Θεού η οποία στεγάζεται μέσα στην Δημιουργία αλλά και στον Λόγο του Θεού. Μάλιστα φανταστείτε να αναλώνεις τη ζωή με το αυτός είπε αυτό, ο άλλος το άλλο κ.λ.π.. Κάθε ημέρα δηλαδή να ασχολείσαι με τον μικρόκοσμο, τα αλλότρια, τα συμφέροντα, τους εγωισμούς και τις πονηρίες. Εν πάση περιπτώσει ο καθένας ας φέρει την αποστολή του. Εμείς όμως στην Φωνή Θεού μέσα από έρευνες πνευματικές καταλήξαμε σε δύο εκδοχές για μετά τον θάνατο με αληθινή και επικρατέστερη την δεύτερη που θα αναφέρω, όμως και η πρώτη ισχύει για πολλούς ανθρώπους. Και οι δύο είναι γραφικές. Η πρώτη είναι ότι για εκατομμύρια χρόνια όλοι εμείς δεν υπήρχαμε και κάποια στιγμή ήρθαμε στη ζωή. Μάλιστα πολλοί ακόμα και το ότι ήρθανε δεν το κατανοούνε μέχρι να έρθει η ώρα του θανάτου. Μόνο τότε οι άνθρωποι θέλουνε να ζήσουν. Ενώ πολλές φορές στη ζωή τους επισκέπτονται το νεκροταφείο μόνο την ώρα του θανάτου κάνουν τα πάντα για να ζήσουν. Τότε καταλαβαίνουν πολλοί δυστυχώς την αξία της ζωής. Μόνο τότε δίνουμε αξία στη ζωή που ζούμε, μόνο αν νιώσουμε το θάνατο να πλησιάζει. Εκτός αν κάποιος κατ’ αποκάλυψη Θεού εννοήσει την αξία του πνεύματος του Θεού το οποίο δίνει αξία στη ζωή και ελκυστεί απ’ αυτό ώστε να υπηρετήσει τη ζωή με την άφθαρτη ζωή η οποία δημιουργείται και αυξάνει διά Πνεύματος Αγίου, αφού αυτό ενεργοποιεί τους μηχανισμούς στο σώμα το οποίο και μεταστοιχειώνει καθιστώντας το σύμμορφο της δόξης του Χριστού. Ει δε το πνεύμα του εγείραντος τον Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν υμίν, ο εγείρας τον Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά του ενοικούντος αυτού πνεύματος εν υμίν, διαφορετικά οι άνθρωποι που δεν αντιλαμβάνονται τον Θεό, τη ζωή ζουν όπως τα ζώα φάγωμεν, πίωμεν αύριο γαρ αποθνήσκομεν. Ζουν δηλαδή κανονικά όπως οι άνθρωποι χωρίς νόημα αλλά κι εμείς πριν γνωρίσουμε τον Χριστό έτσι κινούμασταν γι’ αυτό καταλαβαίνουμε απόλυτα πως σκέφτεται ο κόσμος και γι’ αυτό ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου φανέρωσε ότι ο πνευματικός τους πάντες ανακρίνει επ’ ουδενός ανακρίνεται. Αδέλφια μου, οι άνθρωποι που δεν εργάζονται το θέλημα αυτού ομοιάζουν με ανθρώπους αφού φοράνε ρούχα μοντέρνα - κανονικά και μπερδεύονται με τους άλλους ανθρώπους, μάλιστα σε ένα σημείο γραφικό αναφέρεται και φανερώνεται ότι οι νεκροί απεκόπησαν από της χειρός του Κυρίου και δεν ενθυμείται πλέον, με την έννοια ότι δόθηκε η ευκαιρία αλλά αυτοί επέλεξαν την οκνηρία με αποτέλεσμα να μην εξελιχθούν. Ο Κύριος μίλησε σε έναν άνθρωπο που ήθελε να θάψει τον Πατέρα του για τους νεκρούς - ζωντανούς λέγοντας εις αυτόν ακολούθει μοι και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς. Αυτός που θα ακολουθήσει τον Χριστό δύναται και μπορεί να μεταλλαχτεί για να αφθαρτοποιηθεί ώστε να μετέχει της θέωσης, να γίνει Θεός, να γίνει κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Χριστού και συμμέτοχος της δόξης αυτού του Θεού. Αν τώρα αδιαφορήσουμε να υπηρετήσουμε την αγάπη ενώ την αντιλαμβανόμαστε, τότε ίσως να μην μας θυμηθεί ο Κύριος ακόμα και μετά τον θάνατό μας. Μόνο με αυτήν την έννοια ο άνθρωπος που αδιαφορεί θα χάσει το δώρο της ζωής, τον οποίον άνθρωπο όταν πεθάνει αφού δεν έχει έργα αγάπης δεν θυμάται ούτε και ο Θεός ώστε να μετέχει της ανάστασης όλων των εν Κυρίω κοιμηθέντων τους οποίους θυμάται ο Θεός. Όπως ο άνθρωπος δεν θυμάται κάποιον που δεν συμμετέχει αγαθά στη ζωή του, έτσι και ο Θεός όποιον έζησε εγωκεντρικά δεν τον θυμάται, αφού δεν έκανε κάτι που να κάνει τον Θεό να τον θυμάται. Ας κάνουμε έργα αγάπης που να κάνουν τον Θεό να μας προσέξει (καθ' όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε Ματθ. 25:40). Να κάνουμε τον Θεό με τον αγώνα μας να συγκινείται μαζί μας ώστε εάν τε ουν ζώμεν εάν τε αποθνήσκωμεν του Κυρίου έσμεν, αφού θα φυλάξει το πνεύμα μας μέχρι την πρώτη ανάσταση η οποία θα φέρει στη ζωή όλους τους εν Κυρίω κοιμηθέντες. Ο Θεός μας έδωσε αυτή τη ζωή. Αν την χάσουμε για να μας την ξαναδώσει θα πρέπει να υπάρχει λόγος και ο λόγος είναι τα έργα αγάπης τα οποία στεγάζουν την θυσία. Καλό είναι να ακολουθήσουμε την υγιαίνουσα διδασκαλία και να μπούμε στο αγιαστήριο ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού το οποίο μπορεί και να μας μεταστοιχειώσει, διότι ήρθε ο καιρός αν το πιστέψουμε να ζήσουμε! Γένοιτο αμήν. Αδέλφια μου, ο άνθρωπος βάσει του Λόγου του Θεού έχει αρχή με την γέννηση αλλά και μπορεί διά της νουθεσίας του Κυρίου να ζήσει αιώνια, αρκεί να σπουδάσει Θεός. Μάλιστα πολλές φορές επειδή το υλικό στοιχείο είναι πρωταρχικό στη ζωή του δένεται πολύ με αυτό, φυσική συνέπεια να ξεχνά ο άνθρωπος τον Θεό, τη ζωή, τον ήλιο, τα δέντρα, την φύση αλλά να ξεχνά και την αξία του Πνεύματος του Αγίου. Στην ουσία να μην μπορεί να βρει την αποστολή του ώστε να γνωρίσει ότι ζει. Δυστυχώς πολλοί μπορούν να εγκλωβιστούν από το υλικό στοιχείο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δουν την αξία του πνεύματος, ακόμα και της ίδιας της ζωής. Έτσι ο άνθρωπος πεθαίνει, χάνεται. Αυτόν ίσως να μην τον ενθυμείτε ο Κύριος. Άλλοι μέσα από φιλοσοφικά ρεύματα διαχωρίζουν το σώμα από το πνεύμα και ο λόγος διότι δεν γνωρίζουν τον Θεό και ουδείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι το πνεύμα, ο Θεός γέννησε λόγο, εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος. Στη συνέχεια ο Λόγος έφερε και το σώμα αφού το πνεύμα και η εξουσία του Λόγου καθορίζουν όλη την υλική Δημιουργία. Αυτό αφήνει να ευνοηθεί ότι ο Θεός αγκαλιάζει όλη την Δημιουργία, αφού ο δικός του λόγος γέννησε αυτή. Η Δημιουργία είναι γέννημα του Λόγου. Ο Λόγος αλλά και το πνεύμα διέπεται από ύλη, η οποία ύλη πριν την εντολή του Λόγου βρίσκεται και είναι σε άμορφη στην αρχή ύλη. Όλοι ξέρουμε και πνεύμα Θεού εφέρετο επί των υδάτων. Πού βρέθηκε το ύδωρ; Με την πίστη η οποία είναι ιδιότητα του Θεού γίνεται η ενεργοποίηση της άμορφης ύλης μέσω του Λόγου. Αυτή κατόπιν ενώνεται. Έτσι η άμορφη ύλη η οποία καθορίζει τον Θεό μαζί με το πνεύμα δημιουργεί πυκνότητα κατ’ εντολήν Θεού, φυσική συνέπεια να δημιουργεί σώμα κατά το είδος. Μάλιστα αυτός ο Λόγος δημιούργησε και ολόκληρη την Κτίση. Ο Λόγος δημιούργησε αυτόν τον τρισμέγιστο κόσμο και έρχεται ο κάθε ημιμαθής και απορρίπτει αυτόν για έναν άλλον κόσμο που απλώς φαντάζεται, μάλιστα ενώ για δισεκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε στη ζωή ο άνθρωπος αυτός σήμερα που υπάρχει, κηρύττει ότι αυτή η ζωή δεν είναι η αληθινή ζωή αλλά όταν πεθάνει θα πάει στην αληθινή ζωή. Δηλαδή πριν γεννηθεί δεν υπήρχε, σήμερα ζει, πάλι με την δική του ιδεολογία την οποία του έχει εξασφαλίσει η άγνοια δεν υπάρχει και αν πεθάνει θα πάει πιστεύει στην αληθινή ζωή. Δείτε σύγχυση! Ενώ η αλήθεια βάσει του Λόγου του Θεού είναι αν δεχτεί τον Χριστό και αναγεννηθεί με βάση την ζώσα πίστη και τον αγιασμό θα ζήσει όπως ο Θεός, θα μεταλλαχτεί. Αν δεν αναγεννηθεί και δεν πιστέψει ο άνθρωπος θα πάει πάλι από εκεί που ήρθε, όπου σήμερα που ζει δεν θυμάται από που ήρθε. Μόνο στην περίπτωση που ένας πιστέψει και εργαστεί πνευματικά θα φυλαχτεί το πνεύμα του υπό του Θεού ώστε να ξανά ζήσει. Θυμάστε το σώμα του Κυρίου; Φυλάχτηκε σε τάφο. Εκεί σε αυτόν τον τάφο το πνεύμα τον ζωοποίησε. Είναι γραφικό, ει δε το Πνεύμα του εγείραντος τον Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν υμίν, ο εγείρας τον Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά του ενοικούντος αυτού πνεύματος εν υμίν. Όσοι ζουν τη ζωή αυτή μόνο και μόνο για το εγώ τους, ναι μπορεί σε αυτούς να χαρίστηκε η ζωή αλλά το μεγάλο εγώ τους θα τους οδηγήσει στο να μην τους θυμάται ούτε ο Κύριος, γι’ αυτό αναφέρεται ότι οι νεκροί απεκόπησαν από της χειρός του Κυρίου και δεν ενθυμείται πλέον. Αδέλφια μου, όσοι μελετάμε την Καινή Διαθήκη και πιστεύουμε στον Χριστό θα ζήσουμε είτε διά της ζωής είτε διά του θανάτου. Ο ίδιος ο Κύριος φανέρωσε ότι για τους εν Κυρίω κοιμηθέντες υπάρχει ζωή αφού η ψυχή όλων των εν Κυρίω κοιμηθέντων φυλάσσεται στη χώρα των πνευμάτων, όπου σε αυτή θα παραμείνουν μέχρι την ημέρα του Κυρίου την μεγάλη και επιφανή. Αυτή την ημέρα οι εν Κυρίω κοιμηθέντες θα πάρουν αχειροποίητα σώματα. Όσοι τώρα πιστέψουν στον Χριστό και έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ώστε να συλλάβουν τον τρόπο που έχει την δύναμη να μεταστοιχειώνει το σώμα, θα κερδίσουν τη ζωή την άφθαρτη. (Υπάρχει φυσικά και η γενική ανάσταση εις κρίση ζώντων). Χρειάζεται όμως το πνευματικό επίπεδο να αλλάξει πάνω σε όλον τον πλανήτη διά της αγάπης του Χριστού. Εγώ πιστεύω λοιπόν σε ό,τι είπε ο Χριστός και που είναι το εξής: Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Πάντως όσοι ήρθαν εδώ στη γη και έχουν αδιαφορήσει στο όποιο κάλεσμα που έλαβαν υπό του Θεού, αφού αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους μόνο και μόνο στην απόκτηση και συσσώρευση της ύλης ίσως να μην τους ενθυμηθεί ο Κύριος αλλά και σε αυτή την περίπτωση για να μην δημιουργώ τετελεσμένα, να γνωρίζουμε ότι τα αδύνατα παρά τοις ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ. Διότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν μέριμνες υλικές όμως εργάζονται με αγάπη το υλικό στοιχείο, το οποίο χρησιμοποιούν για το θέλημα του Θεού και την δόξα αυτού ώστε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας σε όλον τον κόσμο. Σκεφτείτε τώρα λιγάκι αυτό που είπα προηγουμένως. Για δισεκατομμύρια χρόνια, άπειρα χρόνια ιλιγγιά ο νους του ανθρώπου να φανταστεί ο καθένας ότι δεν υπήρχε, σήμερα ζει και αντί να βρει τους νόμους να ζήσει αιώνια, να μεριμνά μέρα – νύχτα για να πλουτίσει και έξαφνα αφού πλουτίσει να πεθάνει και την περιουσία του να την λάβουν ξένα χέρια. Όλοι γνωρίζουμε την παραβολή με τον άφρονα. Ο Χριστός πόσο σοφός ήταν όταν είπε, ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, ζήτα άνθρωπε να μην πεθάνεις, να μην μπορεί τίποτα να σε θέσει σε υποτέλεια και όλα τα άλλα θα σου δοθούν αφού θα γνωρίσεις τον Θεό. Λίγοι το πιστεύουν. Δεν πειράζει, ήρθε ο καιρός σήμερα μέσα από την Φωνή Θεού να γίνουμε πολλοί. Αδέλφια μου, απεδείχθη ότι σήμερα ο κόσμος ακολουθεί διαφορετική πορεία από την οικογένεια του Θεού. Η Φωνή Θεού είναι οικογένεια, δεν είναι οργάνωση, δεν είναι εκκλησία, δεν είναι πρέπει και μη. Η Φωνή Θεού είναι αγάπη, είναι ζωή, είναι ελευθερία, είναι χαρά, αγαλλίαση, δύναμη, ζωή. Ύδωρ ζων είναι και ο λόγος διότι την κατευθύνει ο Θεός ο ίδιος, αυτός την δημιούργησε. Ο κόσμος υπηρετεί το ψέμα, ο λαός του Θεού την αλήθεια. Ο κόσμος τα συμφέροντα με το εγώ, η οικογένεια του Θεού υπηρετεί την δικαιοσύνη του Θεού η οποία πάντα προσφέρει και μοιράζεται ώστε όλοι να μετέχουν στην δόξα του Θεού. Δυστυχώς σήμερα όλοι ζητούν πρωτοκαθεδρίες. Η Φωνή Θεού, η οικογένεια του Θεού ζητά την φιλαδέλφια. Οι εκκλησίες σήμερα προσπαθούν να πάρουν οπαδούς και να εγκλωβίσουν αυτούς στη δική τους καλοκαγαθία. Η Φωνή Θεού κηρύττει σήμερα το Ευαγγέλιο διότι θέλει μόνο να αναγεννήσει ανθρώπους, ώστε το πνευματικό τους επίπεδο να περάσει στην φάση να σκέφτεται και να ενεργεί όπως και ο Θεός. Ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο ενεργούσε με σοφία. Ποτέ δεν πίεσε τους μαθητές του να τον ακολουθήσουν ίσα - ίσα τους τόνισε το όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, ξεκαθαρίζοντας εις αυτούς τις επώδυνες αντιπαλότητες ή συγκρούσεις τις οποίες επρόκειτο να αντιμετωπίσουν, αφού η αγάπη δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει στην δική τους εποχή και θα διώκονταν, παρά σε ανθρώπους που ο Θεός θέλησε να φέρουν αποστολή αναγέννησης και μεταλαμπάδευσης της αλήθειας μέσω της θυσίας. Η αγάπη είναι το μέλλον. Όποιος πιστεύει στο μέλλον θα εντάξει τον εαυτό του στα πλαίσια της ανυπόκριτης αγάπης.
Πάμε τώρα να δούμε έναν υγιή τρόπο τον οποίον θα πρέπει να εξασφαλίσουμε διά του Χριστού μας, ο οποίος Χριστός ενδιαφέρεται για όλους εμάς και θέλει να γίνουμε δικοί του φίλοι. Είναι γραφικό, φίλοι μου εστε εάν ποιήτε όσα εγώ εντέλλομαι υμίν.
Αδέλφια μου, απεδείχθη ότι η εκάστοτε πραγματικότητα που ζούμε είναι αποτέλεσμα και προβολή του εσωτερικού μας κόσμου, του νου μας, του πνευματικού μας επιπέδου αλλά είναι και δημιούργημα εξωτερικών παραγόντων ή καταστάσεων, διότι και το περιβάλλον μέχρι να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό παίζει καθοριστικό θετικό ή αρνητικό ρόλο στη ζωή του και ο λόγος διότι δεν υπάρχει αναγέννηση. Έτσι ο άνθρωπος με τα σκάνδαλα ή με τα ερεθίσματα θετικά ή αρνητικά δέχεται μεγάλες πιέσεις σε όλη του τη ζωή. Από την ώρα όμως που ο άνθρωπος γνωρίσει τον Χριστό ζει εν Κυρίω και ας είναι ο κόσμος όπως είναι. Σε αυτόν τον άνθρωπο που θα γνωρίσει τον Χριστό έρχεται η ειρήνη, έρχεται η χαρά, έρχεται η ζωή, η ενότητα, η σοφία, η δύναμη.
Αδέλφια μου, ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο πολέμησε τον θάνατο στον εαυτό του και τον νίκησε κατά κράτος αλλά και από τους συνανθρώπους του τον πολέμησε χαρίζοντας σε αυτούς υγεία και ζωή. Ο Χριστός ακόμα και όταν πέθανε ο Λάζαρος δεν είπε ότι τώρα ο Λάζαρος είναι στην αγκαλιά του Πατέρα μου και είναι καλά, αλλά ούτε και ο Λάζαρος όταν αναστήθηκε είπε στον Κύριο γιατί δεν με άφησες εκεί που ήμουν, ήταν καλά εκεί. Ο ίδιος ο Χριστός αναστήθηκε και εμείς γιορτάζουμε την ανάστασή του. Μάλιστα, ποτέ δεν κήρυξε στους μαθητές του ότι ο θάνατος είναι θέλημα Θεού αλλά φανέρωσε ότι είναι επίτευγμα, δημιούργημα της αμαρτίας. Ας πάψουμε να λέμε ότι η άλλη ζωή, η μεταθανάτια ζωή είναι θέλημα του Θεού. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα και μεγάλο λάθος να το κηρύττουμε. Αυτή τη ζωή που έχουμε να επιδιώξουμε αλλά και να την εμπλουτίσουμε με την σοφία του Θεού, με το θέλημα του Θεού, με την μετάνοια, με την αναγέννηση, με τη ζώσα πίστη, με τα έργα αγάπης, με την ανυπόκριτη αγάπη του Χριστού μας. Μόνο τότε θα καταλάβουμε την αξία του Χριστού, της ζωής, της Δημιουργίας. Σήμερα πολλοί είναι αυτοί που ζητούν την άλλη ζωή και ο λόγος διότι εδώ σε αυτή τη ζωή φέραμε το θέλημα του πονηρού. Έτσι νομίζουμε ότι εδώ δεν είναι η ζωή αλλά κάπου αλλού. Δυστυχώς όλοι είμαστε συμμέτοχοι στο ψέμα, στο λάθος. Αν εντάξουμε τον εαυτό μας στα πλαίσια του Χριστού θα φέρουμε την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Εδώ η ζωή είναι έτσι δύσκολη και παρόλα αυτά όταν καταλαβαίνουμε ότι έρχεται ο θάνατος τρέχουμε πνευματικοί και μη στα καλύτερα νοσοκομεία. Αν πίστευε τουλάχιστον ο πνευματικός κόσμος τα όσα διακηρύττει για την μεταθανάτια ζωή θα έρχονταν ο θάνατος και θα παραδίδονταν σε αυτόν με χαρά. Ας αφήσουμε τα παραμύθια και ας φέρουμε την αλήθεια του Χριστού στη ζωή μας.
Καθώς κοιτούσα κάτι στο διαδίκτυο έπεσα στο απόκρυφο ευαγγέλιο του Θωμά. Διάβασα έναν μικρό στίχο από το ευαγγέλιο του Θωμά το οποίο λέγεται και απόκρυφο ευαγγέλιο και μου άρεσε. Αναφέρει ο Θωμάς πως οι μαθητές του Χριστού βλέπουν έναν Σαμαρείτη να κουβαλάει ένα αρνί μπαίνοντας στην Ιουδαία. Ο Χριστός τους λέει: (Γιατί) εκείνος (να κουβαλάει) το αρνί; Tου λένε: Ίσως για να το σκοτώσει και να το φάει. Tους λέει: Όσο είναι όμως ζωντανό, δεν θα το φάει αλλά μόνο αφού το σκοτώσει και γίνει πτώμα. Αυτοί λένε: Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να το κάνει. Λέει σε αυτούς: Εσείς οι ίδιοι επομένως αφού εγώ είμαι ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτία του κόσμου, το αρνί του Θεού κι εσείς είστε η δόξα η δική μου αλλά όλοι είμαστε τα αρνιά του Θεού, γι’ αυτό αναζητήστε έναν τόπο για τους εαυτούς σας με ανάπαυση μήπως μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο γίνετε πτώματα και σας φάνε. Αδέλφια μου πριν μας φάνε τα πάθη, οι αδυναμίες, τα συμφέροντα, οι πονηρίες, οι εγωισμοί κ.λ.π. να ζητήσουμε όλοι έναν τόπο, ένα αγιαστήριο και όλοι μας να συνδιαλλαγούμε με τον ζώντα Θεό αλλά και με την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού, ώστε να μην μας φάνε οι σκέψεις, η άγνοια, ο κόσμος, τα πάθη, οι πονηρίες, τα συμφέροντα, οι εγωισμοί, τα ψέματα…..
Αδέλφια μου, όταν υπάρχει άγνοια τα προβλήματα γίνονται τεράστια και τα ερεθίσματα μεγάλα σκάνδαλα, αφού δεν μπορούμε να τα διεργαστούμε. Αυτά μας καταστρέφουν τη ζωή. Έτσι καταλήγουμε σε αδιέξοδα πολλά ενώ για άλλους τα προβλήματα όταν έχουν Χριστό ούτε καν θα τα σκεφτούν αλλά ούτε καν και θα τους αγγίξουν. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι ο βαθμός καθαρότητας και διαύγειας του νου μας και το είδος των σκέψεών μας αντανακλά πάντοτε στην δημιουργία και ύπαρξη εσωτερικής χαράς, πληρότητας ή λύπης. Η διαρκής λοιπόν πνευματική ευφορία και εσωτερική πληρότητα προϋποθέτει νου υγιή, νου ανανεωμένο, νου διαποτισμένο από τις αλήθειες και τα ιδανικά του Χριστού. Προϋποθέτει νου γεμάτο με την σοφία του Θεού η οποία συγκλίνει στην σοφία του Λόγου του Θεού. Ο σοφός Σολομών έλεγε ότι η σοφία των ανθρώπων είναι μία χούφτα άμμου έμπροσθεν της πολυποίκιλης σοφίας του Θεού και ο λόγος διότι η σοφία του Θεού συμπιέζει μία πληθώρα γνώσης σε μικρές προτάσεις όπως είναι η Νομική με χιλιάδες βιβλία και νόμους και όμως ο Λόγος του Θεού με την δικαιοσύνη που τον διέπει αφού είναι προσφορά την καταργεί, όπως επίσης είναι και η Ιατρική που με τους χιλιάδες κλάδους της καταργείται εάν εφαρμοστεί η αγάπη. Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ζωοποιεί τα πάντα. Αφού θαυμάζουμε όλοι μας, λατρεύουμε και αγαπούμε τον Χριστό ας γίνουμε μιμητές του και όλα τα άλλα θα καταργηθούν. Όλα τα συμπιέζει η σοφία του Θεού, γι’ αυτό χρειάζεται αναγέννηση. Με την αναγέννηση αλλά και διά Πνεύματος Αγίου ανανέωση του νου ανοίγει ο δρόμος για την εσωτερική μεταμόρφωση όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, Μεταμορφούσθε τη ανακαινώσει του νοός υμών. Ανακαίνιση σημαίνει καινούργια μορφή ζωής, νέα ζωή η οποία δημιουργεί καινούργια σκέψη.  Αδέλφια μου, για να φτάσουμε ώστε να νιώσουμε και να διατηρήσουμε αυτήν την πληρότητα και την ζωτικότητα κάθε στιγμή θα χρειαστεί να πάψουμε να συμπεριφερόμαστε και να σκεφτόμαστε λανθασμένα όπως κάναμε μέχρι τώρα γιατί έτσι ήταν προγραμματισμένος ο νους μας, αφού όλοι λίγο ή πολύ ήμασταν επηρεασμένοι από το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου, ο οποίος κόσμος υπηρετεί το ψέμα. Σήμερα με την χάρη του Θεού ο νους μας διά του Χριστού αλλάζει αρκεί όλοι μας να κατανοήσουμε το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Είναι γραφική επιδίωξη η οποία λαμβάνει χώρα σήμερα, και κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσιν τοις έθνεσιν και τότε ήξει το τέλος. Αδέλφια μου χρειάζεται σήμερα που έχουμε καιρό να αλλάξουμε στάση ζωής και θα πρέπει καθημερινά να αλλάζουμε διά του Χριστού στάση ζωής, ώστε να γίνει συνήθεια σε εμάς ο νέος τρόπος ζωής του Χριστού μας, να γίνει η πνευματική μας ζωή διά του Χριστού σιγά - σιγά συνήθεια με βάση πάντα την σοφία του Θεού η οποία βρίσκεται στον Λόγο του Θεού. Γι’ αυτό από σήμερα ανά χείρας το Ευαγγέλιο του Χριστού, ώστε να δημιουργήσουμε την εσωτερική μας υπόσταση διά της δημιουργίας νέας υποδομής του νου μας. Για να τα πετύχουμε τώρα όλα αυτά που αναφέραμε (την μόνιμη εσωτερική πληρότητα, ευφορία και χαρά) θα πρέπει:
α) Να προστατέψουμε τον νου μας από τον συνεχή λανθασμένο προγραμματισμό που είχαμε μέχρι χτες αφού τον είχαμε προγραμματίσει τον νου μας μέσα από το σύστημα του κόσμου το οποίο χτίζεται στο ψέμα και στην πολυπλοκότητα και όχι στην απλότητα, κλείνοντας έτσι τους δρόμους διείσδυσης στοιχείων φθοροποιών και ξένων προς την ουσία της πραγματικής μας φύσης που είναι η αγάπη. Αυτό να το προσέξουμε! Η πραγματική μας φύση είναι η αγάπη η ανυπόκριτη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Όταν θα φύγουμε από την αγάπη η διαβολή δυστυχώς θα βρει πρόσφορο έδαφος σε εμάς και θα μας εξουσιάσει, στην ουσία θα μας αποδιοργανώσει δημιουργώντας ανακατανομή στη σκέψη, στον εγκέφαλο, στο σώμα. Καμία διείσδυση αρνητική ή διαβολή δεν θα μείνει χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα ή να επιφέρει την όποια βλάβη είτε στο πνεύμα είτε αν συνεχιστεί - διατηρηθεί και στο σώμα. Πάντως να γνωρίζουμε όλοι ότι και οι δυνατότητες του σώματος όταν αυτό δουλέψει εν Κυρίω δημιουργεί αυτόματα θεραπεία.
Πολλές φορές ακούω ανθρώπους να μιλάνε για την αγάπη, όμως πάντα καταλήγουν να λένε ότι πρέπει να κάνεις και αυτό. Με το πρέπει να κάνεις και αυτό η αγάπη χάνεται και το λάθος επαναλαμβάνεται. Όχι πρέπει αλλά να νιώθεις αγάπη. Η βάση της ουσίας της αγάπης είναι να σε δέχεται όποιος την κηρύττει όπως είσαι. Η εξέλιξη, η αφιέρωση, η σπουδή σε κάνει αγάπη, Θεό και ο λόγος διότι η αγάπη δεν κηρύττεται, η αγάπη είναι βιωματική. Αν κηρύττεται τότε ο άνθρωπος απλώς παίζει μαζί της μέσω της όποιας φιλοσοφίας. Λόγια δηλαδή. Μάλιστα πολλοί στην αρχή όταν μαθαίνουμε για την αγάπη θέλουμε να την επιβάλλουμε με τα λόγια και στους άλλους γύρω μας λες και οι ίδιοι μας την έχουμε εφαρμόσει, όμως στην συνέχεια καταλαβαίνουμε ότι οι ίδιοι απέχουμε απ’ αυτή ως ο ουρανός από τη γη, γι’ αυτό θα πρέπει να την υπηρετήσουμε πρώτα με τα έργα, διαφορετικά η αγάπη χάνει την αξία της. Φυσικά θα πρέπει να δείχνουμε αγάπη στα μέτρα που μπορούμε και στην συνέχεια να αυξάνει αφού οι προϋποθέσεις αλλάζουν. Η αγάπη είναι η μόνη που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ξεκινάμε με μικρά έργα αγάπης στα μέτρα που μπορούμε και έπεται ανάλογα την αποστολή η αγάπη να γίνεται δέντρο όπου στην σκιά της τα φύλλα της και οι καρποί της να συγκεντρώνουν τον άγιο λαό του Θεού, την οικογένεια του Θεού. Η αγάπη είναι το όρος του Θεού που χτίζεται πάνω από κάθε άλλο όρος, αφού αυτή η αγάπη εμπεριέχει και τη ζωή. Την αγάπη, τη ζωή και τη σοφία θα δουν οι άνθρωποι και θα προσκολληθούν στο όρος του Θεού τα έσχατα χρόνια.
β) Να αποκτήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία που όχι μόνο θα μας παρέχουν εσωτερική (πνευματική) πληρότητα αλλά και θα μας θωρακίζουν αυτή την πνευματική ευφορία από την ύπαρξη αρνητικών καταστάσεων. Ο τρόπος ένας. Η Φωνή Θεού δημιούργησε πνευματική περιουσία. Έτσι φρόντισε να έχουμε όλοι υγιαίνουσα διδασκαλία. Μέσω αυτής μπορούμε να εξασφαλίσουμε ευφορία, πληρότητα, δύναμη, ζώσα πίστη, αγάπη, χαρά ανεκλάλητη.
Μπορούμε ακόμα να προστατέψουμε τον νου μας δίνοντας ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στα παρακάτω:
1ον  Στο τι σκεφτόμαστε. Ουδέτερες σκέψεις δεν υπάρχουν. Κάθε σκέψη που κάνουμε μας οδηγεί λίγο ή πολύ στο ψέμα ή στην αλήθεια, στο λάθος ή στο σωστό. Γι’ αυτό να μην επιτρέπουμε στο νου μας να κυριεύεται από σκέψεις που άμεσα ή έμμεσα καταστρέφουν την γαλήνη του εσωτερικού μας κόσμου και διαβρώνουν την συνείδησή μας. Αυτό όμως το να ελέγξεις τις σκέψεις δεν είναι εύκολο. Εγώ το είχα παλιά όμως φρόντισα να μελετώ και να γράφω ό,τι μου έδινε ο Θεός. Αυτό με ελευθέρωσε γι’ αυτό συστήνω να ακούμε, να γράφουμε, να κάνουμε αγώνα συνέχεια αναγέννησης και ο λόγος διότι θέλουμε να ελευθερωθούμε από ό,τι δεν είναι του Θεού. Αδέλφια μου απεδείχθη ότι κάθε σκέψη η οποία είναι ενάντια του εαυτού μας, του συνανθρώπου μας, του Θεού μας οδηγεί σε αδιέξοδο ενώ κάθε σκέψη η οποία στρέφεται υπέρ του εαυτού μας, υπέρ του συνανθρώπου μας, υπέρ του Θεού μας διέπεται από αγάπη. Αυτή μας εξασφαλίζει ζωή ευλογημένη. Γι’ αυτό καλούμαστε να έχουμε αισθητήρια γεγυμνασμένα ώστε να φιλτράρουμε μέσα από την θεϊκή αγάπη καθετί που σκεφτόμαστε. Το επαναλαμβάνω, η Φωνή Θεού έχει δημιουργήσει πνευματική υγιαίνουσα νουθεσία η οποία πηγάζει και απορρέει μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού ώστε να μας εξελίξει πνευματικά. Καλό είναι να την ακούμε. Η ακοή είναι αυτή που διαμορφώνει τον χαρακτήρα μας. Το ράδιό μας γίνεται κάθε μέρα και καλύτερο. Να το έχουμε παρέα, πολύ ωφελεί αυτό! Ο λόγος που θα πρέπει να έχουμε συνειδητή αγάπη και αισθητήρια γεγυμνασμένα είναι διότι απεδείχθη ότι κάθε στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την εκλογή ή με την απόρριψη ανάμεσα σ’ ένα πλήθος σκέψεων που αφορούν τον Θεό, τον εαυτό μας, τον συνάνθρωπό μας. Αδέλφια μου, να μάθουμε ώστε να κρατάμε και να ενισχύουμε σκέψεις χαράς, εμπιστοσύνης, αγάπης, συγχωρητικότητας, ενότητας και γενικά κάθε σκέψη που διακρίνουμε ότι είναι υπέρ του Θεού, υπέρ του εαυτού μας, υπέρ του συνανθρώπου μας. Αυτό θα μας κρατάει σε πνευματική επαφή με τον Θεό και θα μας γεμίζει ζωτικότητα, ενεργητικότητα και πνευματική ευφορία. Όλα αυτά τα εξασφαλίζει ένας άνθρωπος ή πολύ με το να ακούει τις ομιλίες μας. Αυτές όσοι ώρα χτυπούν τα αυτιά μας, μας κρατούν καθαρούς, ετοιμάζουν τόπο άγιο ώστε να έρθει ο Χριστός, κρατούν τον νου μας καθαρό. Όταν τα ακουστικά φύγουν και η πνευματική εργασία παύσει λόγω της βιοτικής μέριμνας τότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, αφού θα ακούει ο άνθρωπος αυτός τον κόσμο. Απεδείχθη ότι η αποδοχή και η καλλιέργεια σκέψεων που έχουν περιεχόμενο κατάκρισης, ζήλιας, θυμού, φόβου, ανησυχίας, μίσους, αρνητισμού, απιστίας, απελπισίας, μέριμνας για την αύριον κ.λ.π. μας οδηγούν εκ του ασφαλούς σε πνευματική πτώση. Στον νου μας μπορεί να μας έρχονται οποιεσδήποτε σκέψεις κακές και θα μας έρχονται οι σκέψεις αυτές μέχρι ο Θεός να πληρώσει αυτόν τον νου μας με την δική του σοφία. Ο νους μας ομοιάζει με ένα ποτήρι, αν είναι μισοάδειο χωράνε μερικές κακές σκέψεις, αν το γεμίσουμε όμως με το πνεύμα του Θεού δεν χωράει τίποτα μέσα. Αδέλφια μου, για να διατηρούμε συνεχώς χαρούμενη την εσωτερική μας κατάσταση θα πρέπει αυτόματα να αποβάλλουμε από το νου μας κάθε τέτοια κακή σκέψη. Πώς; Με το να φροντίσουμε σήμερα να αναπτύξουμε διά του Χριστού εισερχόμενοι στο αγιαστήριο με την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού αισθητήρια γεγυμνασμένα και εξελιγμένα, πνευματικά αισθητήρια γεμάτα με την χρηστότητα, αφού μέσω αυτών θα μπορέσουμε να μεταβούμε σε ένα άλλο επίπεδο πνευματικό αλλά και θεϊκό. Τι σημαίνει αισθητήρια γεγυμνασμένα; Σημαίνει να μπορώ σε κάθε ερέθισμα που δέχομαι ή σε κάθε σκάνδαλο να το ξεπερνώ ή να έχω την σωστή απάντηση χωρίς αυτό να μου παίρνει πάνω από τρία λεπτά. Μία φορά ο Κύριος μου είπε, Θωμά εσύ μπορείς να κάνεις ένα μικρό παιδί να χαίρεται ή να κλαίει; Λέω, φυσικά ναι! Για να χαρεί θα του πάρω παιχνίδια και για να κλάψει θα το μαλώσω. Σωστά μου λέει, ακριβώς! Άρα και όποιος άνθρωπος συνέχεια μπορεί κάποιον μία να τον κάνει να κλαίει και μία να γελάει ανάλογα τα ερεθίσματα που δέχεται τότε αυτό φανερώνει ότι το πνευματικό του επίπεδο είναι παιδικό και αυτό είναι πολύ σωστό.
Δεύτερος τρόπος προφύλαξης του νου είναι η καθολική περιφρόνηση σε εξωγραφικές επιδιώξεις. Με λίγα λόγια, όχι συζήτηση με τον ψεύτη που μας ψιθυρίζει το ψέμα. Είναι όλα χάσιμο χρόνου που μας οδηγούν σε πτώση. Αν θεωρώ ότι ο Χριστός είναι Υιός Θεού, απεσταλμένος Θεού θα ψάξω το Ευαγγέλιό του, θα δω αυτό που μου λένε οι άλλοι το είπε ο Χριστός; Αν ναι, θα το δεχτώ. Αν όχι, θα έχω τις επιφυλάξεις μου. Απεδείχθη ότι μπορούμε να περιορίσουμε τις σκέψεις ώστε να μην μολύνουμε άθελά μας και τους γύρω μας. Αυτός ο τρόπος είναι μία καλή πνευματική αρχή. Όταν δεν μπορούμε να κρατήσουμε την λάθος σκέψη τότε γινόμαστε αιτία καταστροφής και για άλλους ανθρώπους, αφού τους την μεταφέρουμε. Όταν όμως την ελέγξουμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού τότε αυτό δείχνει μία καλή αρχή πνευματική. Θα πρέπει να περιορίζουμε το κακό. Ο τρόπος, να ακούμε και να ασχολούμαστε συνέχεια με την σοφία του Θεού. Ξέρετε ποιοι έχουν σκέψεις; Όσοι δεν έχουν δουλειά πνευματική. Αυτοί εγκλωβίζονται με τις πολλές σκέψεις σε σημείο να μην μπορούν να διεργαστούν τίποτα. Μάλιστα αυτοί γερνάνε γρήγορα και παρουσιάζουν πολλά προβλήματα τα οποία γίνονται ανεπανόρθωτα. Μη γένοιτο!
2ον) Θα πρέπει ακόμα αν θέλουμε να γίνουμε του Χριστού να σκεφτόμαστε τι λέμε. Είναι γραφικό, θέσε φύλακα Άγγελο επί των χειλέων σου μήπως και η γλώσσα σου σε απολέσει, καθώς η γλώσσα είναι μικρόν μέλος αλλά μεγαλαυχεί, διά ταύτης ευλογούμε τον Θεό και διά ταύτης καταρρώμεθα τους ανθρώπους. Τώρα η γλώσσα φταίει; Όχι! Φταίει ο ακαλλιέργητος πνευματικός νους. Ας αποκτήσουμε νου Χριστού αλλά και αισθητήρια γεγυμνασμένα με φίλτρα Θεού, φίλτρα πνευματικά. Ο τρόπος έρχεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού και την σοφία του κόσμου η οποία είναι σοφία Θεού. Μπορούμε να σπουδάσουμε και να μάθουμε πολλά, ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι προς αποφυγή. Δηλαδή όταν μιλάμε, τι λέμε, για ποια πράγματα μιλάμε. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η κριτική, το κοινό κουτσομπολιό και γενικά η άνευ σημασίας κουβέντα με την οποίαν συνήθως γεμίζουμε το χρόνο μας. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μιλάνε χωρίς λόγο, χωρίς να ερωτηθούν, χωρίς να έχουν νόημα τα όσα λένε. Μιλάνε σήμερα οι άνθρωποι γιατί είναι πνευματικά άδειοι. Καλό είναι να μιλάμε όταν υπάρχει λόγος, ο οποίος να στρέφεται με σοφία Θεού για το καλό του συνόλου. Όλα όσα δεν χρειάζονται θα πρέπει να τα αποφεύγουμε, διότι ακόμα και η φαινομενικά άκακη κουβεντούλα που γίνεται άνευ λόγου άμεσα ή έμμεσα μας αδειάζει πνευματικά και γεμίζει το νου μας με περιττές πληροφορίες. Αυτές οι περιττές πληροφορίες στις περισσότερες περιπτώσεις όχι μόνο δεν βοηθάνε στην πνευματική μας εξέλιξη αλλά προκαλούν σκέψεις στο νου άχρηστες ως επί το πλείστον, δημιουργώντας έτσι περιττή δουλειά γιατί θα χρειαστεί κάποιος αγώνας για να τις αποβάλλουμε και να τον καθαρίσουμε το νου μας. Καλό είναι αν καταλαβαίνουμε να μην αναλύουμε και να μην συζητάμε το κακό καθόλου, ούτε να γινόμαστε φορείς δυσάρεστων ειδήσεων έστω και αν αληθεύουν, γι’ αυτό να ξεκινάμε το πρωί από το σπίτι με σκοπό και στόχο να μιλάμε χρησιμοποιώντας εκφράσεις που είναι θετικές, ευχάριστες, αισιόδοξες. Κάθε φορά που μιλάμε ας περνάμε τα λόγια μας από τρία φίλτρα.
α) Να λέμε αυτό που είναι απαραίτητο να πούμε.
β) Να το λέμε με αγάπη. Αυτό να το προσέξουμε! Όταν θέλουμε να νουθετήσουμε κάποιον ή να μιλήσουμε μαζί του να του λέμε το οτιδήποτε με αγάπη ή μάλλον να μιλάμε με αγάπη χωρίς να θέλουμε να νουθετήσουμε κανέναν. Φιλικά να μιλάμε με αγάπη και όχι σαν αρχηγοί.
γ) Να γνωρίζουμε πως αυτό που λέμε είναι η αλήθεια. Αυτό θέλει πάλι προσοχή και ο λόγος διότι η αλήθεια είναι σχετική, αφού έχει αποδειχθεί ότι για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική η αλήθεια. Όχι συγκρούσεις, ούτε απόρριψη αλλά σεβασμός στην άποψη, στην θρησκευτική συνείδηση αλλά και στην προσωπικότητα και ελευθερία του άλλου.
Αδέλφια μου, αν πραγματικά θέλουμε ο Θεός να επισκιάζει τη ζωή μας θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το είδος των λόγων που επιτρέπουμε στον εαυτό μας να δέχεται από τους άλλους ή εμείς να λέμε στους άλλους, αν υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού ας είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο εκλεκτικοί στις παρέες μας και στις επαφές μας με τους ανθρώπους που υπάρχουν στο φιλικό ή στο εργασιακό μας περιβάλλον.
4ον) Τα αισθήματα ή συναισθήματα. Πρέπει να προσέχουμε και να ελέγχουμε τα αισθήματα ή συναισθήματα που επιτρέπουμε μέσα μας να μας κυριεύουν. Για να καλλιεργήσουμε και να μονιμοποιήσουμε τη χαρά και την αισιοδοξία θα ήταν συμφέρον μας πνευματικό να αναπτύσσουμε θετικά μηνύματα, θετικές σκέψεις, θετικά αισθήματα. Ο μόνος που θα μπορούσε να μας εξασφαλίσει μία τέτοια σοφία είναι ο Λόγος του Θεού. Απεδείχθη ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού όταν εφαρμόζεται δημιουργεί έναν νέο άνθρωπο με σοφία, με δύναμη, με ωριμότητα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δημιουργεί το νου του Θεού.
5ον) Μπορούμε τέλος να διαλέγουμε προσεκτικά τι μπαίνει στο νου μας από την τηλεόραση, τα περιοδικά, το σινεμά, τις εφημερίδες, τα βιβλία κλπ.. Τις περισσότερες φορές σίγουρα δεν είναι μία πηγή αλήθειας αν επιθυμούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, γιατί όλα αυτά μας προγραμματίζουν αρνητικά περνώντας μηνύματα στο νου μας βίας, φθοράς, εκδικητικότητας, υλισμού και το κυριότερο περιορισμό της πίστης και των πνευματικών δυνατοτήτων μας, αφού αυξάνει η λογική του κόσμου. Ο λόγος διότι δημιουργούμε νευρώνες διά της ακοής οι οποίοι έχουν μέσα τους πόσα πήρα, πόσα θα πάρω, πότε θα τα πάρω. Φανταστείτε κάθε μέρα να επαναλαμβάνουμε ό,τι λένε στις ειδήσεις. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, διότι με όλα αυτά ξεχάσαμε την αποστολή μας που είναι να γίνουμε θεοί. Πάντα δοκιμάζουμε αλλά για να διατηρούμε την πνευματική μας ευεξία ας κατέχουμε μόνο το καλό, το οποίο υπάρχει μέσα στον Λόγο του Θεού. Αδέλφια μου, η προστασία του νου μας λοιπόν είναι καθαρά στο χέρι μας. Στο χέρι μας είναι να είμαστε φύλακες του νου μας και να μην τον αφήνουμε να φιλοξενεί για πολύ αρνητικές σκέψεις. Μπορούμε να μάθουμε με υπομονή το νου μας να σκέφτεται θετικά. Αυτό θα αντανακλά σίγουρα στον εσωτερικό μας κόσμο και αυτό θα μας διατηρεί σε συνεχή πνευματική ευεξία και επειδή υπάρχει άμεση σχέση σώματος – πνεύματος, καλό θα ήταν παράλληλα να υπάρχει για όλους όσους θέλουν να ζήσουν και ένας σωστός τρόπος διατροφής. Με αυτό εννοώ την εγκράτεια. Η καλύτερη διατροφή είναι η εγκράτεια, ανάλογα φυσικά διότι ένας που είναι αδύνατος να τρώει λίγο παραπάνω. Ένας που έχει κοιλίτσα και βλέπει βουναλάκια δεξιά και αριστερά αυτός να κάνει δίαιτα, να τρώει λιγότερο. Καθώς όλοι μέχρι να συντελεστεί μεταστοιχείωση να περπατάμε τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα από μία ώρα. Χρειάζεται η εξάσκηση του σώματος. Η καλύτερη εξάσκηση είναι το περπάτημα και με την ευκαιρία στο περπάτημα και τα ακουστικά στα αυτιά. Χρειάζεται ακόμα και η αποφυγή σωματικών καταχρήσεων. Να προσέξουμε αδέλφια μου το ξαναείπα, οι κοσμικοί άνθρωποι πεθαίνουν από άγνοια, από επιπολαιότητα, από τις καταχρήσεις και οι Χριστιανοί πεθαίνουν από τις κρίσεις αλλά και από τις κατακρίσεις. Μάλιστα πολλοί και από τις καταχρήσεις.
Ένα άλλο σημαντικό που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι η ανανέωση (αναγέννηση) του νου. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν δεν δογματίζουμε τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι δόγμα. Ο Θεός είναι αγάπη γι’ αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανανέωση που σημαίνει αναγέννηση του νου με τους παρακάτω τρόπους:
1ον) Συνεχής δραστηριότητα. Ο χρόνος μας δεν πρέπει να φεύγει απαρατήρητος και αχρησιμοποίητος. Η αδράνεια στην προσπάθειά μας για πνευματική ολοκλήρωση δεν μένει χωρίς επιπτώσεις. Και ο λόγος διότι ο ανθρωποκτόνος διάβολος εργάζεται 24 ώρες το 24ώρο. Δεν αδρανεί ούτε δευτερόλεπτο. Δεν κάνει διακοπή ούτε μία ημέρα. Καθημερινά εργάζεται για την εξόντωση του ανθρώπινου γένους. Από μία μικρή πνευματική πτώση, μία μικρή στενοχώρια έως τον θάνατο είναι η μεγάλη του προσφορά στον άνθρωπο που λόγω της άγνοιας παραμένει απαθής και χωρίς σχεδόν καμία αντίδραση. Για όλους όμως εμάς που πιστέψαμε στον Χριστό ο πέραν του απαραίτητου προς εργασία και ανάπαυση χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος μας, θα πρέπει να διατίθεται για την δημιουργία προϋποθέσεων για την ίδρυση της βασιλείας του Θεού σε ατομικό αλλά και σε γενικό επίπεδο. Ο χρόνος μας να μην φεύγει έτσι χαμένος, διότι δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Ο χρόνος να μην φεύγει ανεπιστρεπτί. Μπορούμε αδέλφια μου όπου μας δέχονται να δραστηριοποιούμεθα διά του κηρύγματος αλλά και διά της σοφίας του Θεού και ο λόγος διότι μας βοηθάει να αποκτήσουμε μία συνεχή και ακατάπαυστη δύναμη πνευματική και σωματική, όπου μας δέχονται, όχι σαν δάσκαλοι αλλά σαν συνεργάτες με κοινό σκοπό και στόχο την αναγέννηση. Με αυτούς τους δύο τρόπους ενεργοποιούμε όλο μας το δυναμικό και αυξάνουμε την ψυχική διάθεση και τον ενθουσιασμό γιατί μας συνεπαίρνει ο χείμαρρος του πνεύματος του Θεού στο να βρούμε δύναμη να φτάσουμε στους στόχους μας αλλά και να μεταδώσουμε την αξία του Θεού, του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος και τις άπειρες ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος σ’ όλον τον κόσμο. Αυτό θα μας εξασφαλίσει μεγάλη χαρά, ανεκλάλητη χαρά. Αδέλφια μου, η αδράνεια οδηγεί προς τον μηδενισμό, προς την έλλειψη ζωτικότητας. Η δραστηριότητα και κυρίως η πνευματική είναι πηγή ζωής γιατί οδηγεί στην ενεργοποίηση, οδηγεί στην θέωση του νου αλλά και των λειτουργιών του αφού ο νους εργάζεται συνεχώς επ’ αγαθώ. Φυσική συνέπεια να πλουτίζει με εμπειρίες, να αυξάνει σε αισιοδοξία, να αποκτά διά της μελέτης και της εφαρμογής του Λόγου του Θεού στοιχεία θεϊκά. Απόρροια λοιπόν όλων των πνευματικών μας δραστηριοτήτων των μας να είναι ότι οι στόχοι και τα ιδανικά μας να γίνουν του Χριστού. Τα ιδανικά του Χριστού στην συνέχεια υιοθετούνται και γίνονται αποδεκτά και από τους άλλους συνανθρώπους μας. Έτσι, αφενός ενισχύεται η ενότητα και η αγωνιστικότητα για την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η ίδρυση της βασιλείας του Θεού μέσα μας και γύρω μας, αφετέρου δημιουργείται σε εμάς τους ίδιους μία κατάσταση συνεχούς πνευματικής ευφορίας και σωματικής πληρότητας. Γιατί η συνεχής πνευματική επαφή με τον Λόγο του Θεού διά του κηρύγματος, διά της μελέτης, διά της εφαρμογής αλλά και της προσευχής εξασφαλίζει σε εμάς μία αδιάλειπτη και συνεχή ροή πνευματικής δυνάμεως μέσα μας. Αδέλφια μου, μέσω του παραδείγματος, μέσω της μελέτης του Λόγου του Θεού, μέσω της υγιαίνουσας διδασκαλίας της Φωνής Θεού αλλά και της αδιαλείπτως προσευχής φτάνουμε στους στόχους μας.
Πολλές φορές έχει τονισθεί τι είναι προσευχή και ποια είναι η σπουδαιότητα της προσευχής στον πνευματικό αγώνα, στην επίλυση των προβλημάτων και στην αίτηση και απόκτηση αγαθών κυρίως πνευματικών από τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει και μας προτρέπει στην αδιάλειπτη προσευχή, αδειαλείπτως προσεύχεσθε. Ο Κύριος μας παραγγέλνει να μην αποκάνουμε εις την προσευχή. Ο Θεός θέλει ο νους μας να είναι κοντά του διότι όταν ο άνθρωπος είναι συνδεδεμένος με τον Θεό, αφενός ο νους του δεν γυρίζει από εδώ και από εκεί ώστε να πιαστεί σε κάποια παγίδα διαβολής, αφετέρου η πνευματική αυτή σύνδεση με τον Θεό επιτρέπει την συνεχή ροή πνευματικής ενέργειας μέσα του που ανεβάζει και διατηρεί στα ύψη την πνευματική έξαψη. Πολλοί επιστήμονες και συγκεκριμένα οι ειδικοί στην φυσική υγεία και ευεξία συχνά χρησιμοποιούν την προσευχή σαν θεραπευτική αγωγή που εφαρμόζουν σε περιπτώσεις έντασης, έλλειψης αυτοπεποίθησης, φοβιών κτλ.. Αφού ο κόσμος, οι επιστήμονες (όσοι απ’ αυτούς πιστεύουν στον Χριστό) χρησιμοποιούν την προσευχή για θεραπεία. Εμείς πέρα από αυτό θα μπορούσαμε να διαθέσουμε το ακαταμάχητο αυτό όπλο διά την άντληση και σταθεροποίηση της πνευματικής μας ευφορίας. Είναι αξιοθαύμαστο πως η προσευχή αποκαθιστά και μονιμοποιεί την αρμονική λειτουργία πνεύματος – σώματος. Αυξάνει και ενεργοποιεί την προσωπική μας δύναμη, εισχωρεί στο υποσυνείδητο, κατευθύνει το νου μας σε σωστές και σταθερές σκέψεις και αντιδράσεις. Προκαλεί δημιουργικές ιδέες έτσι ώστε ο νους να συλλαμβάνει εύκολα και να βρίσκει λύσεις σε κάθε εμπόδιο. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζει ή ακόμα και μηδενίζει την επήρεια του νου μας από κάποια αντιξοότητα ή πρόβλημα. Η πνευματική μας ευφορία δε, διατηρείται αυξημένη. Αυτός που προσεύχεται: Ακούει καλύτερα, βλέπει καλύτερα, σκέπτεται καλύτερα, εργάζεται καλύτερα, αισθάνεται καλύτερα, ενεργεί καλύτερα, κοιμάται καλύτερα, αντιλαμβάνεται καλύτερα, σπουδάζει την σοφία του Θεού καλύτερα αλλά και κατανοεί αυτή καλύτερα. Ο άνθρωπος που προσεύχεται ζει καλύτερα, είναι καλύτερα. Αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα είναι καλύτερα συνεχώς και σε διαρκή πνευματική έξαψη γιατί είναι συνεχώς πλήρης Πνεύματος Αγίου και πλήρης δυνάμεως και σοφίας Θεού. Αφού η προσευχή αυξάνει την ζώσα πίστη. Η πίστη πάνω στις αρχές του Θεού διαπλάθει το νου και προπορεύεται σε κάθε μας προσπάθεια. Η ενεργή πίστη αντιμετωπίζει με επιτυχία οποιαδήποτε δυσκολία συναντάμε στον πνευματικό μας αγώνα. Όλα τα εμπόδια υποχωρούν μπροστά στην ορμητικότητα και στην αποφασιστικότητα της δύναμης αυτού του είδους της πίστης και είναι η ζώσα πίστη αυτή που ενισχύει και μονιμοποιεί την εσωτερική μας πληρότητα και πνευματική ευφορία. Η ζώσα πίστη είναι μία ενεργή κατάσταση. Μέσα από την εμπειρία αποκτάται και η σοφία και η εμπιστοσύνη στον Θεό που είναι σημαντικά στοιχεία για την πνευματική ολοκλήρωση. Έτσι δημιουργείται μία συνειδητή επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και Θεού μέσα σε πλαίσια χαράς, ενότητας, αγάπης, εξέλιξης, ζωής, απλότητας και χρηστότητας. Η ύπαρξη ολοκληρωμένης πίστης καθιστά πολύ δύσκολο τον κλονισμό σε οποιαδήποτε αντιξοότητα και δυσκολία ενώ παράλληλα ενισχύει και καθιστά απρόσβλητη την εσωτερική μας χαρά και ευφορία. Όλα αυτά πάντα να γίνονται διά αγάπης ενεργούμενης, ανυπόκριτης αγάπης. Η αγάπη είναι μαζί με την ταπεινοφροσύνη οι σπουδαιότεροι καρποί του Αγίου Πνεύματος, οι μεγαλύτερες αρετές και πρέπει συνεχώς να τις επιδιώκουμε ώστε μέσω αυτών να είμαστε πάντα σε πνευματική ανάταση μέσω της θεϊκής ταπείνωσης και αγάπης. Η αγάπη είναι η δύναμη που ενώνει τα πάντα μέσα στο σύμπαν. Είναι η δύναμη που δουλεύει ενάντια στη διάλυση και στην αυτοκαταστροφή. Η αγάπη συντηρεί το σύμπαν. Συγκρατεί τα ηλεκτρόνια κοντά στον πυρήνα του ατόμου. Ενώνει τα κύτταρα του σώματος ώστε να δημιουργούν διάφορα όργανα. Ενεργοποιεί την ενδορφίνη, αλλάζει τις βιοχημικές διεργασίες του εγκεφάλου ώστε να ενεργοποιήσει το άφθαρτο γονίδιο στο σώμα μας, το οποίο η αγάπη καθιστά άφθαρτο και αθάνατο. Η αγάπη συντονίζει τις λειτουργίες των διαφόρων συστημάτων του σώματος σ’ ένα ενωμένο και αρμονικό σύνολο. Η αγάπη έχει την απόλυτη εξουσία μέσα σε όλη την Δημιουργία, αφού εκφράζεται ακόμη και σαν βαρύτητα που κρατάει την Σελήνη στην τροχιά της γύρω από τη Γη, τη Γη γύρω από τον ήλιο, τον ήλιο γύρω από το κέντρο του γαλαξία κ.λ.π.. Με την αγάπη στεκόμαστε πάνω από τα προβλήματα, πάνω από τα πάθη και τις αδυναμίες, πάνω από όλα τα αρνητικά στοιχεία που προκαλούν πνευματική πτώση. Ο εσωτερικός μας κόσμος πλημμυρίζει από χαρά και ευτυχία, στοιχεία τα οποία ενεργούν την κινητικότητα των ηλεκτρονίων στο σώμα το οποίο κατόπιν λάμπει ολοκληρωτικά. Αυτό συμβαίνει γιατί αφενός η δύναμη αυτή της ενότητας και της συνεχούς αναδημιουργίας εκριζώνει από το νου κάθε στοιχείο δυσαρμονίας και φθοράς, αφετέρου δημιουργεί υψηλή πνευματική ανάταση γιατί η ενωτική και αρμονική φύση της αγάπης εισχωρεί και γεμίζει με χυμούς ζωής τα εγκεφαλικά κύτταρα ενεργοποιώντας τα μέχρι και 100% από το δέκα τοις εκατό που είναι σήμερα κατά μέσο όρο η ενεργητικότητά τους. Η καρδιά του ανθρώπου είναι πλασμένη αποκλειστικά διά την αγάπην, μέσα στους ωκεανούς της αγάπης του Χριστού υπάρχει το καταλληλότερο κλίμα διά την καρδιά του ανθρώπου. Η αγάπη θερμαίνει τη ζωή και τις μεταξύ μας σχέσεις, η αγάπη την ζωντανεύει τη ζωή μας, την αναγεννά. Η ουσία της φύσεως του ανθρώπου είναι η αγάπη και η επιδίωξη να γίνουμε αγάπη. Η ανυπόκριτη αγάπη μας εισάγει σε συνεχή πνευματική ευφορία γιατί ακριβώς επανερχόμαστε σταδιακά στην φυσιολογική δομή του πνεύματος και του σώματος που είναι η τελειότητα, η θέωση. Κάθε αντίθετη κατάσταση η οποία φεύγει από την αγάπη δεν μπορεί να εκτοπίσει αυτή την φυσιολογική διάχυση της πνευματικής ευφορίας αφού η αναγεννημένη από την αγάπη κατάσταση του νου δεν μπορεί να προσβληθεί από τίποτα. Αδέλφια μου, η διαχέουσα το νου δύναμη της αγάπης είναι όπως και ήταν η πιο μεγάλη δύναμη που υπήρχε και υπάρχει στο σύμπαν. Είναι ο ίδιος ο Θεός και τίποτε πιο ισχυρό και πιο πάνω απ’ αυτόν. Η αγάπη φέρνει χαρά, φέρνει την εσωτερική πληρότητα και ευφορία και κατά τα λόγια του Κυρίου φέρνει ζωή. Αγάπη λοιπόν εν Κυρίω, χαρά εν ζωή, ζωή εν χαρά και αγάπη.
Αδέρφια μου, θα πρέπει να σπουδάσουμε ώστε να βρούμε τη ζωή. Η ζωή είναι μέσα μας. Ο τρόπος να σπουδάσουμε είναι η σιωπή, το αγιαστήριο. Σιωπή σημαίνει ζωή. Κάποτε κάποιος μοναχός είχε ακούσει για έναν μεγάλο πνευματικό άνθρωπο, έναν Άγιο άνθρωπο. Έτσι τον παρακάλεσε να τον δεχτεί να μείνει κοντά του ένα μήνα ώστε να μάθει πράγματα απ’ αυτόν. Αυτός τον δέχτηκε. Την πρώτη μέρα όταν έφτασε του έδωσε την Αγία Γραφή. Δεν είχαν και άλλα βιβλία και του είπε θα διαβάζεις και θα προσεύχεσαι, στην συνέχεια όλον τον μήνα δεν του ξαναμίλησε. Όταν τελείωσε ο μήνας και ο μοναχός ήταν να επιστρέψει στο δικό του μοναστήρι ο Άγιος άνθρωπος του είπε, παιδί μου σου δίδαξα την σιωπή. Εύχομαι να σε έμαθα πολλά. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Βλέπετε σοφία, ενώ εμείς κουβέντα από εδώ, από εκεί και τελειωμό δεν έχει.
Τώρα θέλω να δούμε αυτή η αγάπη του Θεού τι έχει δημιουργήσει μέσα στο σώμα μας. Πιο παλιά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε την μεγάλη αξία αυτού, έτσι όλοι το είχαν περιφρονήσει, όμως σήμερα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Πλήρωμα του χρόνου σημαίνει η σοφία και η επιστήμη. Αυτά γίνονται για όλους εμάς σήμερα η στερέωση των καιρών και ο λόγος διότι η επιστήμη σήμερα επιβεβαιώνει το άφθαρτο σώμα που μας χάρισε ο Θεός, αρκεί να εξασφαλίσουμε και άφθαρτο πνεύμα διότι το σώμα χωρίς το πνεύμα καταστρέφεται. Ομοιάζει το σώμα σαν να έχουμε ένα καλό καινούργιο αυτοκίνητο το οποίο θέλει να το οδηγήσει ένας ατζαμής οδηγός. Αδέλφια μου, δείτε τι υπάρχει μέσα μας. Πάμε τώρα στο βιολογικό κομμάτι, διότι αν δεν γνωρίσουμε το σώμα μας το οποίο όλοι οι άνθρωποι έχουν περιφρονήσει ενώ ο Πατέρας διά Πνεύματος φανέρωσε ότι το σώμα υμών είναι ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος και ο φθείρων τον ναόν του Θεού τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την αξία της ζωής, της αφθαρσίας και της μεταστοιχείωσης που το διέπει αφού ο Θεός δημιούργησε διά του λόγου το σώμα ημών το οποίο είναι σκεπτόμενη ύλη και ειδικότερα ο εγκέφαλος. Αν λοιπόν δεν εκτιμήσουμε αυτό το σώμα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό και δεν μπορούμε επίσης να γνωρίσουμε την μεγάλη αξία μας, με τελευταίο να μην μπορούμε να βρούμε και τα μέσα που το ζωοποιούν ώστε να μην καταναλωνόμαστε σε όλη μας τη ζωή με το μου είπε αυτό, θα του δείξω εγώ. Άλλοι ασχολούνται μέρα - νύχτα με το πως να βγάλουν περισσότερα χρήματα, τρέξε, κάνε, δείξε κ.λ.π.. Καλά είναι όλα αυτά αλλά το ότι αύριο ή μεθαύριο μπορεί να πεθάνουμε δεν μας απασχολεί καθόλου. Δεν θα έπρεπε πρώτα να μας απασχολεί το μυστήριο του θανάτου και μετά όλα τα άλλα; Μάλιστα θα δούμε σήμερα και τον τρόπο με τον οποίον αυτό δύναται να συμβεί και να διατηρηθεί στη ζωή. Πάμε να δούμε τη ζωή από την αρχή της Δημιουργίας και συγκεκριμένα της δημιουργίας του σώματος του κάθε ανθρώπου. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα ωάριο και ένα σπερματοζωάριο δημιούργησαν το κύτταρο. Το ένα κύτταρο πολλαπλασιάστηκε πολλές φορές, πρώτα εκατοντάδες, μετά χιλιάδες και στην συνέχεια εκατομμύρια φορές ώστε στην τελική του μορφή να εμφανίζεται το σώμα που βλέπουμε. Μέσα λοιπόν από μία συγχορδία κυττάρων τα οποία φτάνουν τον αριθμό περίπου των 300 έως 500 δισεκατομμυρίων κυττάρων τα οποία αποτελούν το σώμα που διαρκώς σε καθημερινή βάση ανανεώνονται και το κρατούν σε αρμονία νέο, σφριγηλό, δυνατό, αιώνιο. Ο τρόπος που γίνεται είναι πραγματικά γεμάτος σοφία Θεού. Κάθε κύτταρο οι επιστήμονες κατάφεραν να το ανοίξουν ώστε να το ερευνήσουν. Από τα 500 τρισεκατομμύρια περίπου βρήκαν ότι μέσα σε κάθε κύτταρο υπάρχει ο πυρήνας του κυττάρου. Άνοιξαν τον πυρήνα και είδαν ότι μέσα σε αυτόν υπάρχουν 23 ζευγάρια από χρωματιστές ίνες, τα οποία ονόμασαν χρωματοσώματα. Η κάθε κλωστή είναι ένα όργανο το οποίο όταν το επεξεργάστηκαν είδαν ότι οι κλωστές αυτές δεν είναι τίποτε άλλο από μέλη του σώματος που όταν ενεργοποιηθούν με διάφορες πρωτεΐνες που παράγει ο οργανισμός δημιουργούν πνευμόνι, συκώτι, εγκέφαλο, μάτια, χέρια, πόδια, μύτη, αυτιά κ.λ.π. Είδαν δηλαδή ότι έχουμε μέσα στο σώμα μας ανταλλακτικά συμβατά με το σώμα μας ώστε όταν κάποιο μέλος χαλάσει να μπορεί να δημιουργηθεί καινούργιο και πάλι. Το παράξενο, το πολύ παράξενο είναι ότι σε όλα τα τρισεκατομμύρια των κυττάρων μας υπάρχουν τα ανταλλακτικά αυτά. Όμως είδαν πως όλα αυτά μέσα στο σώμα κοιμούνται, δεν ενεργοποιούνται. Έχουμε δηλαδή όλοι μέσα στον γενετικό μας κώδικα τον προγραμματισμό να φτιάξουμε τα πάντα και όμως αυτός δεν λειτουργεί. Έτσι κατέληξαν πως για να ζήσουμε αιώνια χωρίς προβλήματα υγείας χρειάζεται να παράγουμε συνέχεια καινούρια κύτταρα, πράγμα το οποίο ο οργανισμός μέχρι τα 22 χρόνια του κάνει πολύ καλά και γι’ αυτό μας διέπει δύναμη, ενέργεια, σφριγηλότητα, ζωή γεμάτη υγεία. Από εκεί και πέρα όμως η μηχανή αναπαραγωγής νέων κυττάρων πέφτει, έτσι έρχεται το γήρας, η φθορά, ο θάνατος. Το να αναπαράγει ο οργανισμός μας συνέχεια, ασταμάτητα καινούρια κύτταρα οι επιστήμονες το ονόμασαν ανάπλαση, αναδημιουργία. Το ότι συμβαίνει η αναπαραγωγή κυττάρων, διότι έτσι είναι προγραμματισμένο το σώμα μας αφού έχει γενετικό κώδικα με τέτοιες εντολές, το βλέπουμε στο σώμα μας το οποίο καθημερινά ρίχνει τα γερασμένα κύτταρα και δημιουργεί καινούρια. Ακόμη και την στιγμή που κάποιος πεθαίνει υπάρχουν στον οργανισμό του νεότατα κύτταρα, όμως είναι τόση μικρή η αναπαραγωγή που δεν μπορεί να κρατήσει το σώμα δυνατό, σφριγηλό, υγιές κ.λ.π.. Οι επιστήμονες είπαν πως αν καταφέρουμε τον οργανισμό να αναπαράγει καινούργια κύτταρα, τότε δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι αναρωτήθηκαν τι είναι αυτό που σταματά την αναπαραγωγή. Μάλιστα η ομορφιά συμπέραναν ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί από εξωτερικούς παράγοντες όπως κρέμες κ.λ.π. αλλά από την αναπαραγωγή νέων κυττάρων. Αυτοί που δεν αναπαράγουν νέα κύτταρα είναι ευάλωτοι στον καρκίνο αλλά και σε όλες τις ασθένειες. Ο τρόπος για να δουλέψει ο οργανισμός φυσιολογικά είναι καθαρά εις χείρας ημών μέσω της αναγέννησης. Έτσι οι επιστήμονες προχώρησαν τις έρευνες ώστε να δουν τι είναι αυτό που τα αναπαράγει τα κύτταρα, ποια ερεθίσματα χρειάζονται. Με τις επί εικοσιτετραώρου και πολυχρόνιες έρευνες εντόπισαν ένα σημείο του εγκεφάλου το οποίο βρίσκεται στο πίσω και κάτω μέρος του. Εκεί είδαν ότι υπάρχει ένας εντολέας, μία βαλβίδα την οποίαν ονόμασαν επίφυση. Στην επίφυση είδαν ότι υπάρχει ένα ροζ γονίδιο το οποίο ονομάζεται γονίδιο της μελατονίνης. Όχι μελαλίνη, αυτή είναι χρωστική ουσία αλλά μελατονίνη. Μάλιστα είδαν ότι σε κάθε κύτταρο στο σώμα μας από τα τριακόσια τρισεκατομμύρια κύτταρα που έχουμε στην άκρη του γονιδίου μας υπάρχει ένας διακόπτης, ας τον πούμε έτσι. Αυτός ο διακόπτης του κάθε κυττάρου είναι συντονισμένος με τον κεντρικό διακόπτη του εγκεφάλου. Ένας διακόπτης δηλαδή ο οποίος βρίσκεται στον εγκέφαλο. Αυτός είδαν ότι ενεργοποιεί όλους τους διακόπτες των 300 με 500 τρισεκατομμυρίων κυττάρων ώστε να ξεκινήσουν να πάλλονται και να αναπαράγουν καινούργια κύτταρα. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να πατηθεί ο διακόπτης αυτός την ώρα που το σώμα γερνάει, ώστε να αναπαράγουμε εμείς όποτε θελήσουμε καινούργια κύτταρα τα οποία γεννούν, πολλαπλασιάζουν τα ήδη υπάρχοντα κύτταρα; Κάποτε είπα ότι όλα είναι μυστήρια μέχρι να βρούμε την λύση τους, γι’ αυτό συνεχίζω να πιστεύω ότι τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ. Δηλαδή όπως ένας έτσι απλά παίρνει το στυλό και γράφει κάτι, ακριβώς κάπως έτσι μπορεί να ενεργοποιηθεί και η αφθαρσία, αρκεί ο Θεός να μας εμπιστευτεί ότι αυτή την άφθαρτη ζωή θα την διαχειριστούμε με ταπείνωση. Η αφθαρσία αδελφοί μου χρειάζεται απλότητα και όχι πολυπλοκότητα. Η επιστήμη σήμερα μας βοηθάει πάνω σε όλα αυτά διότι αποδεικνύεται ότι την αφθαρσία δεν την έχει βάσει του Λόγου του Θεού. Μόνο το πνεύμα του Θεού το οποίο ζωοποιεί αλλά και το σώμα έχει όλες τις προϋποθέσεις της αειζωίας. Εξάλλου ό,τι ήρθε από τον Θεό είναι άφθαρτο αρκεί να βρίσκεται σε συνεχόμενη επαφή με το άφθαρτο πνεύμα του Θεού, το οποίο λέγεται ζωοποιόν. Τι μας λένε οι επιστήμονες; Οι επιστήμονες έκαναν επί 24ωρη βάση έρευνα ώστε να δούνε πότε ο διακόπτης του εγκεφάλου ενεργοποιεί την αναπαραγωγή. Ανακάλυψαν λοιπόν ότι ο διακόπτης αυτός ενεργοποιείται στη ζωή ενός ανθρώπου όταν κοιμάται, στη σιωπή, ειδικά το βράδυ από τις 12 μέχρι τις 6 το πρωί. Είδαν ότι ο μηχανισμός ενεργοποιείται στον ύπνο, μάλιστα σε αυτόν που έχει ευχάριστο ύπνο η αναπαραγωγή γίνεται πιο ουσιαστική. Σε όποιον όμως είναι ανήσυχος, δεν κοιμάται για τον άλφα ή βήτα λόγο η πρωτεΐνη αυτή δεν κάνει αισθητή την παρουσία της και η αναπαραγωγή υπολειτουργεί. Ένας άλλος τρόπος αναπαραγωγής είναι η χαρά. Να έχουμε, να επιδιώκουμε συνέχεια όμορφες στιγμές. Πώς λοιπόν θα παράγουμε την μελατονίνη; Πώς θα παραμείνουμε νέοι, πώς θα κάνουμε αναστροφή; Τι θα κάνουμε; Θα κοιμόμαστε όλη την ώρα; Αυτό δεν γίνεται, όμως με το να ζούμε με χαρά μπορούμε να επιδιώξουμε την αναπαραγωγή. Πώς θα αποκτήσουμε χαρά; Τι πρέπει να γίνει; Και αν το πετύχουμε αυτό δεν θα κινδυνεύουμε από ιούς, δεν θα αρρωσταίνουμε; Πάλι με έρευνες οι επιστήμονες είδαν ότι μέσα μας έχουμε ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, τόσο ισχυρό που σκοτώνει οποιονδήποτε ιό ακόμη και τον καρκίνο. Ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, ο στρατός τον οποίον ο Θεός έθεσε μέσα μας τον καταστρέφει τον καρκίνο όπου και αν βρίσκεται, διότι το είδαν στην πράξη μέσα από τα μικροσκόπια πως σε κλάσματα δευτερολέπτου καταστρέφει τον καρκίνο. Παρατήρησαν όμως ότι και αυτός ο στρατός πάλι κοιμάται, ενώ όταν δουλεύει είδαν ότι σκανάρει το σώμα κάθε δευτερόλεπτο και ελέγχει όλους τους εισβολείς, δικαιώνοντας τον Κύριο ο οποίος είπε, σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Για να καταλάβουμε με αριθμούς τι σημαίνει στρατός που κοιμάται θα πούμε το εξής, κάθε κύτταρο έχει την κυτταρική του μεμβράνη, εκεί βρίσκονται οι υποδοχείς. Κάθε λοιπόν ανοσοκύτταρο έχει περίπου 200.000 υποδοχείς, λοκατζήδες να φυλάξουν ένα κύτταρο από οποιονδήποτε ιό. Αυτοί όταν νιώθουν εχθρό μέσα στο σώμα τρέχουν κατά εκατομμύρια και τον εξαφανίζουν σε δευτερόλεπτα. Όταν λοιπόν πάρει το μήνυμα το ανοσοποιητικό σύστημα που έχουμε και το παίρνει κάθε λεπτό, όταν λειτουργεί σωστά βγαίνει ο στρατός και ελέγχει το σώμα, μάλιστα το σκανάρει όλο το σώμα και το ελέγχει σε ένα λεπτό. Μπορεί να το ελέγξει 100 και πλέον φορές. Για να καταλάβουμε πόσο πολύπλοκα και αθόρυβα εργάζεται το σώμα μας θα πούμε και αυτό. Κάθε κύτταρο ανά ώρα επιτελεί πάνω από 60.000 χημικές διεργασίες, έχει δηλαδή το κάθε κύτταρο περισσότερες βιοχημικές διεργασίες από μία πόλη των 6.000.000 εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι το κάθε κύτταρο πολύ πιο πολυσύνθετο από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος. Τώρα η σκέψη, η αποστολή αυτή που ενέπνευσε μέσα μας ο Θεός να θέλουμε να ζήσουμε, αποδεικνύεται ότι δεν είναι στην φαντασία μας αλλά κάτι που υπάρχει σε όλο το είναι μας. Ακόμη η απόφαση να θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού πάλι δεν μπορεί να είναι δική μας. Όχι, δεν μπορεί να είναι. Ήρθε και αυτή από κάποιον που θέλει να μας δώσει ζωή, που θέλει να μας κρατήσει στη ζωή, που μας επέλεξε γι’ αυτή, ήρθε από τον ίδιο τον Θεό. Και ο λόγος που καταλαβαίνω ότι θέλει να με βάλει στη ζωή και θέλει να μας βάλει στη ζωή είναι διότι, βασικό και αυτό, μας θέλει στο αγιαστήριο. Με θέλει στο καλυβάκι μου. Στο καλυβάκι μου εντόπισα ότι σε αυτό ο Θεός με την παρουσία του κάνει το DNA μου να χοροπηδάει από χαρά, από ευφορία, από σοφία. Στο καλυβάκι μου έχω ραντεβού με τον Θεό, συναντώ τον Θεό. Και θέλει όλους να μας φέρει στη ζωή μέσα από την σιωπή μέσα από την αφιέρωση και πρέπει να το πιστέψουμε ότι μπορούμε μέσω αυτής της αφιέρωσης να αναγεννηθούμε αλλά και να ζήσουμε ώστε να γίνουμε άνθρωποι με Α κεφαλαίο. Διότι αυτός ο Πατέρας, ο Άγιος Θεός μπορεί να ξεδιπλώνει σύμπαντα, να κάνει το DNA μας να ταλαντώνεται δισεκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο. Είναι δυνατόν αυτός να μην μπορεί να μας κρατήσει στη ζωή; Μάλιστα  αυτός ο Πατέρας βάσει της επιστήμης κρατάει αυτή τη στιγμή την θερμοκρασία στο σώμα μου και στο σώμα σας, θερμοκρασία 36,6 oC. Μήπως την ελέγχω εγώ ή εσείς; Φυσικά όχι. Ακόμα, εξαιτίας αυτού του Πατέρα της αγάπης κάθε δευτερόλεπτο που μιλάμε ο μυελός των οστών παράγει 8 με 10 λευκά αιμοσφαίρια. Μήπως τα παράγω εγώ ή εσείς; Για να παραχθεί ένα καινούργιο αιμοσφαίριο χρειάζεται γονίδιο στον μυελό των οστών για να ενεργοποιηθεί. Το ενεργοποιώ εγώ ή εσείς ή ο Θεός; Σίγουρα ο Θεός. Αυτός ο Θεός που θέλει να μας δώσει τη ζωή και που πολλοί λένε δεν γίνεται να ζήσουμε, αυτός ο Θεός έθεσε μέσα μας και τα λεμφοκύτταρα και χρειάζεται να έχουμε και πολυμορφοπύρηνα ώστε σε μία ανάγκη να πολεμήσουν για μας τη φθορά, τον θάνατο. Αν είχαμε περισσότερα πολυμορφοπύρηνα θα εμφανίζονταν λευχαιμία. Αν υπήρχαν λιγότερα θα παρουσιάζαμε ίωση. Αυτά τα ελέγχουμε εμείς; Όχι! «Άρα, μην προσπαθείς άνθρωπε να χαράξεις τη ζωή σου ή να έχεις έλεγχο με την διατροφή ή τις εξετάσεις αίματος, αλλά αν θέλεις άνθρωπε να έχεις υγεία, έλεγχο στον εσωτερικό σου κόσμο να έχεις Χριστό και να δεχτείς τον δρόμο ζωής που επέλεξε αυτός για σένα αφού σε κάλεσε». Όσοι θέλουμε να έχουμε έλεγχο επειδή φοβόμαστε τότε θα χάσουμε τον έλεγχο και θα πεθάνουμε. Και αν δεν πεθάνουμε βιολογικά, θα πεθάνουμε πνευματικά. Ας κοιτάξουμε γύρω μας τον κόσμο και θα καταλάβουμε.
Οι επιστήμονες παρατήρησαν ακόμη ότι όσοι είναι αισιόδοξοι, όσοι έχουν χαρά και αυτοί σταματούν την γήρανση και ο λόγος διότι η χαρά ενεργοποιεί την μελατονίνη η οποία δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Εγώ ανακάλυψα μία χαρά η οποία λέγεται ανεκλάλητη, αυτή έρχεται όταν η παρουσία του Θεού είναι έντονη στη ζωή μας. Αυτή η χαρά της παρουσίας του Θεού κάνει τα κύτταρα να τρελαίνονται από ευφορία και ευτυχία. Η παρουσία του Θεού κάνει τα κύτταρα να χτυπάνε παλαμάκια. Είδατε όταν μας καλέσουν σε μία συναυλία και τραγουδά ένας μεγάλος τραγουδιστής ή ένας μεγάλος τενόρος, τότε νιώθουμε μία ιδιαίτερη ευχαρίστηση, μία ανεκλάλητη χαρά που μας κάνει να δακρύζουμε από ευφορία, από χαρά. Αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι όλες οι συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου και πολύ περισσότερες. Άρα, ο διακόπτης της αφθαρσίας είναι ο Θεός τον οποίον θα τον συναντήσουμε στη σιωπή. Άλλη πηγή ζωής είναι η χαρά, αυτή του Θεού. Άλλη είναι η αγάπη, όχι να ζητάμε αγάπη, να ζητιανεύουμε αγάπη αλλά να δίνουμε αγάπη. Όταν μιλάμε για χαρά εννοούμε σαν βάση την πνευματική χαρά αλλά και όλες τις στιγμές της ζωής οι οποίες φέρνουν χαρά. Αυτή η χαρά του Θεού η οποία δημιουργείται διά Πνεύματος Αγίου στο αγιαστήριο ενεργοποιεί την αφθαρσία μέσα μας και αφυπνίζει τον στρατό. Η χαρά επίσης δημιουργεί μία ουσία η οποία λέγεται ενδορφίνη. Η ενδορφίνη μας κάνει ισχυρούς, κοιμόμαστε καλύτερα, ζούμε καλύτερα, μένουμε άφθαρτοι. Και εδώ ο Χριστός στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος μετά την αγάπη, η οποία είναι ο Θεός, έθεσε την χαρά ως το μεγαλύτερο όπλο αφθαρσίας. Ένας απόστολος του Χριστού είπε, είναι τόσα πολλά αυτά που εποίησε ο Ιησούς που αν γράφονταν δεν θα χωρούσαν τα βιβλία όλα του κόσμου. Για να μην αναγκαστούμε να σπουδάσουμε όλα αυτά τα οποία έχει ο κόσμος και που για να τα μάθουμε χρειάζονται 1000 ζωές, ο Χριστός με τον δικό του τρόπο θέλησε να συντομεύσουμε τον χρόνο ώστε να πετύχουμε το κατ’ εικόνα αλλά και να φέρουμε την άφθαρτη ζωή. Γι’ αυτό ζήτησε στο Λόγο του διά Πνεύματος Αγίου να διακατεχόμαστε σε καθημερινή βάση από το πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε κατά πάντα ευχαριστείτε.
Και με την απλότητα που ανέφερα παραπάνω μπορούμε σύντομα να φέρουμε τον Θεό στη ζωή μας.
Πολλοί ψάχνουν τον Θεό συνέχεια και πάντα αναλύουν τα πάντα. Αυτός ο τρόπος σε βγάζει έξω από τον Θεό. Φαντάσου να αγωνίζεσαι σε όλη σου τη ζωή να βρεις τον Θεό και ο αγώνας που κάνεις λόγω της πολυπλοκότητας να σε απομακρύνει απ’ αυτόν. Μη γένοιτο! Η απλότητα σε φέρνει στον Θεό σύντομα. Για να το πετύχουμε όμως αυτό χρειάζεται να δημιουργήσουμε συνθήκες αφιέρωσης. Αυτή την αφιέρωση αλλά και απόφαση θέλει να δει ο Θεός από όλους εμάς. Μάλιστα αυτή την αφιέρωση το σύστημα του κόσμου την αποκλείει, αφού από μικροί έχουμε όλο μέριμνες οι οποίες δεν σταματούν ποτέ. Αυτή η αφιέρωση όμως αλλά και η Φωνή Θεού είναι το άπαν ώστε να πετύχουμε την αναστροφή, αναστροφή από τον θάνατο στη ζωή. Αυτή η αφιέρωση εμπεριέχει την άφθαρτη ζωή, την μακάρια ζωή, την πανευδαίμονη ζωή. Αδέλφια μου εμείς όλοι είμαστε ζωντανοί νεκροί. Αν θέλουμε μπορούμε όμως να γίνουμε παιδιά Θεού, μπορούμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα με την εισδοχή μας στο αγιαστήριο και την σχετική αναγέννηση να πατάμε εμείς τους διακόπτες της αφθαρσίας όποτε θέλουμε εμείς ώστε να διατηρούμεθα νέοι κάθε στιγμή, κάθε χρονική περίοδο. Αυτή είναι επιστήμη. Αυτή είναι δουλειά. Ξέρετε πόσοι ερευνούν και πόσοι εργάζονται για να βρουν τη ζωή αλλά και πόσα δισεκατομμύρια δαπανούνται και σε εμάς μας δίνεται με την υγιαίνουσα διδασκαλία και με το αγιαστήριο. Είναι λυπηρό όμως παρόλα αυτά πολλοί να απιστούν και να μην θέλουν να δεχτούν την απολύτρωση των ψυχών και των σωμάτων. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι αρέσκονται να κάνουν έναν κύκλο, όπως οι Εβραίοι οι οποίοι μπορούσαν σε σαράντα ημέρες να φτάσουν στη γη της επαγγελίας πολύ γρήγορα, απορρίπτοντας όμως την λογική του Θεού έκαναν σαράντα χρόνια. Έτσι κι εμείς λόγω της ανυπακοής στις εντολές του Θεού δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς ώστε να κάνουν μέσα μας το δέντρο της ζωής να λειτουργήσει ξανά. Μας τρώνε δυστυχώς τα βιοτικά, ο κόσμος, τα πρέπει και τα μη και ενώ με τα λόγια θέλουμε να ζήσουμε με τα έργα μας δηλώνουμε ότι μας αρέσει ο θάνατος, αφού αργούμε να το αποφασίσουμε. Μη γένοιτο! Μάλιστα την εξουσία αυτή να μείνουμε νέοι την έχουμε εμείς εις χείρας ημών και είναι η απόφαση και η ειλικρίνεια έναντι του καλέσματος που ήδη έχουμε λάβει υπό του Θεού. Καταλήγουμε λοιπόν ότι η βιολογική μας ανατομία είναι έτσι φτιαγμένη ώστε να παράγει μόνο ζωή, δηλαδή και το σώμα μας είδαμε ότι είναι φτιαγμένο μόνο για να ζει. Απλώς αιώνες τώρα ο μηχανισμός που ήδη υπάρχει μέσα μας δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί, αφού δεν ξέραμε τι υπάρχει μέσα μας, ώστε να φανεί αυτή η ζωή και ο λόγος διότι η πνευματική μας ζωή δεν διακατέχονταν και δεν διακατέχεται από τις προϋποθέσεις ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αυτός. Οι προϋποθέσεις είναι μέσα στον Λόγο του Θεού και είναι το πνεύμα του Θεού αλλά και η ζώσα πίστη. Μάλιστα πολλοί άγιοι έφτασαν σε σημείο να έχουν καθαρό νου, να έχουν νου Χριστού όμως δεν είχαν πίστη ζώσα πάνω στην άφθαρτη ζωή και ο λόγος διότι ο Θεός τους είχε αποκαλύψει μόνο την μεταθανάτια ζωή. Σήμερα λοιπόν απαιτείται αγιασμός αλλά και πίστη ζώσα. Και τα δύο τα φέρνει ένας ή πολλοί με το να αποφασίσουμε να ζήσουμε στο αγιαστήριο, στη σιωπή και να βγάλουμε από τη ζωή μας ο καθένας μας ανθρώπους οι οποίοι δεν μας δίνουν χαρά αλλά συνέχεια μας προβληματίζουν και συνέχεια λόγω της έλλειψης αγιασμού ή καθαρισμού μας δημιουργούνε αντιπαλότητες. Όταν λέω σιωπή και αγιαστήριο δεν λέω να μην μιλάμε. Να μιλάμε μεταξύ μας, να πηγαίνουμε και για καφέ και βόλτα, απλώς να πηγαίνουμε παντού με τον Χριστό και να σταματήσουμε τις χαζομαρούλες, κουτσομπολιά, κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές κ.λ.π.. Ο Κύριος για να φέρει την αποστολή του εις πέρας ήταν ιδεώδης και αποφασισμένος. Δεν είχε πολλές συζητήσεις προσπαθώντας να πείσει τους άλλους, ίσα - ίσα έλεγε όστις θέλει οπίσω μου ελθείν. Το ίδιο κι εμείς. Έχουμε αποστολή ζωής, ζωής, ζωής, ζωής. Όσοι θέλουν ας ακολουθήσουν με τους όρους της Φωνής Θεού οι οποίοι μας καλούν στο αγιαστήριο. Όσοι δεν θέλουν δεν πειράζει, εμείς μην χάνουμε χρόνο να πείσουμε τους άλλους. Ο Κύριος πάντα φανέρωνε και τόνιζε, το πνεύμα εστί το ζωοποιόν. Αδέλφια μου, ο μη αναγεννημένος άνθρωπος ομοιάζει με ένα αυτοκίνητο που έχει μηχανή αλλά λείπει η μπαταρία. Η μπαταρία, η ενέργεια είναι ο Χριστός ο οποίος έχει την αγάπη, τη χαρά, τη σοφία, το πνεύμα που ζωοποιεί. Ο εγκέφαλος του βιολογικού μας σώματος είναι η μηχανή. Αν όμως δεν έχουμε μπαταρία δεν θα ταξιδέψει ποτέ το αυτοκίνητο, το σώμα ημών. Εμείς έχουμε μηχανή, έχουμε και εγκέφαλο δεν έχουμε όμως μπαταρία. Η μπαταρία είναι η δύναμη που ενεργοποιεί την μηχανή. Η δεύτερη ενέργεια είναι η βενζίνη. Και αυτή είναι πηγή ενέργειας για το αυτοκίνητο. Τελευταία χρειάζεται και οδηγό ο οποίος πρέπει να το διαχειριστεί σωστά. Η διαχείριση παίζει τον βασικό ρόλο. Ο Χριστός είναι η μπαταρία και η βενζίνη. Ο Χριστός είναι η ενέργεια για να ζήσει το σώμα. Ο Χριστός να είναι ο δάσκαλος, ο διαχειριστής ώστε να μάθουμε να το διαχειριστούμε καλώς. Προσοχή για να προλάβουμε μεγάλα τρακαρίσματα γιατί μετά θα χρειαστούμε καλό πνευματικό, καλό μάστορα. Όλοι οι άνθρωποι συλλέγουμε σήμερα ό,τι θέλουμε εκτός από την σοφία του Θεού, εκτός από την ενέργεια του Θεού η οποία βρίσκεται στο δικό του πνεύμα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει και να φέρουμε όλοι εμείς πολύ Θεό στη ζωή μας. Άλλοι άνθρωποι για να βρουν ενέργεια λένε θα κάνω σήμερα γιόγκα, άλλοι λένε θα τρώω αυτά τα φαγητά τα οποία έχουν πολλές πρωτεΐνες, άλλοι λένε θα πάω στο βουνό παραθέριση να πάρω οξυγόνο, άλλοι στην θάλασσα κ.λ.π.. Καλό είναι και αυτό, όμως γνωρίζουμε καλά ότι ούτε το οξυγόνο λείπει από τη ζωή μας, ούτε το νερό λείπει, ούτε τα φαγητά. Αυτό που λείπει είναι η σιωπή, η αφιέρωση και η χαρά του Αγίου Θεού. Αυτά μας εξασφαλίζουν ενέργεια. Καλό είναι και αυτό που ανέφερα πριν να συμβαίνει στη ζωή μας διότι η βόλτα, η ξεκούραση μας βοηθούν πνευματικά αλλά είναι πολύ λίγη η ενέργεια που συλλέγουμε και η ζωή έχει πολλά σκάνδαλα. Αυτά τα σκάνδαλα όταν δεν μπορούμε να τα διεργαστούμε με το πνεύμα του Θεού μας οδηγούν σε αδιέξοδο επιφέροντάς μας τη φθορά και το θάνατο. Αν θέλουμε ενέργεια που να ζωοποιεί το σώμα μας δεν θα την βρούμε πουθενά σε όλα αυτά που αναφέρω παρά μόνο αν υιοθετήσουμε το πνεύμα του Θεού και αρχίσουμε να αισθανόμαστε την παρουσία του στη ζωή μας. Άλλοι άνθρωποι για να βρουν χαρά επιδίδονται σε υλικές επενδύσεις όμως απεδείχθη ότι φέρνουν πολλές σκοτούρες και αντί για χαρά τους κάνουν να τρέχουν συνέχεια και να βρίσκονται διαρκώς κάτω από μία αντιπαλότητα η οποία τους κουράζει και τους δαιμονίζει. Ακόμη άλλοι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει σχολές χαράς και ο ένας κάνει τον άλλον να γελάει. Πάλι εδώ δεν έχουμε τα πλέον θετικά αποτελέσματα, διότι δεν εννοεί αυτή τη χαρά. Καλή είναι και αυτή φυσικά από το να είναι κατσούφηδες οι άνθρωποι. Εμείς μιλάμε για την χαρά του Πνεύματος του Αγίου, του Θεού το οποίο πνεύμα μας δημιουργεί μία ιδιαίτερη χαρά που είναι ανεκλάλητη, διότι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας είναι ζωή αιώνια. Ο Κύριος διά Πνεύματος Αγίου τόνισε, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Αν πραγματικά τα συλλάβουμε όλα αυτά, τότε θα αποκτήσουμε χαρά ανεκλάλητη και σοφία Θεού συναρπάζουσα. Ο λόγος διότι θα κενώσουμε τον εαυτό μας από τα δικά μας θέλω και θα αναπτυχθούμε πάνω στα θέλω του Θεού. Όταν έλθει η εμπιστοσύνη αυτή θα έρθει και η ζωή αυτή η οποία μας καθιστά άφθαρτους και αθάνατους αφυπνίζοντάς μας κάθε στιγμή. Έτσι θα αποκτήσουμε σιωπή, η οποία θα κάνει την ενδορφίνη να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο κάνοντας συνεχόμενη την αυξανόμενη δραστηριότητα κυττάρων στο σώμα μας. Οι άνθρωποι σήμερα επιδιώκουν και επιλέγουν τη χαρά με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι θέλημα Θεού. Τι εννοώ. Όταν προσπαθούν να έχουν χαρά κάνοντας πράγματα προσωπικά για αυτούς, με αυτό τον τρόπο δεν θα βρουν τη χαρά του Θεού η οποία ενεργοποιεί τον μηχανισμό της αφθαρσίας. Εμείς μιλάμε για μία χαρά την οποίαν όταν την συλλάβουμε θα καταλάβουμε ότι η χαρά της παρουσίας του Θεού η οποία προέρχεται από τη θυσία, από την δοτικότητα είναι υπερέχουσα κάθε ανθρώπινης διανόησης. Ο Χριστός είπε, την ζωή μου βάζω υπέρ των προβάτων, ίνα λάβω πάλι αυτήν. Εδώ είναι η πραγματική χαρά, η πραγματική ηδονή και αυτό διότι γίνονται οι άλλοι ευτυχισμένοι διά μέσω μας. Δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ηδονή με το να ενεργούμε με το εγώ μας. Αυτοχαρά, αυτοηδονή, αυτοεκτίμηση δεν υπάρχει. Όσοι ζουν με αυτόν τον τρόπο θα πεθάνουν αργά ή γρήγορα. Αν θέλουμε να ζήσουμε, να ξεκινήσουμε να δίνουμε χαρά στους συνανθρώπους μας. Εγώ σήμερα το ζω αυτό και μάλιστα στην αρχή δεν ήξερα ότι αν ασχοληθώ με τον Θεό θα βρω τόση χαρά, τόση ενέργεια, τόση δύναμη. Εδώ ο Λόγος αποδεικνύεται και στην δική μας ζωή εκατό τοις εκατό αληθής, αληθέστατος. Μάλιστα όταν πήγα να κηρύξω το Ευαγγέλιο έλεγα, εγώ Κύριε δεν ξέρω τίποτα, πώς θα σε ομολογήσω; Και αυτός μου είπε να διαβάζω το Ευαγγέλιο. Σε αυτό βρήκα μην σκεφτείτε τι θα πείτε, τι θα λαλήσετε διότι δεν μιλάτε εσείς αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας. Όταν γίνουμε αιτία να γίνουν χαρούμενοι οι συνάνθρωποί μας, τότε θα νιώσουμε και αυτή την πραγματική χαρά η οποία θα κάνει την μελατονίνη να ενεργοποιηθεί και να αναπαράγει καινούργια ζωή. Η αγάπη στον Θεό δημιουργεί ανεκλάλητη χαρά. Πώς αγαπάμε όμως τον Θεό; Είναι απλό! Ό,τι κάνατε εις έναν τον μικρόν τούτον εις εμέ εκάνατε. Η χαρά αυτή δημιουργεί την βάση της ζωής.
Αδέλφια μου, η Φωνή Θεού εργάζεται από το 2000 για να δημιουργήσει προϋποθέσεις να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας και το θαύμα γίνεται, αφού σήμερα η Φωνή Θεού γίνεται αποδεκτή από πολλούς Έλληνες αλλά και από πολλούς ξένους αδελφούς οι οποίοι βλέπουν με αγάπη αυτό το έργο χάρις των αδελφών μας που το μεταγλωττίζουν. Ο τρόπος που κηρύττεται σήμερα το Ευαγγέλιο της βασιλείας μέσα από το διαδίκτυο μπορεί να γίνει πηγή ενότητας και ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν τον Θεό. Πολλοί σήμερα μπορούν να γνωρίσουν την Φωνή Θεού και κατόπιν να γνωρίσουν και το Ευαγγέλιο της βασιλείας, όμως θα χρειαστεί να μεταφραστεί. Είναι σημαντική η δουλειά αυτή. Μέχρι χτες προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο των τύπων αφιερώνοντας πολύ χρόνο με αποτελέσματα μηδαμινά. Σήμερα όμως με τα μέσα που έχουμε αν τα εκμεταλλευτούμε με σοφία, εκατομμύρια θα επανεντάξουν τον εαυτό τους στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Η μετάφραση ξεκίνησε και αυτό το έργο ξεκίνησε να εξελίσσεται σήμερα στην Φωνή Θεού. Κάποια αδέλφια σήμερα το μεταφράζουν το Ευαγγέλιο της βασιλείας στις διεθνείς γλώσσες όπως Αγγλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, Γαλλικά κ.λ.π.. Το έργο που επιτελούν τα αδέλφια αυτά είναι το μεγαλύτερο αγαθό για τον κόσμο του Θεού, διότι με την μετάφραση θα μάθουν όλοι οι λαοί το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Χρειάζεται να μεταφράσουν τα αδέλφια μας την διδασκαλία της Φωνής Θεού. Ο Θεός αδέλφια μου επέλεξε την Ελληνική γλώσσα για να γίνει κατανοητό στον κόσμο το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Γι’ αυτό εμείς οι Έλληνες έχουμε την ευθύνη του κόσμου, όμως πρέπει πρώτα εμείς να το συνειδητοποιήσουμε αλλά και να το σπουδάσουμε ώστε βιωματικά να το εξαπλώσουμε. Αν δεν το κατανοήσουμε εμείς τότε θα παραμείνει το Ευαγγέλιο του Χριστού κεκαλυμμένο. Δεν θέλω να διαχωρίζω τον Ελληνικό λαό από τους άλλους λαούς διότι ο Θεός έδωσε ιδιάζουσα μορφή σοφίας, σε εμάς όμως έδωσε τον Ελληνοχριστιανικό πολιτισμό αλλά και τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. Άρα εμείς όλοι έχουμε δουλειά αφού η Ελλάς είναι το Ελπινίκη έθνος, μόνη γαρ η Ελλάς αψευδώς ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμη. Φανταστείτε και είναι αλήθεια, από την Ελλάδα έφυγε ο κάθε πνευματικός πολιτισμός και σήμερα από εδώ πιστεύω θα ταξιδέψει παντού η σοφία του Θεού. Αν εμείς δεν καταλάβουμε την αλήθεια του Χριστού η οποία βρίσκεται στην Αγία Γραφή πώς να το καταλάβουν οι άλλοι άνθρωποι; Σίγουρα για τον Θεό τα πάντα είναι δυνατά, εμείς όμως καλούμαστε να κάνουμε το καθήκον μας.
Αδέλφια μου, ας φύγουμε από το λάθος. Απεδείχθη ότι δεν μπορεί ο άνομος να ζήσει. Είναι σίγουρο ότι χωρίς τον νόμο του Θεού θα απολεστεί ο άνομος, ο οποίος γίνεται στην συνέχεια υπερήφανος. Ο Θεός με τον ταπεινό θα συνεργαστεί.
Απεδείχθη ότι όταν το Ευαγγέλιο είναι κεκαλυμμένο τότε οι Χριστιανοί ελπίζουν στην άλλη ζωή.
Όταν το Ευαγγέλιο είναι κεκαλυμμένο τότε οι Χριστιανοί διαιρούνται.
Όταν το ευαγγέλιο είναι κεκαλυμμένο τότε διά τους απολυμένους είναι κεκαλυμμένο. Ολόκληρες γενιές έχει καταπιεί ο διάβολος, εκατομμύρια ανθρώπους.
Όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι κεκαλυμμένο οι άνθρωποι μιμούνται το παρελθόν και θεωρούν το μέλλον αίρεση αφού το πνεύμα του Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο μέσω της πνευματικής, επιστημονικής αλλά και υλικής εξέλιξης. Δεν είναι κρίμα ο Θεός να χάρισε τόσα υλικά αγαθά στον άνθρωπο και ο άνθρωπος να μην τα χρησιμοποιεί για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου;
Αδέλφια μου, ας σηκώσουμε το ανάστημά μας! Είναι κρίμα να εγκαταλείπουμε τον Θεό κάθε στιγμή με ό,τι φέρνει η ζωή μας ειδικά όταν αυτό έχει την εξουσία να μας βγάζει από τη ζωή. Αδέλφια μου, η μεγαλύτερη ήττα για τον Θεό είναι όταν αυτός μας έχει εμπιστευτεί και μας έχει ξεδιπλώσει όλη την σοφία του κι εμείς τον έχουμε προδώσει, διότι τα βιοτικά μας δεν έχουν τέλος. Ο κόσμος δεν έχει τέλος. Μη γένοιτο! Να το προσέξουμε ώστε να τηρήσουμε όλοι την εντολή, ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν. Για να φύγει η αμαρτία, το λάθος χρειάζεται να μπούμε στο αγιαστήριο ώστε να εξασφαλίσουμε τον αγιασμό, αφού δημιουργούμε σε αυτό νευρώνες Χριστού, ζωής μέσω της υγιαίνουσας διδασκαλίας της Φωνής Θεού και πληθώρας πνευματικών στοιχείων, τα οποία έχει σήμερα εξασφαλίσει ο κόσμος μας μέσα από την σοφία αφιερωμένων ανθρώπων. Ο αγιασμός θα μας εξασφαλίζει την ενότητα, Πάτερ Άγιε τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ους δέδωκάς μοι ίνα ώσιν εν καθώς ημείς.
Αδέλφια μου, να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο μας διότι φεύγει ανεπιστρεπτί και δεν αρκεί αφού οι μέριμνες ποικίλουν για τον κάθε μαθητή της αγάπης, της ζωής γι’ αυτό θα χρειαστεί πνευματικότητα. Χωρίς αυτήν την πνευματικότητα παραμένουμε στα λόγια, ειδικότερα οι Χριστιανοί, ενώ τα έργα απέχουν αφού οι κοσμικές επιδιώξεις ποικίλουν. Για να ξεφύγουμε από υφιστάμενα στερεότυπα, από το ψέμα, από την άγνοια, από το λάθος θα χρειαστεί να μας διέπει επίγνωση η οποία μας εξασφαλίζει τον θείο έρωτα. Αυτός ο θείος έρωτας είναι ικανός να μας βγάλει στον ουρανό. Ζήλο Θεού να έχουμε ώστε να συλλάβουμε το θέλημα του Θεού το οποίο είναι σοφία Θεού συναρπάζουσα. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας χρειάζεται να εμμένουμε πάνω στην υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού. Δεν απελπιζόμαστε ποτέ όποιο και αν είναι το λάθος και ο λόγος διότι έχουμε το έλεος του Θεού το οποίο πάντα μπορούμε με ευκολία να το απολαμβάνουμε αφού αυτό μας καταδιώκει. Όταν το έλεος του Θεού γίνει αντιληπτό τότε η βιωματική εξέλιξη αυτής της λέξης θα μας χαρίσει τις δωρεές της αιωνιότητας. Αυτή η λέξη καταργεί την αμαρτία, καταργεί τον εγωισμό, καταργεί το ψέμα. Αυτή η λέξη φέρνει τον Θεό μέσα μας. Η ειλικρινής μετάνοια μας καθιστά θεούς. Είναι γραφικό, ο Θεός θέλει μέσα από την μετάνοια, την αναγέννηση και το μέγα έλεος να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δικής του δόξης. Ο Χριστός ήρθε στην ανάγκη να γίνει άνθρωπος για να θεώσει τον άνθρωπο. Ο Θεός γεννάται εν ανθρώποις και ο άνθρωπος γεννάται εν Θεώ. Ας το πιστέψουμε! Γένοιτο, γένοιτο αμήν!


Με αγάπη Χριστού ο υπηρέτης Θεού και ανθρώπου Θωμάς.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου